Ročníkové práce

2019/2020

Septima

 • Strukturovaná příručka k 3D grafickému programu Blender
  • Michal Žáček
  • Počítač. Grafika
  • Tato práce se snaží namísto obvyklých internetových tutoriálů přiblížit Blender jako software systematicky a s mnohými okolními znalostmi, které jsou potřebné k jeho plnému využití.
 • Procedurální modelování rostliných struktur
  • Martin Sedmera
  • Matematika a Informatika
  • Práce pojednává o procedurálním modelováním rostliných struktur pomocí grafické interpretace znakových řetězů generovaných pomocí přepisovacích gramatik, takzvaných D0L-systémů.
 • Stavba vlastního dronu a optimalizace jeho letových vlastností
  • D. Huml a J. Mihaliček
  • IVT
  • Předmětem této ročníkové práce je postavit dron, s cenou hlavních komponentů do 5000Kč a následně se s ním zúčastnit soutěže.
 • Genetické vady
  • Hana Večeřová
  • Biologie
  • Práce se zabývá genetikou. Rozebírá typy dědičnosti a následný rozbor vybraných genetických vad.

2018/2019

Septima

 • Homofobie a její argumenty
  • Luděk Malý
  • Sociální vědy
  • Tato práce se zabývá problematikou homofobie a jejích používaných argumentů, a zárověň jejich protiargumentů.V práci je popsána definice homofobie, homohysterie a diskriminace oproti gayům a lesbičkám.
 • Anatomický atlas
  • Vít Vondrovic
  • Biologie
  • Tato práce vznikla za účelem vytvoření jednoduchého a přehledného anatomického atlasu, kde jsou uvedeny základní důležité informaceš tak, aby mohl sloužit jako pomůcka k samostudiu.
 • Třetí industriální revoluce - nezaměstnanost a její dopady
  • Martin Kent Kraus
  • IVT
  • Cílém této ročníkové práce je popsat rozsah nezaměstnanosti způsobené automatizací, a popsat její psychologické a sociologické dopady.
 • Tomáš Garrigue Masaryk
  • Adam Jebousek
  • ZSV
  • V této práci se snažím shrnout Masarykův život a jeho názory na mnou vybraná témata, mezi ketré patří například ženská otázka, demokracie a humanita nebo proslulý konflikt o rukopisy.
 • Design inspirovaný přírodou
  • Matyáš Fuksa
  • Estetická výchova
  • Tato práce se zprvu zabývá zásadami designu a radami pro čerpání inspirace z přírody. Poté rozebírá a hodnotí tři vybrané designy od různých autorů.
 • Komunikace s dětmi v období puberty
  • Klára Kunertová
  • Psychologie
  • V této práci se zaměřuji na děti v období puberty. Na to co se vlastně děje, co prožívají a čím vším si musí projít.
 • Příprava a následný rozbor Hip-Hopového alba
  • Matyáš Holub
  • Psychologie
  • V této práci se zaměřuji na hip hop jako takový, jeho rapový aspekt a poté se snažím utvořit a přiblížit se tvorbě známých amerických rapperů, skrze album obsahující 14 písní, které probírá a zachycuje problémy moderní doby, ať již jde o drogový problém ve střední Evropě jako takový, nebo jde o malichernosti takzvaných klukovin.
 • Tomáš Garrigue Masaryk a národnostní menšiny v Československu
  • Adam Jebousek
  • Dějepis
  • V této práci se věnuji T. G. Masarykovi, jeho životu a jeho vztahu ke konkrétním národnostním menšinám v Československu.
 • Obléhání Vídně roku 1683
  • David Míšek
  • Dějepis
  • V této práci se zaměřuji na osmanské tažení na Vídeň r. 1683, od samého počátku, přes postup Turků Evropou, dvouměsíční obléhání města až po osvobození spojeneckým vojskem.
 • Každodennost ženy v domácnosti na vesnici nebo maloměstě v horách v jižní části prefektury Nagano v Japonsku
  • Sára Líbalová
  • Kulturní antropologie
  • Tato práce popisuje každodenní život, povinnosti a zvyky žen v domácnosti žijící na vesnici nebo maloměstě v horách v jižní části prefektury Nagano.
 • Spektroskopické stanovení barviv a konstrikce vlastního spektrometru
  • Matyáš Kopecký
  • Chemie
  • Tato práce se věnuje konstrukci spektrometru a jeho využití pro studium chemických látek.
 • Ztracená
  • Kateřina Švihelová
  • Český jazyk
  • Ročníková práce vypráví příběh o čarodějce Aislie Seth, která byla uvězněna v tajemném bludišti, odkud nejenže musí najít cestu ven, ale zárověň se potýká s nejedním problémem a potkává zajímavé bytosti.
 • Tvorba sbírky úloh z goniometrie
  • Petr Dedek
  • Matematika
  • V mé ročníkové práci vytvořím sbírku úloh na goniometrické funkce.

2017/2018

Septima

 • Technika alpského lyžování
  • Kateřina Hanková
  • Tělesná výchova
  • Tato ročníková práce pojednává o alpském lyžování jako celku a má být přínosná pro ty, kteří se zejména o technice a závodění v tomto sportuchtějí dozvědět něco víc.
 • Běh a příprava na maraton pro začátečníky a pokročilé
  • Aneta Vošahlíková
  • Tělesná výchova
  • Ročníková práce se zabývá tématem běhu.Cílem práce je vytvoření tréninkového plánu pro běžce, podle kterých lze zaběhnoutmaraton.
 • Představení jednoho z pouličních tanců - Hip Hop, tvorba scénáře a videa tanečních kroků Hip Hopu
  • Natálie Skotáková
  • Tělesná výchova
  • Historie Hip Hopu, hlavní představitelé, dokumentace tanečních kroků, úpravy tanečních videí a tvorba scénáře.
 • Creating a fantasy world
  • Kateřina Kůrová
  • Anglický jazyk
  • Ročníková práce se skládá ze dvou částí. První se zabývá mou inspirací k tvorbě a popisem postupu při psaní této ročníkové práce. Druhá obsahuje textový popis originálního fantasy světa s ilustracemi.
 • Školní rozhlas přes Voice over IP
  • Marek Holub
  • Telekomunikace
  • Tato ročníková práce se zabývá tvorbou jednoduchého, ekonomicky nenáročného a snadno implementovatelného systému školního rozhlasu přes VoIP.
 • Argumentační strategie Miloše Zemana
  • Jakub Peitner
  • Literatura
  • Cílem práce je analýza argumentačních strategií Miloše Zemana v jeho projevech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
 • Problematika překladu
  • Anna Sofie Dražská
  • Literatura
  • Ročníková práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou překladu německého textu.
 • Sbírka úloh z matematiky
  • Jan Veselý
  • Matematika
  • Tato práce je sbírkou úloh z matematiky, které lze využít při výuce matematiky v sekundě osmiletého gymnázia nebo sedmé třídě základní školy.
 • Teorie her a její aplikace ve hře Carcassonne
  • Alexandra Machalová
  • Matematika
  • Tato ročníková práce pojednává o teorii her aplikované na hru carcassonne.
 • Kokain a heroin v 90. letech v Praze a protidrogová politika České republiky
  • Yasmina Overstreet
  • Psychologie
  • V této práci se zabývám vznikem a vývojem porevoluční drogové scény v Praze.
 • Renovace Babetty 215
  • Marek Mahdal
  • Fyzika
  • V této práci chci uvést do provozu Babettu 215, a popsat tento proces za pomoci texzu a fotek.
 • Modulární level editor
  • Radek Olšák
  • Informatika
  • Tato práce se zabývá tvorbou modulárního level editoru, který je možné skriptovat v jazyce python.
 • Síťová počítačová hra
  • Daniel Žuravljov
  • Informatika
  • Tato práce se zabývá technikami, které jsou využity v programování multiplayer síťových her v reálném čase, a tvorbou jednoduché počítačové hry ve které jsou použity.
 • Krátký animovaný film
  • Viktorie Ježková
  • Výtvarná výchova
  • První část se zabývá stručnou historií animace, principy animace a produkcí. Druhou část je samotná animace sladěná s hudbou.
 • ADHD a její důsledky
  • Miroslav Dekař
  • Psychologie
  • Předmětem ročníkové práce je upozornit laickou veřejnost na problemetiku ADHA, její možné následky při neřešení tohoto problému a zároveň podat pohled na svět očima člověka, který tuto nemoc má diagnostikovanou.
 • Židovské svátky - Roš hašana, Purim a Chanuka, rozhovory a orální historie
  • Petra Ladmanová
  • ZSV
  • Práce je zaměřena na seznámení čtenáře s židovskou kulturou, především na svátky - Roš hašana, Purim a Chanuka s ohledem na gastronomii.

