Školní rok zakončily školy v přírodě

I letos se většina tříd vypravila na školy v přírodě se svými třídními učiteli, zdravotníky, případně dalšími dozory. Lokality byly sice různé - hory, řeky i nížiny - a počasí nám příliš nepřálo, ale všichni bez rozdílu si pobyt mimo školu užili a mohli si odpočati přijít pro vysvědčení. Fotoreportáž ze školy v přírodě třídy sekundy z Rejdic na pomezí Jizerských hor a Krkonoš Vám přinášíme ve fotogalerii a na facebooku.

 

Schválena žádost o grant EU – 2,7 mil.

Zastupitelstvo MHMP na svém včerejším zasedání schválilo financování několika žádostí o grant v rámci evropských fondů OPPA. I naše žádost o 2,7 mil. byla vyslyšena, navíc s velmi vysokým expertním bodovým posouzením, takže ze 102 schválených projektů obsadila 13 místo. V následujících 21 měsících poběží tedy ve škole projekt s názvem Informace kolem nás, který je zaměřen na zvýšení zájmu studentů o technické předměty, především matematiku a fyziku, na zlepšení podmínek pro výuku těchto předmětů, na aktivní zapojení studentů do výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení úrovně osvojování učiva formou vlastní tvůrčí práce a kritického vytváření úsudků. Atraktivitu a praktické využití těchto předmětů budeme studentům přibližovat prostřednictvím práce s daty, a to téměř ve všech předmětech vyučovaných ve škole,což přispěje k posilování vzájemných mezipředmětových vazeb. Kromě toho bude projekt rozvíjet klíčové kompetence studentů, především pracovní a k řešení problémů, finanční gramotnost, a také průřezová témata, jako je environmentální výchova, multikulturní výchova,osobnostní a sociální výchova aj. V rámci projektu bude vybudováno moderní materiálně technické zázemí, které bude odpovídat požadavkům a potřebám studentů i pedagogů. Poté bude následovat několikastupňové školení pro učitele od práce s pomůckami pro sběr dat až po tvorbu metodik a dalších výukových materiálů.

Specifická pozornost bude věnována tvorbě a inovaci učebních materiálů, rozšíření používání elektronických výukových pomůcek, metod a forem výuky apod. Tato nová koncepce výuky bude poté začleněna do inovovaného školního vzdělávacího programu. Odborným garantem projektu bude vedoucí Katedry didaktiky fyziky MFF UK.

 

Povodně

Z nařízení zastupujícího primátora T. Hudečka je v pondělí 3. 6. 2013 naše škola zavřena a výuka nebude probíhat.

Naše škola bude i v úterý dne 4. 6. 2013 zavřena a výuka nebude probíhat. V případě, že zastupující primátor hlavního města Prahy odvolá svůj příkaz k uzavření škol na území města, vyhlašuje ředitelka školy na tento den ředitelské volno.

Situaci dále sledujeme a budeme Vás informovat.

Ve středu 5.6.2013 bude výuka probíhat již podle platného rozvrhu hodin.

 

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na středu 29.5.2013 ředitelské volno z provozních důvodů.

 

Pozvánka na akci

Objevitelská sobota (8.6.2013) - Leták

Objevitelská sobota (8.6.2013) - Detailní program

 

Vojto, díky!!!

Vojta Koštíř, student kvarty, je opět čerstvým držitelem diplomu, tentokrát za 1. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář!!!! Gratulujeme a jen tak dál!

 

2. kolo přijímacího řízení

Oznamujeme, že ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na naši školu, a to na 15.5.2013.

Uchazeč o studium musí odevzdat vyplněnou přihlášky ke studiu nejdéle do 14.5.2013.

Přijímáme studenty především do 1. ročníku víceletého gymnázia (primy), ale i do vyšších ročníků (v případě volného místa).

 

Rub a líc geniality - Česká televize

V pondělí 13. 5. 2013 v 20:55 ČT1 (premiéra), úterý 14. 5. 2013 v 00:50 ČT1, pátek 17. 5. 2013 v 10:20 ČT1 (stopáž 40 minut) bude Česká televize vysílat pořad Rub a líc geniality, který se mimo jiné natáčel také v naší škole: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10399366967-rub-a-lic/213563231900004-rub-a-lic-geniality/

Video bude zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10399366967-rub-a-lic/213563231900004-rub-a-lic-geniality/video/

Anotace pořadu:
"Co dneska uvidíte? Například příběh chlapce, který se stal členem Mensy už ve čtyřech letech. Mají to nadané děti snadnější? O tom ví své lékařka a televizní odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová, které daly sudičky do vínku IQ 156. Řeč bude i o Albertu Einsteinovi, kterému učitel řečtiny prorokoval, že z něho nic nebude, nebo o geniálním matematikovi Grigoriji Perelmanovi, který je považován za největšího génia dnešní doby. Dozvíte se, proč odmítl odměnu milion dolarů. Pátráme i po případech, kdy se genialita dala do služeb zločinu."
Zdroj: http://goo.gl/JXBq0
Rub a líc geniality — Česká televize

 

Míša Kučerová - 1. místo ve fotosoutěži!!!!!!

Naše studentka kvinty Míša Kučerová se zapojila do fotografické soutěže Mladí fotografují památky, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V této soutěži ve velké konkurenci obsadila 1. místo. Pořadí na prvních třech místech bylo slavnostně vyhlášeno 18. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě. Připojujeme vítězné foto.

