Hledáme učitele/učitelku českého jazyka a literatury

Mensa gymnázium, o.p.s. se sídlem v Praze 6-Řepích hledá do svého kolektivu kvalifikovaného učitele/učitelku českého jazyka a literatury na zkrácený pracovní úvazek.

Hledáme kreativního, spolehlivého a zodpovědného kolegu, který se nebojí výzev a projektů.
Nástup od 1. září 2016.

Kontakt: Mgr. M. Fatrová, zástupkyně ředitelky
e-mail: zastupce@mensagymnazium.cz,
tel.: 257 328 786, mobil: 724 141 928

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Registrační číslo Rozhodnutí
201601 nepřijat
201602 přijat
201603 nepřijat
201604 nepřijat
201605 přijat
201606 přijat
201607 přijat
201608 přijat
201609 nepřijat
201610 přijat
201611 přijat
201612 nepřijat
201613 přijat
201614 nepřijat
201615 nepřijat
201616 nepřijat
201617 přijat
Registrační číslo Rozhodnutí
201618 nepřijat
201619 nepřijat
201620 přijat
201621 nepřijat
201622 přijat
201623 nepřijat
201624 přijat
201625 přijat
201626 nepřijat
201627 nepřijat
201628 nepřijat
201629 přijat
201630 nepřijat
201631 přijat
201632 nepřijat
201633 nepřijat
201634 přijat
Registrační číslo Rozhodnutí
201635 přijat
201636 nepřijat
201637 nepřijat
201638 přijat
201639 přijat
201640 nepřijat
201641 nepřijat
201642 přijat
201643 nepřijat
201644 přijat
201645 nepřijat
201646 nepřijat
201647 přijat
201648 přijat
201649 přijat
201650 přijat
 

Přijímací řízení

Vážení zájemci o studium na naší škole a návštěvníci našich Dnů otevřených dveří,
pokud i nadále trvá Váš zájem o naši školu, dovolujeme si oslovit Vás v souvislosti s nadcházejícím přijímacím řízením a připomenout Vám některé informace a termíny.

Zde připomínáme pouze nejdůležitější body, podrobnější informace naleznete na stránce věnující se přijímacímu řízení.

Přijímací řízení na naší škole se skládá z následujících kroků:

 1. Absolvování IQ testu Mensy ČR s vysoko nadprůměrným výsledkem (130 a více bodů) doložené příslušným certifikátem. Bez splnění této podmínky nelze uchazeče přijmout. Tento test je třeba absolvovat ještě před podáním přihlášky! Na tyto testy se ještě můžete přihlásit na stránkách Mensy ČR (mensa.cz).
 2. Úspěšné absolvování centrálně zadávaných jednotných testů v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura. Tyto testy se týkají na naší škole pouze uchazečů do primy a budou se konat dne 18. 4. 2016 v čase stanoveném Cermatem, o kterém Vás budeme ještě informovat.
 3. Úspěšné absolvování testu struktury inteligence – asi půlhodinového pohovoru se školní psycholožkou u nás na škole v Řepích. Tento test je nutné absolvovat nejpozdějí do 4. kroku, tedy do 22. 4. Na tento test se můžete objednat v sekretariátu školy na tel.: 257 328 786, termíny jsou každou středu v časech 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 a 13:30.
 4. Motivační pohovor se členy zkušební komise, který si klade za cíl zjistit postoj, motivaci a zájem uchazečů o studium na gymnáziu. Tento pohovor se bude konat ve dnech 22. 4. a 25. 4. 2016 a konkrétní termín je uveden v přihlášce v kolonce „Termín přijímacího řízení“.
                   

Přihlášky na naši školu můžete podávat do 15. 3. 2016

Pozor, v týdnu 7.–11. 3. jsou na naši škole jarní prázdniny a škola bude uzavřena. V těchto dnech tedy není možné osobné odevzdání přihlášek.

Přihlášku posíláte nebo nosíte sami na vybranou školu. Přihláška ke studiu je ke stažení na našem webu (pozor, má dvě strany!). Termíny přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení jsou 22. 4. a 25. 4. 2016.

V případě, že byste rádi využili možnosti pobýt nějaký den na zkoušku ve škole, dejte nám prosím vědět alespoň jeden den předem.

Pokud byste měli k přijímacímu řízení jakýkoli dotaz, pište prosím na adresu marcela.fatrova -zavináč- mensagymnazium.cz.

 

18 hodin (nejen) ve škole s fyzikálními experimenty

Setkání před FELem Na exkurziAkce spojená s předmětem Fyzikální experimenty byla zahájena 24. 2. ve 14:30 hromadným přesunem řízeného počtu 27 individuí na Fakultu elektrotechnickou ČVUT do Dejvic.

Nadšeně jsme u vstupu do budovy vytvořili dokumentaci počtu osob a v útrobách FELu byli přivítání pracovníkem propagačního oddělení p. Janem Slámou. Exkurzi jsme zahájili v Laboratoři vysokého napětí, kde studenti měli možnost si prohlédnout unikátní přístroje používané nejen pro výuku, ale i pro certifikované testování průmyslových zařízení. Dále jsme pokračovali Laboratoří motorů, Laboratoří leteckého simulátoru a exkurzi jsme zakončili v Laboratoři konstrukce studentské formule. Při návštěvách laboratoří padla celá řada zvídavých dotazů i typu: „Na co je tohle?“ a někdy z nich měli i lektoři těžkou hlavu. Většina studentů si vyzkoušela přistání na ruzyňské přistávací dráze, ovšem ne vždy, soudě dle výrazu ve tváři, se trefili a přistáli hladce.

