Ročníkové práce

Český jazyk – literatura

školní rok 2007/8

 • Utopie a antiutopie z různých úhlů pohledu, Jonáš Kučera
  Vedoucí práce: Mgr. Michaela Pavelková, oponentský posudek: Mgr. Marcela Fatrová
  Srovnání čtyř literárních děl 20. století (G. Orwell – 1984, Farma zvířat, I. Zamjatin – My, K. Boye – Kallocain) z různých hledisek: popisované státní moci, systému jejího zabezpečení, světa okolo ní a hlavního hrdiny (hrdinů) příběhu.
 • Ruská povídka 19. století, Šimon Halamásek
  Vedoucí práce: Mgr. Michaela Pavelková, oponentský posudek: Mgr. Libuše Kratochvílová
  Srovnání tří autorů (A.S. Puškina, N.V. Gogola a F.M. Dostojevského), interpretace jejich nejznámějších povídek, analýza způsobu psaní.

školní rok 2006/7

 • Jak se rodí film?, Lukáš Makovička
  Vedoucí práce: PhDr. Veronika Riedlbauchová, oponentský posudek: Mgr. Michaela Pavelková
  Oblasti filmové tvorby, její historie, zkušenosti autora s filmováním a manuál „Jak správně natočit film“.
 • Pollis 2083, Jakub Tomek
  Sci-fi novela – vlastní tvorba autora.

školní rok 2005/6

 • Franz Kafka, Dominika Kraftová
  Kafkův stručný životopis, jeho zařazení do literárně historického kontextu.

Anglický jazyk

školní rok 2008/9

 • Život ve Spojených státech amerických, Pavel Urban
  Vedoucí práce: Martin Kalivoda,
  Práce psaná z větší části anglicky se zabývá USA (politikou, ekonomikou, školstvím...) i srovnáním americké angličtiny s angličtinou britskou a australskou.

školní rok 2008/9

 • Werewolf: the Apokalypse – překlad, Josef Křepela,
  Vedoucí práce: Mgr Petr Kubačák
  Překlad první kapitoly knihy Vlkodlak: Apokalypsa.

Francouzský jazyk

Školní rok 2005/6

 • Jeane d´Arc, Michael Vlach
  Vedoucí práce: Tereza Riedlbauchová
  Autor se zabývá postavou Jany z Arku (jejím životem, smrtí, kanonizací…) i historickým obdobím, ve kterém žila – stoletou válkou a nejdůležitějšími historickými postavami na francouzské i anglické straně. Celá práce je psána francouzsky.

Matematika

školní rok 2008/9

 • Úlohy vedoucí na rekurentní rovnice a jejich řešení, Petr Petras
  Vedoucí práce: Mgr. Petr Višňovský
  Autor se věnuje třem populárním kombinatorickým úlohám: problému Hanojských věží, Josephovu problému a tzv. Úloze o dělení roviny přímkami.

školní rok 2005/6

 • Přibližné výpočty hodnot funkcí a nahrazování elementárních operací,
  František Žák, vedoucí práce: Mgr. Peter Višňovský
  Praktické posouzení použití MacLaurinova rozvoje a Newtonovy iterační metody k přibližným výpočtům funkčních hodnot jednoduchých spojitých funkcí včetně jednoduché analýzy konvergence – práce inspirovaná jednoduchou otázkou, jaké metody využívá pro výpočty kapesní kalkulačka.
 • Hlavolam RashKey, Martin Černý
  Vedoucí práce: Mgr. Peter Višňovský
  Matematický popis a řešení hlavolamu, který v roce 1998 vymyslel Oleg Raškov.

Fyzika

školní rok 2008/9

školní rok 2007/8

 • Konstrukce vznášedla, Adam Wichera
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF MFF UK), konzultant: Ing. Ludvík Němec (KDF MFF UK)
  Vývoj a konstrukce funkčního, dálkově řízeného vznášedla
 • Dírková komora, Jiří Zelenka
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF MFF UK), konzultant: Ing. Ludvík Němec (KDF MFF UK)
  Historie a princip fungování dírkové komory, vlastní výroba zařízení, experimentální určení doby expozice a pořízení černobílých fotografií pomocí dírkové komory.