1. místo ve fotosoutěži

1. místo ve fotosoutěži

 

Celostátní finále Zeměpisné olympiády a Vilém Kolář

Student sexty Vilém Kolář se probojoval do celostátního finále Zeměpisné olympiády ze 180 účastníků!!!! Vilém se každý rok umisťoval na předních místech Zeměpisné olympiády v kraji, ale teprve letos bude moci zúročit své znalosti i v republikové konkurenci. Bržíme palce!

 

3. místo na Mistrovství Čech (III. zemská liga) v hip hopu formací

Natálie Skotáková, studentka sekundy naší školy, se v sobotu v Kladně se svým týmem z taneční školy B Original umístila na 3. místě na Mistrovství Čech v soutěži formací v kategorii junior v hip hopu!!!! Gratulujeme a budeme držet palce na Mistrovství ČR poslední květnový víkend v Brně!!!!

 

A máme tu dalšího vítěze!!!!

David Labský, student septimy, zvítězil v krajském kole Soutěže v programování, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Praha 2. A i on bude moci prokázat své schopnosti v celorepublikovém finále!!!!Také jemu gratulujeme a budeme držet palce!

 

Astronomický kroužek

Dají se hvězdy pozorovat přes den? Jenom jedna - Slunce. Kouknout se na něj přímo přes dalekohled se ale zásadně nedoporučuje, jak se můžete přesvědčit na kousku papíru.
Sluníčko si ale můžeme promítnout nebo použít speciální filtr. Tímhle způsobem bývají vidět sluneční skvrny - chladnější místa na povrchu Slunce, jejichž výskyt je přímo spojen se sluneční aktivitou. V našem kroužku se zatím těšíme z prvního, maličkého dalekohledu a vychutnáváme si první pozorování v provizórních podmínkách. Jako stojan pro promítací plochu nám posloužil náš nejmladší člen, ovšem záznam přesto celkem dobře odpovídal snímce sluneční fotosféry z družice SDO (Solar Dynamic Observatory).

Astronomický kroužek

Astronomický kroužek

 

Bohatá sklizeň na SOČ!!!!

Naši studenti opět zazářili na krajské přehlídce středoškolské odborné činnosti. Želízek v ohni neboli přihlášených výborných prací měla škola 7. Z toho vzešly nakonec 4 medaile - Kristýna Šmídová získala 1. místo v oboru Pedagogika se svojí prací Výuka matematiky v nižších ročnících víceletých gymnázií a 3. místo v matematice - Neobvyklé rozšíření přirozených čísel, Jan Musil 2. místo v oboru Teorie kultury za práci Problematika překladu Poeova díla-teorie překladu a vlastní tvůrčí práce, Albert Ferkl 3. místo v oboru Filosofie za práci Herakleitos z Efesu-učení, život a vliv. Všem umístěným gratulujeme a děkujeme i ostatním za reprezentaci školy a pracovní úsilí na svých pracích: Martin Havlík-Arabské jaro v Libyi, Vojtěch Glaser-Metodika tréninku skoků na trampolíně, Petr Bílek - Výuka evropského práva na gymnáziích v ČR.

Studenti na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, studenti na 3. místě jsou také navrženi k postupu, ale o nich ještě není definitivně rozhodnuto.

 

Mensa gymnázium v Českém rozhlase

Jak to chodí v Mensa gymnáziu, jediné škole pro nadané děti v České republice. Dokument vysílal Český rozhlas Vltava v pořadu Čajovna v rámci cyklu Hry a dokumenty nové generace v neděli 28. dubna v 19.00.

Více na http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/barbora-kosikova-to-vi-prece-kazdej-blbec--1205267

 

Den Země - 22.4.2013

Den Země pořádá každoročně Městská část Praha 17 za účasti a spolupráce dalších subjektů, letos např. řepských základních škol, Lesů ČR, Hasičského záchranného sboru, Českého rybářského svazu, Ekocentra Koniklec, PřF UK, fa Šimsa atd. a samozřejmě Mensa gymnázia.

Hlavním tématem byla letos voda, takže převážná většina aktivit se vztahovala k tomuto tématu.
V areálu ZŠ Jana Wericha byla rozmístěna jednotlivá stanoviště, kde jste si mohli zasoutěžit, zahrát si, pobavit se nebo se něco dozvědět. Oproti předcházejícím ročníkům byla letos navíc jedna novinka - 12 stanovišt bylo soutěžních a v případě získání všech 12 razítek do kartičky se mohl soutěžící zúčastnit slosování o věcné ceny v 16 hodin před vchodem do ZŠ Jana Wericha. Ceny byly různé -deskové hry, které věnovala na tuto akci Mensa gymnáziu firma Albi, dále poukazy na testování IQ zdarma od Mensy ČR, dále pexesa, reflexní odrazky na kolo atd.
Mensa gymnázium mělo na této akci také zastoupení v podobě 6 stanovišť, z nichž byly 3 soutěžní. Na našich stanovištích si děti mohli složit puzzle s tematikou vody na čas, prohlédnout si modely vodní elektrárny, vodojemu, zdymadla, udělat si pokusy s vodou a lentilkami, shlédnout film s tematikou vody a zasoutěžit si v poznávání lastur a ulit, udělat a prohlédnout si preparát vodního hmyzu, vymývat z vod křídového moře zkameněliny atd.