2016/2017

Septima

 • Pivovarnictví v Čechách
  • Blanka Bílková
  • Chemie
  • Tato ročníková práce se zabývá problematikou pivovarnictví v Čechách, primárně pak technologií výroby, surovinami potřebnými pro výrobu a také jednotlivými pivovary na našem území.
 • Sborník chemických pokusů pro základní školu
  • Tomáš Pelikán
  • Chemie
 • HIV a AIDS: biologický rozbor, historie a dopady
  • Martin Klein
  • Biologie
  • Tato práce popisuje příčiny, důsledky, historii a strukturu viru HIV. Práce je určená pro laiky, tedy lidi, kteří jsou neznalí daného tématu. Praktická část zahrnuje rozhovor s HIV nakaženým.
 • Deprese jako varování člověka
  • Karolína Loužecká
  • Biologie
  • Tato ročníková práce se zabývá depresí, antidepresivy a léčbou a prevencí deprese.
 • Epilepsie
  • Alžběta Dostálová
  • Biologie
  • Tato ročníková práce předkládá problematiku epileptického onemocnění.
 • Evoluce trávicí a vylučovací soustavy
  • Lucie Navrátilová
  • Biologie
  • Tato práce se zabývá problematikou evoluce trávicí a vylučovací soustavy, zaměřené především na trávicí trubici.
 • Stromy i pod Kůrou
  • Lukáš Dvořák
  • Biologie
 • Přínos fyzioterapie pro člověka
  • Tereza Stehnová
  • Biologie
 • Byliny v moderní medicíně
  • Aneta Štorková
  • Biologie
  • Byliny nás a naše předky provázely už od nepaměti. Znalost o jejich účincích se předávala dávno před objevením písma z generace na gebneraci jakožto jediná forma léčení.
 • Základy fotografie
  • Jan Sekyra
  • Člověk a svět práce
  • Tato práce, jež je prezentována formou knihy, se zaměřuje na výuku základů - zejména digitální - fotografie a vybraných pokročilejších fotografických technik.
 • Trestní právo v Českých zemích v 19. století
  • Philip Hladký
  • Právo
  • Rozvoj trestního práva prošlo řadou změn v průběhu 19. století. Jako zásadní milník v této době byl zákoník z roku 1803 a jeho pozdější novelizace z roku 1852. Důležité je také navázat předcházející trestně právní dejiny osvícenské doby.
 • První světová válka Cesty českého vojáka východní frontou
  • David Kovář
  • Dějepis
  • Cíl práce je popsat události a podmínky 1. světové války z pohledu českého vojáka sloužícího na východní frontě v Haliči.
 • Historické souvislosti zrady Karla Čurdy
  • Matyáš Šachta
  • Dějepis
  • Tato práce je zaměřena na historické souvislosti kolem zrady Karla Čurdy a jejich dopady na jeho psychiku a jeho čin, během jeho nasazení v protektorátu.
 • Z historie mlynářského rodu Dobiášovských
  • Tobiáš Kratochvíl
  • Dějepis
  • Tato práce popisuje historii rodu Dobiášů, dříve Tobiášovských a Dobiášovských.
 • Životopis Eduarda z Woodstocku, zvaného Černý princ
  • Martin Kuthan
  • Historie
  • Práce se zabývá životem a činy Eduarda z Woodstocku z rodu Platagenetů zvaného Černý princ, který byl synem anglického krále Eduarda III., vládnoucího v počátečním období stoleté války.
 • Základy objemového tréninku
  • Jan Mareček
  • Tělesná výchova
  • Tato ročníková práce představuje cvičení v posilovně a věci s tím spojené.
 • Vliv používání počítačů na psychiku dětí a mladistvích
  • Ema Halásková
  • Psychologie
  • Tato práce je zaměřena především na důsledky tohoto jevu. Hlavními tématy jsou kyberšikana, hraní počítačových her stále mladšími dětmi, sociální sítě a netholismus.
 • Porovnání dvou specifických středních škol: Mensa gymnázium a Nelson McIntyre Collegiate
  • Klára Šedá
  • ZSV
  • Porovnání dvou specifických středních škol a to přesně mezi kanadskou školou Nelson McIntyre Collegiate a českou školou Mensa gymnázium s ohledem na vlastní zkušenosti.
 • Brexit: Následky a cesta
  • Michal Helekal
  • ZSV
  • Esej na téma Brexitu rozebírá jeho dopad legislativní a ekonomický systém Spojeného království, a jeho impakt na Londýn a Skotsko.