školní rok 2005/6

 • Analýza gravitačního pole Zeměplochy, Jana Nídová
  Oponentský posudek: RNDr. Aleš Cieplý, CSc.
  Výpočet gravitačního pole imaginárního světa z knih Terryho Pratchetta. Historie zkoumání gravitace, teorie gravitačního pole, popis gravitačního pole homogenní kruhové desky.
 • Měření vzdálenosti Země od Slunce, Matěj Morávek
  Oponentský posudek: RNDr. Aleš Cieplý, CSc.
  Historie poznávání Země a sluneční soustavy od Antiky do současnosti, měření vzdálenosti Slunce od Země za pomoci jednoduchých přístrojů a výpočet hmotnosti Slunce.

Biologie

školní rok 2008/9

školní rok 2006/7

 • Arteriální hypertenze, Jan Grygar
  Vedoucí práce: Bc. Martina Šmídová, PaedDr. Milena Peterová
  Základní informace o hypertenzi – definice, klasifikace, její příčiny, léčba i prevence.
 • Metodika první pomoci pro školu, Jakub Rybář
  Vedoucí práce: PaedDr. Milena Peterová
  Úvod do problematiky první pomoci, prevence úrazů, poskytování první pomoci ve škole, přivolání odborné pomoci, výukové materiály, autorův návrh, jak vyučovat první pomoc ve škole.
 • Ontogenetický vývoj člověka – vývoj prenatální, Karolina Fiedlerová
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová, Mgr. Tomáš Kočí
  Vývoj jedince od oplození pohlavní buňky po porod – fetální období, stavba placenty a její funkce, polohy plodu.

školní rok 2005/6

 • Léčivé rostliny účinkující na dýchací soustavu, Markéta Pavlovská
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová, oponentský posudek: Mgr. Milena Peterová
  Autorka se zabývá problematikou léčivých rostlin, kterými se léčí nemoci dýchacích cest – jednoho z nejčastějších onemocnění. Součástí práce je přehled rostlin, jejich účinné látky, možná rizika užití.
 • Porod císařským řezem – Sectio caesarea, Barbora Zábranská
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová
  Historie porodu císařským řezem, technické provedení, indikace i možné komplikace.
 • Stimulační drogy, Jan Vyšata
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová
  Stimulační drogy legální i nelegální, mechanismus účinku, terapeutické využití, závislost.
 • Jak předcházet bolestem zad, Leona Suchomelová
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová
  Pohybový systém, bolesti zad a jejich příčiny, prevence, možnosti odstranění bolestí zad cvičením, vlastní zkušenosti autorky.
 • Symptomy schizofrenie, Markéta Rattayová
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová
  Onemocnění schizofrenií v historii, přehled dosud známých projevů této nemoci (bludy, halucinace, katatonie…), podtypy schizofrenie.
 • Schizofrenie, Lenka Goliášová
  Vedoucí práce: Mgr. Martina Šmídová
  Novodobá historie onemocnění, jeho diagnostika, průběh, teorie vzniku, etiologie a patogeneze. Součástí práce je rozhovor s pacientem trpícím schizofrenií.
 • Roztroušená skleróza, Peter Zápotocký
  Vedoucí práce: doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., oponentský posudek: Mgr. Martina Šmídová
  Konzultanti: RNDr. Jan Krásenský (radiologie), prof. P. Petrovický (anatomie)
  Problematika onemocnění, jeho průběh, rozsah i způsob léčby. Součástí práce je i měření objemu hipokampů u pacientů s tímto onemocněním, na kterém se autor podílel.

Dějepis

školní rok 2008/9

školní rok 2007/8

 • Pamětníci druhé světové války, Dominika Jelínková
  Vedoucí práce: Mgr. Václav Brdek, oponentský posudek: Jan Kratochvíl
  Práce z oblasti orální historie – komentované vzpomínky pamětníků druhé světové války, např. paní Alice Klimové, jednoho z dětí zachráněných N. Wintonem.