Letos se akce opět vydařila také díky krásnému počasí a všem organizátorům a studentům, kteří se na akci podíleli, patří dík. Zvláštní poděkování patří třídě sekundě, Vojtovi Koštířovi, PhDr. Tomáši Kočímu, Marku Říhovi a Mgr. Janě Jilemnické.

Den Země

ALBI

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení podle registračních čísel najdete zde.

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
2013001 143 přijat
2013002 144 přijat
2013003 144 přijat
2013004 145 přijat
2013005 159 přijat
2013006 144 přijat
2013007 145 přijat
2013008 145 přijat
2013009 146 přijat
2013010 145 přijat
2013011 144 přijat
2013012 144 přijat
2013013 157 přijat
2013014 147 přijat
2013015 143 přijat
2013016 161 přijat
2013017 158 přijat
2013018 145 přijat
2013019 147 přijat
2013020 80 nepřijat
2013021 149 přijat
2013022 144 přijat
2013023 125 nepřijat
2013024 139 přijat
2013025 149 přijat
2013026 144 přijat
2013027 146 přijat
2013028 145 přijat
 

Hra Vladimirova děvka-rozhovor

Inscenace Vladimirova děvka našeho kolegy J. Kratochvíla má premiéru 1. června 2013 ve Švandově divadle na Smíchově. Poslechněte si rozhovor s Michalem Dlouhým, který s inscenaci ztvárnil hlavní postavu Olava.

www.youtube.com/watch?v=wUOn_KBSqQY

 

Den Země - 22.4.2013

Vážení kolegové, rodiče, studenti, přátelé školy,
tímto Vás srdečně zveme na Den Země, který pořádá Městská část Praha 17 za účasti a spolupráce dalších subjektů, např. základní školy, Lesy ČR, Hasičský záchranný sbor, Český rybářský svaz, Ekocentrum Koniklec, PřF UK, fa Šimsa atd. a samozřejmě Mensa gymnázium.

Den Země se koná dne 22.4.2013 od 10 do 17 hodin.

Hlavním tématem je letos voda, takže převážná většina aktivit se bude vztahovat k tomuto tématu.
Organizace je každý rok podobná - ve venkovním areálu školy ZŠ Jana Wericha a v některých případech uvnitř u nás ve škole budou rozmístěna stanoviště jednotlivých subjektů, kde bude probíhat různý program, soutěže apod. Oproti předcházejícím ročníkům této akce je letos navíc jedna novinka - 12 stanovišt bude soutěžních a v případě získání všech 12 razítek do kartičky bude možnost zúčastnit se slosování o věcné ceny v 16 hodin před vchodem do ZŠ Jana Wericha.

Studenty primy-kvarty uvolníme na tuto akci ze školní výuky v době od 12:45 do 13:45, v případě, že poté již studenti nemají žádnou výuku, mohou na akci pokračovat až do jejího závěru.

V případě, že studenti získají všech 12 razítek do karty, ale nemohou se zúčastit slosování v 16 hodin, je kartička přenosná, mohou ji tedy někomu přenechat nebo požádat kamaráda o eventuelní převzetí ceny v zastoupení.

Mensa agymnázium bude mít na této akci také zastoupení v podobě 6 stanovišť, z nichž jsou 3 soutěžní. Na našich stanovištích si můžete složit puzzle s tematikou vody na čas, prohlédnout si modely vodní elektrárny, vodojemu, zdymadla, udělat si pokusy s vodou a lentilkami, shlédnout film s tematikou vody a zasoutěžit si v poznávání lastur a ulit, udělat si a prohlédnout si preparát vodního hmyzu, vymývat z vod křídového moře zkameněliny atd.

Pokud Vás program zaujal, budeme se na Vás těšit i u nás ve škole.

Více informací na www.repy.cz

S pozdravem
Mgr. M. Fatrová, Mensa gymnázium,o.p.s.

 

Pro uchazeče o studium

Přijímáme studenty do všech ročníků osmiletého gymnázia. Zájemcům o studium na naší škole připomínáme, že se blíží termín pro podání přihlášek na SŠ - do 15.3.2013 musí být přihláška doručena řediteli školy buď osobně nebo poštou. Také prosíme všechny uchazeče, kteří již prošli úspěšně testy IQ, aby se objednávali na testy struktury inteligence již nyní v předtermínech na tel.: 257328786 (sekretariát školy). Testy struktury inteligence se konají každou středu mezi 9. a 14. hodinou. Přijímací pohovory se budou konat ve dnech 23. a 24.4.2013 (dle data, který uchazeč uvede na přihlášce). Více podrobnějších informací o postupu při přijímacím řízení, o našich kritériích pro přijímací řízení a přihlášku ke studiu ke stažení najdete na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

 

2. a 3. místo v OČJ

Naši skvělí studenti K. Šmídová a A. Ferkl ze septimy obsadili v letošním obvodním kole olympiády v českém jazyce skvělé 2. a 3. místo a oba postupují do kola krajského (celopražského). Věříme, že i tam budou mezi nejlepšími a připíší si na svůj vrub další úspěch.

