Mnichov–Praha: osudy v exilu

19.–20. 7. 2015 Konference studentů v Bavorském MK za účasti zástupců politické reprezentace na téma Rádio Svobodná Evropa

V rámci společného projektu Mnichov–Praha: osudy v exilu se studenty mnichovského gymnázia jsme se vypravili v horkém červenci prezentovat výsledky naší dlouhodobé práce s pamětníky Lídou Rakušanovou, Jiřím Pehem, Karlem Hvížďalou, Petrem Brodem, Ivanem Binarem a Pavlem Kohnem, kteří emigrovali do Mnichova a pracovali v tamní československé redakci RFE. Šlo o velmi zajímavou zkušenost a příležitost za pomocí nových médií skládat z rozhovorů a písemných pramenů příběhy pamětníků.

S našimi německými vrstevníky jsme diskutovali o rozmanitých tématech, která se více či méně týkala RFE – především o významu a úrovni médií dnes a před Sametovou revolucí, o tom, jak velký dopad mělo RFE na rozpad totalitního režimu v Československu, co obnášela často nucená emigrace, na jaké kulturní rozdíly při ní naráželi pamětníci a jakým způsobem se s nimi vyrovnávali. S tím souviselo velké téma interkultuního dialogu, které otevřela osobně Lída Rakušanová, jež byla na konferenci také přítomna. To vše se dělo v reprezentativních prostorách bavorského Ministerstva kultury za přítomnosti jeho zástupců a hosta Bernda Posselta, mluvčího a bývalého předsedy sudetoněmeckého Landsmanschaftu a bývalého poslance Evropského parlamentu. Výsledky naší práce a hlavní výstup celého projektu jsou pro veřejnost publikovány jako digitální výstava na portálu Grenzgeschichten.net.

Mimo tuto náročnou intelektuální činnost jsme se stihli společně občerstvit v indické restauraci a vykoupat v místní příjemně studené řece Eisbach. Nevšedním zážitkem byli surfaři, kteří díky uměle vytvořenému vodnímu kanálu na řece Eisbach surfovali, což zní v historickém městě dost kuriózně. Bylo to Toll!

Na tomto místě musíme poděkovat předně našemu důležitému partnerovi, neziskové organizaci Antikomplex, z. s. za to, že nás do tohoto projektu jako jedinou školu v ČR vybrali a do celé problematiky mediální komunikace zasvětili. Děkujeme!

Pokud jsme Vás ještě neunavili, zveme Vás na prezentaci a diskusi s pamětníky osobně na naší škole, která proběhne na konci září. O termínu budeme informovat.

Studenti a Mgr. Robert Weinrich

Konference Mnichov-Praha Konference Mnichov-Praha
 

Uzavření školní budovy přes prázdniny

V období od 7. července do 24. srpna bude školní budova uzavřena kvůli stavebním úpravám. V případě potřeby nás kontaktuje na jeden z e-mailů (sekretariát, ředitelka, zástupce, zástupce). Děkujeme za pochopení.

 

Úspěch studentů v SOČ

Dne 27. 4. 2015 proběhlo celostátní finále přehlídky prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. Naši školu letos reprezentovalo 5 soutěžících ze septimy se 6 pracemi – Karolína Procházková se svými pracemi Zpívaná poezie Jaromíra Nohavici v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Studie mikroregionu povodí Bakovského potoka v oboru Geologie a geografie, Michaela Kučerová s prací Vznik a vývoj prvních židovských organizací, vliv těchto organizací a mezinárodního společenství na vytvoření samostatného státu Izrael v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Robert Šimon s prací Tvorba školního informačního systému v oboru Informatika, Jiří Rambousek s prací Přestavba auta na E 85 v oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, Vojtěch Pokorný s prací Terénní výzkum fiktivní kultury v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.
I letos byly medailové žně bohaté: Karolína Procházková získala 1. a 3. místo, Míša Kučerová 3. místo, Jiří Rambousek 1. místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za dobře odvedenou práci. Díky si zaslouží také jejich pedagogové, kteří byli vedoucími prací – P. Umlaufová, M. Kulhánek, J. Kratochvíl. T. Štec a R. Sladká.
SOČ 1
SOČ 2
SOČ 3

 

Mezinárodní matematická soutěž Pangea - 1. místo v celostátním kole aneb Pravda vítězí!!!!!

Jak napovídá název titulku, v letošním celostátním kole matematické soutěže Pangea, kterého se zúčastnili 3 naši studenti (Kryštof Pravda, Petr Dedek a Martin Sedmera), zvítězil náš skvělý primán Kryštof Pravda!!!!! Moc gratulujeme.

Soutěž Pangea se letos v Čechách pořádala podruhé. Jde o matematickou soutěž s řešením netradičních úloh, která vznikla v roce 2007 v sousedním Německu. Ve školním roce 2013/2014 se jí účastnilo již 17 evropských zemí. Česká republika se do projektu zapojila ve školním roce 2013/2014. Pilotní ročník soutěže proběhl na území hl. m. Prahy. Letos je poprvé soutěž nabízena všem školám v ČR. Hlavním cílem soutěže je podpořit motivaci žáků vůči matematice, zapojit co nejvíce žáků českých škol, kteří zažijí úspěch při řešení různých matematických úkolů.
Otázky jsou připravovány vybranými pedagogy pod vedením univerzitní profesorky. Úlohy jsou nejen různorodé, ale také odstupňované podle náročnosti od nejjednodušších po složitější.
Otázky školního kola jsou sestavované tak, aby především motivovaly žáka a zprostředkovaly mu pozitivní zážitek z úspěchu.
Otázky finálového kola již vybízejí žáka k vyššímu výkonu. Více na http://pangea-edu.cz/
Pangea

 

Studentské divadelní představení - Miki Opletal a další

Kdo přišel v úterý 28. 4. 2015 v 17 hodin na ZUŠ v Taussigově ulici na Praze 8, pohodlně se usadil do sedaček v divadelním sále, určitě se alespoň hodinu nenudil. Shlédl totiž zajímavé studentské divadelní představení, na kterém se podílelo několik našich studentů - Miki Opletal (scénář a režie), Laura Opletalová (kostýmy), Vojtěch Tabačík (herec). A co o svém představení říká sám scénárista a režisér Miki Opletal? "Původně se jednalo o scénář vytvořený nejprve v zájmu úspěšného splnění ročníkové práce, ovšem poté, co jsem se podíval na výsledek svého úsilí, jsem se společně se skupinou kamarádů rozhodl, že by byla škoda toho nevyužít potenciál toho textu a začali jsme počátkem února tohoto roku připravovat první a prozatím jedinou inscenaci díla. A vzhledem k tomu, že nám všechny instituce, se kterými jsme jednali, ať už to bylo Mensa gymnázium, ZUŠ Taussigova či soukromá škola angličtiny Hellen Doron, vyšli vstříc, tak jsme byli schopni hru během sedmi zkoušek nacvičit a prezentovat za účasti téměř šedesáti diváků za symbolické vstupné. Tímto tedy dříve zmíněným organizacím děkuji. A těm, kteří snad o tuto jedinou inscenaci přišli, mohu slíbit, že udělám, co je v mých silách, abychom mohli hru zahrát ještě alespoň jednou znovu v nějakém z menších pražských divadel. " Foto z představení najdete zde: http://itusa.rajce.idnes.cz/Prvni_dojem_28.4.2015/

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2015/2016

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
201512 177 přijat
201521 166 přijat
201516 164 přijat
201513 161 přijat
201532 159 přijat
201534 155 přijat
201535 155 přijat
201519 148 přijat
201527 148 přijat
201501 146 přijat
201506 146 přijat
201509 146 přijat
201522 146 přijat
201524 146 přijat
201528 146 přijat
201529 146 přijat
201507 145 přijat
201514 145 přijat
201525 145 přijat
201504 144 přijat
201505 144 přijat
201517 144 přijat
201526 144 přijat
201536 144 přijat
201523 143 přijat
201515 142 nepřijat
201530 141 nepřijat
201518 140 nepřijat
201503 139 nepřijat
201533 138 nepřijat
201510 137 nepřijat
201508 136 nepřijat
201520 135 nepřijat
201502 134 nepřijat
201511 133 nepřijat
201531 45 nesplnil
 

Přijímací řízení

Přijímací pohovory se konají ve dnech 22. a 23. 4. v době dle individuálních pozvánek. Těšíme se na zájemce o studium a jejich rodiče.

 

Mensa gymnázium opět hostilo účastníky Přeboru Prahy v šachu

Letos již podruhé proběhl na Mensa gymnáziu cyklus pěti turnajů Přeboru Prahy jednotlivců v šachu do 20 let. Hrálo se v kategoriích do 10, 12, 14, 16, 18 a 20 let. Hrálo se pět sobot, zhruba jednou za měsíc od listopadu do března. Celkem si zahrálo 176 chlapců a dívek, většina z nich vícekrát. Novinkou bylo přenášení nejlepších partií živě na internet díky technologii online šachovnic. Díky perfektnímu přístupu rodičů a hráčů a zkušenému týmu pořadatelů a rozhodčích proběhlo vše bez větších komplikací. Prostředí Mensa gymnázia sloužilo jako hrací prostředí perfektně a doufáme že ve spolupráci budeme pokračovat.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat Mensa gymnáziu a jeho vedení za možnost opět uspořádat Přebor Prahy v šachu v prostorách školy. Bylo to velice příjemné prostředí se skvělou spoluprací.