Na exkurzi Studentská formule Čas pokročil a dostat po třech hodinách studenty z fakulty bylo těžké, ale hlad byl našim pomocníkem. Po přesunu na Mensa gymnázium jsme zahájili večerní část akce přestavbou učebny a začali s přípravou večeře, jelikož sto rohlíků se prostě musí sníst. Kdo si co přinesl, to jsme mu zapekli. Od salámů, sýra, cibule, až po nutelu a sladké rohlíky. Všichni si moc pochutnali. Následoval prostor pro relaxování, psaní domácích úkolů a příprava na písemné práce na druhý den školy. V 21:00 jsme při dokonalé tmě zahájili interaktivní přednášku o luminiscenci. K tomu, aby studenti mohli luminiscenci zkoumat, si museli nejprve dle instrukcí vyrobit UV lampičku. Při práci si počínali skvěle. Následovaly četné rady, jak by se to mohlo dělat lépe, doprovázené ukázkami, vypomáháním si. První šťastlivci již mají hotovo a testují lampičku. Počet spálených rukou a prstů je roven nule. To už začíná teoretická přednáška o tom, co luminiscence je, kde se s ní setkáme. Aby si studenti mohli věci i prakticky vyzkoušet, došlo i na úplatky. Přednášející se ovšem nedá a pokračuje ve vysvětlování excitované formy luminoforu, jak jinak, než v excitovaném stavu. Potom ale už studenti sami bádají, jak „svítí“ peníze, tonic, zvýrazňovače, značení nouzových východů…

Na leteckém simulátoru Pájení UV lampiček Po bloku luminiscence bylo třeba nakrmit hladové krky druhou večeří a lehce po půlnoci zalehnout, abychom se mohli druhý den vzbudit v 7:00, provést ranní fyzikální rozcvičku, nasnídat se a na 8:30 hurá do lavic. Dle vyjádření a zapálení studentů bylo vidět, že se jim akce líbila, a tak věříme, že se povede zorganizovat podobnou akci znova. Děkujeme vedení školy za podporu, Fakultě elektrotechnické, jmenovitě vedení PR a Janu Slámovi za organizaci exkurze, doc. Ing. Pavlu Pačesovi, Ph.D. za možnost prohlédnout si letecký simulátor a doktorandům za prezentaci laboratoří (Martin Kněnický, Josef Bráza, Kateřina Burešová), p. uč. Lachmanové za pomoc a studentům za skvělý přístup.

Studenti semináře FyzExp, p. uč. Martin Konečný, p. uč. Michaela Lachmanová

Zapečeme cokoli! Excitovaný učitel přednáší o excitaci Pod UV svítí téměř cokoli
 

Chemquest Mensa gymnázia

Špekáčky v hypermarketech aneb není buřt jako vuřt.

K provedení našeho srovnání kvality špekáčků zakoupených v různých hypermarketech jsme využili znalostí důkazů proteinů, a to tzv. Biuretovou reakci. Při našem pokusu jsme postupovali následovně: Nejdříve jsme zakoupili šest špekáčků, buřtů a vuřtů v různých hypermarketech. Tato potravina byla různě pojmenována a bylo v ní avizováno i různé složení. Poté jsme si připravili roztok hydroxidu sodného, který jsme získali, opět jak jinak než v hypermarketu pod obchodním názvem „Krtek, přípravek na čištění odpadů“, jehož nedílnou složkou je louh sodný alias chemicky správně hydroxid sodný NaOH. Z kuliček Krtka čili hydroxidu sodného jsme připravili 10% roztok, který jsme vlili do kádinek. Do takto připravených kádinek jsme dali přibližně stejné kousky buřtů. Proč stejné? To proto, abychom měli stejný obsah hmoty buřtů vuřtů a špekáčků. Ke každému buřtu v kádince jsme pak přikapávali asi 0,1% roztok modré skalice čili pentahydrátu síranu měďnatého. U buřta vuřta a špekáčku, který obsahoval nejvíce masa, pak došlo ke vzniku červenofialového zbarvení.

Chemickou podstatou našeho pokusu je již na počátku zmíněná Biuretová reakce, při které vzniká komplex měďnatých kationtů se sloučeninami, které obsahují peptidickou vazbu (amidové skupiny –CO-NH-). Tento komplex má výraznou červenofialovou barvu. Čili, čím více dal výrobce do buřtů vuřtů či špekáčků masa a tím pádem také v něm obsažených proteinů – bílkovin, tím bylo červenofialové zbarvení výraznější, jak můžete vidět na obrázku č. 3. Zajímavé je zjištění, že pouze dva ze šesti buřtů, vuřtů a špekáčků obsahují přidané a na příbalovém složení potraviny avizované maso.

Pro další srovnání jsme ještě dokazovali obsah škrobu, a to pomocí Lugolova činidla (roztok jodu v jodidu draselném). Čím více škrobu špekáček buřt či vuřt obsahoval, tím více se zbarvoval do fialovomodra až černa.

Představení týmu Zkouška škrobu jodem
Obr. 1: Představení týmu (zleva): David Míšek, Jakub Rubinstein, Lukáš Kaufmann Obr. 2: Důkaz obsahu škrobu ve špekáčcích
Srovnání obsahu proteinů (masa)
Obr. 3: Srovnání kvality špekáčků z různých hypermarketů co do obsahu masa čili proteinů. Obsah masa stoupá zleva doprava a zároveň klesá obsah škrobů.

Lukáš Kaufmann, David Míšek, Jakub Rubinstein a PhDr. Tomáš Kočí PhD.

Extrakce fluoresceinu ze zvýrazňovačů.

K provedení tohoto pokusu budeme potřebovat: injekční stříkačku s jehlou, ethanol, několik žlutých zvýrazňovačů, kádinku 300 ml, krystalizační misku/petriho misku, 30ml uzavíratelný kontejner, větší odměrný válec, zdroj černého světla, elektrický vařič, větší kádinka 500 ml.