 

Ocenění Scio

Ocenění společnosti Scio

 

64. pracovní den STAN-ECHA

V pondělí 18. března 2013 se konal již 64. pracovní den Společnosti pro talent a nadání, kterého se účastní odborníci z celé republiky. Pracovní dny se zaměřují se na problematiku mimořádně nadaných dětí z pohledů psychologů, pedagogů i rodičů. Jedním z panelistů byla kromě paní ředitelky Kindlové a paní zástupkyně Fatrové i naše školní psycholožka PhDr. Jitka Hofmannová, která se svým mimořádně zajímavým příspěvkem velmi zaujala všechny přítomné. Na základě své přednášky byla dr. Hofmannová pozvána, aby promluvila na mezinárodní konferenci o nadaných, která se bude konat na podzim v Bratislavě. Tento pracovní den byl slavnostnější než jiné - křtila se nová kniha dr. Jolany Laznibatové, ředitelky naší partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislavě. Ke sváteční atmosféře přispěly dvě naše studentky Karolína Savincová ze sexty a Lenka Svobodová ze septimy, které zde zazpívaly některé muzikálové hity.

 

Kolegyně E. Patáková publikuje

Rádi bychom Vás upozornili na článek "Několik myšlenek z Eukleidových Základů", který právě vyšel v časopise Matematika, fyzika, informatika (jeden ze dvou didakticko-matematických časopisů, který je v české databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace) a který je dílem naší kolegyně ,matematikářky E. Patákové. Aktuální číslo je na adrese http://mfi.upol.cz/index.php/mfi, kde se dá celý článek stáhnout jako *.pdf. (Později tam zůstane v Archivu.) V dalším čísle čekejte volné pokračování tohoto článku.

Tato pedagožka se dlouhodobě věnuje didaktice vzdělávání nadaných studentů v matematice, je členkou Mensy ČR a v loňském roce se dostala mezi 20 nejlepších tvůrců e-learningových vzdělávacích materiálů v soutěži pořádané NIDV s názvem Domino a v níž získala Cenu praxe.

 

Karel Šíp a Tomáš Blumenstein

Předseda Mensy ČR Ing. Tomáš Blumenstein se opět objevil v televizi po boku dalších celebrit jako je Pavel Trávníček a Gábina Osvaldová v zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty dne 22.2.2013. Pořad je ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/213522161600007/video/

 

Maturiní ples 2013

Vážení rodiče, studenti, učitelé, členové Mensy a přátelé,srdečně Vás zveme na maturitní ples oktávy Mensa gymnázia.
Ples se bude konat 21.3.2013 v prostorách Retro Music Hall (Francouzská 75/4, Praha 2) od 19:00 h.
Je pro Vás připravený bohatý program za doprovodu pětadvacetičlenného Harmcore Jazz Bandu.
Vstupenky na ples můžete zakoupit u studentů současné oktávy nebo po domluvě na emailu maturitniples2013@gmail.com, na který můžete psát i vaše případné dotazy.
Cena vstupenek:
Sezení: 300 Kč
Stání: 250 Kč

Těšíme se na Vás!
studenti oktávy

 

Letní kurzy v Německu jen pro vybrané studenty

Studentka septimy Kristýna Šmídová byla doporučena a přijata k účasti na letní Deutsche Schulerakademie. Jedná se o sérii vzdělávacích kurzů z různých oborů v německém jazyce pro studenty z různých zemí, kterou pořádá vzdělávací společnost v Bonnu za spolupráce několika vysokých škol v Německu. Kurzy sice nejsou zadarmo, ale pro studenty ze sociálně znevýhodněných rodin se příspěvek snižuje na minimum. Více na www.deutsche-schuelerakademie.de/

 

Projekt Comenius

Škola se zaregistrovala do projektu Comenius. V rámci něho jsme byli osloveni školou v Turecku k účasti na jednom z jejich projektů, v němž jsou zapojeni i Řekové a Rumuni. Půjde o projekt s názvem MOTIVACE, který se bude zabývat problémem studentů ve vzdělávacím systému, např. neúspěchem, systémem zkoušení, domácími úkoly a vlivem těchto metod hodnocení na motivaci studentů.

 

Česká televize: Rub a líc nadání

Škola byla vybrána k natáčení pořadu Rub a líc, který vysílá Česká televize každé pondělí od 21:10 hodin. Pořad na téma Rub a líc nadání bude odvysílán pravděpodobně v průběhu března. Rozhovor byl veden kromě studentů a učitelů i s p. ředitelkou a předsedou Mensy ČR Ing. Tomášem Blumensteinem.

 

3. místo ve FYKOSí Fyziklání!!!

Tým studentů sexty až oktávy (Vojta Nižňanský, Kristýna Šmídová, Martin Havlík, Vilém Kolář) získal 3. místo v soutěži FYKOSí Fyziklání, který pořádá MFF UK a která je zaměřena na řešení fyzikálních úloh. V náročné konkurenci je to zvlášť ceněná bronzová medaile!

 

Článek v Geografických rozhledech – Mgr. M. Kulhánek

Náš kolega Mgr. Martin Kulhánek přispěl jako spoluautor do nejbližšího(dubnového) čísla časopisu Geografické rozhledy článkem o mezipředmětových vazbách při výuce zeměpisu. Čtěte a inspirujte se!!!

 

Vladimirova děvka vchází na jeviště!!!!