2015/2016

Septima

 • Fantasy povídka "Mezi světy"
  • Matyáš Mládek
  • Literatura
  • Ročníková práce se skládá z vlastního díla ve fantasy žánru, a reflexe na jeho sepsání. Příběh se odehrává v originálním fantasy světě, rozděleném na Hlubinu a Povrch a vypráví o chlapci jménem Dante a jeho dobrodružstvích mezi těmito světy.
 • O nové české vlně prostřednictvím rozhovorů s jejími tvůrci
  • Rozálie Havelková
  • Literatura
  • Obsahem ročníkové práce je seznámení čtenáře s Novou českou vlnou, předevčím skrze její čtyři představitele. Jiřího menzela, jana Němce, jana Schmidta a Miloše Formana.
 • Tvorba prokomponované povídky
  • Jan Kostkan
  • Literatura
  • Práce se zabývá tvorbou prokomponované povídky. Je rozdělena do dvou oddílů: oddíl A je úvodem k oddílu B a popisuje prokomponovanou povídku, jako žánr a vytyčuje některá kritéria. Oddíl B zachycuje samostatnou tvorbu povídky a diskutuje o ní.
 • Oxoderiváty v životě člověka se zaměřením na alkoholy
  • Matouš Hrdlička
  • Chemie
  • V této ročníkové práci se zaměřuji na obecné rozdělení kyslíkatých derivátů do skupin dle chemické struktury, kde také stručně zmiňujijejich vlastnosti a především jejich využití člověkem.
 • Entheogeny latinské Ameriky
  • Aneta Vojtěchová
  • Kulturní antropologie
  • Práce se zabývá ceremoniálními drogami v latinské Americe.
 • Sestavení spektroskopu a pozorování spektrů jednotlivých světelných zdrojů
  • David Gutner
  • Fyzika
  • Tato práce je o tvoření funkčního spektroskopu a o fyzikální stránce spektroskopu.
 • Mapování proměny architektury Starého Města v čase
  • Lucie Barešová
  • Památky Praha
  • Tato práce se snaží o zmapování vybraných oblastí Starého Města v proměnách času, se zvláštním důrazem na obdoví asanačních změn z přelomu 19. a 20. století.
 • Příručka vodního slalomu
  • Amálie Hilgertová
  • Tělesná výchova
  • Tato práce má na několika stránkách stručně popsat vše důležité pro orientování se ve vodním slalomu.
 • Rozpad Československa; Jeho historie od roku 1989 do 1993
  • Dominik Bálint
  • Dějepis
  • Práce pojednává o historickém vývoji Česka a Slovenska od doby jednoho společného státu, přesněji od roku 1989, až do roku 1993, tedy do rozpadu federace.

2014/2015

Septima

 • Přestavba auta na E85
  • Jiří Rambousek
  • Fyzika
  • Práce popisuje různé přestavby motorů automobilů na palivo E85.
 • Zpívaná poezie
  • Karolina Procházková
  • Český jazyk
  • Tato ročníková práce mapuje tvorbu českého folkového zpěvák, textaře a hudebníka Jaromíra Nohavici.
 • Geometrická zobrazení v rovině
  • Patrik Vlach
  • Matematika
  • Práce přináší sbírku geometrických úloh v programu geogebra na téma shodná zobrazení v rovině.
 • Dramatizace povídky Teorie tvorby a vlastní tvůrčí činnost
  • Mikoláš Opletal
  • Literatura
  • Práce se zabývá dramatizací napsaných příběhů.Je v ní okrajově rozebrána teorie tvorby divadelní hry. Dále obsahuje vlastní pokus o vytvoření činohry.
 • Hudební adaptace básně Polednice v různých hudebních žánrech
  • Kryštof Jedlička
  • Literatura
  • Hudební ztvárnění díla Poledenice a jeho provedení v různých hudebních stylech.
 • Místa na Starém a Novém Městě pražském, kde se lidé setkávali od 2. světové války do pádu totalitního režimu v Československu
  • Albert Baťha
  • Mat. zeměpis
  • Tato ročníková práce se zabývá zkoumáním důležitých míst, kde se lidé setkávali na Starém a Novém Městě v období 2. sv. válkou a pádem totalit. Režimu v Československu.
 • Mikroregion Tachovsko
  • Jakub Hora
  • Mat. zeměpis
  • Práce je studií mikroregionu Tachov, který je tvořen 16 samostatnými obcemi, v některých ohledech je zde však pozornost věnována celému okresu Tachov.
 • Natáčení dokumentu - Menšiny v České republice
  • Martin Neumahr
  • Estetická výchova
  • Ročníková práce se týká dokumentárního filmu. V práci se věnuji základním technikám a způsobům, jakým by se měl ten, kdo chce točit nějaký dokument, do budoucna vyvarovat.
 • Tvorba školního informačního systému
  • Robert Jonathan Šimon
  • IVT
  • Tato ročníková práce se zabývá vytvořením webových stránek pro školní prostředí.
 • Kostely sv. Jiří v Česku
  • Petr Jašek
  • Mat. dějepis
  • Práce se bude zybývat zpracováním úplného soupisu kostelů ( a kaplí, příp. i soch) zasvěceným svatému Jiří (včetně zrušených, zbořených, ve vystavbě, spoluzasvěcených a přejmenovaných) v Česku, včetně jejich stručné historie, příp. zajímavostí.
 • Vznik a vývoj prvních židovských organizací, vliv těchto organizací a mezinárodního společenství na vytvoření samostatného státu Izrael
  • Michaela Kučerová
  • Základy platného práva
  • Práce pojednává o vzniku a vývoji prvních židovských organizací a jejich vlivu na založení stástu Izrael, který se povedlo založit také skrze mezinárodní vliv.
 • Animovaný film s technickými prvky a krátkometrážní film
  • Kryštof Tichý
  • Počítačová grafika
  • Cílem práce bylo vytvořit krátkometrážní film s využitím klasické animace.