školní rok 2005/6

 • Významné stavby starověku – Záhadné pyramidy, Kateřina Novotná
  Pyramidy v Gíze – jejich tvar, stáří, funkce, stavba, poloha, rozdílné teorie důvodů jejich vzniku.

Zeměpis

školní rok 2008/9

 • Momentky prezidentské kampaně Baracka Obamy, Matyáš Vančura
  Vedoucí práce: Mgr. Petr Hopfinger, oponentský posudek: Martin Kulhánek
  Známé i méně známé aspekty, které provázely zvolení prvního afroamerického prezidenta USA. Původ B. Obamy, spory ohledně jeho občanství, využití moderních médií v jeho kampani i souboj s protikandidátem Johnem McCainem.

školní rok 2005/6

 • Globální oteplování, Adam Šetele
  Co je globální oteplování , klimatický systém, jeho změny, jevy, které tyto změny ovlivňují, scénář budoucího vývoje, pokus o nápravu (Kjótský protokol).
 • Rozhledny, Jan Ferdinand Polášek
  Vedoucí práce: Mgr. Petr Hopfinger
  Co je rozhledna, fenomén českých rozhleden,milníky jejich historie, typy rozhleden, rozhledny Jizerských hor a okolí. Historie turistiky u nás.

Základy společenských věd - ekonomie

školní rok 2008/9

 • Finanční trhy, Adam Nedvěd
  Vedoucí práce: Jan Kratochvíl, oponentský posudek: Robert Roreitner
  Členění finančních trhů na primární i sekundární, členění z hlediska časového na trh peněžní a kapitálový, podle obchodovaných instrumentů na trh devizový a komoditní a z hlediska lokalizace na trhy národní, zahraniční či eurotrhy. Součástí práce je i analýza finančních trhů.

školní rok 2007/8

 • Nezaměstnanost , Daniel Rubín
  Vedoucí práce: Jan Kratochvíl
  Co je nezaměstnanost, její formy, příčiny, dopady i možná řešení.

školní rok 2006/7

 • Transformace vyspělých ekonomik, Jan Dobeš
  Historický vývoj ekonomického myšlení, ekonomické teorie a hospodářské praxe, transformace vyspělých ekonomik v období vzniku informační společnosti.

školní rok 2005/6

 • Internetová reklamní kampaň, Filip Líbal
  Oponent práce: Dr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  Vytvoření internetové prezentace pro konkrétně definovaného zákazníka, včetně posouzení reklamní strategie nově vytvořené prezentace. Součástí práce je konkrétní nabídka včetně odhadovaného časového rozsahu a ceny za vytvoření této internetové prezentace.
 • Správa daní – úvod do vztahu správce daně a daňový subjekt, Jiří Zumr
  Oponentský posudek: Dr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  Autor se snažil zmapovat, jak vypadá a z čeho vychází naše současná daňová soustava a s jakými problémy se setkávají správci daně i daňoví poplatníci. Součástí práce je historický vývoj daní, principy a koncepce daňové soustavy, její právní úpravy, vznik a vývoj Zákona o správě daní a poplatků, Ústavní soud, Zákon o správě daní.
 • Pyramidové hry a Multilevel marketing, Filip Krejčí
  Oponentský posudek: Dr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  Co je multilevel marketing, jeho srovnání s pyramidovými hrami, nejznámější pyramidová hra – Skulině International. Praktické zkušenosti, klady a zápory legální marketingové praxe Amway a Herbalife.
 • Teoretický podnikatelský plán, Radek Čábela
  Oponentský posudek: Dr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  Výrobní, provozní, marketingový plán na fungování hypotetické čajovny, včetně časových limitů jeho realizace.
 • Ekonomika Evropské unie na přelomu tisíciletí, Petr Dostálek
  Oponentský posudek: Dr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  Rozbor procesu vývoje a fungování EU, základní evropské instituce.

