Projekt Nelepší česká škola

Nelepší česká škola

Provoz školy o letních prázdninách

O letních prázdninách bude ve škole omezen provoz z důvodu zateplování bodovy, tudíž hluku a nepořádku. V případě potřeby je možné se telefonicky obrátit na vedení školy buď e-mailem (reditel@mensagymnazium.cz, zastupce@mensagymnazium.cz, brdek@mensagymnazium.cz) nebo telefonicky na tel.: 731460985 (M. Kindlová) nebo 724141928 (M. Fatrová).

Ocenění společnosti SCIO

Dva studenti sekundy R.Havelková a V. Koštíř získali za nejlepší výsledek v testu z ČJ sedmých tříd víceletých gymnázií v Hlavním městě Praha ocenění společnosti Scio. Blahopřejeme!

Ocenění společnosti Scio

Výsledky státních maturit

Mensa gymnázium není školou orientovanou přednostně na výkon studentů jako naprostá většina ostatních státních, soukromých i církevních gymnázií.

Velká část našich studentů je již při přijetí výrazněji vyhraněná nebo jednostranně orientovaná a systém naší výuky tyto talenty zvlášť podporuje – viz profil studenta v rámci školního vzdělávacího programu.

I přes výše uvedená specifika školy se můžeme pochlubit vynikajícími výsledky letošních maturantů:

  • Všichni ze studentů, kteří byli k maturitě připuštěni, uspěli

  • ze 16 maturantů, kteří se státních maturit zúčastnili, jich 8 prospělo s vyznamenáním
  • celkový dosažený prospěchový průměr z povinné části maturit na studenta byl 1,7
  • 81,25 % maturantů si zvolilo vyšší náročnost státních částí maturit

Všem maturantům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Buďánkovský slunovrat

Zveme všechny rodiče, studenty a přátele školy na tradiční Buďánkovský slunovrat s pásmem vystoupení našich studentů, který se koná dne 28.6.2011 od 17 hodin v prostorách Sokolovny Řepy, ulice Na Chobotě 125, Praha 6-Řepy. Vstup zdarma.

3. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení, které se bude konat dne 15.6.2011. Zájemci volejte na tel. 731460907 nebo 731460985.

Celostátní finále SOČ

Na 33. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala ve dnech 10.-12.6.2011 v Sezimově Ústí , zaznamenali 2 ze 3 studentů účastnících se tohoto finále vynikající úspěch: Joel Jančařík (septima) se umístil v kategorii Matematika a statistika se svojí prací Využití programů pro automatické dokazování v algebře na 3. místě a Tereza Svobodová (septima)v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací Rostlinné viry, charakterizace X viru bramboru dokonce zvítězila!!! Oběma blahopřejeme.

SOC 1 SOC 2

SOC 3 SOC 4

Mistr republiky ve skoku na trampolíně

Vojtěch Glaser, student kvinty, se 11.6.2011 stal na Mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou Mistrem České republiky ve skocích na trampolíně juniorů v kategorii synchronních dvojic. Završil tak řadu několika předcházejících výborných umístění. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!!!

Skoky na trampolíně

Semináře na školní rok 2011/2012

2. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení, které se bude konat dne 18.5.2011. Zájemci volejte na tel. 731460907 nebo 731460985.

Letní vzdělávací kurzy

Mensa gymnázium, o.p.s. ve spolupráci s KS Průhon pořádá pro širokou veřejnost letní intenzivní vzdělávací kurzy z nejrůznějších oborů (výtvarné umění, počítačové dovednosti, hra na klavír, cizí jazyky, právo, psychologie, obchodní korespondence, zeměpis, dramatická výchova aj.) vedené odborníky z řad pedagogů. Zájemci o kurzy se mohou hlásit na e-mailové adrese zastupce@mensagymnazium.cz nebo na tel.731460907 (Mgr. M. Fatrová) do27.6.2011. V ceně všech kurzů je zahrnuto lektorné, pronájem prostor, drobné občerstvení, spotřební materiál, u některých kurzů specifické pomůcky a potřeby. Jednotlivé kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 zájemců. Seznam kurzů a podrobné informace zde.

Techmánia

Dne 11.5.2011 se v tělocvičně uskutečnila 40minutová prezentace plzeňského science center Techmania na téma Zajímavá atmosféra. Lektoři předvedli několik zajímavých pokusů týkajících se vlastností metanu, kyslíku, hoření,oxidu uhličitého, vodních par aj.

Techmánia 1 Techmánia 2

Beseda Indie, Nepál

Dne 20.5.2011 se na škole uskutečnila již podruhé beseda studentů s panem Ivanem Marusičem, majitelem sítě obchodů SANU BABU, do kterých dováží zboží z Indie a Nepálu. P. Marusič seznámil studenty se životem v těchto dvou zemích, kde několik měsíců pobýval v rámci studentské expedice a poté s nimi začal obchodovat a objevil nový svět, okouzlující kulturu a úplně odlišný způsob života a umí o svých zážitcích velmi poutavě vyprávět a doprovázel je ilustrativními fotografiemi z Googlu. Studenti se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací od člověka přímo z "terénu", což je vždy záživnější než "suché" informace z knih a časopisů. Indie je země protikladů a extrémů, země, kterou budete milovat i nenávidět zároveň, země domluvených sňatků a kast, přetížené dopravy, Nepál zemí, kde věznice pořádají "Den otevřených dveří".

Beseda Indie, Nepál 1 Beseda Indie, Nepál 2 Beseda Indie, Nepál 3

Exkurze ve Fjord Bohemia s.r.o.

Bližší informace najdete zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:
pdf

Přednáška o Indii a Nepálu

Příští pátek, tj. 13.května, se od 12.15 uskuteční pro třídy sexty a tercii přednáška Ivana Marusiče (majitele sítě obchodů Sanu Babu) o Indii a Nepálu.