Náš kolega Mgr. Jan Kratochvíl zvítětil v soutěži Cena Alfréda Radoka za rok 2011 v konkurenci 64 divadelních her dalších autorů. Drama Vladimirova děvka vyšlo již knižně (křest se konal 1.7.2012 v Café Na půl cesty) a nyní se připravuje jeho hra k uvedení na jevišti Švandova divadla. Premiéra bude 1.6.2013 a režie se ujal Dodo Gombár. Věříme, že to není zdaleka hra poslední a že má pro nás Honza další v šuplíku!:-)

 

Poslední úspěchy PhDr. Veroniky Riedlbauchové

Naše kolegyně, vyučující českého jazyka a literatury PhDr. Veronika Riedlbauchová a v divadelních kruzích známá režisérka, sklidila v poslední době několik významných úspěchů - umístila se mezi deset vybraných projektů v rámci celoevropské soutěže CIRCUS NEXT, která se zabývá novým cirkusem a v této oblasti je to jedna z nejprestižnějších soutěží. Se svým divadelním projektem byla pozvána na CIRCUS NEXT LAB, 14 denní uměleckou dílnu v Paříži, na které spolupracuje Francie a Brazílie. Tam bylo ze 126 projektů z celého světa, v nichž participují celé stovky umělců, porotou vybráno pod hlavičkou „Mladé talenty evropského cirkusu“ (Jeunes Talents Cirque Europe) 5 umělců z Brazílie a 5 z Evropy, mezi nimiž byla právě Veronika se svým projektem. Kromě toho je laureátkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu za rok 2002, kde získala hned 3 ceny (celkově 3. cena s tím, že první nebyla udělena). Dále Cena za uvedení novinky v oblasti melodramu – iniciovala vznik nového melodramu na texty Fráni Šrámka, hudbu přímo do její recitace složil Martin Hybner. Tento melodram byl v její interpretaci natočen Českým rozhlasem. Dále obdržela Cenu za nejlepší interpretaci melodramu 2. poloviny 20. století. Také se už 15 let profesionálně věnuje recitaci a vystupuje po celé České republice.

Dále v Barceloně se každoročně vypisuje soutěž o nejlepší projekt v oblasti nového cirkusu Cirq d´Hivern. V roce 2008 se dostala až do finále a skončila druhá. Proto také dostala přednostní právo režírovat jiné představení Combinat de Cirq, na které čekají španělští režiséři až 5 let. Získat takovéto privilegium jako začínající režisérka a navíc cizinka, byl pro ni do současnosti asi největší úspěch. V současné době mělo premiéru autorské žonglérsko-akrobatické představení souboru (bra)Tři v tricku a Veroniky Riedlbauchové s názvem Plovárna na motivy Vančurova Rozmarného léta v divadle Ponec. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích sil a mezinárodních úspěchů!

 

Školní hnihovna

Seznam knih obsažených ve školní knihovně je dostupný na těchto stránkách: http://www.linkon.cz/rkuf1

Seznam ještě není úplný a bude se automaticky aktualizovat s každou úpravou a doplněním. Je možné v něm hledat při použití klávesové zkratky Ctrl+F podle jakékoli uvedené identifikace knihy (autor, název i ISBN, pokud je uvedeno).

Knihy si můžete půjčovat ve výpůjční době přímo v knihovně v přízemí školy. Správou knihovny a půjčováním knih je pověřena studentka septimy Kristýna Šmídová.

výpůjční doba:čtvrtek 14-16 hodin nebo jindy po předchozí domluvě

 

Den otevřených dveří 23. 1. 2013

Den otevřených dveří 23.1.2013 probíhal dle tradičního scénáře – od 10 hodin se mohli návštěvníci podívat do výuky, od 12 hodin vedl školní klub deskových her soutěže, kvízy a deskové hry a od 14 hodin se mohl ten, kdo ještě nebyl, otestovat ve výši svého IQ. V rámci výuky probíhalo několik předmětů: v hodině hudební výchovy se mohli návštěvníci seznámit s některými netradičními hudebními nástroji a inovativními technikami hraní na ně, v hodině zeměpisu hráli studenti zeměpisnou variaci známé televizní soutěže KUFR, při dějepisu zase probíhalo tvoření myšlenkových map a asi největší zájem přilákala zbrusu nová učebna biologie a chemie, kde studenti pod vedením vyučujícího T. Kočího ukazovali pod mikroskopem nejrůznější preparáty – perloočku, buchanku, kapřivce, blechu, veš, klíště, dále řez listem a zájemci si mohli sami udělat preparát stonku poděnky. Kromě toho byly k vidění i minerály a zkameněliny.

V rámci Dne otevřených dveří proběhly i dvě prezentace o škole v režii kolegy M. Kalivody.

Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně sekundě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole-o ŠVP, o volitelných seminářích, kroužcích, specifikách školy, elektronické žákovské atd.

Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou.

Průvodcovské služby se jako vždy velmi dobře a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.

Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové vyučující – M. Kalivoda, R. Sladká a B. Kosíková. I jim patří dík.

Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.

M. Fatrová

 

Den otevřených dveří 23. 1. 2013

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 23.1.2013. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, v rámci které shlédnou právě probíhající výuku. Dále si budou moci návštěvníci prohlédnout práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.linkon.cz/sffyj, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Den otevřených dveří & projektové dny

Letošní Den otevřených dveří byl ve znamení projektů. Rozhodli jsme se první den otevřených dveří nechat návštěvníky nahlédnout do našeho now how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se nám velmi osvědčil, pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak mohli shlédnout jednak zajímavé postery jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry.