2013/2014

Septima

 • Jan Palach
  • Jitka Kavková
  • Mat.dějepis
  • Práce pojednává o životě mladého studenta filozofické fakulty univerzity karlovy, Jana Palacha, který se 16.1.1969 upálil na Václavském náměstí.
 • České povědomí o tibetské kultuře a historii
  • Helena Kunertová
  • Dějepis
  • Tato práce se zabývá problematikou Tibetu. Cílem je zmapovat činnost neziskových organizacích na území ČR, které se zabývají tibetskou tématikou.
 • Evropa v plamenech - desková hra jako didaktická pomůcka
  • Václav Polák
  • Dějepis
  • Desková hra s tématem Evropy po vypuknutí druhé světové války. Součástí práce je didaktická příručka s doporučeními pro učitele (gamemastera).
 • Šaty z netradičních materiálů + vlastní kolekce
  • Eliška Hůlová
  • Estetická výchova
  • Práce se zabývá tématem šatů z netradičních materiálů. Hlavním cílem je navržení a tvorba vlastní kolekce šatů z papíru.
 • Design elektrické kytary
  • Martin Lubojacký
  • Výtvarná výchova
  • Vývoj kytar od 17. století po současnost, atypické vzhledy kytar a kytary ze zvláštních materiálů. Řešení vlastní výroby kytary, vlastní návrh vzhledu realizovaný dřením do laku, zvuk jednotlivých kytar. Nahrávka vyrobené kytary.
 • Postavit funkční turbínový parní stroj
  • Tadeáš Sotoňák
  • Fyzika
  • Tato práce pojednává o vytvoření funkčního parního stroje v domácích podmínkách a s vybavením, ketré je běžně dostupné.
 • Logické šachové úlohy
  • Jan Rosenbaum
  • Matematika
  • Práce se zabývá logickými šachovými úlohami, zejména retrográdní analýzou. Obsahuje soubor devatenácti úloh, z nichž většina je autorská. Práci lze použít pro cvičení logiky a netradiční zpestření hodin matematiky.
 • Sacharidy
  • Alžběta Martincová
  • Biologie
  • Práce se věnuje přírodním rostlinným sacharidům, jejich struktuře, vlastnostem, použitím v průmyslu, potravinářství a léčivech. V praktické části jsou pokusy na důkaz redukujících sacharidů a škrobu
 • Svoboda jako způsob bytí
  • Václav Spěvák
  • ZSV
  • Tato práce se zabývá svobodou jako filosofickým problémem, nikoliv však v obecné rovině, ale pouze v užším smyslu, který si sama definuje. Zabývá se pouze tou svobodou, kterou člověk může nabýt nebo ji naopak pozbýt. Svobodu chápe jako význačný způsob bytí pobytu (z německého „dasein“) a tímto způsobem bytí se pak zabývá.
 • Rozdíly v americké a české teenager kultuře
  • Petr Novák
  • ZSV
  • Rozdíly mezi českou a americkou kulturou, založené na vlastní zkušenosti autora, který byl na ročním studijním (exchange) pobytu v Denveru. Rodina, škola, rasismus, marihuana a alkohol, Black Friday…
 • Šamanismus a jeho formy ve světě
  • Martina Kavková
  • ZSV
  • Pojmy šamanismus a šaman obecně, druhy šamanismu ve světě, jak se zrodí šaman, pomůcky šamana. Vznik a historie šamanismu. Nejzajímavější rituály a současné rozšíření šamanismu ve světě.
 • Motivace jako teoretický problém
  • Josef Valášek
  • Psychologie
  • Porovnání odborných a populárně odborných náhledů na podstatu motivace. Behavioralismus, vědomé a nevědomé motivace, motivační význam sebepojetí, motivace a kognitivní procesy...

2012/2013

Septima

 • Metodika tréninku skoků na trampolíně
  • Vojtěch Glaser
  • Tělesná výchova
  • Metodika tréninku skoků na trampolíně obsahuje teorii prvků, kategorizaci obtížnostních úrovní, kondiční průpravu, průběh tréninku a přípravu na soutěže.
 • Roční kondiční tréninkový cyklus sjezdového lyžaře v juniorské kategorii na reprezentační úrovni
  • Martin Štěpán
  • Tělesná výchova
  • Práce je rozdělena do dvou částí –první je teoretická (specifika sjezdového lyžování, cíle sportovního tréninku, fyzická připravenost…), druhá část probírá roční tréninkový cyklus (zimní období, jarní…).
 • Trh se zlatem
  • Pavlína Zamrazilová
  • Mat. ekonomie
  • Tato ročníková práce má za cíl popsat a analyzovat trh se zlatem na základě dostupných informací.
 • Projekt Quarter Party
  • Michal Vojtěch
  • Ekonomie
  • Práce se zabývá reálným projektem, jehož cílem je vytvoření, organizace a propagace webové stránky Quarterparty.com.
 • Metody kriminalistického vyšetřování
  • Aneta Žárská
  • Kriminalistika
  • Tato práce je zaměřena na postupy a metody, které jsou používány při kriminalistickém vyšetřování trestného činu.
 • Arabské jaro v Libyi
  • Martin Havlík
  • Polická geografie
  • Tato práce popisuje politickou situaci v Libyii během tzv. arabského jara.
 • Design interiérových doplňků
  • Nicholas Spousta
  • Sem VV
  • Tématem práce je design interiérových doplňků. Cílem této práce je vlastní design interiérových doplňků a získání informací o celosvětovém interiérovém designu.
 • Grafické návrhy potisku na trička formou komiksu
  • Adam Bartoníček
  • Sem VV
 • Tortura a právo útrpné v čarodějnických procesech
  • Lenka Svobodová
  • Dějepis
  • Tato práce zabývající se čaridějnickými procesy je zaměžena především na průběh procesů a výkony práva útrpného.
 • Dělnický sionismus
  • Robert Henyš
  • Dějepis
  • Problematika dělnického sionismu a jeho vliv na vznik státu Izrael. Popis jednotlivých seskupení a jejich vůdčích osobností, vývoj jednotlivých ideologií dělnického sionismu.
 • Problematika překladu Poeova díla
  • Jan Musil
  • Literatura
  • Jak dobře přeložit dílo E.A. Poea?Problematika překladu a vlastní překlady básní a povídky (Havran, Eldorado, Zvony a povídky Sphinx).
 • Role svícení a jeho vliv na atmosféru filmu noir
  • Šimon Dvořák
  • Literatura
  • Vývoj filmu noir od 40.let do současnosti, charakteristika filmu noir z pohledu scénáristického a kompozičního, se zaměřením na práci s kamerou a rámováním. Rozbor filmu „Sorry, Wrong Number“ doplněný o fotoknihu se záběry z filmu.
 • Historická povídka – Tvůrčí činnost a její reflexe
  • Jelizaveta Lopatina
  • Literatura
  • Historická povídka – dvojjazyčná práce (česky a rusky), která má teoretickou část (rozbor historického období, charakteristika postav a metoda tvorby) a část praktickou (tvorba vlastní historické povídky z 15. století).
 • Neobvyklé rozšíření přirozených čísel
  • Kristýna Šmídová
  • Matematika
  • Čísla často ztrácí kontakt se svou reálnou předlohou – rozšiřování číselných struktur na jejich nadstruktury často vychází pouze z vlastností té které struktury. Motivací pro vytvoření nadstruktury je pak odstranění některých omezení v rámci původní struktury. Tímto způsobem vytvořila autorka nestandardní nadstrukturu pro přirozená čísla – „nová čísla“.
 • Spínané zdroje
  • Matyáš Kosík
  • Fyzika
  • Problematika spínaných zdrojů, které jsou všude kolem nás. Druhy spínaných zdrojů (jednočinný blokující, jednočinný propustný, dvojčinný). Součástí práce byly vyrobené spínané zdroje – jednoduchá plazmakoule, ZVS, hrající oblouky, buzená plazmakoule, polomůstek, zdroj pro LED, regulovaný zdroj a stavba spínaného zdroje pro multimediální počítač.
 • Návrh a stavba elektronkového zesilovače
  • Šimon Pokorný
  • Fyzika
  • Typy zesilovačů, součástky pro stavbu zesilovače,jak postavit elektronkový zesilovač do 1.500.- Kč. Součástí obhajoby je předvedení postaveného elektronkového zesilovače.
 • Oční vady, Oftalmologie
  • Tereza Honskusová
  • Biologie
  • Anatomie zrakového ústrojí a jeho vad (glaukom, katarakt, VPMD, astigmatismus,myopie…), ať už jde o vady vrozené nebo získané, úrazy a postupy léčení. Součástí práce je praktická část – dotazníkový výzkum, jaké jsou znalosti lidí v oblasti péče o zrak.
 • Městský okruh v Praze
  • Tomáš Král
  • Zeměpis
  • Městská doprava, městské komunikační systémy, historie i současnost dopravy v Praze. Městský okru, jeho úseky a analýza jeho přínosu.
 • Česká národní banka
  • Tomáš Brůha
  • ZSV
  • Pravděpodobný budoucí vývoj v případě přijetí eura a jeho dopad na ČNB a občany. Funkce, které zastává které je výhodné omezit ve prospěch Evropské centrální banky.
 • Autorské právo
  • Jakub Šoupal
  • ZSV
  • Mezinárodní rámec autorského práva, jeho historie na našem území, začlenění do právního řádu ČR…
 • Monetární politika USA v průběhu 20. století
  • Dominik Gira
  • ZSV
  • Federální rezervní systém,jeho vznik, historické pozadí,počátky FEDU, velká hospodářská krize, Brettonwoodský systém, pohledy na centrální bankovnictví (Keysiáni, Monetaristé, Rakouská škola…).
 • Rodina
  • Karolína Zamrazilová
  • ZSV
  • Historie rodiny, definice rodiny, rodina dnes, krize rodiny, nová rodina.
 • Hérakleitos z Efesu
  • Albert Ferkl
  • ZSV
  • Autor se snaží postihnout všechny aspekty myšlení filozofa Hérakleita včetně jeho ideologického podhoubí a následné reflexe Hérakleitova díla u pozdějších myslitelů (od Platóna po Heideggera).
 • Agresivita a násilí a možnosti jejich zvládání
  • Jiří Benáček
  • Psychologie
  • Vysvětlení základních sociálně psychologických teorií agrese a výpis základních biologických a psychologických predispozic. Popis technik jejího zvládnutí.
 • Prosociální chování
  • Samuel Rubín
  • Psychologie
  • Autor se zabývá problematikou prosociálního chování – co je ovlivňuje. Vysvětlení hledá nejen v sociálně- psychologickém přístupu, ale i v přístupu sociálně- biologickém. Teorie sobeckého genu, Batsonova empaticko-altruistická hypotéza.