Maturitní zkoušky

Ve dnech 4.–6. 5. 2011 proběhly na naší škole státní a profilové ústní maturitní zkoušky. Všichni studenti předvedli skvělé výkony a pedagogové profesionální přístup. Maturitní komise se dozvěděla informace o složení některých částí lidského těla, viděla návrh na designovou slánku a pepřenku a byla ohromena robotem, který se sám pohyboval podle předem určené linie.Za hladký průběh maturit děkujeme nejen studentům a pedagogům, ale i paní předsedkyni Mgr. Markétě Kvičerové.

Maturitní zkoušky 1 Maturitní zkoušky 2

Úspěch našich studentů na přehlídce SOČ

Letošní krajské přehlídky prací SOČ se zúčastnilo 6 našich studentů. Z toho se jich 5 umístilo do 4. místa!!! Níže uvádíme přehled autorů s názvy prací a umístění v příslušné kategorii:

Zábranský David: Modelování 3D objektů a animací – 3. místo

Svobodová Terezie: Rostlinné viry, X virus bramboru v interakci s hostiteli - 1.místo

Jančařík Joel: Konstrukce modelů vybraných algebraických struktur - 1.místo

Matoušek Vojtěch: Falklandský konflikt (1982) - 4.místo

Rut Vojtěch: Sebevražda jako psychosociální fenomén - 2.místo

Gratulujeme studentům k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Obvodní kolo matematické olympiády

Dominik Šepák (tercie) a Karolína Hrnčiříková (prima) se stali úspěšnými řešiteli obvodního kola matematické olympiády. Srdečně gratulujeme!

Obvodní kolo olympiády v českém jazyce

Úžasný úspěch zaznamenal náš student septimy Petr Vacek v obvodním kole olympiády v českém jazyce. Umístil se na 1. místě ve 2. kategorii a postupuje do krajského kola.V 1. kategorii získal Petr Stejskal z kvarty výborné 5. místo. Oběma gratulujeme!

Mistrovství ČR družstev SŠ v šachu

Ve dnech 5.–6. dubna se v rekreačním středisku POČTA ve Štědroníně konalo Mistrovství České republiky družstev SŠ v šachu. Z každého kraje se účastnily dva nejlepší týmy. Hrálo se švýcarským systémem na devět kol s časovým limitem dvakrát třicet minut na partii. Náš školní tým obsadil 8. příčku! Vzhledem k počtu zúčastněných družstev je to vynikající úspěch.

Děkujeme všem za důstojnou reprezentaci školy.

Soutěž Emergenza

Indie rocková kapela The Colorblinds, ve které hraje na bicí náš student Š. Krtička, 8. 4. v Paláci Akropolis vyhrála semifinálové kolo mezinárodní soutěže Emergenza a postoupila do finále, které bude 29.5. v Retro Music Hall. Kapela veřejně vystupuje již od roku 2008 a v pátek pokřtila své debutové album "The Colorblinds". V minulosti koncertovala také na akcích školy a některé jejich skladby zazněly i v rádiu.

Opera Slavík a růže

Premiéra opery Slavík a růže se konala 11. 4. v divadle Disk. Režírovala ji naše kolegyně Veronika Riedlbauchová. 12.4. se konala repríza. Na obou představeních bylo plno, což svědčí o vynikající kvalitě všech složek projektu, který divákům mimo jiné sdělil, že „láska je něco úžasného…je vzácnější než smaragdy, drahocennější než skvostné opály, ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuješ na tržištích…“

Obvodní kolo olympiády z fyziky

Vynikající úspěch opět zaznamenal náš student tercie Dominik Šepák v obvodním kole olympiády z fyziky. Získal ve své kategorii vynikající 3. místo. Dominik je všestranný student a tento rok zaznamenal úspěchy v několika oborech. Gratulujeme k úspěchům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Další trofej do sbírky

Martin Štěpán, student kvinty, předminulý týden obsadil 3. místo na Mistrovství České republiky ve Špindlerově Mlýně, a to v disciplíně superobří slalom v kategorii mladších juniorů. Gratulujeme k další trofeji do sbírky!

Opera v Národním divadle

Ve středu 4. 5. navštíví studenti kvinty v rámci estetiky operní představení Aida G.Verdiho v Národním divadle. Představení začíná v 19:00 a ceny vstupenek jsou 100 Kč na 2.galerii nebo 300Kč na 1.galerii. Studenti vlastnící kartu ISIC mají na vstupném 50% slevu.

„Procházka“ na Děčínský Sněžník

Ve dnech 2.–3. 4. se vypravili naši dva studenti septimy Vláďa Váňa a Vojta Matoušek s vyučujícím M. Kalivodou na „procházku“ na Děčínský Sněžník. Za oba dny zdolali 60 km. Pochod byl součástí zatěžkávacího tréninku před jejich účastí na soutěži „Valašský špacír“, při které mají soutěžící urazit 100 km za 24 hodin. Budeme našim borcům držet palce, aby dostáli heslu: Není důležité vyhrát, ale dojít.

Děčínský Sněžník

Pythagoriáda

Dne 21.3.2010 proběhlo obvodní kolo Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli byli ti, kteří dosáhli 9 bodů a více. Náš student Petr Goč se umístil v kategorii 7. tříd na vynikajícím 1. místě a navíc byl ve své kategorii jediným úspěšným řešitelem!!! V kategorii 8. tříd se všech našich 5 účastníků (K. Pilát, J. Líkař, J. Hora, D. Šepák, E. Zenkerová) stalo úspěšnými řešiteli, takže postupují do krajského kola, které se koná dne 27.4.2011.

Poznávací zájezd do Francie a Anglie

Ve dnech 27.3.-1.4.2011 se několik našich studentů zúčastnilo poznávacího zájezdu, jehož cílem byly 2 evropské metropole – Paříž a Londýn. Zúčastnilo se jej 14 studentů z naší školy v rozmezí tříd sekunda-sexta.

eště než jsme měli možnost projít se ulicemi Paříže, zastavili jsme se na půl dne ve francouzském městě Strasbourgu, jehož atmosféra nás příjemně překvapila. Očekávali jsme spíše strohou architekturu sídla Evropského parlamentu, ale toto město nabízí nespočet krásných uliček s hrázděnými domky a příjemnými kavárnami a restauracemi. Všechny jistě nadchla i večerní projížďka lodí, neboť toto město leží mezi dvěma rameny řeky Ill a sahá až k Rýnu.

