Učební plán Mensa gymnázia

Pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání 79-41-K/81

Vzdělávací oblast Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
Jazyk a jazyková komunikace ČJL 4 4 4 4 3 4 4 4
AJ 4 4 4 3 3 4 4 4
cizí jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3
Matematika a její aplikace MA 4 4 4 4 4 4 4 0
Informační a komunikační technologie IVT 1 0 0 0 2 0 2 0
Člověk a společnost 2 1 2 2 2 2 0 0
ZSV 2 1 1 2 2 2 2 0
Člověk a příroda FY 0 2 2 2 2 2 2 0
CHE 0 2 2 2 2 2 0 0
PŘÍ/BIO 2 2 2 2 2 2 0 0
ZEM/GEO 2 2 2 2 2 2 0 0
Umění a kultura HV 2 0 2 0 2 0 0 0
VV 0 2 0 2 0 2 0 0
Člověk a zdraví TV 4 2 2 2 2 2 2 2
VKZ 0 0 0 0 0 0 0 2
Člověk a svět práce IVT 1 1 0 0 0 0 0 0
ČSP 0 1 0 0 0 0 2 2
Povinně volitelný předmět 0 2 2 2 4 4 6 + 4 (ČaP nebo ČaS) 6 + 6 (ČaP nebo ČaS)
Celkem 28 30 32 32 35 35 35 29
Knížky - pozadí