2011/2012

Septima

 • Pakt Molotov - Ribbentrop
  • Josef Zvoníček
  • Historicko-politický
  • Tato práce se zabývá geopolitickým vývojem ve 30. a začátkem 40. let na území válčící Evropy.
 • Moderní dějiny Afghánistánu
  • Kryštof Kučmáš
  • Historie
  • Tato práce se věnuje tématice moderních dějin Afghánistánu. Mapuje jeho dějiny od druhé poloviny osmnáctého století až do odchodu sovětských vojsk.
 • Nové Město pražské od roku 1348 do roku 1358
  • Jakub Váňa
  • Historie
  • Tato ročníková práce se zabývá desetiletou historií výstavby Nového Města pražského.
 • Válka v Iráku
  • Václav Rut
  • Dějepis
  • Práce se zabývá válkou v Iráku. Předně vývojem vztahů Iráku a Spojených států a také postavením OSN vůči tomuto regionu.
 • Eckhart Tolle Nová Země
  • Jan Rácz
  • Dějepis
  • Eckhart Tolle je jedním z myslitelů, filozofů, duchovních učitelů dnešní doby.
 • Zimní válka
  • Adam Straka
  • Dějepis
 • Sebeupálení jako forma politického protestu
  • Lukáš Strňák
  • Dějepis
  • Tato práce pojednává o fenoménu sebeupálení jakožto prostředku politického úsilí.
 • Vztahy mezi Anglií a Francií za II. světové války
  • Jiří Stokláska
  • Dějepis
 • Bitva v Ardenách
  • Pavel Pánek
  • Dějepis
 • Sbírka řešených uzavřených úloh z fyziky hmotného bodu a tuhého tělesa
  • Vojtěch Nižňanský
  • Fyzika
  • Cílem bylo vytvořit sbírku uzavřených úloh z mechaniky hmotného bodu a tuhého tělesa, která by se dala použít pro testy.
 • Plavání v bublinách
  • M. Čurda, J. Švach, M. Mráz
  • Fyzika
  • Plavání těles ve vodě probublávané vzduchem, příčina zmenšení vztlakové síly při plavání v bublinách, které aspekty tohoto jevu by měly být lépe prozkoumány?
 • Právo Evropské unie
  • Petr Bílek
  • ZSV
  • Ve své práci se zaměřím na historii evropské integrace, fungování orgánů EU a význam práva EU.
 • Insolvenční právo
  • Martin Zůna
  • Právo
  • V této práci budu pojednávat o insolvenčním právu. Budeme zde mluvit o konkursu, reorganizaci, oddlužení a insolvenčních zákonech.
 • Otevři oči sbírka básní
  • Kryštof Drnek
  • Literatura
  • Ročníková práce obsahuje vlastní autorovu tvorbu básnické sbírky spolu s její teoretickou reflexí.
 • Kreativní fotografické techniky
  • Michaela Zábrodská
  • Výtvarná výchova
  • Tato práce obsahuje popis nekolika různých technik, které se dají využít k oživení fotografií.
 • Komiksová kniha
  • David Váňa
  • Výtvarná výchova
  • Ve své práci se zaměřím na vytvoření komiksové knihy a popsáním základních charakteristik a principů komiksu.
 • Dogfrisbee a jiné psí sporty
  • Lucie Nováková
  • Tělesná výchova
  • Práce je o psích sportech. Popisuje zde čtyři sporty.
 • Hra Pong pro iOS zařízení
  • Pavel Karfík
  • IVT
  • Tato ročníková práce se zabývá programováním populární počítačové hry Pong v programovacím jazyce Objective C a programovacím rozhraní Cocoa Touch pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS.
 • Programování pro Game Boy
  • David Zábranský
  • IVT
  • Charakteristiky herní konzole Game Boy, vytvoření vlastního emulátoru v programovacím jazyce Pyton a ukázkové hry.
 • Vývoj ovládacího zařízení (létající myš)
  • Milan Formánek
  • IVT
 • Foto okénko - aneb postopách moderní fotografie Projekt Face Elements (Elementy obličeje)
  • Matouš Páv
  • Počítačová grafika
  • Práce je rozdělena do dvou částí. První pojednává o historii a historickém vývoji fotografie až do současnosné moderní fotografie. Druhá se zaměřuje právě na koláž samostatnou.
 • Vizuální identita gymnázia
  • Jindřich Paukert
  • Grafický design
  • Předmětem této práce je vytvoření návrhu vizuálního stylu gymnázia a jeho aplikací.
 • Typologie osobnosti podle MBTI
  • Jan Hrudka
  • Psychologie
  • Typologie osobnosti podle MBTI a klíč k určení typu, temperamenty, testy – osobnostní typy na Mensa gymnáziu.
 • Architektonická studie rodinného domu
  • Žaneta Volfová
  • Výtvarná výchova