Odkaz na fotografie ze závěrečného turnaje:
https://plus.google.com/photos/112592631750593027878/albums/6135832671608861793?authkey=CIfz7fGmlNHppAE

Odkaz na rozhovor v Českém rozhlase o šachách: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3359979 (mluvím někdy od 28. minuty).

 

Projekt „Mladý kurátor“

Kolegyně Bára Hudečková Herchlová a kolega Martin Kulhánek připravili pro třídy primu a sekundu střednědobý projekt "Mladý kurátor“. Bude se jednat o spolupráci s Lobkowiczkým palácem, jehož sbírkové předměty budou naši studenti zkoumat, "dohledávat" a na závěr i prezentovat.

První část projektu proběhne v samotných prostorách Lobkowiczkého paláce příští čtvrtek, tj. 9. dubna. V úvodu budou studenti seznámeni s historií rodu a provedeni prostorami paláce, kde uvidí, jak jsou umělecké předměty prezentované návštěvníkům. Následně si studenti v praxi vyzkouší­ roli kurátora v muzeu. Bude jim propůjčen jeden z málo probádaných předmětů Lobkowiczkých sbírek. Předmět bude nejasného původu a využití. Cílem studentů pracujících v skupinách bude zjistit co možná nejvíce o daném předmětu - jakou mohl mí­t funkci, přibližné datum vzniku, mí­sto původu a zařadit jej do historického kontextu dějin.
Studenti se s předmětem detailně seznámí­ - v klidu jej prozkoumají­, nafotí­ a zaznamenají si rozměry a další­ relevantní­ informace. Své pozorování­ mohou bezprostředně konzultovat s pracovníky muzea. Bude pro ně také připravena k nahlédnutí základní­ literatura, která jim může v začátku bádání pomoci. Následně budou mít měsíc prostor pro samostatný výzkum za pomocí všech zdrojů, ke kterým se budou schopni a ochotni dostat (odborná literatura, relevantní on-line zdroje, konzultace­ s odbornými pracovníky atp. Pak informace získané z vlastního výzkumu roztřídí, zařadí, zpracují formou eseje a „přetaví“ do prezentace. Případně navrhnou propagační materiály, kterými by předmět přiblí­žili veřejnosti.
Přibližně šest týdnů po první návštěvě Lobkowiczkého paláce se studenti opět sejdou v Lobkowiczkém paláci a svá zjištění­ veřejně představí­ publiku (rodiče, pří­buzní, spolužáci).

Mgr. Martin Kulhánek

 

Projekt "Příběhy z války"

K příležitosti výročí konce 2. světové války jsme v průběhu jara pracovali v českém jazyce pod vedeném p. uč. Umlaufové na projektu „Příběhy z války“. Postupně jsme vyzpovídali pamětníky konce války, ať už rodinné příslušníky, známé nebo jsme se vydali do centra a vyzpovídali i úplně cizí lidi. Ptali jsme se na jejich příběhy a vzpomínky, které jsme poté sepsali, přidali fotky, vytvořili plakát, vytiskli a vyvěsili po škole. Spolužáky, učitele i rodiče tyto silné příběhy velmi zaujaly a dostalo se nám spousty pozitivních ohlasů, což nás velmi potěšilo. Doufáme, že projekt splnil svůj účel a na příběhy z války se nezapomene.
Tereza Stehnová, žákyně kvinty

 

Úspěch v Prezentiádě - M. Kent Kraus a Petr Dedek

Rádi bychom Vás informovali o našem dnešním úspěchu v krajském kole soutěže "Prezentiáda", což je mistrovství škol v prezentačních dovednostech. I když jsme se účastnili ve vyšší kategorii (pro střední školy), získali jsme druhé místo!!!!!

http://www.prezentiada.cz/vysledky/991

Po prvním kole, kdy jsme měli odevzdat projekt zpracovaný ve Wordu, Excelu a PowerPointu, jsme byli pátí. Zpracovali jsme projekt na téma Fundraisingová akce, kdy jsme navrhli organizaci školní dobročinné akce ve prospěch žen z rozvojových zemích. Pak jsme tento projekt prezentovali. Hodnotil se nejen obsah prezentace, ale i forma a plynulost proslovu.

Do celostátního kola postupuje jenom vítěz, nicméně my jako druhý tým v pražském kole máme stále šanci dostat divokou kartu, která by nám umožnila zúčastnit se celostátního kola. To se dozvíme na konci tohoto týdne. I kdybychom nepostoupili, stejně jsme s Petrem rádi, že jsme mohli školu úspěšně reprezentovat :-)

Martin Kent Kraus a Petr Dedek, tercie

 

Ředitelské volno 7. 4. 2015

Na úterý 7. 4. 2015 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Přejeme příjemné prodloužené velikonoční prázdniny.

 

Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání

Dne 25. 3. 2015 proběhla na naší škole část mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání. Účastníkům bylo nabídnuto několik ukázkových hodin a 8 workshopů. V rámci hodin viděli návštěvníci pitvu humra a švába, praktické určování hornin, v hodinách anglického jazyka se diskutovalo o bydlení, vztazích, rozebíralo se dílo R. Kiplinga, hrály se hry Babička si sbalila na cestu a Letadla v mlze, v hodinách českého jazyka mohli účastníci shlédnout naživo panelovou diskusi a ústní maturitní zkoušku nanečisto. V matematice se braly kvadratické rovnice a úhly, v zeměpise jste se mohli poučit o světovém hospodářství a v dějepise o vládě posledních Přemyslovců a Americké revoluci. Na workshopech jste se mohli dozvědět něco nového o volnočasových a outdoorových aktivitách, psychických potížích nadaných dětí a také o dětech s Aspergerovým syndromem, o využití analogií a interaktivity ve výuce matematiky, o možnostech jazykového poradenství ve výuce cizích jazyků, shlédnout některé aktivizační metody ve výuce zeměpisu, dějepisu, přírodních a dalších společenských věd. Nabídka byla pestrá a věříme, že si každý našel ten svůj „šálek čaje“. Návštěvníkům na tomto místě ještě jednou děkujeme za účast a slova chvály, organizátorům, učitelům a studentům děkujeme za dobrou práci a pomoc s přípravou konference a se všemi se těšíme snad za rok na shledanou!

Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 1
Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 2
Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 3

 

Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta

Zatímco většina studentů si o jarních prázdninách užívala zaslouženého odpočinku, já jsem spolu s českým národním týmem vyrazil reprezentovat Českou republiku a naši školu na mezinárodní debatní turnaj ve Slovinsku. Ljutomerský turnaj je jednou z nejstarších a nejkvalitnějších debatních soutěží pro středoškolské studenty v Evropě. Letos se ho zúčastnilo 51 týmů ze všech koutů světa - z Libanonu, Spojených států, Finska, Ruska, Slovinska, Chorvatska, Bosny-Hercegoviny, Makedonie, Rumunska, Turecka, Británie, Holandska a tři týmy z České republiky.
Turnaj byl slavnostně zahájen hymnou a desetiminutovým proslovem slovinského prezidenta Boruta Pahora. Pan prezident, ze kterého vyzařovalo velké charisma, mluvil především o tom, že argumentace a rétorika jsou pro demokracii velmi důležité dovednosti. I když státníci obvykle mají každodenně velmi nabitý program, pan prezident Pahor si udělal čas i na sledování prvních dvou kol soutěže. Pro všechny debatéry bylo osobní setkání s hlavou slovinského státu nezapomenutelný zážitek.
Náš tým si vedl skvěle, vyhráli jsme celkem čtyři z šesti debat. Debatovali jsme o tom, zda-li je vhodné nahrazovat lidskou pracovní sílu roboty; zda by se měly mikroúvěry v rozvojových zemích poskytovat pouze ženám; zda vojenská intervence USA do Blízkého východu je nebezpečnější než islámský fundamentalismus; zda bychom měli podporovat politickou změnu vycházející z občanských nepokojů a konečně o tom, zda by fotbalové kluby měly mít povinnost najímat hráče pouze ze svého blízkého okolí. Příprava na turnaj byla náročná, ale z výsledků je patrné, že se vyplatila - z českých debatérů jsem měl třetí nejlepší výsledek, a tak jsem se svým výkonem velmi spokojený.
Pokud by měl kdokoli o debatování v angličtině nebo češtině zájem, rád poskytnu další informace.
Martin "z Kentu" Kraus, tercie

Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta 1
Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta 2

 

Biatlonový král Lukáš Dvořák

Přinášíme poslední rozhovor s naším studentem ze série článků o nadaných studentech na serveru Aktualne.cz z pera Zuzany Hronové, tentokráte o biatlonovém králi Lukáši Dvořákovi z kvinty, který se potkává s dalšími biatlonovými esy, jako jsou Gábina Soukalová, Veronika Vítková, Ondra Moravec a Michal Šlesinger.
http://magazin.aktualne.cz/dobre-zpravy/velky-talent-biatlonu-ma-iq-nad-130-a-sbira-prvni-mista