Postup provedení: Do injekční stříkačky napustíme ethanol, následně zapíchneme injekci do žlutého zvýrazňovače a vstříkneme do něj ethanol. Protože je fluorescein v ethanolu rozpustný, skape ze zvýrazňovače do předtím připravené 300ml kádinky. Tento proces zopakujeme až do vypotřebování všech zvýrazňovačů. Následně nalijeme naší směs do větší 500ml kádinky, kterou zahřejeme na teplotu varu ethanolu. Až se směs varem zahustí na hustotu sirupu, vylijeme tuto směs do Petriho misky. Po odpaření vody ze směsi nám v misce zůstane práškový fluorescein. Tento proces vypařování jsme urychlili tím, že jsme asi 14 dní před pokusem nechali petrisku odpařovat na radiátoru.

Samotné provedení pokusu je prosté, takto připravený fluorescein jsme za přítomnosti černého světla (UV lampy) postupně nasypali do vody.

Filip Passeri s připraveným fluoresceinem Stav před pokusem
Obr. 4: Student kvarty Mensa gymnázia Filip Passeri demonstruje připravený fluorescein ze zvýrazňovačů Obr. 5: Stav před pokusem
Průběh pokusu Výsledný roztok
Obr. 6: Průběh pokusu – fluorescence Obr. 7: Výsledek: Filipův fluorescein, který vyextrahoval ethanolem ze zvýrazňovačů

Filip Passeri a PhDr. Tomáš Kočí PhD.

 

Art of lights

Prohlédněte si ukázku fotografické práce našeho studenta Honzy Sekyry, studenta septimy v současnosti na zahraničním pobytu: Honzův instagram.

 

Projekt P55

Přečtěte si krátké povídky s překvapivou pointou. Projekt P55 je dílem kolegyň Pavly Umlaufové a Báry Maxové. Studenti měli za úkol napsat minipovídku, která má maximálně 55 slov a překvapivou pointu. Jak se jim to povedlo, posuďte sami. Texty povídek naleznete na fotkách na facebooku školy a na nástěnkách ve škole.

 

Recitační soutěž – výsledky

Dne 3. 2. 2016 se v naší škole v odpoledních hodinách v rámci Dne otevřených dveří uskutečnil druhý ročník recitační soutěže Memoriál Christine de Pisan. Soutěžilo se ve dvou kategoriích podle ročníků. Bylo možno vystoupit s poezií i prózou. Zúčastnili se žáci ze všech tříd.

Výsledky:

 • 1. kategorie (žáci primy až kvarty)
  • 1. místo: Soňa Linhartová (prima)
  • 2. místo: Kristýna Palánová (prima)
  • 3. místo: Martin Kraus-Kent (kvarta)
 • 2. kategorie (žáci kvinty až oktávy)
  • 1. místo: Pavel Kantner (septima)
  • 2. místo: Mikoláš Opletal (oktáva)
  • 3. místo: Lukáš Dvořák (sexta)

Výherci obdrželi poukazy na knihy v hodnotě od 200 Kč do 500 Kč. Vítězům gratulujeme, přejeme hodně úspěchů v pražském kole soutěže Čtvrtlístek a těšíme se na další ročník.

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání

Čeština v priměDne 24. 2. 2016 proběhla na naší škole část mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání. Účastníkům bylo nabídnuto několik ukázkových hodin a 7 workshopů.

V rámci hodin viděli návštěvníci několik metod aktivního učení (kostka I.N.S.E.R.T., diamant, podvojný zápisník, skládankové učení, volné psaní, poslední slovo patří mně, brainstorming, myšlenková mapa aj.), dále práci s didaktickou technikou (hlasovací zařízení ActiveExpression, dataloggery od firmy Vernier), pokusy související s vypařováním a změnou skupenství, v hodinách anglického jazyka se diskutovalo o kontroverzních tématech současnosti, v hodinách literatury mohli účastníci vidět čtenářskou dílnu.

Matematika v kvintěNa workshopech se mohli účastníci dozvědět něco nového o volnočasových a outdoorových aktivitách, psychických potížích nadaných dětí a také o dětech s Aspergerovým syndromem, o možnostech jazykového poradenství ve výuce cizích jazyků, vyzkoušet si prakticky metodu plavení fosilií, seznámit se se zkušenostmi naší školy s rozvojem kompetence k učení u dětí a s metodou rozvoje pedagogů formou mentoringu a s vytvořenými kritérii práce učitele na MG. Nabídka byla pestrá a věříme, že si každý našel ten svůj „šálek čaje“.

Návštěvníkům děkujeme za účast a slova chvály, organizátorům, učitelům a studentům děkujeme za dobrou práci a pomoc s přípravou konference a se všemi se těšíme snad za rok na shledanou!

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 23. a 24. 2. 2016

Mensa ČR a Mensa gymnázium, o.p.s. Vás srdečně zvou na konferenci zaměřenou na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí.

Přijďte si poslechnout velké množství odborníků i praktiků v oblasti rozvoje nadání. Současně se setkáte se svými kolegy z celé republiky, kteří pro vás mohou být zajímavou inspirací, stejně jako Vy můžete motivovat je. Program konference je zaměřen na pedagogy ze základních i mateřských škol, ale také na rodiče.

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Parlamentu ČR Mgr. Roman Sklenák.

Program konference je rozdělen do dvou částí. Můžete se přihlásit na oba dny nebo jen na ten den, jehož program Vás více zajímá:

 • úterý 23. 2. 2016 od 8:00 do 18:00 – hlavní část konference v prostorách Poslanecké sněmovny PČR
 • středa 24. 2. 2016 od 9:00 do 14:00 – workshopy, semináře a ukázkové hodiny na Mensa gymnáziu

Za naši školu, Mensa gymnázium, Vás srdečně zveme k nám na workshopy, semináře a ukázkové hodiny. Níže najdete jejich anotaci, časový harmonogram celého dne i rozvrh hodin a workshopů.