2010/2011

Septima

 • Introduction to linguistics in English
  • Ondřej Dostál
  • Anglický jazyk
  • Úvod do studia lingvistiky skrze definici základních termínů a prezentaci nejčastějších teorií. Pojednání je určeno pro laiky a začínající studenty.
 • Využití programů pro automatické dokazování v algebře
  • Joel Jančařík
  • Matematika
  • Použití jednoduchých polookruhů za pomoci programů pro automatické dokazování Prover9 a Mace4. Práce vychází z trendů nahrazování „ručních“ metod metodami výpočetní techniky.
 • Rostlinné viry, charakterizace X viru bramboru
  • Terezie Svobodová
  • Biologie
  • Základní poznatky o životním cyklu a metodách detekce rostlinných virů se zaměřením na X-virus bramboru (PVX), využití rostlinných virů pro biotechnologické účely a obraně rostlin proti virovým chorobám.
 • Válka o Falklandy
  • Vojtěch Matoušek
  • Zeměpis
  • Historie ostrovů, průběh krize a následné války – argentinská invaze, obsazení Jižní Georgie, britská reakce- průběh války.
 • Sociologický průzkum komunity fanoušků japonské animované tvorby
  • Tomáš Volný
  • ZSV
  • Multioborová práce o komunitě fanoušků japonské anime na pomezí sociologie, japanologie, kulturologie a animované tvorby.
 • Inflace
  • Václav Pokorný
  • ZSV
  • Základní pojmy, druhy inflace, příčiny inflace, důsledky inflace, kontrola inflace. Historie inflace – hyperinflace v Německu a v Zimbabwe.
 • Monopol
  • Tomáš Jedlička
  • ZSV
  • Co je monopol?, statky a služby, nabídka a poptávka, výrobní faktory, dokonalá a nedokonalá konkurence, vznik nedokonalé konkurence, míra tržní moci, zásahy vlády proti monopolu. Sazka, Čína, ČEZ, ČEPS, České dráhy…
 • Proces centralizace moci a jeho reálné dopady na moderní společnost
  • Jan Valter
  • ZSV
  • Proces centralizace moci, který zásadně mění charakter tradiční společnosti a je základním kamenem společnosti moderní. Přílohy: Příklady neopatrnosti a naivity lidí na internetu, příklady dvou politických projevů ke státnímu svátku ČR.
 • Státní rozpočet
  • Jan Paukert
  • ZSV
  • Co je státní rozpočet, příjmy státního rozpočtu, vliv státních výdajů a příjmů na státní rozpočet, státní rozpočet, státní dluh, fiskální a monetární politika, veřejné rozpočty a problémy veřejných financí v ČR.
 • Modelování karoserie auta, motoru, diferenciálu
  • David Zábranský
  • IVT
  • Modelování 3d objektů v počítačovém programu – zhotovení modelu karoserie auta porsche cayman model 987.
 • Sebevražda jako psychosociální fenomén
  • Vojtěch Rut
  • Psychologie
  • Formy suicidálního jednání, náhledy na suicidium (psychologický, filosofický, sociologický, křesťanský), epidemiologie s. - role pohlaví, psychiatrických poruch, státní příslušnosti, sebepoškozování. Rozhovory s mladými lidmi se suicidiálními tendencemi.
 • Paměť v kostce
  • Miroslav Mazel
  • Psychologie
  • Stručné shrnutí všech významných témat týkajících se paměti. Popis paměti z hlediska psychologického, neuroanatomického a historického.
 • Verbální a neverbální komunikace
  • Jiří Dolejš
  • Psychologie
  • Vývoj komunikačních systémů - epocha mluvení a epocha psaní, verbální komunikace (rozhovor a jeho fáze, aktivní naslouchání, neverbální komunikace (signály, , řeč těla…).
 • Ředitelka školy. Ženský portrét, olej na plátně
  • Vladimír Váňa
  • Výtvarná výchova
  • Teoretická příprava portrétu, skutečný postup práce, obrazová příloha.
 • Netradiční forma ilustrace
  • Anna Hůlová
  • Výtvarná výchova
  • Svébytné obrazové paralely básní –„ prostorové ilustrace“ čtyř básní Josefa Kainara a Christiana Morgensterna.
 • Techniky kresby a malby
  • Martin Holba
  • Výtvarná výchova
  • Různé techniky kresby a malby. Skládá se z části písemné a praktické; písemná část je jakýmsi shrnutím,popsání postupu, obecněji různým výtvarným technikám, jejich historii, pomůckám a všemu, co obnáší; část praktická zahrnuje využití zjištěných poznatků v praxi.

2009/2010

Septima

 • Barokní hudba
  • Marta Ptáčková
  • Hudební výchova
  • elektronice,jejich praktické využití, resp. praktické užití různých polovodičových součástek, které jsou vyrobeny popsanými technologiemi. Simulační programy, pomocí kterých lze teoreticky předpovědět vlastnosti simulovaných polovodičových struktur.
 • Krátký animovaný film
  • František Hůla
  • výtvarná výchova
  • Úvodem bych chtěl přiblížit, proč jsem si vxbral animovaný film namísto klasického filmu, proč jsem zvolil techniku stop motion a také cíle mé práce.
 • Rozbor vlastního literárního díla
  • Barbora Kostelecká
  • Literatura
  • Jako cíl ročníkové práce jsem si stanovila napsání literárního díla v přibližném rozsahu novely.
 • Obecné řešení průniku přímky a roviny koulí, krychlí, kuželem a jehlanem
  • Adam Hájek
  • Matematika
  • Průniky přímky a roviny prostorovými tělesy, souvislost změny tvaru výsledné plochy průniku roviny při mírném naklonění či posunutí vůči danému tělesu, hledání maximálních a minimálních velikostí délek a ploch řezu.
 • STD – sexuálně přenosné choroby
  • Simona Čábelová
  • Biologie
  • Anatomie reprodukčních orgánů, popis jednotlivých pohlavních chorob a současné metody léčby (kapavka,syfilis, HIV, papillomavirové infekce, chlamydiové infekce…).
 • Biologie šelmy
  • Ivana Minářová
  • Biologie
  • Kočkovité šelmy – vznik, historie, etologie, rozšíření, domestikace…
 • Vikingové v raném středověku
  • Martin Brukner
  • Dějepis
  • Historie Vikingů.
 • Srovnání české a anglické výuky Dějepisu na středních školách
  • Ivana Recmanová
  • Dějepis
  • Porovnání vzdělávacích systémů na základě výuky Dějepisu
 • Islám
  • Sofie Zuchowiczová Ryba
  • Zeměpis
  • Co je islám, vznik a rozmach, základní struktury muslimského života, sunnité a ší´ité, postavení žen v islámu…
 • Teorie motivace pracovního jednání
  • Jakub Žofčák
  • ZSV
  • Vymezení pojmů motivace, motiv z psychologického hlediska, ekonomické hledisko motivace a její využití v pracovním procesu.
 • Výuka angličtiny u předškolních dětí a anglické mateřské školky na území Prahy
  • Edita Knotková
  • ZSV
  • Vývoj předškolního dítěte, předškolní období a vliv pedagogicko-vzdělávacích institucí na vývoj dítěte a s ním spojené psychické poruchy, výuka a učení dětí, anglické školky na území Prahy.
 • Vliv náboženství na výskyt sociálně patologických jevů
  • Petr Vacek
  • ZSV
  • Vliv náboženství na morální hodnoty jedince.
 • Sociologický průzkum komunity fanoušků Japonské Animované Tvorby
  • Tomáš Volný
  • ZSV
  • Proč vlastně tato komunita vznikla a jak funguje.
 • Komparativní analýza programů pro práci s digitálními fotografiemi
  • Jakub Průša
  • IVT
  • Komparativní analýza dvou programů, ze kterých testováním na žácích školy vyhodnotil jako vhodnější pro tuto skupinu.
 • Psychoterapie a obsedantně kompulzivní porucha
  • Albert Syrovátka
  • Psychologie
  • Co je OCD, příčiny vzniku, terapie- farmakoterapie, psychoterapie.