Biatlonový král Lukáš Dvořák

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání – 24. a 25. 3. 2015

Mensa ČR a Mensa gymnázium, o.p.s. Vás srdečně zvou na jarní konferenci zaměřenou na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí.
Konference bude probíhat ve dvou dnech:
1. konferenční den - 24.03.2015 08:00 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha
2. konferenční den - 25.03.2015 14:00 - Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (ukázkové hodiny a workshopy)
________________________________________
Přijďte si poslechnout velké množství odborníků i praktiků v oblasti rozvoje nadání. Současně se setkáte se svými kolegy z celé republiky, kteří pro vás mohou být zajímavou inspirací, stejně jako Vy můžete motivovat je. Program konference je zaměřen na pedagogy ze základních i mateřských škol, ale také na rodiče.
Záštitu nad konferencí převzal poslanec Parlamentu ČR Mgr. Roman Sklenák.
Program konference je rozdělen do dvou částí. Můžete se přihlásit na oba dny, nebo jen na ten den, jehož program Vás více zajímá.
Podrobnosti a on-line přihlášku najdete na http://deti.mensa.cz. Za naši školu, Mensa gymnázium, Vás srdečně zveme k nám na workshopy a ukázkové hodiny. Níže najdete jejich anotaci, časový harmonogram celého dne i rozvrh hodin a workshopů.
Program konference dne 25. 3. 2015:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 učebna kvarta (infocentrum) – uvítání ředitelkou školy Mgr. Magdou Kindlovou
9.00 – 10.00 ukázkové hodiny a workshopy
10.00 - 10.15 cofee break – učebna kvarta (infocentrum)
10.15 – 11.45 ukázkové hodiny a workshopy
11.15 – 11.45 nebo 12:15 - 12:45 oběd
11:45 – 12:15 přestávka v kvartě (infocentru)
12.15 – 13.45 ukázkové hodiny a workshopy
14.00 zakončení konference v kvartě (infocentru)

Anotace workshopů a ukázkových hodin

Workshopy

RADOSTI A STRASTI UČITELE NADANÝCH ŽÁKŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH
Lektor: Mgr. M. Konečný
Délka: 60 min
Max. počet účastníků: 24
Na workshopu budeme společně debatovat o možnostech vzdělávání žáků v přírodních vědách. Společně budeme hledat metody a postupy, které se osvědčili, a které nikoliv. Celým workshopem se budou prolínat náměty a postřehy, které využívám při hodinách přírodních věd. Dojde i na pár pokusů.

JAZYKOVÉ PORADENSTVÍ VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA
Lektor: Bc. Adam Zeisek
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Tento workshop vás seznámí se základy jazykového poradenství a jak jazykové poradenství využít ve výuce cizích jazyků. Cílem je pomoci studentům, aby se dokázali samostatně a efektivně učit.

NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ POTÍŽE TALENTOVANÝCH DĚTÍ
Lektor: PhDr. Jitka Hofmannová
Délka: 60 min
Max. počet účastníků: 24
Charakteristika typických psychických potíží, jejich projevy a změny v souvislosti s rozvojem společnosti a psychiky dětí a dospívajících.

MOTIVAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ METODY VÝUKY - ZKUŠENOSTI Z HODIN ZEMĚPISU A DĚJEPISU
Lektor: Mgr. Martin Kulhánek
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Workshop účastníky seznámí formou vlastního prožitku s několika výukovými metodami. Ty se dají využít buď v úvodních částech hodin jako forma opakování či k větší aktivizaci studentů pro nadcházející téma nebo jako stimul v průběhu hodiny, který změnou činnosti žáky aktivizuje. Primárně je workshop určen pro učitele zeměpisu a dějepisu, může však posloužit jako inspirace i zájemcům z jiných oborů.

MATEMATIKA INTERAKTIVNĚ DÍKY PROJEKTU "INFORMACE KOLEM NÁS"
Lektor: Mgr. Maja Kuková, Ph.D.
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
V rámci projektu OPPA "Informace kolem nás" jsme vytvořili sbírku interaktivních výukových materiálů, které si nyní můžete vyzkoušet a také odnést s sebou. Nechme promluvit jejich názvy:
Algebraické výrazy, zejména proč je život s nimi vlastně snadný
Astronomická čísla
Balíček karet aneb pravděpodobnost a realita
Geometrie, algebra a příroda, aneb jak souvisí rýsování, počítání a pěkné vzory
Logaritmická stupnice
Matematika v kuchyni

TALENTOVANÉ DÍTĚ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
Lektor: Jiří Šulc, asistent pedagoga
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Specifika a úskalí vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra, potřeba individuálního přístupu, obtíže při začleňování do kolektivu, jejich vývoj a odlišný vnitřní svět z pohledu asistenta pedagoga na Mensa gymnáziu. Sdílení praktických zkušeností.

SPECIFIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ VE VZDĚLÁVACÍCH OBORECH VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD"
Lektor: Mgr. Jan Kratochvíl
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Problematika vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí nabývá v daných vzdělávacích oborech specifické podoby. Po stručném úvodu do problematiky bude pozornost věnována rozboru možných výukových metod doprovázených příklady z praxe. Diskuse je vítána, pozornost bude věnována jak druhé, tak třetí úrovni vzdělávání.

VYUŽITÍ ANALOGIÍ VE VÝUCE MATEMATIKY
Lektor: PhDr. Eva Semerádová, Ph. D.
Délka: 75 min
Max. počet účastníků: 24
Během workshopu si představíme různé možnosti, jak s analogiemi při výuce matematiky pracovat. Důraz bude kladen na práci v analogických matematických prostředích (využití analogií jako jednoduchý způsob tvoření úloh, jako způsob, jak se žáky upevnit matematický pojem jeho prozkoumáním z různých úhlů pohledu, jak prohlubovat vztahy mezi pojmy, jak využít analogie při výkladu atd) Principy řešené v pracovní dílně jsou obecně použitelné pro výuku na jakémkoli stupni školy. Diskutované možnosti budou dokládány na úlohách obtížnosti převážně pro střední školy.

UKÁZKOVÉ HODINY

PRIMA AJ1 (Bc. Adam Zeisek) – 9-10h
- opakovací hodina (gramatika, slovní zásoba):
- zahájení hodiny - krátké rozhovory se studenty, jak se mají, co čtou v AJ a podobně
- hra s nalepovacími štítky - studenti napíši na štítek dopravní prostředek a pak chodí po třídě a vzájemně si kladou zjišťovací otázky, mají odhalit, jaký dopravní prostředek jsou
- psaní příběhu v minulosti - dostanou nějaké nevšední zadání a vytvoří příběh s použitím minulých časů, pár příběhů si pak přečteme a prodiskutujeme
- babička si sbalila na cestu - hra na paměť a opakování věci spojených s cestováním
- opakování slovesných vazeb - soutěž kdo dokáže vytvořit nejvíce správných slovesných vazeb se zadanými slovesy
- hry letadla v mlze - vzájemná navigace spolužáků po třídě - trénink na popis cesty
- ukončení hodiny

KVARTA AJ1 (Bc. Adam Zeisek)-10:15-11:45h
- práce, dětské sny, vyjadřování minulosti:
- úvod hodiny - navázání na poslední hodinu
- diskuze na téma chcete být milionářem + str. 46 učebnice
- přechod na téma práce snů - debata, pobídka, aby vymysleli co nejzajímavější práci
- hra - studenti si vymyslí zaměstnání, které popíší, ostatní hádají, jaké to je zaměstnání
- str. 47 - poslech a slovní zásoba
- dětské sny + gramatika (vyjadřování minulosti) - str. 48

SEXTA – BIOLOGIE: PRAKTICKÁ ZOOLOGICKÁ CVIČENÍ JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA PRO NADANÉ STUDENTY - PITVA HUMRA NORSKÉHO (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 10-10:45h
V rámci organizační formy laboratorního cvičení se účastník aktivně seznámí s hlavními anatomickými rysy humra norského (Nephrops norvegicus). Samostatně si vyzkouší pitvu a naučí se základní anatomickomorfologické znaky reptantních dekapodů.
Limitovaný počet účastníků workshopu je cca 10 osob nejlépe biologického zaměření (není podmínkou)

SEXTA – BIOLOGIE: PRAKTICKÁ ZOOLOGICKÁ CVIČENÍ JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA PRO NADANÉ STUDENTY - PITVA ŠVÁBA (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 10:55-11:40h
V rámci organizační formy LP se účastník aktivně seznámí s hlavní anatomií a morfologií švába. Také si zkusí vypitvat svalovinu a vytvořit nativní mikroskopický preparát. Limitovaný počet účastníků workshopu je cca 10 lidí, a to nejlépe biologického zaměření (není podmínkou)

KVARTA – PŘÍRODOPIS: PRAKTICKÉ URČOVÁNÍ HORNIN JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA VZDELÁVÁNÍ NADANÝCH STUDENTŮ (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 12:15-13:45h
Účastník se naučí pracovat s klíčem k určování hornin a seznámí se s typickými horninami č. m. + „praktická“ petrologie aneb Horniny na pražských stavbách.