V hlavních městech samotných jsme samozřejmě nevynechali nejznámější dominanty jako Vítězný oblouk, Eiffelovu věž, Louvre či katedrálu Notre-Dame v Paříži a v Londýně potom Tower of London, Britské muzeum, tržiště v Covent Garden, Buckinghamský palác a samozřejmě budovy parlamentu. Poslední den jsme měli možnost vychutnat si Londýn z ptačí perspektivy a to při jízdě na obřím kole London Eye, které bylo vztyčeno při příležitosti přivítání nového milénia.

Poznávací zájezd do Francie a Anglie

Olympiáda ze zeměpisu

Ve středu 9.3. se konalo obvodní kolo v olympiádě ze zeměpisu. V kategorii C naši studenti obsadili 2. (V. Kolář) a 3. místo (V. Polák). Gratulujeme!

Šachisti opět bodují!

Druhé místo v Přeboru Prahy družstev středních škol získal náš tým ve složení V. Rut , J. Jančařík, V. Váňa (všichni septima) a J. Paukert (sexta). O další pohár budou bojovat 5.-6.4.2011 na Mistrovství ČR školních týmů SŠ v šachu. Držíme palce!

Přijímací řízení

Všichni zájemci o studium na naší škole, kteří již mají za sebou úspěšné testování IQ s hodnotou vyšší než 130, se mohou hlásit na testy struktury inteligence ke školní psycholožce, které probíhají každou středu v době od 8:30 do 10 hodina a od 14 do 15:30 hodin. Zájemci se mohou hlásit na tel.:257328786 nebo 724141928. Těm, kteří již testy IQ i testy struktury inteligence absolvovali, připomínáme termín podání přihlášky, a to do 15.3.2011. Přihlášku ke stažení, kritéria PZ, termíny PZ a další informace najdete na našem webu v sekci Přijímací řízení.

Den otevřených dveří 19. 1. 2011 od 10 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 19.1.2011. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 13 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/. Cena testu je 290,-Kč. Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Martin Štěpán 3. na Mistrovství ČR

Gratulujeme ke skvělému úspěchu našeho studenta kvinty Martina Štěpána na Mistrovství České republiky juniorů ve Špindlerově Mlýně. V pondělí 10.1. obsadil v superkombinaci, která sestávala ze super-G a slalomu, v kategorii mladších juniorů vynikající 3. místo.

Herec Štěpán Krtička na wikipedii

Kdo v poslední době sledoval televizi, mohl několikrát slyšet jméno Štěpán Krtička, ať už v souvislosti s jeho činností hereckou nebo dabingovou. Jeho talent byl oceněn v říjnu loňského roku na 42. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově cenou Zlatý dudek za nejlepší chlapecký herecký výkon za roli Ondry v pohádce Dům U Zlatého úsvitu (2009). Kdo by se chtěl o Štěpánovi dozvědět více, může si najít podrobnější informace na wikipedii, kde je vypsána celá jeho filmografie, dabingové i seriálové role, účast v reklamách a odkazy na rozhovory s ním.

Návštěva člena Mensy z Londýna

Dne 7.12. nás navštívil člen britské Mensy pan Mohammad Ali, který besedoval s našimi studenty. Ti se díky svým dotazům dozvěděli, že pan Ali je odborníkem na matematiku, statistiku, IT technologie a lingvistiku. Tyto obory studoval v Anglii na několika univerzitách a nyní pracuje jako statistik a analytik pro britskou vládu. Je dlouholetým členem britské Mensy. Ovládá 10 jazyků, kromě angličtiny také španělštinu, italštinu a 4 indické jazyky. Kromě studií a práce směřovali některé otázky na soukromý život, koníčky, rodinu, vztah k Praze. Tak jsme se dozvěděli, že pan Ali je vášnivým čtenářem hlavně poezie a hráčem kriketu, v Praze je již poněkolikáté a velmi se mu tady líbí. Další část otázek se týkala matematiky a hlavně jejího využití v běžném životě. Také se seznámil se seminární prací jedné studentky s názvem Jak se počítá π a poté jí poradil další možné varianty a zjednodušení. Domluvili si i e-mailové konzultace ohledně další eminární práce. Díky besedě si studenti procvičili svoji znalost angličtiny.

Mensa Londyn

Klub deskových her

Na naší škole byl založen v loňském školním roce Klub deskových her pod vedením studenta oktávy Jakuba Žofčáka. Hlavní náplní Klubu je hraní deskových her, pořádání soutěží v deskových hrách a herních odpolední pro studenty i veřejnost. V letošním školním roce činnost Klubu pokračuje. Klub se schází oficiálně každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 a od 15:15 do 16 h, a to ve školní klubovně, ale možnost zapůjčení her je po celý den. Pokud někdo z Vás má doma hru, na kterou pouze sedá prach, prosíme rozšiřte výběr her našeho herního klubu.

Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Mensa gymnázia

Dne 10. prosince 2010 proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Mensa gymnázia, o.p.s. v galerii Podkroví v Husově ulici v centru Prahy. Vernisáže výstavy se zúčastnili mimo jiné vedení školy, studenti , jejich rodiče, zástupce Mensy a rektor Akademie výtvarných umění a garant výstavy Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

Vernisáž zahájili studenti gymnázia hudební produkcí - Vojtěch Nižňanský (sexta B)-hra na akordeon, Marta Ptáčková (oktáva)-hra na housle, Karolína Savincová (kvarta) -zpěv. Následoval proslov Doc. PhDr. Jiřího Kotalíka, CSc.