2008/2009

Septima

 • Úlohy vedoucí na rekurentní rovnice a jejich řešení
  • Petr Petras
  • Matematika
  • Tato práce má za úkol seznámit člověkase základními úlohami týkající se rekurentních rovnic.
 • Život ve Spojených státech amerických
  • Pavel Urban
  • Anglický jazyk
  • Práce psaná z větší části anglicky se zabývá USA (politikou, ekonomikou, školstvím...) i srovnáním americké angličtiny s angličtinou britskou a australskou.
 • Kulturní revoluce v Číně 1966-1967
  • Petr Jaroch
  • Dějepis
  • V této práci se budu zabývat Velkou proletářskou kulturní revolucí, cestě k ní a jejími dopady.
 • Eurasijství
  • Petr Savický
  • Dějepis
  • Eurasijství je ideologické hnutí, vzniknuvší okolo roku 1921 v prostředí tehdejšího mladšího pokolení ruské inteligence.
 • Školní masakry
  • David Reda
  • Dějepis
  • Autor se zabývá fenoménem školních masakrů. Sestavil přehled těch nejznámějších (od roku 1930 do roku 2008) a snaží se zmapovat příčiny tohoto jevu.
 • Druhá světová válka v Řecku ve světle vzpomínek pamětníka a ve světle odborné literatury
  • Aris Matarangas
  • Dějepis
  • Počátek druhé světové války v Řecku a vznik hnutí odporu, jehož rozdělení později vedlo k řecké občanské válce.
 • Nanotechnologie v polovodičové elektronice
  • Tomáš Kadavý
  • Fyzika
  • Charakteristika polovodičů a nanotechnologické metody, které se užívají v polovodičové elektronice,jejich praktické využití, resp. praktické užití různých polovodičových součástek, které jsou vyrobeny popsanými technologiemi. Simulační programy, pomocí kterých lze teoreticky předpovědět vlastnosti simulovaných polovodičových struktur.
 • Štítná žláza – Glandula tyreoidea
  • Linda Honskusová
  • Biologie
  • Autorka navazuje na svou seminární práci z loňského roku. Problematika štítné žlázy – vznik endokrinologie jako vědního oboru, anatomie a fyziologie štítné žlázy, vyšetřovací metody, nemoci, léčba klasická i alternativní.
 • Momentky prezidentské kampaně Baracka Obamy
  • Matyáš Vančura
  • Zeměpis
  • Známé i méně známé aspekty, které provázely zvolení prvního afroamerického prezidenta USA. Původ B. Obamy, spory ohledně jeho občanství, využití moderních médií v jeho kampani i souboj s protikandidátem Johnem McCainem.
 • Finanční trhy
  • Adam Nedvěd
  • ZSV
  • Členění finančních trhů na primární i sekundární, členění z hlediska časového na trh peněžní a kapitálový, podle obchodovaných instrumentů na trh devizový a komoditní a z hlediska lokalizace na trhy národní, zahraniční či eurotrhy. Součástí práce je i analýza finančních trhů.
 • Program kraluk – Královský úkol
  • Miroslav Olšák
  • IVT
  • Implementace hry Kraluk – autor popisuje způsob, jak hru programoval a řešil různé problémy s tím spojené (časovač, překážky, ukládání hry...).
 • Zpracování jazyka Toki Pona
  • Tomáš Brukner
  • IVT
  • Návrh a implementace překladače uměle vytvořeného jazyka Toki Pona pomocí lexikální a syntaktické analýzy. Součástí práce je překladový stroj a test funkčnosti překladače..
 • Fenomenologie emocí a řeč těla
  • Erika Jarochová
  • Psychologie
  • Autorka se zaměřila na vybrané emoce a shromáždila o nich základní informace z dostupné literatury.

2007/2008

Septima

 • Ruská povídka v 19. století
  • Šimon Halamásek
  • Literatura
  • Tématem této ročníkové práce je ruská povídka v období 19. století.
 • Utopie a antiutopie z různých úhlů pohledu
  • Jonáš Kučera
  • Literatura
  • Srovnání čtyř literárních děl 20. století (G. Orwell – 1984, Farma zvířat, I. Zamjatin – My, K. Boye – Kallocain) z různých hledisek: popisované státní moci, systému jejího zabezpečení, světa okolo ní a hlavního hrdiny (hrdinů) příběhu.
 • Konstrukce vznášedla
  • Adam Wichera
  • Fyzika
  • Vývoj a konstrukce funkčního, dálkově řízeného vznášedla.
 • Dírková komora
  • Jiří Zelenka
  • Fyzika
  • Historie a princip fungování dírkové komory, vlastní výroba zařízení, experimentální určení doby expozice a pořízení černobílých fotografií pomocí dírkové komory.
 • Pamětníci druhé světové války
  • Dominika Jelínková
  • Dějepis
  • Práce z oblasti orální historie – komentované vzpomínky pamětníků druhé světové války, např. paní Alice Klimové, jednoho z dětí zachráněných N. Wintonem.
 • Modernizace egyptského šperku
  • Martin Wimmr
  • Dějepis
  • Užití egyptského šperku, materiály, řemeslníci, techniky, typy a tvary šperků. Modernizace šperků – návrhy a skici.
 • Nezaměstnanost
  • Daniel Rubín
  • ZSV
  • Co je nezaměstnanost, její formy, příčiny, dopady i možná řešení.
 • Vyhledávání na internetu, Search Engine Optimalization
  • Jan Šnábl
  • IVT
  • Co je vyhledávání na internetu, jak funguje, důležitost optimalizace webového vyhledávače i co je třeba udělat, aby webmaster svou internetovou stránku posunul ve vyhledávači nahoru.
 • Buďánkův informační systém
  • Štěpán Weber
  • IVT
  • Návrh vlastního komunikačního kanálu pro OGB postaveného na kombinaci jazyka Java a databáze MySQL.
 • Experimentální psychologie
  • Ondřej Čech
  • Psychologie
  • Historie a vývoj experimentální psychologie, stanfordský vězeňský experiment, možné slabiny psychologických experimentů v podmínkách nedostatečně strukturovaných pravidel.
 • Alkohol a člověk – vliv alkoholu na lidské tělo po stránce fyzické i psychické
  • Alena Jirousková
  • Psychologie
  • Alkohol v historii i současnosti, způsoby získávání, vliv na lidský organismus, stádia opilosti, alkoholismus jeho stadia a léčba. Součástí práce i vlastní pozorování vlivu alkoholu na osm osob.
 • Pasivní a aktivní agrese
  • Tomáš Lomič
  • Psychologie
  • Pasivní agrese – kořeny jejího vzniku, projevy, charakteristika partnerky pasivně agresivního muže. Součástí práce jsou výsledky dotazníku, kterým autor zjišťoval, zda k pasivní (aktivní) agresi inklinují více muži či ženy.
 • Rozdíly mezi muži a ženami
  • Eva Ždímalová
  • Psychologie
  • Přehled témat, která se týkají partnerských vztahů mezi muži a ženami.
 • Génius Salvador Dalí
  • Magdalena Kratochvílová
  • Výtvarná výchova
  • Život a dílo kontroverzního umělce Salvadora Dalí (1904-1989).
 • Maska a tvář
  • Dominika Lippertová
  • Výtvarná výchova
  • Kulturní, historický a současný vztah masky a lidské tváře. Práce je doplněna reprodukcemi fotografií masek a výtvarných děl vztahujících se k tématu.