V první části od 9:30 do 11:00 hodin se budete moci seznámit s některými aktivitami školy a problematikou nadaných dětí na těchto workshopech a seminářích:

 • Nejčastější psychické potíže talentovaných dětí
 • Talentované dítě s Aspergerovým syndromem
 • Výchova prožitkem – kolektiv nadaných dětí
 • Cílený rozvoj kompetence k učení na Mensa gymnáziu
 • Plavení fosilií – praktická ukázka
 • Kritéria práce učitele na MG, využití mentoringu
 • Jazykové poradenství ve výuce cizích jazyků

Ve druhé části od 12:15 do 13:50 budete moci navštívit ukázkové hodiny, kde uvidíte praktické využití některých metod výuky a moderních technologií (hlasovacího zařízení) při hodinách literatury, matematiky, anglického jazyka, zeměpisu a fyziky.

UPOZORNĚNÍ: Účastníci konference, kteří ve své přihlášce projevili zájem o návštěvu Mensa gymnázia, se na workshopy budou moci přihlásit až na místě. Na každý workshop je počet účastníků omezen na nejvýše 12. Dostavte se prosím ráno včas, chcete-li si zajistit místo na workshopu, který Vás nejvíce zajímá.

Program konference na Mensa gymnáziu dne 24. 2. 2016:

 • 08:30–09:00: prezence
 • 09:00–09:30 učebna kvinta (infocentrum) – uvítání ředitelkou školy Mgr. Magdou Kindlovou, informace o škole
 • 09:30–11:00 workshopy a semináře
 • 11:00–11:45 oběd
 • 11:45–12:15 přestávka (infocentrum kvinta, káva, občerstvení)
 • 12:15–13:50 ukázkové hodiny
 • 14:00 zakončení konference v infocentru (kvintě)

Anotace a rozvrh workshopů, seminářů a ukázkových hodin

Workshopy

09:30–10:15 10:15–11:00
J. Hofmannová
Nejčastější psychické potíže talentovaných dětí
učebna kvinta
pokračuje J. Hofmannová
Nejčastější psychické potíže talentovaných dětí
učebna kvinta
J. Šulc
Talentované dítě s Aspergerovým syndromem
učebna sekunda
T. Kočí
Plavení fosilií
učebna Bi+Che
M. Kalivoda:
Výchova prožitkem – kolektiv nadaných dětí
učebna kvarta
V. Brdek & M. Fatrová
Kariérní řád, kritéria práce učitele, mentoring
učebna kvarta
J. Kratochvíl
Cílený rozvoj kompetence k učení na Mensa gymnáziu
učebna tercie
A. Zeisek
Jazykové poradenství ve výuce cizích jazyků
učebna tercie

Anotace workshopů

JAZYKOVÉ PORADENSTVÍ VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA
Lektor: Bc. Adam Zeisek
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Tento workshop vás seznámí se základy jazykového poradenství a jak jazykové poradenství využít ve výuce cizích jazyků. Cílem je pomoci studentům, aby se dokázali samostatně a efektivně učit.

NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ POTÍŽE TALENTOVANÝCH DĚTÍ
Lektor: PhDr. Jitka Hofmannová
Délka: 60–90 min
Max. počet účastníků: 12

Charakteristika typických psychických potíží, jejich projevy a změny v souvislosti s rozvojem společnosti a psychiky dětí a dospívajících.

TALENTOVANÉ DÍTĚ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
Lektor: Jiří Šulc, asistent pedagoga
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Specifika a úskalí vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra, potřeba individuálního přístupu, obtíže při začleňování do kolektivu, jejich vývoj a odlišný vnitřní svět z pohledu asistenta pedagoga na Mensa gymnáziu. Sdílení praktických zkušeností.

VÝCHOVA PROŽITKEM – KOLEKTIV NADANÝCH DĚTÍ
Lektor: Martin Kalivoda
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Specifika, problematika, doporučení a příklady aktivit, her a sociálně-psychologických postupů při adaptaci, asimilaci, stejně jako zesílení stávajících vazeb specifických kolektivů nadaných studentů napříč věkovým spektrem prostřednictvím výchovy prožitkem. Diskuze vítána.

PLAVENÍ FOSILIÍ
Lektor: PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Metoda plavení jako jedna z metod mikropaleontologického výzkumu (sběr dírkonošců – foraminifer, mřížovců – radiolárií, ostrakodů, mechovek, jehlic hub, ježovek, destiček hvězdic, ústřic a dalších skupin organismů) je velmi vhodná pro utváření praktických dovedností žáků, a to na všech stupních škol. Účastníci workshopu si osvojí zejména základní metodu vědeckého výzkumu, a to plavením vzorků z vhodných lokalit a jejich určováním pod binokulárními mikroskopy. Účastníci obdrží metodické materiály.

KRITÉRIA PRÁCE UČITELE, MENTORING
Lektor: Mgr. Václav Brdek, Mgr. Marcela Fatrová
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Workshop bude zaměřena na zkušenosti s mentoringem na naší škole a na vytváření kritérií, které by měl splňovat ve výuce každý učitel na Mensa gymnáziu.

CÍLENÝ ROZVOJ KOMPETENCE K UČENÍ NA MENSA GYMNÁZIU
Lektor: PhDr. Jan Kratochvíl
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 12

Workshop rozšíří a prohloubí informace z prvního dne konference, bude se zabývat posláním a specifiky vzdělávání nadaných žáků na Mensa gymnáziu o. p. s. v Praze. Seznamuje rovněž s praxí cíleného rozvoje klíčové kompetence k učení.