„Umění a kultura nejsou „ třešničkou na dortě„ ( jak deklaroval jeden český exministr financí), ale naopak jsou oním pomyslným „proteinem“, podstatou našeho civilizačního rozvoje. A právě v době zmatení hodnotových orientací je třeba tuto zkušenost připomínat a zejména mladé generaci. Akademie tady není od toho, aby vychovávala umělce, ale poskytla prostor pro rozvoj talentů, které si vybere. A stejně tak ani Mensa gymnázium nevychovává génie a vědce, ale podporuje všestranný rozvoj svých žáků“, pronesl ve svém projevu kromě jiného Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

Návštěvníci vernisáže i výstavy, která potrvá až do 19.12., mohou obdivovat práce studentů 1.-8.ročníku, kteří výstavu připravili pod vedením svých učitelů Jiřího Husáka a Mgr.Hanky Šromové na hodinách výtvarné výchovy a na několika výtvarných víkendech, které se konají v prostorách školy a jsou vždy velmi oblíbené.

,,Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tuto výstavu zrealizovat. Pro studenty je velmi důležité vědět, že jejich práce měla nějaký smysl, a to se myslím uskutečněním výstavy podařilo dokázat", sdělili nám J. Husák a H. Šromová.

Na výstavě jsou k vidění vybrané digitální tisky, objekty, modely, keramika, volné malby, koláže, kresby a další díla především experimentálního charakteru, která mapují široké spektrum tvorby žáků tohoto gymnázia. Všechna díla spojuje téma Recyklace, převážná většina děl je tedy tvořena z nejrůznějšího odpadového materiálu (noviny, staré počítače, tiskárny, pet lahve, textilie, sklo aj.) a jako reakce na existující umělecká díla a současné i historické umělecké směry.

„Bylo velmi pěkné vidět, že se studenti mohou věnovat ve škole něčemu, co je baví, z čeho mají radost, při čem mohou volně vyjádřit své myšlenky libovolnou technikou a dát průchod své fantazii. Tato výstava mě velmi obohatila – je profesionálně připravena a je na ní vidět obrovské nadšení pro tvorbu“, vyjádřila se jedna z návštěvnic výstavy.

Součástí vernisáže bylo i malé překvapení, a to módní přehlídka 3 modelů, které byly také vytvořeny z recyklovaného materiálu.

Výstava je zčásti prodejní, možná zde najdete i nějaký dárek pro své blízké, např. šperky, kalendáříky, polštářky, vánoční a novoroční přání, obrazy, módní doplňky aj.

Výstava probíhá v prostorách galerie Podkroví (Husova 9, Praha 1). Vchod do galerie je ze dvora restaurace Zlatý Dvůr. Výstava potrvá do 19.12.2010 a bude otevřena denně od 13 do 18 hodin.

Výstava výtvarných prací 1 Výstava výtvarných prací 2 Výstava výtvarných prací 3

Pozvánka na výstavu

Dostáváte hodně pozvánek na výstavy? Tuhle si ale nenechte ujít!

Zveme Vás na výstavu výtvarných prací studentů Mensa gymnázia, o.p.s.

Letošní vánoční výstava je na téma Recyklace, převážná většina děl je tedy tvořena z nejrůznějšího odpadového materiálu (noviny, staré počítače, tiskárny, pet lahve, textilie, sklo aj.) a jako reakce na existující umělecká díla a současné i historické umělecké směry.

Autory prací jsou studenti 1.-8. ročníku, kteří výstavu připravili pod vedením svých učitelů Jiřího Husáka a Mgr. Hanky Šromové na hodinách výtvarné výchovy a na několika výtvarných víkendech, které se konají v prostorách školy a jsou vždy velmi oblíbené.

Na výstavě tak budou k vidění vybrané digitální tisky, objekty, modely, keramika,volné malby, koláže, kresby a další díla především experimentálního charakteru, která mapují široké spektrum tvorby žáků tohoto gymnázia.

Výstava je zčásti prodejní, možná zde najdete i nějaký dárek pro své blízké, např. šperky, kalendáříky, polštářky, vánoční a novoroční přání, obrazy, módní doplňky aj.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 10. prosince 2010 v 19 hodin v prostorách galerie Podkroví (Husova 9, Praha 1).

Úvodní slovo pronese kunsthistorik Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., vedoucí katedry teorie a dějin umění AVU.

Hudební produkci zajišťují studenti Vojtěch Nižňanský (sexta B), Marta Ptáčková (oktáva), Karolína Savincová (kvarta) a Aneta Štorková (prima).

Součástí programu vernisáže je i překvapení.

Pro všechny účastníky vernisáže bude připraveno malé pohoštění.

Vchod do galerie je ze dvora restaurace Zlatý Dvůr. Výstava potrvá do 19.12.2010 a bude otevřena denně od 13 do 18 hodin.

Shakespeare

Schola Pragensis 25.–27. 11. 2010

Ve dnech 25.-27.11. 2010 se naše škola zúčastnila veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis. O náš stánek č. 426 ve 4. patře byl veliký zájem. Hlavním mottem našeho stánku bylo „Za nás mluví práce našich studentů.“ Návštěvníci si mohli prohlédnout šperky a prostorové objekty na téma Recyklace z dílny studentů výtvarných seminářů a dále nejlepší seminární a ročníkové práce z nejrůznějších oborů lidské činnosti včetně animovaného filmu Hromotluk, který byl spolu s prezentací promítán na jednu z čelních stěn stánku. Všem zájemcům jsme se snažili podat co nejpodrobnější a nejobjektivnější informace o podmínkách a průběhu studia na naší škole, o úspěšných výsledcích maturit nanečisto, o školním vzdělávacím plánu, o nabídce volitelných seminářů a kroužků, o projektu, na který jsme získali grant 4,2 mil. z fondů OPPA a o činnosti našeho zřizovatele, tj. Mensy ČR. Zájemci se dále dozvěděli o připravované výstavě výtvarných děl studentů gymnázia v galerii Podkroví v Husově ulici a dostali na tuto výstavu pozvánku spolu s pozvánkou na náš další den otevřených dveří, který se bude konat 19.1.2011 od 10 hodin. Největším lákadlem ale byla možnost získat poukaz na IQ testování zdarma, který mohl vyhrát ten, kdo porazí našeho nejlepšího šachistu v partii šachu. To se nakonec podařilo jen několika málo odvážlivcům, kteří se po úspěšném absolvování IQ testu, tj. s hodnotou vyšší než 130, budou moci ucházet u nás o studium. Kdo nevyhrál, mohl získat alespoň cenu útěchy, a to tričko s logem Mensy ČR.