Informační a výpočetní technika

školní rok 2008/9

školní rok 2007/8

 • Vyhledávání na internetu, Search Engine Optimalization, Jan Šnábl
  Vedoucí práce: ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, oponentský posudek: ing. Peter Novotný
  Co je vyhledávání na internetu, jak funguje, důležitost optimalizace webového vyhledávače i co je třeba udělat, aby webmaster svou internetovou stránku posunul ve vyhledávači nahoru.
 • Buďánkův informační systém, Štěpán Weber
  Vedoucí práce: ing. Peter Novotný, oponentský posudek: ing. Mgr. Tomáš Zakouřil
  Návrh vlastního komunikačního kanálu pro MG postaveného na kombinaci jazyka Java a databáze MySQL.

školní rok 2006/7

 • Internetové stránky gymnázia, Pavel Šedek
  Vytvoření nové internetové prezentace gymnázia užívané v letech 2007-2010 jako oficiální internetové stránky MG.

Psychologie

školní rok 2008/9

 • Fenomenologie emocí a řeč těla, Erika Jarochová
  Vedoucí práce: PhDr. Jitka Hofmannová
  Autorka se zaměřila na vybrané emoce a shromáždila o nich základní informace z dostupné literatury.

školní rok 2007/8

 • Experimentální psychologie, Ondřej Čech
  Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Anna Hradecká, oponentský posudek: PhDr. Jitka Hofmannová
  Historie a vývoj experimentální psychologie, stanfordský vězeňský experiment, možné slabiny psychologických experimentů v podmínkách nedostatečně strukturovaných pravidel.
 • Alkohol a člověk – vliv alkoholu na lidské tělo po stránce fyzické i psychické, Alena Jirousková
  Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Anna Hradecká, oponentský posudek: PhDr. Tomáš Kočí Ph.D.
  Alkohol v historii i současnosti, způsoby získávání, vliv na lidský organismus, stádia opilosti, alkoholismus jeho stadia a léčba. Součástí práce i vlastní pozorování vlivu alkoholu na osm osob.
 • Pasivní a aktivní agrese, Tomáš Lomič
  Vedoucí práce: Jan Kratochvíl, oponentský posudek: PhDr. Jitka Hofmannová
  Pasivní agrese – kořeny jejího vzniku, projevy, charakteristika partnerky pasivně agresivního muže. Součástí práce jsou výsledky dotazníku, kterým autor zjišťoval, zda k pasivní (aktivní) agresi inklinují více muži či ženy.

školní rok 2006/7

 • Hypnóza a sugesce, Michal Barda
  Vedoucí práce: PhDr. Jitka Hofmannová, oponentský posudek: PhDr. Jiřina Anna Hradecká
  Co je hypnóza a sugesce, techniky navození hypnózy, její znaky, možnosti a meze.
 • Rozdíly mezi muži a ženami, Eva Ždímalová
  Oponentský posudek: PhDr. Jiřina Anna Hradecká
  Přehled témat, která se týkají partnerských vztahů mezi muži a ženami.

Dějiny umění

školní rok 2007/8

 • Génius Salvador Dalí, Magdalena Kratochvílová
  Vedoucí práce: Hana Šromová, oponentský posudek: Jiří Husák
  Život a dílo kontroverzního umělce Salvadora Dalí (1904-1989).
 • Maska a tvář, Dominika Lippertová
  Vedoucí práce: Jiří Husák, oponentský posudek: Hana Šromová
  Kulturní, historický a současný vztah masky a lidské tváře. Práce je doplněna reprodukcemi fotografií masek a výtvarných děl vztahujících se k tématu.

školní rok 2005/6

 • Významné stavby starověku: Záhadné pyramidy, Kateřina Novotná
  Zmapování různých historických a kunsthistorických přístupů a náhledů na historii Egypty, především na její nejvýznamnější památky – pyramidy v Gíze.
 • Oděv jako součást osobnosti, Jana Minaříková
  Vedoucí práce: Jiří Husák
  Relace mezi osobností člověka a jeho oděvem prezentované na příkladu 3 knižních ženských postav. Součástí práce jsou: textová část, série skic a 3 velkoformátové realizace (koláž a malba).