Ukázkové hodiny

12:15–13:50 Náplň hodiny
PRIMA: literatura
učebna OKTÁVA
Barbora Maxová
Vznik a počátek literatury prostřednictvím metod kritického myšlení (kostka, I.N.S.E.R.T, bomba)
SEKUNDA: zeměpis
učebna SEKUNDA
Martin Kulhánek
Územně-správní členění Česka – historický vývoj a současnost – práce s mapou, metoda diamant, metoda podvojný zápisník, skládankové učení
TERCIE: literatura
učebna TERCIE
Pavla Umlaufová
„Dílna čtení“ – hodina bude zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pomocí nejrůznějších metod (např. „Volné psaní“, „Kostka“, „Dvojitý zápisník“, „Poslední slovo patří mně“ či „Literární kroužky s rolemi“) budou studenti kriticky zkoumat texty B. Němcové, K. J. Erbena a K. H. Borovského.
KVARTA:fyzika
učebna Mat+Fyz
Martin Konečný
Vypařování a změny skupenství – žáci za pomocí jednoduchých pokusů vyvodí parametry, na kterých závisí vypařování kapaliny. Jaký je rozdíl mezi varem a vypařováním? Může voda vřít při nižší teplotě než 100 °C? Dá se tohoto jevu někde v praktickém životě využít? Jak lze popsat matematicky proces vypařování? A jak to změřit pomocí dataloggerů (Vernier)? A co lze z naměřených dat vyčíst a k čemu to využít?
KVINTA: matematika
učebna KVARTA
Matúš Kepič
Výrazy, operace s mnohočleny, úprava mnohočlenů – opakovací test s hlasovátky Active, myšlenková mapa, brainstorming, učíme se navzájem
SEXTA+SEPTIMA: anglický jazyk
učebna SEXTA
Martin Kalivoda
Konverzační hodina s vysoce pokročilou skupinou na úrovni B2. Debata na ožehavé a kontroverzní otázky a postoje společnosti z pohledu demokratického občana 21. století. Rozbor citací a myšlenek historicky významných osob.
 

Pozvánka na maturitní ples 2016

Vážení rodiče, učitelé a studenti,
Jménem celé oktávy Vás srdečně zveme na náš maturitní ples, který se bude konat v pivovaru Staropramen (Anděl) dne 19. 2. 2016. Oficiální zahájení plesu je v 20:00. Sál bude otevřen od 19:00. Afterparty se bude konat o dvě patra níže, v klubu Phenomenon.

Cena lístku na sezení je 300 Kč, na stání pak 250 Kč. Lístky lze zakoupit a zaplatit hotově u studentů oktávy. Lístky budou v doprodeji i na místě, a to pouze na stání v ceně 300 Kč.

S jakýmkoliv dotazem se pak prosím obraťte na Karolínu Procházkovou (karolina.n.prochazkova -zavináč- gmail.com), nebo na Jiřího Rambouska (jiri -zavináč- rambousek.cz).

Těšíme se na Vás
Karolina Procházková, Jiří Rambousek a studenti oktávy

Plakát na maturitní ples
 

Program dne otevřených dveří 2. 12. 2015

Dne 2. 12. 12 se na naší škole uskutečnil den otevřených dveří s tímto programem:

 • 10:15–12:00
  • učebna kvinta:
   • 10:15–10:30: prezentace o škole (Martin Kalivoda)
   • 10:30–10:45: školní poradenské centrum (Jitka Hofmannová)
   • 10:45–11:00: zážitková pedagogika (Martin Kalivoda)
   • 11:00–11:15: rozvoj kompetence k učení (Jan Kratochvíl)
   • od 11:15: ukázka práce Debatního kroužku (Martin Kent Kraus)
  • učebna výtvarné výchovy: ukázka bridže, piškvorky (Matúš Kepič, Alexandra Machalová, Martin Schwarz)
  • učebna výtvarné výchovy: deskové hry (Yasmina Overstreet)
 • 12:15–13:50: ukázkové hodiny
  • učebna oktáva: literatura prima (Barbora Maxová)
  • učebna mat/fyz: fyzika sekunda (Martin Konečný)
  • učebna tercie: literatura tercie (Pavla Umlaufová)
  • učebna kvarta: dějepis kvarta (Martin Kulhánek)
  • učebna sekunda: matematika kvinta (Matúš Kepič)
  • učebna sexta: anglický jazyk sexta & septima (Martin Kalivoda)
  • učebna prima: anglický jazyk sexta & septima (David Seddon)
  • učebna septima: anglický jazyk sexta & septima (Adam Zeisek)
  • učebna bi/che: biologie (Tomáš Kočí)
 • 14:00–15:00
  • učebna tercie: ukážka bridže (Matúš Kepič)
  • učebna septima: deskové hry, piškvorky (Alexandra Machalová, Yasmina Overstreet)
  • učebna sekunda: testování IQ (Zuzana Poláková)
 

Pozvánka na Den otevřených dveří dne 3. 2. 2016 10–15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš druhý Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 3. 2. 2016. Při příchodu uvítají návštěvníky naši studenti fyzikálními pokusy, od 10:15 do 12:15 proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s našimi outdoorovými aktivitami a zážitkovou pedagogikou, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra, s aktivitami školního debatního klubu. Od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny, od 14:00 se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v piškvorkách, bridži a jiných deskových či logických hrách. Návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na stránce Mensy, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290 Kč dospělí, 190 Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách Mensy dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na Vás!