Kdo se nemohl zúčastnit Scholy Pragensis a rád by získal nějaké informace o škole, může volat na tel. 724141928 nebo přijít k nám do školy na Den otevřených dveří 19.1.2010 od 10 hodin.

Schola Pragensis 1
Schola Pragensis 2
Schola Pragensis 3

Den otevřených dveří 24. 11. 2010

První Den otevřených dveří, který se konal 24.11.2010, proběhl velmi úspěšně. Návštěvníci si mohli vybrat hned z několika aktivit. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit výuky matematiky, anglického jazyka, českého jazyka, fyziky, zeměpisu, dějepisu, biologie a základů společenských věd, poté si zájemci o studium zahráli ve školním Klubu deskových her některé známé i méně známé hry, v jedné ze tříd byla možnost prohlédnout si některé učebnice, které se v naší škole používají, seznámit se se seminárními a jinými pracemi našich studentů. Návštěvníci shlédli animovaný film z dílny našeho studenta, na interaktivní tabuli se promítal dokument české televize Nehasit, hořím o Matyáši Kosíkovi, studentovi kvinty. Dále bylo možné prohlédnout si diplomy a poháry získané studenty v nejrůznějších soutěžích, seznámit se s činností našeho zřizovatele Mensy ČR, získat podrobné informace o organizaci studia a systému výuky. Kdo měl zájem, mohl si také ihned vyzkoušet IQ testování. A koho program trochu vyčerpal, mohl se občerstvit kávou, čajem, minerálkou a sušenkami.

Věříme, že se všem ve škole líbilo a že kdo přijde na další den otevřených dveří 19. ledna 2011 od 10 hodin, ten se také rozhodně nebude nudit.

Den otevřených dveří 1
Den otevřených dveří 2
Den otevřených dveří 3

Exkurze do jineckého kambria.

V sobotu 27.11.2010 jsme s panem doktorem Kočím vyrazili na paleontologickou výpravu do Jinců. Sešli jsme se na hlavním nádraží v 9.00 hodin. Jeli jsme rychlíkem v 9.34 hodin.

Cestou jsme si povídali o obojživelnících a pan doktor Kočí mi ukazoval skály z vápence a břidlice. Také jsme viděli hejno koroptví a bažantů a různé dravce, ale nejvíc nás zaujala velmi početná hejna drozdů kvíčal, která seděla na stromech podél trati.

Do Jinců jsme přijeli v 10.45 hodin a rovnou jsme šli hledat místo, kde by měly být zkameněliny.

Mělo to být za jakousi fabrikou (obalovna) poblíže vrchu Vystrkov, ale tu jsme nemohli najít. Dostali jsme se do vojenského prostoru, ale lokalitu s trilobity jsme nemohli najít. Sešli jsme proto do vesnice, přešli trať a vyšli jsme na chráněný vrch Vinice, který je tvořen sledem černošedých střednokambrických břidlic. Zde jsme fotili slepence, když jsme šli dále, fotili jsme břidlice jineckého souvrství.

Pak jsme sešli dolů k říčce Litavce a našli jsme hromadu sutě, kde jsme našli tři malé trilobity druhu Ellipsocephalus hoffi.

Nevěděli jsme ovšem, kde je nějaká lávka, tak jsme říčku přebrodili. (lávka byla daleko, takže jsme zvolili dobrodružnější variantu brodění) Když jsme šli kousek po louce, uviděli jsme sítinu rozkladitou a hned nás napadlo, že by tam mohla být voda. My jsme toho však nedbali a bažiny se nezalekli a pěkně se do ní ponořili. Když jsme se v pohodě dostali do vesnice za říčkou Litavkou, nafotili jsme zde 400 let starou lípu. Poté začalo jemně sněžit a my jsme se vydali k nádraží. Přitom jsme se ještě zastavili na hřbitově, kde mi pan doktor Kočí ukazoval tis červený, mahon, různé cypřiše, zimostráz a různé jiné hřbitovní dřeviny. Poté jsme odešli na nádraží a nasedli na vlak do Prahy. Cestou jsme sledovali labutě velké s odrostlými letošními mláďaty na rybníce. Když jsme jeli kolem Berounky (okolo Srbska), uviděli jsme samici morčáka velkého, dva páry labutí velkých, racky chechtavé a kachny divoké. Když jsme zastavili ve Zdicích, zahlédl jsem smíšené hejno mlynaříků dlouhoocasých, sýkor koňader a modřinek. Po příjezdu do Prahy byly cca 4 hodiny odpoledne.

S panem doktorem Kočím jsem se rozloučil a odjel domů.

Paleontologická exkurze byla vynikající. Hodně jsem zase poznal a ještě jsem si užil mnoho zábavy. Opět se těším na další.