KVINTA – ZEMĚPIS: SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (Mgr. Martin Kulhánek) – 9-10h

TERCIE – DĚJEPIS: AMERICKÁ REVOLUCE (Mgr. Martin Kulhánek) – 10:15-11:45h

SEKUNDA – DĚJEPIS: OBDOBÍ VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (Mgr. Martin Kulhánek) – 12:15-13h

SEXTA – ČESKÝ JAZYK: PANELOVÁ DISKUSE JAKO JEDNA Z FOREM RÉTORIKY (Mgr. Pavla Umlaufová) – 9-10h

OKTÁVA – ČESKÝ JAZYK: MATURITA NANEČISTO – NÁCVIK ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY (Mgr. Pavla Umlaufová) – 12:15-13:45h

KVINTA+SEXTA – ANGLICKÝ JAZYK: VZTAHY, USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ (Mgr. Petr Kubačák) – 12:15-13:45h

KVINTA – MATEMATIKA: KVADRATICKÉ ROVNICE (Mgr. Maja Kuková, Ph.D.) – 10:15-11:45h
Studenti druhé skupiny často k zvládnutí a zautomatizování dané látky obvykle potřebují víc času, než studenti v první skupině. Na druhé straně se také vyznačují větší ochotou propočítat značné množství úloh a radostí i z drobných úspěchů. Na základě zkušeností s diferencovanou výukou matematiky se snažím tyto přirozené tendence podpořit a vytvořit prostředí vyhovující individuálním potřebám.

PRIMA – MATEMATIKA: ÚHLY (Mgr. Maja Kuková, Ph.D.) – 12:15-13:45h
Naši primáni v 1. skupině jsou téměř všichni v oblasti matematiky velmi ambiciózní a zároveň hraví. V hodině proto zpravidla kromě klasických metod používám i didaktické hry. Výklad u tabule a procvičování ale nepřijde zkrátka, snad jenom s tím specifikem, že se snažím studentům nechávat co největší prostor pro výběr vlastní cesty. Zároveň je ale vedu k tomu, aby svůj myšlenkový postup byli schopni předat dál.

TERCIE – ZSV: PROFESNÍ ORIENTACE A TRH PRÁCE: „KOHO HODÍME PŘES PALUBU?“ (Mgr. Robert Weinrich) – 12:15-13:45h
Hodina seznamuje studenty s různými profesemi a jejich hodnotami, jež jim přisuzujeme.
Cíl: Cvičení by mělo přispět k rozlišování mezi společenskou potřebností, prestiží a finančním ohodnocením profese - kritéria hodnocení.
Metody: Každá dvojice studentů dostane materiál se seznamem různých profesí a otázek týkající se osobních preferencí jednotlivých profesí.
Průběh hodiny:
1. rozdělení třidy do skupin a rozdání materiálu s otázkami týkající se profesí a jejich vlastností.
Otázky:
I. Která povolání jsou dobře placena?
II. Podle jakých kritérií rozhodujeme o významnosti a prestiži určitého povolání?
III. Jsou stejná povolání v různých zemích ohodnocena stejně?
2. Studenti budou mít čas na to, aby se zamysleli nad tím, jaké povolání považují za méně důležité pro společnost, a tedy koho mohou hodit „přes palubu“.
3. Mluvčí každé skupiny sdělí důvody svého rozhodnutí.
4. Diskuse

 

Beseda s pamětnicí holocaustu

Dne 10. února navštívila Mensa gymnázium v rámci projektu Živá paměť jedna z obětí šoa neboli holocaustu paní Doris Grozdanovičová. Dvouhodinový program nejprve krátce zahájil pan Pavel Voves, koordinátor programu Živá paměť. Ten ve stručnosti pohovořil o obětech nacismu, o holocaustu za 2. světové války a představil pamětnici. Paní Grozdanovičová popsala svůj životní příběh a následně vybídla studenty k otázkám. Následný zájem a množství dotazů ji velmi mile překvapil. Ochotně na všechny odpovídala, třebaže beseda se oproti plánované hodině výrazně protáhla. Reakce studentů po skončení besedy byly velmi silné, většina z nich si hrůzu, kterou lidé během války zažili, nedovedla představit. Bylo znát, že je vyprávění velmi zaujalo a rozhodně nikoho nenechalo chladným. Sama pamětnice se při vyprávění o ztrátě rodičů či dalších příkořích několikrát dojala k slzám.
Je zřejmé, že současní studenti jsou poslední generace, které se mohou s oběťmi nacismu setkat a slyšet jejich příběhy přímo od nich. Zájem našich studentů nakonec paní Grozdanovičovou vedl k tomu, že sama navrhla, že s námi na konci pololetí pojede přímo do Terezína, kde ve velké pevnosti prožila většinu období druhé světové války, a podělí se s námi o své vzpomínky ještě přímo na místě. Studenti i já jako vyučující jsme tento návrh přijali s nadšením.
Martin Kulhánek

Doris Grozdanovičová, rozená Schimmerlingová, se narodila v roce 1926 v Jihlavě a dětství prožila se svým starším bratrem a rodiči v Brně. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava musela opustit nejprve českou a později i židovskou školu. Celá rodina byla postihována dalšími protižidovskými nařízeními, jejichž vyvrcholením byla deportace do Terezína v lednu 1942. Zde se Doris Grozdanovičová dožila osvobození. Po válce vystudovala angličtinu a filozofii a pracovala jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel v Praze. Dodnes překládá beletrii z angličtiny a němčiny.
http://www.moderni-dejiny.cz/…/studentska-minikonference-o…/

 

Chemquest - školní kolo

Dne 26. ledna 2015 studenti tercie našeho Mensa gymnázia pod odborným dohledem PhDr. Tomáše Kočího Ph.D. prováděli pokusy do školního kola soutěže Chemquest, kterou pořádá VŠCHT (Vysoká škola chemicko- technologická). Jako první se představil pokus „Peklo ve zkumavce“ (Petr Dedek, David Míšek), byl to první z devíti pokusů, které jsme ten den zvládli a navíc u všeho radil pan učitel PhDr. Tomáš Kočí PhD. Další na řadě byl pokus s názvem „Zlatý déšť“ (Filipo Passeri). Tento pokus ukazuje, že když za tepla smícháte jodid draselný KI a dusičnan olovnatý Pb(NO3)2 a pak oba roztoky slejete a prudce ochladíte vodou, tak díky krystalizaci vznikají krystalky, které mají barvu zlata. Třetí pokus s názvem „Faraonovi hadi“ (Petr Štěpán, Petr Hubený, Matyáš Holub) se skládal z popela, etanolu a cukru, pokus můžete vidět na obrázku č. 2. Další pokus byly bengálské ohně, které se nepovedly. 5. pokus byla Freska (Martin Kent Kraus, Alexander Écsi). Principem bylo malování barvami do nezaschlé sádry. 6. pokus v pořadí byl Jod, voda a bělidlo, (Vít Vondrovic, Adam Jebousek, Prokop Špilar). Studenti nalili bělidlo do vodného roztoku jodu a ten to vybělilo. Následoval 7. pokus Chemikovo akvárium (Lukáš Kaufmann, Martin Zderadička, Matyáš Kopecký). Pokus spočívá v tom, že sypeme různé soli Mn, Ni, Ba, Fe Cu (chloridy, sírany) do 50% roztoku vodního skla, kde se tvořili krystaly. Jako 8. pokus byly „Barevné inkousty“ (Jakub Rubinstein, Alexander Susić). Jednalo se o důkaz železnatých solí. Poslední 9. pokus byly „Tajné inkousty“ (Hana Večeřová, Klára Kunertová). Jednalo se o malování roztokem NaOH na papír a poté vyvolání obrázku pomocí fenolftaleinu (FFT), přitom se objevilo veselé a vtipné fialové sluníčko.

 

Geniální matematik z primy!!!!