Podrobný program Dne otevřených dveří (drobné změny programu vyhrazené):

 • 10:15–12:15
  • učebna kvinta:
   • 10:15–10:30: prezentace o škole (Martin Kalivoda)
   • 10:30–10:45: školní poradenské centrum (Jitka Hofmannová)
   • 10:45–11:00: zážitková pedagogika (Martin Kalivoda)
   • 11:00–11:15: rozvoj kompetence k učení (Jan Kratochvíl)
   • 11:15–12:15: ukázka práce Debatního kroužku (Martin Kent Kraus)
  • učebna výtvarné výchovy: ukázka bridže, piškvorky (Matúš Kepič, Marek Holub, Jan Veselý)
  • učebna výtvarné výchovy: deskové hry (Alexandra Machalová, Laura Opletalová)
 • 12:15–13:50: ukázkové hodiny
  • učebna oktáva: projekt Nautilus – kompetence k učení prima (Jan Kratochvíl)
  • učebna sekunda: zeměpis sekunda (Martin Kulhánek)
  • učebna tercie: literatura tercie (Pavla Umlaufová)
  • učebna kvarta: základy společenských věd (Robert Weinrich)
  • učebna mat/fyz: matematika kvinta (Matúš Kepič)
  • učebna sexta: anglický jazyk sexta & septima (Martin Kalivoda)
  • učebna prima: anglický jazyk sexta & septima (David Seddon)
  • učebna bi/che: biologie (Tomáš Kočí)
 • 14:00–15:00
  • učebna septima: ukážka bridže (Matúš Kepič)
  • učebna septima: deskové hry, piškvorky (Alexandra Machalová, Marek Holub, Jan Veselý, Laura Opletalová)
  • učebna sekunda: testování IQ (Zuzana Poláková)
  • školní jídelna: recitační soutěž (od 14:30)
 

Dny otevřených dveří – 2. 12. 2015 a 3. 2. 2016

Vždy od 10 do 15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 2. 12. 2015. Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s našimi outdoorovými aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně). Od 12:15 do 13:50 hodin budou probíhat ukázkové hodiny, od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v šachu, go, piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách. Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290 Kč dospělí, 190 Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na Vás!

 

PIšQworky 2015

Diplom Honzy Veselého z pIšQworek 2015

Ve středu 11. 11. 2014 se konalo oblastní kolo soutěže pIšQworky 2015 na Gymnáziu Na Zatlance. Této soutěže se zúčastnily 3 týmy studentů ze školy.

Na 1. místě se umístil jeden z týmů naší školy ve složení: Jan Veselý (kapitán), Marek Holub, Radek Olšák, Daniel Žuravljov, Alexandra Machalová (všichni kvinta). Týmu blahopřejeme a ostatním děkujeme za repezentaci školy. Tento tým kvintánů postupuje do krajského kola, které se koná příští pátek 20. 11. 2015 od 8:30 na Gymnáziu Nad Štolou.

 

Celostátní finále Logické olympiády – Petr Dedek

Jako každý rok se i letos téměř všichni žáci primy až kvarty zúčastnili nominačního kola Logické olympiády. Několik z nich se umístilo skvěle a postoupilo do krajského kola Logické olympiády – Klára Kunertová, Saša Sušić, Saša Écsi, Petr Dedek (všichni kvarta), Kryštof Pravda (sekunda), Karolína Šedová a Michaela Větrovská (obě prima). Krajské kolo se konalo dne 6. 11. 2015 od 9:00 do 14:30 přímo v naší škole. Z účastníků krajského kola se pak nominoval Petr Dedek z kvarty dokonce do celostátního finále!

Gratulujeme všem ke skvělým výsledkům a Petrovi přejeme hodně úspěchů!

 

Talent základek 2015

Soutěžící při otázkách Ve čtvrtek 5. listopadu to ve škole už od 13 hodin šumělo jako v úle. Začínali se scházet účastníci soutěže Talent základek a jejich rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci. Na soutěž přišlo 46 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Activ Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Letos se ukázalo, že se děti lépe připravily na tuto část, takže si děti mnohem lépe poradily s otázkami typu kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.

Soutěžní otázka na zařízení Activ Expression Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali: p. starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, p. starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma a starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, za což jim patří náš dík.

Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma. Vyhlašování výsledků a předání cen se zúčastnila i p. starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková. Soutěž přijela natočit regionální pražská televize Praha TV (reportáž od času 08:04).

Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: knihy věnovalo nakladatelství Fraus, deskové hry věnovala firma Albi a hlavní výhru – mobilní telefony – věnovala společnost Microsoft. Také jim moc děkujeme.

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5
1. místo Adam Rek ZŠ Slivenec mobilní telefon věnovaný společností Microsoft
2. místo Jan Švarc ZŠ Lipence desková hra od firmy Albi
3. místo Emma Štěpánová ZŠ Drtinova knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 6
1. místo Ondřej Klusáček ZŠ Petřiny-Sever mobilní telefon věnovaný společností Microsoft
2. místo Tomáš Kalous ZŠ M. Alše desková hra od firmy Albi
3. místo David Jirasko ZŠ Bílá knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 13
1. místo Vojtěch Suchý ZŠ Bronzová mobilní telefon věnovaný společností Microsoft
2. místo Karolína Štádlerová ZŠ Trávníčkova desková hra od firmy Albi
3. místo Viacheslav Nikiforov ZŠ Trávníčkova knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 17
1. místo Marek Smrček ZŠ Socháňova mobilní telefon věnovaný společností Microsoft
2. místo Barbora Dohnalová ZŠ Socháňova desková hra od firmy Albi
3. místo Iveta Smoleňáková ZŠ Socháňova knihy od nakladatelství Fraus

Gratulace vítězům Vítězové Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!

Dále děkujeme firmám Albi, Fraus a Microsoft za sponzorské dary do soutěže Talent základek.