Vojtěch Koštíř - sekunda

Vojta Košťíř na vrchu Vinice
Vojta Košťíř ve stínu lípy a v mrazu

Den otevřených dveří 24. 11. 2010 od 10 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 24.11.2010. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Herní klub Mensy Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 13 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/. Cena testu je 290,-Kč.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Úspěšná maturitní generálka

Naše škola se zúčastnila zkušebního testování úloh nového modelu maturity. Všechny zkoušky, ke kterým byli naši maturanti přihlášeni, byly vyšší náročnosti. Jednalo se u všech oktavánů o zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka, u některých šlo i o zkoušku z matematiky. Pokud jde o výsledky, nelze zcela přesně stanovit, kdo u zkoušek uspěl či neuspěl, jelikož úředně nebyla určena žádná striktní hranice (např. prospěl/neprospěl), nicméně z našich 19 přihlášených maturantů se jedna studentka zkoušek pro nemoc nezúčastnila a z 18 zapojených měli v každém z dílčích písemných testů generálky pouze maximálně dva studenti takové hodnocení, které by bylo na hranici či pod hranicí pravděpodobného úspěšného absolvování zkoušky (navíc způsobené v některých případech tím, že student musel předčasně odejít k lékaři). Dosažené výsledky prokazují, že i přes to, že maturanti nemají probránu všechnu látku a někteří také patrně nepracovali „na plný plyn“, je jejich příprava na výborné úrovni.

Mezinárodní konference v Gruzii

Naše učitelka matematiky PhDr. Eva Patáková se ve dnech 13.–18. 10. 2010 zúčastnila mezinárodní konference Kangaroo Meeting v Bazaleti v Gruzii. Byla členkou pětičlenného týmu z České republiky, který byl vyslán vybírat úlohy do letošního ročníku soutěže Matematický klokan. Spolu s představiteli dalších zemí, které jsou do Klokana zapojené, se účastnila prací na sestavení testu pro kategorii Junior (na každé kategorii pracuje tým cca dvaceti lidí). Věříme, že se podařilo sestavit zajímavý test, že se soutěž bude líbit a že i naši studenti v ní budou v březnu úspěšní.

Schola Pragensis 25.–27. 11. 2010 – Kongresové centrum

Ve dnech 25.-27.11.2010 si můžete prohlédnout náš stánek na přehlídce pražských středních škol Schola Pragensis. Seznámíme Vás s programem školy, úspěchy a tvorbou našich studentů a zajímavými akcemi, které naše škola pořádá.

Activ Konference 2010 4. 11. 2010 – Konferenční centrum City

Letos se koná již pátý ročník ActivConference, které se zúčastní i dva zástupci naší školy a kde bude možno shlédnout nejnovější výukové metody i příslušné technické vybavení, vidět práce kolegů a třeba si i odnést některou z mnoha cen. V porovnání s předchozími ročníky se navíc podařilo pozvat na konferenci velmi vzácného hosta, zakladatele společnosti Promethean a nositele hlavních myšlenek současné interaktivní výuky pana Tonyho Canna, který představí praktické využití jedné ze žhavých novinek odpovědního systému ActivExpression. I druhý z hlavních partnerů, společnost PASCO, bude na konferenci zastoupena hosty, kteří pocestují tisíce kilometrů. John Wayne účastníky také seznámí s mnoha možnostmi praktické interaktivity, při které studenti sami experimentují s přírodními zákony a zábavnou, poučnou a moderní formou se seznamují s okolním světem. Účast na konferenci je zdarma. Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny. Pro všechny návštěvníky jsou kromě oběda i dalšího pohoštění připraveny také drobné dárky. Všichni účastníci se mohou navíc zapojit do losování o hodnotné ceny od sponzorů. Organizátorem akce je společnost PROFIMEDIAs.r.o.

Pokusy z oblasti elektřiny a magnetismu na MFF 3. 11. 2010

Ve středu 3.11.2010 je pro třídy sexta A, sexta B a septima zajištěna školní akce na MFF UK. Jedná se o blok pokusů z oblasti elektřiny a magnetismu. Pokusy se konají od 8:00 do 9:15 v areálu MFF UK V Holešovičkách 2 v Praze 8. Pokusy budou probíhat v posluchárně T2 (v přízemí).

Doprava: Metrem C do stanice Nádraží Holešovice a dále autobusem č. 102 nebo 186 do stanice Kuchyňka.

SRAZ JE V 7:45 NA ZASTÁVCE KUCHYŇKA!

Týden vědy a techniky 1.–7. 11. 2010

Jako každý rok i letos se některé třídy a studenti zúčastní ve dnech 1. - 7. 11. 2010 akce "TÝDEN VĚDY A TECHNIKY".

Bližší informace najdete na stránkách: www.tydenvedy.cz. Příslušná brožura s programem a s kontakty je k zapůjčení i v kanceláři zástupců ředitelky.

Projekt Studenti čtou a píší noviny, 3. téma

Naši studenti se i letos zapojili do projektu Mladé fronty Studenti čtou a píší noviny. Právě bylo vyhlášeno poslední téma podzimního kola:

TŘETÍ TÉMA: ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ?

1. Čtou děti a teenageři méně než starší generace? Proč? Jak čtete vy?

2. Potřebuje každý člověk číst knihy, nebo se bez toho obejde? Proč?

3. Jakou roli ve vašem životě hrají knihy? Které vás nejvíce ovlivnily? Jak?

4. V čem se liší člověk, který pravidelně čte, od toho, který nečte?

5. Může moderní technika při vzdělávání člověka plnohodnotně nahradit čtení?

6. Jak hodnotíte fenomén Harry Potter – ukazuje trvající poptávku mladých lidí po knihách, nebo je to jen módní trend, který nic neovlivní?

7. Je čtení jen druhem zábavy, který byl dříve považován za zahálku a bude plně nahrazen jinými druhy zábavy, nebo je “něčím víc”?

8. Četli vám vaši rodiče když jste byli malí? Budete vy číst svým dětem?

9. Budou papírové knihy a noviny jednou nahrazeny elektronickými prostředky, nebo jejich rozvoj “přežijí”?

10. Chtěli byste někdy napsat knihu? Rozveďte, o čem by byla.

Vyberte si nejlépe jednu z podotázek a příspěvek zašlete nejpozději do 3.11. na adresu studenti@mafra.cz. Pod článkem je nutné uvést jméno a příjmení, školu a město, pokud posíláte práci ze své soukromé adresy, do předmětu uveďte název školy a město.