Na serveru Aktualně.cz vyšel další článek o mimořádně nadaném a talentovaném studentovi, tentokráte z primy. Čtěte zde: http://magazin.aktualne.cz/…/r~db199fca68de11e4b0c40025906…/

 

Den otevřených dveří 4. 2. 2015

Den otevřených dveří 4. 2. 2015 probíhal dle tradičního scénáře – od 10 hodin se mohli návštěvníci podívat do výuky, od 12 hodin vedl školní klub deskových her soutěže, kvízy a deskové hry a od 14 hodin se mohl ten, kdo ještě nebyl, otestovat ve výši svého IQ. V rámci výuky probíhalo několik předmětů: anglický jazyk, český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, literatura, biologie, základy společenských věd. Ve vstupní hale zároveň po celý den probíhaly fyzikální pokusy. Někteří návštěvníci byli i zapojeni do hodin.
V rámci Dne otevřených dveří proběhla i prezentace o škole.
Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně kvartě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole-o ŠVP, o volitelných seminářích, kroužcích, specifikách školy, elektronické žákovské atd.
Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou.
Průvodcovské služby se jako vždy velmi dobře a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.
Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové – J. Šulc, B. Kosíková a V. Brdek. I jim patří dík.
Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.
M. Fatrová

Den otevřených dveří 2015
Den otevřených dveří 2015
Den otevřených dveří 2015

 

Den otevřených dveří - 4. 2. 2015

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 4.2.2015. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Recitační soutěž - 28. 1. 2015

Středa 28. 1., dvě hodiny odpoledne, přeplněná jídelna. Snad obědy zadarmo? Nebo akce "šmejdů", kteří dávají oběd a dárky zdarma k zaručeně funkčním a levným výrobkům? Ne, to se jen konal 1. ročník školního kola recitační soutěže. Sešlo se hodně soutěžících a ještě více diváků, psychických opor a držitelů palců. Nad porotou visela bizarní hesla, např. "Sto roků v šachtě žil, a havran dí: už víckrát ne" a podobná (viz fotogalerie). Soutěž měla dvě kategorie: prima-kvarta a kvinta-oktáva. Všichni soutěžící si připravili velmi kvalitní texty: zazněly verše W. Shakespeara, V. Dyka, J. Žáčka, Ch. Baudelaira, J. Suchého, F. Šrámka, S. Petofiho, J. K. ze Lvovic, F. Běhounka a dalších. Porota složená z pedagogů (Mgr. P. Umlaufová, Mgr. E. Kořánová, Mgr. M. Fatrová) a studentek (L. Arslanian, K. Procházková) hodnotila kvalitu přednesu, výběr textu, jazykové i mimojazykové prostředky, humor, herectví a pobavení diváků. Jako třešnička na dortu vystoupil v závěru asistent pedagoga p. Jiří Šulc, který diváky pobavil asi nejvíce. Všichni účastníci klání obdrželi sladkou odměnu za účast, ti nejlepší v každé kategorii pak dar v podobě poukázky na knihy do Neoluxoru a další ceny.
A zde jsou výsledky na prvních čtyřech místech:

I. kategorie: prima-kvarta
1. místo - Miroslav Mahdal (sekunda)
2. místo - Laura Opletalová (kvarta)
3. místo - David Míšek (tercie)
4. místo - Damián Opletal (prima)

II. kategorie: kvinta-oktáva
1. místo - Mikuláš Hrdlička (oktáva)
2. místo - Andrea Vlčková (kvinta)
3. místo: Mikoláš Opletal (septima)
4. místo: Aneta Vojtěchová (sexta)

Výhercům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme za jejich skvělé výkony a velký dík patří i skvělé a nezaujaté porotě, tvůrcům hesel a výzdoby a hlavně organizátorce této akce Pavle Umlaufové!!!! Věříme, že tento první ročník bude pokračovat i v dalších letech a stane se na škole novou tradicí.
Recitační soutěž 2015 Recitační soutěž 2015 Recitační soutěž 2015

 

Aktivní účast našich studentů na významné mezinárodní konferenci o divadle!!!!!

OD 15.- 18.ledna 2015 proběhla v JIHOČESKÉM DIVADLE v Českých Budějovicích mezinárodní konference v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift, zaměřeném na teenagery. Na konferenci se sjeli režiséři, dramaturgové a lektoři z deseti různých evropských zemí a zabývali se tím, jaká témata zajímají dnešní mladé lidi, jak využívat digitální technologie na divadle, jak otevřít divadlo současné mladé „digitální“ generaci.
Na tuto konferenci byli pozváni i studenti naší školy, aby prezentovali své názory na divadlo v mezinárodním kontextu dospělému publiku, které se zajímá o postoje a názory mladých lidí.
Vybraní zájemci (Martin Kent Kraus z tercie, Philipp Hladký, Matyáš Šachta a Martin Klein, všichni z kvinty) vytvořili projekt na téma MÁ PŘEDSTAVA IDEÁLNÍ INSCENACE a tento svůj projekt jeli prezentovat na konferenci do Českých Budějovic v pátek 16.1.2014 dopoledne. Prezentace musela být přednesena v anglickém jazyce. Přečtěte si článek o akci i s rozhovory s našimi studenty na http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/jak-hrat-pro-studenty-treba-dat-vtipky-do-antigony-20150117.html.

Co je PLATFORM shift+
Digitální výzvy v divadle pro mladé diváky
PLATFORM shift+ je úspěšný rozsáhlý projekt spolupráce vyhlášený Evropskou komisí v rámci programu Tvůrčí Evropa, který slouží k financování kulturního sektoru EU.
Zahrnuje jedenáct partnerů z devíti zemí – deset divadel a univerzitu. Projekt vede divadlo Pilot Theatre (York, Velká Británie), které v oblasti představení pro mládež a zkoumání inovačních přístupů k vytváření a sdílení umělecké činnosti patří k nejrenomovanějším souborům v Británii.
Umělecká síť PLATFORM shift+ vznikla proto, aby čelila novým výzvám divadelní tvorby pro mladé diváky v digitálním věku. Partneři vymezili naléhavou potřebu zabývat se digitálními technologiemi, aby porozuměli cílovému publiku. Dnešní mladí lidé jsou digitální domorodci, kteří se přirozeně pohybují mezi reálným a virtuálním světem. Divadelní tvorba jim určená musí na tuto novou skutečnost reagovat, aby udržela a rozšiřovala dnešní publikum a do budoucna získávala diváky nové. To umožní divadlu přesně vystihnout realitu mladých a nadchnout mladého diváka pro divadlo jakožto jedinečné živé médium moderní doby.
K dosažení tohoto cíle plánují partneři programu PLATFORM shift+ investovat velké prostředky do profesionalizace divadelníků na mezinárodní úrovni.
PLATFORM shift+ vytvoří čtyřicet divadelních inscenací na základě nově vzniklých her nebo konceptů souvisejících s realitou digitálního věku. Na více než padesáti akcích propojí divadelníky s mladými lidmi v přímém uměleckém dialogu.
Rozsáhlý program provázaných aktivit bude podporovat nadnárodní výměnu umělců / uměleckých děl a poskytovat odbornou přípravu v oblasti digitálních technologií prostřednictvím praxe a mezinárodních kreativních fór. Na konci projektu bude -deset kreativních fór po celé Evropě nabízet programy a nástroje odborné přípravy pro zajištění udržitelnosti dosaženého pokroku a naplňování vytčených cílů.

V desítce partnerských divadel, jež jsou všechna uznávána ve své zemi jako špička národní scény v oblasti divadelní tvorby pro mladé, jsou:

1. Pilot Theatre Company York | Velká Británie
2. Teatro O Bando Palmela | Portugalsko
3. Teatro Elsinor Milán, Forli, Florencie | Itálie
4. Jihočeské divadlo České Budějovice | Česká republika
5. Emergency Exit Arts Londýn | Velká Británie
6. tjg. Theater Junge Generation Drážďany | Německo
7. Teatret Vårt Molde | Norsko
8. Színház Kolibri Budapešť | Maďarsko
9. VAT Teater Tallinn | Estonsko
10.Theatre Massalia Marseille | Francie
Jedenáctým partnerem, jehož odborností je kulturní vzdělávání a monitorování kultury, je Univerzita Agder (Kristiansand | Norsko)
„Projekt Platforma shift+ přinese Jihočeskému divadlu další mezinárodní zkušenosti.
Odkaz na stránky EU:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

 

Projekt Edison – skvělá zkušenost, zážitky a poznání

V posledním týdnu výuky před vánočními prázdninami se v hodinách mluvilo téměř výhradně anglicky. Důvodem byla výuka vedená stážisty ze šesti cizích zemí (Nový Zéland, Rumunsko, Indie, Brazílie, Vietnam a Guatemala). Stážisté byli vysokoškolští studenti z těchto zemí, kteří přijeli do Čech na zkušenou. Pobyty zahraničních VŠ studentů zajišťuje mezinárodní organizace AIESEC v rámci projektu Edison. Přestože jsme byli již 6. školou, kterou naši stážisté jako tým v Čechách navštívili, neopouštěl je elán a dobrá nálada. Studenty rozproudili hned 1. den ráno, když jim při úvodním seznámení předvedli soubor svých národních tanců. Když ovšem naše kvinta uviděla, že jedním z tanců je novozélandský tanec haka, zvedli se a předvedli ho v plné parádě, neboť s ním excelovali při oslavě 20. výročí založení školy. To pak Maggie z Nového Zélandu koukala!!! Další výuka byla neméně zajímavá – hrály se různé hry, tančilo se, probíhaly prezentace a diskuse o zajímavých tématech, pouštěly se snímky z produkce místní kinematografie, jedno odpoledne bylo věnováno procházce po Praze s výkladem a jedno odpoledne hraní deskových her se stážisty. Naši studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací o všech 6 zemích a stážisté byli zase mile překvapeni rozsahem znalostí našich studentů, jejich zájmem a úrovní znalosti anglického jazyka i v nejnižších ročnících.
Myslíme, že tento projekt byl pro studenty přínosem a chceme ho někdy v budoucnu rozhodně zopakovat.