Zároveň získali informace o škole, někteří si zahráli se školním klubem deskových her a opravdoví zájemci o studium se pustili do vyplňování IQ testu, což je jedna z podmínek pro přijetí na naši školu. Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii.

 

Šťastný výherce si přebral cenu

Filip Říha, deváťák z FZŠ Brdičkova, si přišel převzít svoji výhru ze soutěže, které se zúčastnil na Schole Pragensis a byl vylosován ze všech účastníků. Gratulujeme ještě jednou a přejeme mnoho příjemných chvil se čtečkou Kindle!

 

Vyhodnocení soutěže o čtečku

Dnes byla vyhodnocena soutěž o čtečku e-knih ze Scholy Pragensis, konkrétně značku Amazon Kindle 5. Soutěžilo celkem 231 žáků a studentů od mateřských škol až po maturanty. Pod dozorem státního notáře-naší p. právničky JUDr. Sladké- byl ze všech odpovědí vylosován 1 výherce, a to Filip Říha z 9. třídy FZŠ Brdičkova, Praha 13. Výherci gratulujeme a přineseme Vám reportáž a fotografie z předání ceny!!!!

 

Úspěch na Schole Pragensis aneb Umíme si to udělat hezké!!!

Náš stánek č. 412 na Schole Pragensis v Kongresovém centru byl téměř neustále v obležení. Zájem byl o hru v šachy, soutěž o čtečku e-knih Kindle, rozhovor se studenty a profesory a náš potulný hudební soubor ve složení Jakub Šoupal, Vojta Glaser a Martin Lubojacký. Největší nával byl ovšem u stánku v sobotu mezi 13. a 14. hodinou. Shluk lidí bývá často vídán někde, kde se dává něco zadarmo. I u našeho stánku to tak bylo. Každý, kdo si vystál menší frontu, dostal ZADARMO podpis slavného hokejisty Tomáše PLEKANCE, který nás přišel navštívit. Za to od nás dostal balíček svých oblíbených tatranek a kinder čokolád a pro malého Matyáška minitričko s logem naší školy. Kromě toho mohli návštěvníci u našeho stánku získat spoustu informací o škole, propisku se jménem školy, letáček se čtyřmi druhy meme komiksů a IQ v prášku. Myslím, že každý, kdo se u stánku zastavil, vycítil skvělou atmosféru, která na škole vládne mezi žáky, pedagogy a mezi studenty a pedagogy, a že heslo Umíme si to udělat hezké není fráze. Foto ve fotogalerii.

 

T. Plekanec na Schole Pragensis

Navštivte nás na přehlídce středních škol Schola Pragensis a soutěžte s námi o čtečku e-knih nebo si přijďte pro podpis od hokejové hvězdy Tomáše Plekance!!!! Tomáš Plekanec bude hostem u našeho stánku v sobotu 24.11.2012 od 13 hodin. Zveme tedy všechny příznivce školy a Tomáše Plekance k návštěvě stánku č. 412 ve 4. patře Kongresového centra v Praze!!!!!

 

Den otevřených dveří 21. 11. 2012

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 21.11.2011. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, v rámci které shlédnou právě probíhající projektový den, na který si studenti vyšších ročníků připravují své prezentace na zadané téma pro studenty nižších ročníků. V rámci tohoto dne se budeme věnovat průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. aj. Dále si budou moci návštěvníci prohlédnout práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Změna třídních schůzek

Z provozních důvodů se posunuje termín třídních schůzek ze čtvrtka 15.11. na úterý 13.11.

Čas zahájení se nemění - od 17 hodin.

Zároveň upozorňujeme, že z důvodu konání čtvrtletní pedagogické rady a třídních schůzek studentům 13.11.2012 ODPADÁ ODPOLEDNÍ výuka, tj. veškeré hodiny po 13:45.

 

Vítěz krajského kola logické olympiády Vojta Nižňanský

Fenomenální úspěch Vojty Nižňanského z oktávy! Nejen že se stal vítězem krajského kola Logické olympiády za kraj Praha, ale získal nejvyšší možné skóre bodů, což se zatím asi nikomu v historii soutěže v krajském kole nepodařillo!!! Gratulujeme a budeme držet palce ve finále Logické olympiády 26.11.2012 v Míčovně Pražského hradu.

 

Talent základek – výsledky

Dne 1.11.2012 se na naší škole konala soutěž Talent základek. Zúčastnilo se jí celkem 42 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, televizních pořadů, přírodopisu, občanské výchovy atd. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Ukázalo se, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.

Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzaly dvě p. starostky, a to p. starostka Prahy 17 Bc. Jitka Synková, a p. starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, za což jim patří náš dík.

Soutěž přišla zahájit p. starostka Prahy 17 Bc. Jitka Synková. Popřála dětem hodně úspěchů v soutěži a předala za MČ Prahu 17 drobné dárečky – záložky, pexesa a rozvrhy hodin. Poté už se děti snažily vzpomenout si, co všechno vědí, aby správně odpověděly na otázky. Rodiče si mezitím mohli poslechnout pár informací o naší škole nebo si dát drobné občerstvení.