Firma Albi Firma Fraus Firma Microsoft
 

P E Tree

Studenti staví díl stromu z PET lahví Studenti staví díl stromu z PET lahví Obrátil se na nás výzkumný tým PET-MAT (pet-mat.cz) s nabídkou, zda bychom se chtěli zapojit se svou školou do projektu PETree – tedy vánoční strom z PET lahví. Jde o iniciativu na podporu třídění odpadu a na rozvoj sociální uvědomělosti, která vznikla na základě naší již více než roční spolupráce Fakulty architektury ČVUT a společnosti Karlovarské minerální vody a. s. Cílem je postavit asi sedm metrů vysoký strom uprostřed Mariánského náměstí, což je v rámci jednoho atelieru téměř nemožné. Se stavbou budou tedy pomáhat děti a jejich učitelé v rámci ekologického vzdělávání a tím si na vánoce vyzkoušejí jednak zvelebit město a jednak poukázat na hodnotu skrytou v lahvi.

Studenti staví díl stromu z PET lahví Studenti staví díl stromu z PET lahví V praxi to znamená sestavit jeden z panelů o velikosti přibližně 1,5 x 3 metry, ze kterých bude strom složen, metodou, kterou výzkumný tým PET-MAT vyvinul. Tento panel bude pak dopraven na Mariánské náměstí, kde ho vedoucí stavby propojí s ostatními. Konstrukce je vymyšlena jako dutá, vznikne tím prostor pro umístění informačních panelů o tomto projektu a všeobecněji i o využití recyklátu v architektuře.

Studenti staví díl stromu z PET lahví Studenti staví díl stromu z PET lahví V naší škole se panel začat stavět dne 4. 11. a zúčastnili se ho studenti tercie, kvarty, kvinty a jednotlivci z vyšších ročníků (Vojtěch Koštíř, Jakub Hora). Skládání stromu na Mariánském náměstí začne 27. 11. Sestavování panelů ve strom bude trvat asi 3 dny, takže strom bude stát od 1. 12. na Mariánském náměstí. Osvětlení bude instalováno až na hotový strom, zde organizátoři spolupracují s Fakultou elektrotechnickou ČVUT.

A co o důvodech projektu říkají sami organizátoři?

Experimentální výstavní prostor ve formě Vánočního stromu z PET lahví

Proč jsme se jako výzkumníci v oboru architektury pustili zrovna do projektu vánočního stromečku z PETek? PET lahev je nejviditelnější z plastových odpadů, a to proto, že je lahví HODNĚ. Kolik jich denně vzniká? V ČR? V Evropě? Na světě? Byli jsme se podívat ve výrobní hale nejmenované společnosti. (Lahve vyrábějí soukromé obalové firmy, jakož i firmy produkující zároveň obsah: pivo, minerálku, limonády.) Chtěli jsme pozorovat výrobu. Pouhým okem to ale nebylo možné, neboť linka osazená 16 formami produkovala 24 000 lahví za hodinu a ty z ní doslova prýštily. V Čechách statistiky uvádějí produkci asi 3 000 000 PET lahví denně. A celosvětově? Spojené státy produkují 1500 lahví za sekundu, co teprve Čína? Statistiky nejsou dostupné a navíc se mění každým okamžikem. S lahvemi umíme zacházet, umíme je recyklovat i spalovat, ale to všechno nestačí, protože jich naše civilizace denně vyprodukuje opravdu hodně, víc, než jednotlivé iniciativy dokáží zvládnout zpracovat. A tak naším návrhem, jak svět a sebe zachránit před utonutím v PET lahvi je chovat se zodpovědně a spolupracovat. A to ve smyslu především chování jedince ale i zapojení všech možných oborů lidské činnosti do výzkumu této problematiky a procesu zpětného odběru a zpracování. Proto vzniká tolik ekologických sdružení, aktivit, iniciativ. Ty si kladou za cíl výchovu ke společenské odpovědnosti směrem k zacházení s odpady od raného věku, a my se k nim jakožto architekti – pedagogové připojujeme.

 

Soutěž Talent základek 2015 se vrací

Mensa gymnázium je jediná škola v republice, která vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i poměrně nová soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 7. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda.

V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje, ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty – Logickou olympiádu – a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě některé z těch schopností, vědomostí a kompetencí, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014, a letos pořádáme již 3. ročník této soutěže. Soutěž byla určena pro žáky 1. stupně ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly v prvním roce soutěže starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, loni starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka a 1. zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

Ve školním roce 2015/2016 v této soutěži pokračujeme.

Pravidla soutěže:

Soutěž je letos určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž bude mít jen jedno finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne 5. 11. 2015 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17-Řepy (pavilon B2 v budově ZŠ Jana Wericha). Do finále postoupí vždy maximálně 15 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 60 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní v roku 2015 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude 20minutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby odpovídal věku soutěžících. Tyto otázky se budou týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V předcházejících ročnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejících ročnících to byly mobilní telefony, tablety, vstupenky do multikina, poukázky na knihy, deskové hry, … Ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

Registrujte se tedy do 30. 9. 2015 do Logické olympiády (logickaolympiada.cz) a máte šanci postoupit do Talentu základek! Těšíme se na Vás!

Za organizační tým
Mgr. Marcela Fatrová, Mensa gymnázium, s.r.o.
Kontakt: zastupce@mensagymnazium.cz
Tel.: 257 328 786
Mobil: 724 141 928

 

Prima seznamka

Prima seznamka je adaptační kurz, který škola pořádá každoročně pro nové studenty. Na tomto kurzu se mají studenti lépe poznat, vytvořit si svá vnitřní pravidla jednání a chování, naučit se respektovat ostatní a být respektován ostatními. K tomu slouží nejrůznější sportovní aktivity a psychosociální hry za účasti třídního učitele, školního psychologa a preventisty sociálně patologických jevů.