Projekt Edison 2015 1 Projekt Edison 2015 2 Projekt Edison 2015 3 Projekt Edison 2015 4 Projekt Edison 2015 5

 

Úspěch studenta tercie Martina Kenta Krause

Nedávno Martin Kent Kraus z tercie skládal mezinárodní zkoušku z angličtiny FCE (úroveň B2 podle evropského rámce jazyků). Zkoušku úspěšně složil s výtečným výsledkem A. Vzhledem k Martinovu věku se jedná o výtečný výkon, ke kterému mu gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v angličtině i ve všem ostatním.

 

Projekt Edison - výuka zahraničních stážistů

V týdnu od 15. do 19. prosince budou na naší škole vysokoškolští stážisté ze 6 zemí (Nový Zéland, Brazílie, Indie, Guatemala, Rumunsko, Vietnam) v rámci projektu Edison, který nabízí společnost AIESEC (více info o projektu na http://praha.aiesec.cz/). V rámci tohoto propjektu budou tito studenti atraktivním způsobem učit naše studenty formou besed, prezentací, přednášek, workshopů a projektů reálie daných zemí, studenti se dozvědí také něco o historii, kultuře, stravování a dalších tradicích dané země či celého regionu se zaměřením na období Vánoc a oslav konce roku. Vše bude probíhat i prakticky, např. formou ukázky tanců, ochutnávky tradičních pokrmů atd. Věříme, že se studentů bude tato netradiční výuka líbit a že se alespoň na chvíli v totmo chladném čase přenesou do vzdálených a většinou teplejších krajin.

 

Dny otevřených dveří – 3.12.2014 a 4.2.2015

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 3.12.2014 a 4.2.2015. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Další štědrý dárce knih – nakl. Togga!

V naší školní knihovně opět přistály další knihy. Štědrým dárcem je tentokrát majitel nakladatelství Togga p. Dušan Neumahr, který věnoval škole nejnovější produkci odborné literatury, která vyšla v jeho nakladatelství. Mezi tituly jsou knihy z oboru filosofie, antropologie, historie, psychologie, literární vědy, kunsthistorie a další. Za všechny knihy moc děkujeme a opět zveme všechny studenty do naší knihovny!

 

Šimon Jonathan Robert zabodoval!

Student septimy Šimon Jonathan Robert se zúčastnil soutěže Merkur perFEKT Challenge, kterou pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) ČVUT v Brně a se svým týmem obsadil 1. místo v rámci tématu Autonomní pásový dopravní prostředek. Soutěž nabízela 8 různých témat zadání, které si soutěžní týmy vybíraly při registraci do soutěže. Do Brna dorazilo téměř 200 soutěžících včetně 7 děvčat ze středních odborných škol a gymnázií z celé Moravy a také velké části Čech. Jedná se ta k bezesporu o největší takové klání pořádané v České republice pouze pro středoškolské studenty. Je nutné ocenit velmi dobré znalosti studentů z oborů jako je elektro, robotika, programování apod. Stejně tak bylo zajímavé sledovat součinnost jednotlivých členů soutěžících týmů a jejich zapojení do řešení zadání. Po pěti hodinách usilovného snažení pak soutěžící předvedli výsledky své práce před odbornými porotami jednotlivých garantujících ústavů. Ty měly velmi těžký úkol, protože kromě funkčnosti jednotlivých řešení musely ohodnotit i konstrukci a v neposlední řadě také design. Následně proběhlo slavnostní vyhlášení za přítomnosti děkanky fakulty prof. ing. Jarmily Dědkové, CSc.
Gratulujeme ke skvělému úspěchu a přejeme mnoho dalších takových!!!
Zdroj: http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_Merkur2014_vysledky_141128.pdf

Šimon Jonathan Robert zabodoval!
Šimon Jonathan Robert zabodoval!

 

Geologicko – paleontologická vycházka do siluru lomu Mušlovka, Lobolitové stráně a nakonec do Černého lomu v Dalejském údolí.

Exkurze z 5. 11. 2014, celý článek zde

 

Kdo je to?

Zkuste si malý kvíz a poznejte známou osobnost - má IQ 146, hraje v kapele Colorblinds, daboval kreslené postavy Tarzana a Nema, hrál ve filmu Taková normální rodinka a chodí na Mensa gymnázium. Pokud stále nevíte, o koho jde, přečtěte si další ze série rozhovorů se studenty Mensa gymnázia.
http://magazin.aktualne.cz/rozhovor-se-stepanem-krtickou/r~9e34d4ec700111e4b5c5002590604f2e/

 

Informace kolem nás

V rámci projektu "Informace kolem nás", který je financován z Evropského sociálního fondu (v rámci OPPA), Vás srdečně zveme na ukázkové hodiny matematiky a fyziky, určené zejména středoškolským učitelům. Více zde.

 

Znáte studentský časopis Redway? A jednu z jeho redaktorek?

Studentka kvarty naší školy Yasmina Overstreet se stala nedávno jedním ze spolupracovnic studentského časopisu Redway. Časopis Redway je celostátní časopis určený především studentům SŠ. Vychází 1x měsíčně již sedmý rok a je do škol distribuován zdarma. Duchovním otcem a zakladatelem časopisu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. FESC FACC, známý český kardiolog, a vydává ho občanské sdružení Zdravé srdce za podpory MŠMT a Profimedia.
Yasmíně v časopisu již vyšly dva texty, prvním je výborný rozhovor se známým zpěvákem Adamem Mišíkem, druhý je zaměřen na jednu ze série zkušeností studentů z výměnných pobytů mládeže, které zajišťuje nezisková organizace YFU a článek se jmenuje Studovala jsem v Německu. Více viz www.redwaymag.cz.

 

Převzetí hodnotného daru a navázání spolupráce s FF UK

Ředitelka naší školy Mgr. Magda Kindlová a její zástupkyně Mgr. Marcela Fatrová převzaly 19. listopadu na FF UK Praha knižní dar z Vydavatelství FF UK, které poskytlo po jednom výtisku ze všech svých publikací; část knih dodala také Matematicko-fyzikální fakulta UK. Předání daru bylo počátečním krokem k navázání užší spolupráce mezi fakultou a gymnáziem. Prvními ústavy a katedrami, které se do spolupráce aktivně zapojily, jsou Katedra logiky a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Spolupráce se bude rozvíjet jak po linii studentů, tak i po linii učitelské.
Za hodnotný a skvělý dar velmi děkujeme a zveme všechny studenty a učitele do školní knihovny k jejich zapůjčení. Zároveň se těšíme na další spolupráci s FF UK.
Převzetí hodnotného daru a navázání spolupráce s FF UK
Zleva po směru hodinových ručiček: Mgr. Magda Kindlová (ředitelka Mensa gymnázia), Mgr. Marcela Fatrová (zástupkyně ředitelky), Bc. Magdaléna Hladká (Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK), Mgr. Jonathan Verner, Ph.D. (Katedra logiky FF UK), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (proděkan FF UK pro přijímací řízení a další vzdělávání), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK)

 

Debatní liga ve Stuttgartu a Martin Kent Kraus.