A pak už nastalo toužebně očekávané vyhlášení výsledků. Toho se ujala společně s p. ředitelkou naší školy Mgr. Magdou Kindlovou vedoucí odboru školství , kultury a sportu MČ Prahy 5 Mgr. Kateřina Kulíšková. P. Kulíšková udělala vyhlašování velmi napínavé a zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5:

1. místo – Šimon Krámský (ZŠ a MŠ Barrandov) - tablet

2. místo – Adam Král (ZŠ Radotín) – mobilní telefon

3. místo – Tadeáš Salaba (ZŠ Radotín) – 2 vstupenky do multikina

Talent základek Prahy 6:

1. místo – Matěj Šprynar (ZŠ Cesta k úspěchu) - tablet

2. místo – Vít Beneš (ZŠ Cesta k úspěchu) – mobilní telefon

3. místo – Anežka Zapotilová (ZŠ Pod Marjánkou) – 2 vstupenky do multikina

Talent základek Prahy 13 a 17:

1. místo – Jan Novák (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) - tablet

2. místo – Barbora Trojanová (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) – mobilní telefon

3. místo – Petr Fučík (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) – 2 vstupenky do multikina

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme!!! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu - soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!!!!!!

 

Výsledky Logické olympiády kategorie B

V soutěži Logická olympiáda v kategorii B pro 2. stupeň ZŠ postoupilo našich 5 studentů do krajského semifinále. Jde o tyto studenty: Petr Dedek (prima), Tobiáš Kratochvíl (tercie), Amálie Hilgertová, Pavel Kantner a Rozálie Havelková (všichni kvarta). Gratulujeme a budeme držet palce i 2.11.2012 v krajském kole.

 

Záštita nad soutěží Talent základek

Záštitu nad soutěží Talent základek Prahy 17, která je součástí Logické olympiády a ve které se soutěží o velmi lukrativní ceny, převzala p. starostka MČ Prahy 17 Bc. Jitka Synková.

Soutěž talent základek, které se zúčastní 20 nejlepších žáků 1. st. ZŠ z městkých částí Prahy 17, 13, 5 a 6, proběhne na naší škole dne 1.11.2012 od 14 hodin. Tímto p. starostce velice děkujeme a věříme, že ji uvítáme dne 1.11. při předávání cen pro výherce u nás ve škole!

Talent základek

 

Certifikace CAE na Mensa gymnáziu

V sobotu 17.11 nabízíme studentům možnost Cambridge English certifikace: Certificate in Advanced English (CAE) pokročilé úrovně podle CEFR (SERR) C1 (jedná se o druhý nejvyšší certifikát z anglického jazyka). Zkouška se bude konat v budově naší školy a bude se skládat na PC. Registrace končí 6.11.2012. Cena zkoušky je 4300,- (jedná se o standardní, lehce zvýhodněnou cenu).

Proč získat certifikát?

* certifikát je na celý život

* studenti získají dodatečné body u přijímacího řízení na VŠ

* stávající studenti VŠ získávají kredity navíc a osvobození od závěrečných zkoušek z anglického jazyka

* studenti jsou přednostně vybírání do programu Erasmus

* soukromé společnosti vysoce hodnotí zkoušky Cambridge English coby věrohodné potvrzení jazykových kompetencí žadatelů o zaměstnání

* studenti mají výhodu při přijímacím řízení na nejlepší anglickojazyčné vysoké školy na světě

Výsledky budou známé 30. 11. a pod stromeček můžou studenti obdržet diplom s prestižním certifikátem.

Testování nabízíme hlavně studentům oktávy a bývalým maturantům, ale máme možnost přihlásit i studenty z jiných škol. Prosíme všechny zájemce, aby se hlásili na e-mail kalivoda@mensagymnazium.cz, následně podám detailnější informace včetně doporučení, zda certifikaci podstoupit, či raději počkat.

Další testování FCE (B2) proběhne v lednu 2013.

 

Výšlap na „Sněžku“

12.-13.10.2012 proběhl na škole první ročník originální "buďánkovské" akce s názvem Výšlap na Sněžku. Studenti nešlapali na opravdovou nejvyšší horu ČR, ale díky schodům museli překonat buď 1/2, 3/4 nebo celou Sněžku (1602m). Akce se zúčastnili:

Prima: Alžběta Bubníková, Klára Kunertová

Sekunda: Petra Ladmanová,Natálie Skotáková,Martin Edl, Martin Ladman, Jakub Peitner

Tercie: Lucie Navrátilová, Karolína Hrnčiříková, Aneta Štorková

Kvinta: Kryštof Jedlička, Vojta Pokorný, Jašek Adam, Jašek Petr, Jan Kostkan, Viktor Gotz

Sexta: Petr Stejskal

Septima: Vojtěch Glaser

Jako organizátor musím poděkovat Lucii Barešové a Amálii Hilgertové z kvarty, které v průběhu celého závodu zodpovědně udržovaly v chodu občerstvovací stanici ve druhém patře.