Letošní prima seznamka proběhla na horské chatě FTVS Horní Malá Úpa v krásném prostředí Krkonoš. Nastávající primáni měli spoustu příležitosti poznat se navzájem a poznat i své limity a schopnosti. Program mimo jiné zahrnoval výstup na Sněžku a lanové atrakce. Ne vždy příznivé počasí nám nezabránilo ve spoustě skvělých zážitků.

Hry před chatou Hry v chatě Důvěrovky
Jak moc si věříte navzájem? Lanové překážky
 

Srdíčkové dny

Certifikát ze Srdíčkových dní

Jako každý rok tak i letos jsme se zúčastnili charitativní sbírky na podporu dětí se závažnými onemocněními s názvem Srdíčkové dny. Drobné předměty s logem pořádající organizace Život dětem (magnetky, srdíčka, žetony v ceně 30–35 Kč) prodávali studenti kvinty, sexty a septimy na několika místech v Praze. Podařilo se jim shromáždit celkově částku 5 745 Kč, což je o 910 Kč více než je cena prodaných předmětů! Chválíme tedy skvělou snahu studentů a samozřejmě štědrost dárců a věříme, že díky tomu dostane některé z potřebných dětí nezbytnou kompenzační pomůcku, která přispěje ke zkvalitnění jeho života.

 

Beseda v rámci projektu Mnichov–Praha: osudy v exilu

Beseda Mnichov-Praha Beseda Mnichov-Praha

V rámci tohoto projektu jsme 30. 9. 2015 přivítali na naší škole dvě z hlavních osobností tohoto projektu – pana Karla Hvížďalu a pana Jiřího Peheho. V úvodu zástupkyně pořádající organizace Antikomplex pohovořila o smyslu projektu, poté studenti představili stručně výsledky své práce – medailonky o zpovídaných aktérech, spolupracovnících rádia Svobodná Evropa. Poté se rozvinula diskuse studentů s oběma pány, kteří odpovídali na zvídavé a někdy i provokativní otázky. Bylo vidět, že studenty problematika RFE, života v exilu i názory obou osobností na současný svět zajímá a že o všech tématech mnohdy hodně vědí. Oba pánové byli tímto zájmem mile překvapeni a velmi zaujatě a seriózně na tyto otázky odpovídali.

Věříme, že i tato akce přispěla k prohloubení znalostí našich studentů a k formování jejich názoru.

 

Bankéři do škol

Po loňském úspěchu této akce jsme letos opět využili nabídky a uspořádali pro třídu oktávu a septimu besedu v rámci projektu Bankéři do škol od společnosti SCIO. Cílem projektu je zprostředkovat studentům setkání s velmi zajímavou a inspirativní osobností, která jim touto formou předá informace o některých ekonomických tématech z oblasti finanční gramotnosti se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií v bankovnictví. Letošním ústředním tématem byla také bezpečnost v kyberprostoru (např. kybernetické útoky a jak se jim bránit), což je téma více než aktuální.

Hana Kovářová

Beseda probíhala 24. 9. 2015 pouze na 30 školách v celé České republice. V tento den přijel do každé školy vrcholový manažer některé z českých bank. Naši školu tentokráte navštívila paní Hana Kovářová, ředitelka marketingu a zákaznické zkušenosti z Raiffeisenbank a.s.

V první části programu se studentům představila a pokusila se je inspirovat svým životním příběhem: vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na pražské VŠE, poté získala titul MBA na Sheffield Halam University, do Raiffeisenbank přešla v roce 2014 z pozice marketingové ředitelky České pojišťovny, kde působila od roku 2010 a ve své funkci odpovídala mj. za řízení značky a budování zákaznické zkušenosti. Předtím byla součástí týmu, který v České republice zakládal pojišťovnu Direkt, působila i v poradenské společnosti Accenture.

Ve druhé části se věnovala odborným tématům z oblasti finančnictví – historie bankovnictví, vznik Raiffeisenbank, bankovní systém, význam a funkce bank, bankovní produkty, bankovní soustavy, členění bank, činnosti banky, zásady bankovních operací, využití nových technologií v bankách, kyberkriminalita, studenti byli seznámeni s desaterem bezpečného chování v on-line prostředí, zkusili si i kratičký kvíz a v závěru diskutovali kromě jiného o podobě bankovnictví za 5–10 let.

Paní Kovářová studenty velmi zaujala jak svými odbornými znalostmi, tak svým životním příběhem a sympatickým přístupem, a studenti s ní velmi zaujatě a informovaně diskutovali. Myslíme, že takovýchto počinů prolínání teorie a praxe ve školách by mohlo být více a jsme rádi za tuto nabídku.

 

Přednáška s besedou s názvem Soči – Rusko (skutečný současný vývoj)

V pondělí 21. 9. 2015 od 14:15 hodin především pro studenty ruského jazyka zajistila vyučující Mgr. Jelena Bedretdinová zajímavou přednášku s besedou s názvem Soči – Rusko (skutečný současný vývoj).

Přednášet a poté besedovat bude Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., který působí na VŠFS a který v Rusku několikrát pobýval.

Studenti se dozvědí mnoho zajímavého o rozvoji Soči v souvislosti s olympiádou a mistrovstvím světa v curlingu (také trochu co je to curling), a pak autorovy analytické postřehy a fakta o skutečném ekonomickém vývoji Ruska včetně některých aktuálních reakcí, např. na sankce EU apod. Autor bude porovnávat to, co sám viděl v Rusku v sedmdesátých a osmdesátých letech s tím, co se tam děje dnes. Vše doprovodí bohatou obrazovou dokumentací.

Přednáška s besedou bude trvat 90 minut.

Tímto zveme i studenty neruštináře, kteří mají zájem se této přednášky s besedou zúčastnit.