Měly by Spojené státy podpořit Assáda v boji proti Islámskému státu? Měly by se zakázat stávky v nejdůležitějších státních podnicích a infrastruktuře? Měly by centrální banky stanovovat, jak moc mohou politici utrácet? Měly by se zakázat webové stránky podporující anorexii?
Tyto a mnoho dalších témat se objevily na debatním turnaji EurOpen v německém Stuttgartu, kam přijelo více než 130 soutěžících z 13 zemí - Kanady, Číny, Dánska, Israeli, Litvy, Nizozemí, Pákistánu, Rumunska, Slovinska, Turecka, Spojených států a hostitelského Německa.
Jak takový debatní turnaj vlastně vypadá? Jednotlivé týmy jsou tvořeny třemi (případně až pěti) debatéry, kteří většinou ovládají dobře angličtinu a argumentaci. Jeden tým ("propozice") má obhajovat tezi, což je nějaké tvrzení - například "Spojené státy by měly zrušit vojenskou podporu Izraeli, dokud se nestáhne z pásma Gaza". Druhý tým ("opozice") má naopak toto tvrzení napadnout a pokud možno přijít s alternativním řešením. Každý debatér mluví k tématu přibližně 8 minut. Vše pozorně sledují rozhodčí, kteří debatéry hodnotí jako jednotlivce i jako tým a udělují jim body. V debatování totiž nezáleží jen na formě projevu, ale hlavně na obsahu, struktuře a schopnosti reagovat na argumenty soupeře.
Turnaj ale začíná dlouho před tím, než vstoupíte do debatní místnosti. Musíte se totiž důkladně připravit na mnoho složitých témat, která jsou oznámena již dlouho před samotným turnajem. Debatéři musí mít připraveno mnoho důkazů, analýz a případných odpovědí pro opoziční tým, a to vše vyžaduje intenzivní přípravu. V mém případě to bylo jednak strávení jednoho víkendu v gymnáziu Nad Alejí, kde jsme se oba dva dny od devíti ráno do šesti hodin večer připravovali společně s mým týmem "Czech Blue", složeným ze studentů z různých škol, ale zejména samostatná příprava ve volných chvílích po škole.
Během jednoho sychravého rána v prvním listopadovém týdnu nastoupilo do vlaku deset českých debatérů ze tří týmů. Bohužel se zrovna ten den němečtí železničáři rozhodli stávkovat, a proto se naše výprava protáhla o čtyři hodiny. Nakonec jsme byli rádi, že jsme po jedenácté večer dorazili do hostelu, kde jsme byli ve Stuttgartu ubytováni. Aby toho nebylo málo, porouchala se nám sprcha a vytopili jsme si pokoj. Než jsme ulehli k zaslouženému spánku, byly již dvě hodiny ráno.
První den se náš tým utkal s reprezentanty Turecka a Kanady, v dalších dnech jsme debatovali s Rumuny, Němci a israelským výběrem. Drtivou porážku jsme utrpěli v souboji proti Kanadě, ale s ostatními týmy jsme byli ve výkonech vyrovnaní. Já jsem se soutěžním debatováním začal teprve nedávno, a proto svůj výsledek považuji za velký úspěch i povzbuzení do dalších turnajů.
Celá soutěž byla velmi náročná, protože vyžadovala přípravu i během pozdních večerních hodin, kdy jsme si vylepšovali své argumenty na další den. I přesto bylo v programu pamatováno na zábavu. Měli jsme možnost prohlédnout si zámek Ludwigsburg z 18. století, který patří mezi největší evropské barokní rezidence. S ostatními debatéry jsme se spřátelili na večerní akci "Country Expo", kde každá země prezentovala svoje domovské delikatesy - ochutnal jsem turecký med i israelské oplatky. A protože jsme si potřebovali protáhnout ztuhlá těla, jedno ráno před začátkem dalšího kola jsme vyrazili na místní ledovou plochu na brusle.
Pro mě byla samotná účast ve Stuttgartu výjimečnou příležitostí, jak si zlepšit angličtinu a argumentaci (a bruslení :-)), ale také možností poznat studenty z jiných zemí. Debatování doporučuji všem jako skvělou mimoškolní aktivitu. Rád poskytnu případným zájemcům více informací o debatování kdykoli o přestávkách či po výuce.

Martin "z Kentu" Kraus, tercie

 

Talent základek 2014

6. listopadu to ve škole už od 13 hodin šumělo jako v úle. Začínali se scházet účastníci soutěže Talent základek a jejich rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci. Na soutěž přišlo 43 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, televizních pořadů, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Ukázalo se, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.
Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali - p. starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, p. starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka a p. JUDr. Petr Lachnit, první zástupce starosty Prahy 5, za což jim patří náš dík.
Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma.

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5:
1. místo – Filip Pelíšek (ZŠ Radotín) - tablet
2. místo – Václav Svoboda (ZŠ Slivenec) – desková hra
3. místo – Magdaléna Jarošová (ZŠ V Remízku) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 6:
1. místo – Šimon Andrš (ZŠ Pod Marjánkou) - tablet
2. místo – Samuel Elich (ZŠ Na Dlouhém lánu) – desková hra
3. místo – Šimon Koliha (ZŠ Pod Marjánkou) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 13:
1. místo – Vojtěch Suchý (ZŠ Bronzová) - tablet
2. místo – Ludmila Procházková (ZŠ O. Chlupa) – desková hra
3. místo – Karolína Štádlerová (ZŠ Trávníčkova) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 17:
1. místo – Barbora Dohnalová (ZŠ Socháňova) - tablet
2. místo – Marek Smrček (ZŠ Socháňova) – desková hra

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme!!! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu - soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!!!!!!

Talent základek 2014 1 Talent základek 2014 2

 

Článek o studentce sexty R. Havelkové

Róza Havelková - kde, co a na co hraje? Může se mladá krásná dívka proměnit ve starého váženého pána?
Přečtěte si článek o další naší talentované studentce.

 

Soutěž Talent základek 2014 již tento čtvrtek!!!!

Jak jsme již avizovali v září, vrací se po dvou letech soutěž Talent základek, která je určena opět pro studenty 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž má jen 1 finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne 6. 11.2014 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17- Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupilo vždy 15 nejlepších žáků z každého obvodu, kteří se zúčastnili roku 2014 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístili se do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Finalisté se utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude 15minutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby přiměřeně odpovídal věku soutěžících. Tato baterie otázek se bude týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek.

Pro vítěze jsme připravili zajímavé ceny. V předcházejícím ročníku to byly mobilní telefony, tablety a vstupenky do multikina, letos to budou ceny stejné či podobné.

Těšíme se na všechny finalisty!!!!

 

Konference „Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky“

Zlín, 22. října 2014
Už od roku 2007 se na 11. základní škole ve Zlíně - Malenovicích. věnují mimořádně nadaným dětem. Ve středu 22. října škola uspořádala závěrečnou konferenci tříletého projektu s názvem Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky. Konference se konala pod záštitou Zlínského kraje v nejvyšším patře „Baťova mrakodrapu“, který byl v době svého vzniku (1938) druhou nejvyšší stavbou Evropy.
Za naši školu se konference účastnila paní ředitelka Magda Kindlová, paní zástupkyně Marcela Fatrová, Adam Zeisek, Robert Weinrich a Barbora Kosíková.
Z příspěvků nás nejvíc zaujal doc. Peter Bero, který na příkladu výpravy R. Amundsena a R. Scotta poukázal na vztah tvořivosti a disciplíny – nevhodným způsobem tvořivý Scott k jižnímu pólu nedošel, po cestě zahynul, zatímco disciplinovaný a systematický Amundsen uspěl.
Velmi zajímavé příspěvky měli ti, co se věnují nadaným hlavně prakticky – Mgr. Lukáš Richterek (PřF UP Olomouc), který pořádá Fyzikální olympiádu, Mgr. Dagmar Malinová (PedF UJP Ústí nad Labem), která se zabývá tvorbou úloh pro nadané či PaeDr. Zdeňka Jančíková (ředitelka ZŠ Malenovice Zlín), která má ze své školy s nadanými mnoho zkušeností.
Zajímavé byly i více teoretické příspěvky – doc. Šárky Portešové, Ph.D. (FSS MU Brno) o tom, jak se v historii utvářel výzkum nadání a jak jsou pro úspěchy nadaných důležité hlavně volní vlastnosti, ing. Tomáše Blumensteina (Mensa ČR) o tom, co brání českým školám věnovat se nadaným žákům, či PaedDr. Renaty Kovářové (PedF OU Ostrava) o přípravě budoucích učitelů na vzdělávání nadaných.
Konference o nadaných slouží nejen k získávání nových nápadů a informací, jak s nadanými pracují jinde, ale i k seznamování s novými, zajímavými lidmi. Myslím, že tento účel splnila zlínská konference výborně.

Mgr. Barbora Kosíková

 

Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně

To byl název 4. konference, kterou ve dnech 16.-17. října 2014 pořádala Společnost pro talent a nadání ve spolupráci s Mensa gymnáziem. První den proběhl v Americkém centru v Praze 1, druhý den pak na Mensa gymnáziu v Praze 6.

Úvodní příspěvek na téma „Proč a jak jsme s psycholožkou Hanou Drábkovou ve školním roce 1988/89 zakládali československou pobočku ECHA“ přednesla Eva Vondráková, (předsedkyně STaN), následoval příspěvek Josefa Rydla, vedoucího oddělení vyššího odborného vzdělávání MŠMT.
Hlavní témata prvního dne:
„Jak nadaní prožívají školu“ – k tomuto tématu promluvili studenti Daniel Pražák (absolvent domácího vzdělávání a G Přírodní škola, dnes student PedF Uk), Kryštof Hes (student G Nad Alejí, účastník kurzů CTY, DSA, projektu ČKK, asistent „Objevitelských sobot“), mentor V. Vávra a L. Eckertová, autorka knížky Hustej Internet. V další části pak psycholožky, které se této problematice dlouhodobě věnují: V. Houšťová (PPP Břeclav), P. Picková (PPP Praha 1,2 a 4) a H. Žáčková ( ASPP).
„Jak učit a vychovávat nadané smysluplně“ - ukázky práce a zkušenosti učitelů, kteří umí systematicky a dobře pracovat s nadanými přednesli: M. Nedvědová (ZŠ Máj 2, České Budějovice), J. Rozehnal (8.ZŠ Frýdek-Místek), P. Kotačková a K. Šáchová (ZŠ a MŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště), M. Hausner (ZŠ Lupáčova, Praha 3), A.Vávrová (ZŠ Kodaňská, Praha 10). V této sekci vystoupila i Jeanne Bočková (CTY) se studenty, kteří absolvovali celoroční kurzy CTY, a jejich učitelem z G Jana Nerudy v Praze.
„Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání“ – v této části vystoupili: I. Hošková (MŠMT ČR), S. Zelenda (Talnet) a T. Čechák (FJFI ČVUT).

