Partneři a sponzoři

Spolupráce a partneři školy

V rámci výuky nebo školních akcí spolupracujeme s některými vědeckými ústavy Akademie věd ČR. Naši studenti se v nich seznamují s nejnovějšími vědeckými výzkumy a částečně se na těchto výzkumech mohou sami podílet. Kromě toho spolupracujeme s některými vysokými školami (ČVUT, VŠCHT, MFF). Výuka některých předmětů probíhá přímo na těchto školách nebo vysokoškolští učitelé docházejí vyučovat na naši školu. Kromě toho odborníci z AV i učitelé z těchto VŠ působí jako vedoucí nebo oponenti seminárních a ročníkových prací našich studentů.
Škola spolupracovala také s Výzkumným ústavem pedagogickým na nové podobě individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané studenty a dlouhodobě spolupracuje se společností STAN-ECHA a její předsedkyní PhDr. Evou Vondrákovou.

Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům školy za jejich příspěvky. Škola vítá každou nabídku, která přispěje ke zkvalitnění výuky či prostředí školy. Pokud můžete nabídnout služby vaší firmy, finanční či hmotné dary, pomůcky pro výuku chemie, biologie, fyziky nebo výtvarné výchovy, kontaktujte prosím vedení školy. Za sponzoring vám nabízíme umístění vaší reklamy na naše webové stránky, eventuelně jinou propagaci.