Všichni předvedli úžasný výkon a odhodlání a zaslouží si potlesk a uznání. Vyšlapat schody z přízemí do druhého patra 247 krát můžou jen blázni nebo opravdoví Buďánkovci :-)
M. Kalivoda

Výšlap na Sněžku

 

Amálka Hilgertová – mistryně republiky

Dne 15.9.2012 slavila úspěch naše studentka kvarty Amálie Hilgertová. Dosáhla dvakrát na vítěznou příčku na Mistrovství ČR v kanoistice, a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech v kategorii K1ž dorost a dorost mladší. Srdečně gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

 

VV výstava

Naše škola byla vybrána, aby se se zúčastnila velmi prestižní výstavy v galerii AMoYA.

Muzeum AMoYA podporuje mladé umění od úplných začátků a program AMoYA Art Prize for Schools je logickou součástí této koncepce. Odstartoval v dubnu tohoto roku expozicí maturitních prací studentů programu International Baccalaureate Prague British School a do konce roku 2012 se v jeho rámci představí dalších 5 škol. V rámci muzea je vyčleněn prostor pro prezentaci prací žáků a studenů, jejichž pohled na současný svět obohacuje a doplňuje zážitek z vizuální tvorby mladých i již zavedených umělců. Cílem je ojedinělým způsobem motivovat zájem mladých lidí o umění, podpořit jejich kreativitu a sebedůvěru. Ačkoliv se v českém prostředí zatím s podobnými projekty setkáváme relativně málo, ve světě již mají vybudovanou tradici, na kterou AMoYA úspěšně navazuje.

Díky programu AMoYA Art Prize for Schools mohou studenti konfrontovat svou práci s díly úspěšných umělců, která do té doby vídávali v galeriích. Vystavení děl v reprezentativních prostorách zavedené instituce jim umožňuje získat přímý kontakt se světem umění i galerií jako živým organismem. Sami vytváří koncepci výstavy včetně slavnostního zahájení pro rodiče a s pomocí svých pedagogů ji kurátorsky i organizačně zaštiťují. Výstava je pak po celou dobu svého trvání součástí prohlídky muzea.“

Slavnostní zahájení výstavy našich studentů proběhlo 4.10.2012 v prostorách galerie za účasti nestora českého výtvarného umění, rektora AVU doc. PhDr. Jiřího Kotalíka, CSc., který opět pronesl na adresu našich studentů-tvůrců několik vřelých slov.

 

Dánové z Viborgu

Dne 25.9. 2012 nás navštívilo 60 studentů se svými učiteli z 10. ročníku dánské školy Ungdomsskole z města Viborg. Studenti i učitelé se zajímali kromě jiného o výuku anglického jazyka, v rámci které došlo i na seznamování: dánští studenti představili svoji školu a naši studenti zase tu svoji. Poté proběhla vzájemná diskuse studentů o věcech, které je zajímaly. Mezi učiteli a vedením školy byla projednána možnost vzájemné spolupráce a případné návštěvy nás Čechů v dánské škole.

Dánové z Viborgu

 

Volejbalové soustředění ve Španělsku

Školní volejbalový tým Nullo Modo ukončil loňskou sezónu na nádherném 14. místě (z 40). Rozloučení se sezónou proběhlo na soustředění ve Španělsku, kde hráči nabrali nové síly na nadcházející sezónu a užili si horkého španělského písku při beachvolejbalovém tréninku. Do nové sezóny 2012/2013 jsme vstoupili turnajem v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme se umístili na nádherném 7. místě mezi týmy, kde ani extraligoví nebo prvoligoví hráči nebyli výjimkou.

Do letošní sezóny Nullo Modo vstoupilo s 16 hráči a stále má otevřené dveře pro nové hráčky a hráče. Studenti, učitelé či přátelé školy jsou vítáni v našem týmu. Plánují se 2 tréninky týdně (večerní a odpolední) včetně nedělních zápasů v 9.lize AVL. Držte palce při obhajování pěkného 14. místa z loňské sezóny.
M. Kalivoda

Volejbalové soustředění ve Španělsku

 

Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013

Nabídka kroužků zde

Plakát- astro zde

Plakát- autoškola zde

Plakát- výtvarná výchova zde

 

Babí léto na Řepích

V sobotu 15.9. se konala na Řepích tradiční slavnost - rozloučení s létem- Babí léto, kterou pořádá MČ Praha 17 a kde se každořočně kromě jiného prezentují organizace věnující se dětem, mládeži, sociálně potřebným a také složky integrovaného záchranného systému. Na pódiu mohli návštěvníci shlédnout taneční a hudební vystoupení, u stánků vyhrát různé ceny v soutěžích a v tombole získat nějaký hodnotný dar. Ti unavenější a hladovější se rádi občerstvili v několika stáncích, kde samozřejmě chyběl tvrdý alkohol. Jedno stanoviště patřilo již tradičně naší škole, kde nás vzorně reprezentovali pod taktovkou angličtináře a sporťáka M. Kalivody a jeho kolegy J. Šulce studenti Lucka Navrátilová, Vojta Glaser,Martin Schwarz, Martin Havlík, Kristýna Šmídová, Jelizaveta Lopatina, Aneta Štorková, Jakub Váňa, karolína Hrnčiříková a Vojta Machota. Hrály se deskové hry, luštily kvízy, rozebíraly a skládaly hlavolamy. Fotky najdete ve fotogalerii.

 

Talent základek 2012!

Hrajte s námi o tablety a mobilní telefony – soutěž Talent základek 2012!!!

Prezentace ke stažení zde

 

Registrace do Logické olympiády zahájena!

Více informací zde

Leták ke stažení zde