Druhý den konference proběhl na Mensa gymnáziu, jeho hlavní téma bylo: Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí; práce Mensa gymnázia. Zahájila ho ředitelka školy Magda Kindlová a Eva Vondráková, předsedkyně STaN. Následovala přednáška Marcely Fatrové a Václava Brdka – Jak je důležité naučit nadané „učit se“. Poté se účastníci konference mohli zúčastnit ukázkových výukových hodin ve všech třídách. Kromě zajímavých fyzikálních pokusů mohli účastníci konference vidět i „konferenci o nadaných“, kterou uspořádala při hodině českého jazyka třída septima. Videa z této mini konference rozhodně stojí za shlédnutí!
Následovala přednáška studenta MG Vojty Koštíře o jeho zájmech, studiu na MG i účasti na celoročním internetovém kurzu CTY, a Tomáše Blumensteina, předsedy Mensy ČR, o Logické olympiádě a dalších akcích Mensy ČR. Následovaly další ukázkové hodiny, kde se účastníci mohli podívat na výuku matematiky s hlasovátky či na hodinu chemie s výrobou duhy z cukru a potravinářských barviv.
Účastníci konference byli velmi spokojeni s jejím průběhem. My děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 1 Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 2 Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 3

 

Článek o studentovi septimy J. Rambouskovi

A tohle všechno jste o Jirkovi Rambouskovi věděli? Přečtěte si zajímavý článek o jednom našem studentovi. Je to první ze série takových článků o zajímavých studentech naší školy. Další budou následovat, upozorníme Vás na ně. http://magazin.aktualne.cz/odpoledne-konstruuje-auta-a-zavodi-ukoly-pise-v-noci/r~f8d3b1fe582b11e4bdad0025900fea04

 

Botanicko-geologická vycházka do Obory Hvězda.

Botanická vycházka.
Dne 13. října 2014 jsme se studenty Mensa Gymnázia – maturitního semináře uskutečnili botanicko geologickou vycházku do Obory Hvězda, kde jsme pozorovali stromy a houby a také jejich podloží. Celý článek zde

 

Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky

Dnes 8. října 2014 jsme se společně se studenty přírodovědného kroužku Mensa Gymnázia Vojtou Koštířem ze sexty a Šimonem Járským z primy (obr. 1) vypravili za motýly a za zkamenělinami křídového moře na světově známou klasickou lokalitu Kaňk Na Vrších. Z motýlů jsme nakonec pozorovali jen modrásky, pravděpodobně druh modrásek jetelový. Mnohem více jsme si ale „zasbírali“ v suti na lokatě Na Vrších. Lokalita se nachází asi necelý půlkilometr od Kostnice v Kutné Hoře – Sedlci. My jsme si však cestou „zabotanizovali“ – poznávali jsme okolní nejen ruderální rostliny a dřeviny. Z Kutnohorského hlavního nádraží jsme vyrazili přímou cestou na lokalitu. Na lokalitě jsme byli asi dvě hodiny a nejprve si prohlédli bazální velké valouny rul, které jsou spojeny vápencovou výplní svrchněcenomanského stáří. Nad nimi jsme pozorovali jílovité vápence, které se usazovaly v době spodního turonu. V suti jsme pak nalezli mnoho zkamenělých schránek, mlžů, zde zejména ústřic. Dále ostny ježovek, zoária mechovek a další. Také jsme sebrali materiál na plavení a na chemickou preparaci jsme si do baťohů vložily i nějaké biodetritické jílovité vápence. Z motýlů se nám poštěstilo pozorovat modráska jetelového. Cestou zpátky jsme ještě navštívili odkryv sedlecké cihelny, která vznikla ve čtvrtohorách. Z rostlin jsme pak u nádraží obdivovali již odkvetlý chráněný kosatec žlutý.
2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 1 Vojta Koštíř a Šimon Járský na místě dosahu vln mořského příboje v období křídy, kdy po zemi chodili dinosauři.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 2 Vojta Koštíř vybírá mechovky ze sutě.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 3 Šimon Járský na lokalitě Na vrších.
2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 4 Společný sběr křídových fosílií v suti. Zleva: Šimon Járský a Vojta Koštíř.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 5 Detail valounů a sutě – zbytcích dávného křídového moře.

Celkově se akce vydařila a těšíme se na další.

Dr. Tomáš Kočí, Vojtěch Koštíř (sexta), Šimon Járský (prima)

 

Beseda s Mgr. Radkem Vodrážkou

Možná jste zaregistrovali nejnovější úspěchy českých geologů a paleontologů, kteří během terénních výzkumů v Antarktidě našli v mořských sedimentech velké množství unikátních zbytků zkamenělých živočichů a rostlin. Mezi nejvýznamnější nálezy patří kosterní pozůstatky velkého vodního ještěra plesiosaura, fosilní schránky obřích amonitů a loděnek nebo zkamenělá dřeva stromů.
Jeden z nejvýznamnějších nálezů byl učiněn na ostrově Vega. Tam vědci narazili na zkamenělé úlomky kostí. Část kostry druhohorního mořského ještěra plesiosaura poté vyzvedli.
Po následující čtyřměsíční cestě se vzorky dostaly do laboratoří České geologické služby. Její preparátoři strávili stovky hodin jejich čištěním, mechanickou a chemickou preparací a konzervováním.

S jedním z členů expedice Mgr. Radkem Vodrážkou připravujeme besedu pro studenty, která se uskuteční v průběhu měsíce října.

Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/cesti-paleontologove-objevili-v-antarktide-kosti-jestera-p34-/zahranicni.aspx?c=A140919_120009_zahranicni_zt

 

Bankéři do škol

Dne 18.9.2014 probíhal na několika vybraných školách projekt společnosti Scio Bankéři do škol. Cílem projektu (pro školy zdarma) bylo zprostředkovat studentům setkání s některou velmi zajímavou a inspirativní osobností z oblasti bankovnictví, která jim poutavou formou předá informace o některých ekonomických tématech z oblasti finanční gramotnosti.
V tento den přijel na naši školu vrcholový manažer Ing. Ivan Ivančo, generální ředitel české pobočky Poštové banky. V první části programu se studentům septimy a oktávy představil a inspiroval je svým životním příběhem, ve druhé části se věnoval ekonomickým tématům z oblasti finanční gramotnosti. Pan Ivančo studenty velmi zaujal jak svými odbornými znalostmi, tak svým sympatickým přístupem, a studenti s ním velmi zaujatě a informovaně diskutovali. Myslíme, že takovýchto počinů prolínání teorie a praxe ve školách by mohlo být více a děkujeme za tento skvělý nápad a nabídku.

 

Obnova interiéru a exteriéru školy

Během letních prázdnin probíhalo ve škole několik úprav interiéru a exteriéru školy. Téměř všechny třídy byly barevně vymalovány, ve všech třídách došlo k instalaci či výměně žaluzií, téměř ve všech třídách, v jídelně a na schodech bylo položeno nové linoleum, do 1 třídy se zakoupil nový nábytek, byla instalována květinová a jiná výzdoba, natřeno zábradlí, byla přestavěna školní jídelna s klubovnou, před školou byl vybudován plot a vysázeny květiny, byla zpevněna cesta od hlavního vchodu do školy k brance. Na financování se podílela z velké části škola, linoleum zapaltila MČ Řepy, část úprav byla hrazena formou sponzorského daru. Na úpravách se podílelo mnoho pomocníků z řad firem, ale především zaměstnanců školy a učitelů. Všem děkujeme za jejich pomoc a úsilí na zvelebení školy a doufáme, že studenti jejich snahu ocení tím, že vše zůstane dlouho zachováno v původním, nepoškozeném stavu. Děkujeme.

Foto najdete ve fotogalerii.

 

Začátek školního roku 2014/2015

Zahájení výuky pro studenty SEKUNDY-OKTÁVY proběhne v pondělí 1.9.2014 v 8:30 hodin. Tento den bude probíhat program ve škole do 9:30 hodin. Zahájení výuky pro studenty nové PRIMY proběhne 1.9.2014 od 9:30 do 10:30 hodin.

V dalších dnech:
PRIMA-KVARTA V úterý a středu budou mít tyto třídy kurz, jak se efektivně učit. Výuka bude probíhat od 8:30 do 13 hodin. Od čtvrtka již bude probíhat normální výuka dle rozvrhu kromě všech volitelných seminářů, ať již probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
KVINTA-OKTÁVA Od úterý 2.9.2013 bude již probíhat normální výuka kromě všech volitelných seminářů, ať již probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách.

Výuka VŠECH volitelných seminářů a VŠECH cizích jazyků bude zahájena v týdnu od 8. 9. dle rozvrhu.

Výdej učebnic bude probíhat postupně na prvních hodinách každého předmětu

S pozdravem a přáním úspěšného zahájení školního roku

M. Fatrová, zástupkyně ředitelky

Mensa gymnázium, o.p.s.

 

Informace o stravování na Mensa gymnáziu

Informace o stravování na Mensa gymnáziu, o.p.s. ve školním roce 2014/2015 ke stažení zde