Děkujeme všem za práce v prvním kole a přejeme mnoho tvůrčí invence v kolech dalších

Lyžařský výcvikový kurz 20.–25. 2.  2011

Letošní termín LVK je stanoven na 20-25.2.2011

Oblast: Rakousko – Korutany - lyžařská oblast Moelltal – ledovcová oblast ( s jistotou sněhu )

Ubytování: Hotel Alpenhof*** v Obervellachu

Předpokládaný počet studentů: 40

Skipas: 5 dní

Strava: Plná penze

Předpokládaná cena: 8000,-

Předpokládaná družstva: lyže (1,2); snowboard (1,2) (2 skupina = mírně pokročilý) úplné začátečníku nutno nahlásit.

Instruktoři: Martin Kalivoda+1 (snowboard), Viktor Schejbal+1 (lyže), zdravotník

Prosím o předběžné zvážení účasti. Doporučena účast třídám sekunda a kvinta podle ŠVP. Podrobnější informace s přesnou cenou a zašlu začátkem příštího týdne po závěrečné kalkulaci s dopravou.

Martin Kalivoda

Mobil: +420 608 400 725

Výměnný pobyt se španělskou školou z Madridu

V roce 2007 navázala naše škola přátelství s madridskou školou „La Amistad“. Skupina 14 studentů navštívila Madrid v dubnu 2008 a španělské studenty jsme přivítali v Praze v květnu 2008. Studentská výměna proběhla úspěšně a zanechala v účastnících nezmazatelné zážitky.

V tomto školním roce jsme se s vedením parterské školy dohodli na další studentské výměně.

Více informací zde

Poznávací zájezd Londýn & Paříž

Na jaře roku 2011 se opět uskuteční poznávací zájezd. Tentokrát pojedeme převážně za památkami dvou hlavních měst, a to Paříže a Londýna. Všichni zájemci se mohou hlásit u Mgr. P. Kubačáka na e-mailu kubacak@mensagymnazium.cz. Podrobné informace zde.

Více informací zde

Konference Talent nezná hranic 21.–22. 10. 2010

Ve dnech 21.-22.10.2010 se konala v Praze konference talent nezná hranic, na které byl přítomen i zástupce naší školy. Konference byla určena pro všechny, kteří se zajímají  o kognitivně nadané děti a práci s nimi. Konferenci organizoval Národní institut dětí a mládeže na popud MŠMT. Konference byla v našich poměrech zcela ojedinělá. Ne snad svým rozsahem, ale především účastí mimořádných zahraničních osobností pracujících v této oblasti. Za všechny můžeme jmenovat např. Dr. Kimberley Chandler, ředitelku centra vzdělávání nadaných na College of William and Mary, či Prof. Joan Freemanovou, zřejmě největší evropskou kapacitu zabývající se vzděláváním nadaných, autorku několika desítek publikací na toto téma a spoluzakladatelku Evropské společnosti pro mimořádné nadání ECHA.

Nové číslo časopisu Mensa – říjen 2010

Aktuální elektronickou verzi říjnového čísla časopisu Mensa je možné si stáhnout z webových stránek Mensy (MENSA ČR - odkaz vpravo dole, velikost 8 MB.

Najdete v něm pozvánky na lákavé podzimní akce Mensy, především pak zajímavé besedy, reportáže z letních aktivit Mensy a velké ohlédnutí za Výročním setkáním evropských Mens v Praze. Hlavu si budete moci potrápit v zábavné a rozšířené Bystřílně.

S přáním krásného týdne a příjemného čtení

Tomáš Kubeš, šéfredaktor

+420 603 737 333

tomas.kubes@mensa.cz

Výstava Apoteóza lásky 22. 10. 2010

Studenti semináře "Památky Prahy" navštívili v pátek 22.10. výstavu "Apoteóza lásky" v Obecním domě. Seznámili se nejen s životním osudem a povahou díla Alfonse Muchy, ale rovněž s "příběhem" Obecního domu, typickými prvky secese a historií určitých památek historického centra města.

Výtvarný víkend 22.–23. 10. 2010

Ve dnech 22.-23.10. se ve výtvarném ateliéru Mensa gymnázia konal výtvarný víkend. Hlavním tématem tvůrčí pracovní akce byla Recyklace. Studenti pod vedením učitelů H. Šromové a J.Husáka tvořili nejrůznějšími technikami své práce, které budou vystaveny na Výstavě výtvarných děl studentů Mensa gymnázia v galerii Podkroví v Husově ulici na Praze 1 ve dnech 9.-19.12.2010.

Filmový víkend 15.–17. 10. 2010

Tato víkendová akce proběhla v rámci kroužku Filmový projekt, vedeného Veronikou Riedlbauchovou. Filmový víkend byl intenzivním soustředění, které mělo za cíl vytvořit základnu pro vznik filmu, jehož tvůrci jsou sami studenti. Vzhledem k tomu, že film je situován do 30. let, hlavní náplní akce bylo sledování filmů z tohoto období a dále vytvoření základních opěrných kamenů pro budoucí práci na filmu, jako je ujasnění si historickokulturního, technického a žánrového zařazení filmů z 30. let a na základě toho vytvoření harmonogramu tvorby filmu, ujasnění si námětu, obsahu, technických možností apod.

Ptačí festival v Srbsku 2.–3. 10. 2010

Ve dnech 2. až 3. října 2010 se uskutečnil festival ptactva na různých místech naší republiky. Já a pan učitel Kočí jsme si vyjeli do chráněné krajinné oblasti v Srbsku. Sraz byl na vlakové stanici Srbsko v 8,00 hodin ráno. Celou akci zaštiťovala ČSO a CHKO Český Kras pod vedením ornitologů Jaroslava Veselého a Pavla Jandy.

Sešlo se asi 20 lidí. Společně jsem se vydali do lomu Alcazar. Cestou kolem potoka jsme zahlédli ledňáčka říčního a zaslechli skorce vodního. U řeky Berounky někdo hodil housku labuti, a ta s námi plavala až k lomu Alcazar.

Když jsme došli do lomu Alcazar, chvíli jsme se zastavili před skálou, která byla poseta plováky lilijic rodu Scyphocrinites (bohužel jsem neměl kladívko). O kus dál mezi keři jsme uviděli nastražené sítě na ptáky a uslyšeli jsme hlas pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) vydávané MP3 (tento hlas má pěnice přilákat ). Poté jsme zaslechli hlas mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) (také z MP3), a zanedlouho tam bylo nachytané celé hejno mlynaříků dlouhoocasých a jedna mladá „hloupá“ pěnice pokřovní (Sylvia curruca), která už měla dávno odletět. Potom se MP3 rozbila, a tak nám ornitologové ukázali odchycené ptáky.

Byli tam pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), 1 mladá pěnice pokřovní (Sylvia atricapilla), budníček menší(Phylloscopus collybita), hejno mlynaříků dlouhoocasých, smíšené hejno sýkor koňader (Parus major), modřinek (Parus caeruleus), dvou babek (Parus palustris, syn. Poecile palustris) a třech úhelníčků (Parus ater). Byly tam také 2 červenky obecné (Erithacus rubecula) a 5 zvonků zelených (Carduelis chloris, syn. Chloris chloris).

Ornitologové nám zajímavě vyprávěli o všech chycených ptácích.

Když všechny lapené ptáčky vypustili z plátěných pytlíků, asi po dvou hodinách se všichni účastníci ptačího festivalu rozešli a my jsme odjeli vlakem zpět do Prahy.

Výlet do CHKO Srbsko se mi líbil a ornitologická přednáška byla také velmi zajímavá.

Vojtěch Košťíř (sekunda)

Škola mění sídlo a název

Od 1.9.2010 Osmileté gymnázium Buďánka změnila své sídlo. Její nové působiště je v pavilonu B1 ZŠ Jana Wericha na adrese Španielova ulice 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy.

Zároveň škola změnila název na Mensa gymnázium, o.p.s.

Veškeré telefonické spojení zůstává beze změny, tj. tel.:257328786, e-mailové spojení se mění na : info@mensagymnazium.cz, reditel@mensagymnazium.cz, e-maily na učitele: příjmení@mensagymnazium.cz nebo jméno.příjmení@mensagymnazium.cz. Prozatím jsou ale v platnosti i původní e-mailové kontakty v podobě jméno.příjmení@budanka.cz a příjmení@budanka.cz.

Nová je také webová adresa školy: www.mensagymnazium.cz, ale nějakou dobu bude fungovat i původní adresa www.budanka.cz.

Míra Olšák fantasticky zabodoval!

Miroslav Olšák, student loňské oktávy, fantasticky zabodoval na Mezinárodní matematické olympiádě - získal bronzovou medaili! Je to obrovský a zasloužený úspěch našeho bývalého studenta, který tak získal další ocenění do své sbírky. Velice gratulujeme!

Můří noc na Karlštejně

Dne 10. září 2010 jsme byli pozváni paní doktorkou Irenou Jančaříkovou ze Správy Českého Krasu na „Můří noc“, kterou vedl pan magistr Petr Heřman.

Z Buďánky se zúčastnil jen student sekundy Vojtěch Košťíř v doprovodu svého tatínka. Samotná akce „můří noc“ se koná v celé Evropě a jejím smyslem a posláním je seznámit širokou mladší i starší veřejnost studentstvo a další přírodomilný lid s touto velmi málo známou skupinou nočních motýlů. Tato akce se konala v celé Evropě ve dnech 9. – 13. 9. 2010.

Samotná akce pak začala na nádraží v Karlštějně, kde se shromáždilo okolo 30 účastníků. Z nádraží jsme se vydali pod vedením pana doktora Heřmana okolo Budňanské skály a v obci Karlštejn jsme šli přes místní hřbitov a odtud na cestu s krásným výhledem na Berounku, kde pan dr. Heřman připravil dva typy lapačů nočních motýlů a poté nás všechny krátce seznámil se životem nočních lepidopter.

Dozvěděli jsme se, že řád Motýli (Lepidoptera) zahrnuje v současné době asi 150 – 170 000 druhů motýlů. Z toho 3438 druhů motýlů žije u nás v České republice a jen 162 druhů je denních a zbytek jsou noční motýli.

Dále jsme se dozvěděli, že v Českém Krasu žije okolo 2200 druhů nočních motýlů.

Po velmi pěkné přednášce jsem chvíli tajemně čekali na prvního motýla, který se lapil do vertikálně zavěšené bílé plachty, jenž byla osvětlována silnou žárovou a napájena benzínovým agregátem. První „šťastlivec“ patřil ke druhu můra stepní. Poté se můry tzv. rozjeli a rozlétali a začali se lapat samy. Z dalších druhů jsme spatřili zejkovce jasanového, přímočarku, píďaličku, šedobarvce dřišťálového a další.

Vojta Koštíř si tuto akci velmi užíval a byl velmi nadšený a neustále si prohlížel chycené můry. Dokonce chytil i kobylku zelenou, která nám z křoví vydávala velmi příjemné podzimní tóny.

Asi okolo deseti hodin večer došel v agregátu benzín a tak jsme se vydali k vlaku. Cestou před nádražím jsme ještě pozorovali ježka.

Celkově bychom chtěli poděkovat za tuto akci správě Českého Krasu jmenovitě paní RNDr. Ireně Jančaříkové a panu Mgr. Petrovi Heřmanovi a děkujeme, že jsme se mohli této velmi zajímavé a nádherné noci plné můr a zejkovců a šedobarvců zúčastnit.

Tomáš Kočí a Vojtěch Košťíř

Mgr. Petr Heřman
Mgr. Petr Heřman
Mgr. Petr Heřman při výkladu o nočních motýlech.

Vojtěch Košťíř
Vojtěch Košťíř
Student sekundy Vojtěch Košťíř cestou na odchytové stanoviště a cestou s ježkem.