2006/2007

Septima

 • Metodika první pomoci pro školu
  • Jakub Rybář
  • Biologie
  • Úvod do problematiky první pomoci, prevence úrazů, poskytování první pomoci ve škole, přivolání odborné pomoci, výukové materiály, autorův návrh, jak vyučovat první pomoc ve škole.
 • Arteriální hypertenze
  • Jan Grygar
  • Biologie
  • Základní informace o hypertenzi – definice, klasifikace, její příčiny, léčba i prevence.
 • Ontogenetický vývoj člověka – vývoj prenatáln
  • Karolina Fiedlerová
  • Biologie
  • Vývoj jedince od oplození pohlavní buňky po porod – fetální období, stavba placenty a její funkce, polohy plodu.
 • Jak se rodí film?
  • Lukáš Makovička
  • Literatura
  • Ročníková práce je rozdělena na tři hlavní části. První se věnuje teorii, druhá je zaměřena na praktické zkušenosti a třetí část obsahuje shrnutí.
 • Pollis 2083
  • Jakub Tomek
  • Literatura
  • Sci-fi novela – vlastní tvorba autora.
 • Werewolf: the Apokalypse – překlad
  • Josef Křepela
  • Anglický jazyk
  • Překlad první kapitoly knihy Vlkodlak: Apokalypsa.
 • Transformace vyspělých ekonomik
  • Jan Dobeš
  • ZSV
  • Historický vývoj ekonomického myšlení, ekonomické teorie a hospodářské praxe, transformace vyspělých ekonomik v období vzniku informační společnosti.
 • Hypnóza a sugesce
  • Michal Brada
  • Psychologie
  • Co je hypnóza a sugesce, techniky navození hypnózy, její znaky, možnosti a meze.

2005/2006

Oktáva

 • Symptomy schizofrenie
  • Markéta Rattayová
  • Mat. biologie
  • Schizofrenie je velice zajímavé onemocnění, které má tolik postranních uliček, tolik nesrovnalostí, tolik zvláštností, že bychom o tom mohli psát do nekonečna.
 • Léčivé rostliny účinkující na dýchací soustavu
  • Markéta Pavlovská
  • Biologie
  • Autorka se zabývá problematikou léčivých rostlin, kterými se léčí nemoci dýchacích cest – jednoho z nejčastějších onemocnění. Součástí práce je přehled rostlin, jejich účinné látky, možná rizika užití
 • Porod císařským řezem – Sectio caesarea
  • Barbora Zábranská
  • Biologie
  • Historie porodu císařským řezem, technické provedení, indikace i možné komplikace.
 • Stimulační drogy
  • Jan Vyšata
  • Biologie
  • Stimulační drogy legální i nelegální, mechanismus účinku, terapeutické využití, závislost.
 • Jak předcházet bolestem zad
  • Leona Suchomelová
  • Biologie
  • Pohybový systém, bolesti zad a jejich příčiny, prevence, možnosti odstranění bolestí zad cvičením, vlastní zkušenosti autorky.
 • Schizofrenie
  • Lenka Goliášová
  • Biologie
  • Novodobá historie onemocnění, jeho diagnostika, průběh, teorie vzniku, etiologie a patogeneze. Součástí práce je rozhovor s pacientem trpícím schizofrenií.
 • Roztroušená skleróza
  • Petr Zápotocký
  • Biologie
  • Problematika onemocnění, jeho průběh, rozsah i způsob léčby. Součástí práce je i měření objemu hipokampů u pacientů s tímto onemocněním, na kterém se autor podílel.
 • Pyramidové hry a multilevel marketing
  • Filip Krejčí
  • Ekonomie
  • Multilevel marketing je především v zahraničí velmi populární způsob prodeje výrobků všeho druhu.
 • Jean d'Arc
  • Michael Vlach
  • Francouzština
  • Autor se zabývá postavou Jany z Arku (jejím životem, smrtí, kanonizací…) i historickým obdobím, ve kterém žila – stoletou válkou a nejdůležitějšími historickými postavami na francouzské i anglické straně. Práce je psána francouzsky
 • Franz Kafka
  • Dominika Kraftová
  • Literatura
  • Kafkův stručný životopis, jeho zařazení do literárně historického kontextu.
 • Přibližné výpočty hodnot funkcí a nahrazování elementárních operací
  • František Žák
  • Matematika
  • Praktické posouzení použití MacLaurinova rozvoje a Newtonovy iterační metody k přibližným výpočtům funkčních hodnot jednoduchých spojitých funkcí včetně jednoduché analýzy konvergence – práce inspirovaná jednoduchou otázkou, jaké metody využívá pro výpočty kapesní kalkulačka.
 • Hlavolam RashKey
  • Martin Černý
  • Matematika
  • Matematický popis a řešení hlavolamu, který v roce 1998 vymyslel Oleg Raškov.
 • Analýza gravitačního pole Zeměplochy
  • Jana Nídová
  • Fyzika
  • Výpočet gravitačního pole imaginárního světa z knih Terryho Pratchetta. Historie zkoumání gravitace, teorie gravitačního pole, popis gravitačního pole homogenní kruhové desky.
 • Měření vzdálenosti Země od Slunce
  • Matěj Morávek
  • Fyzika
  • Historie poznávání Země a sluneční soustavy od Antiky do současnosti, měření vzdálenosti Slunce od Země za pomoci jednoduchých přístrojů a výpočet hmotnosti Slunce.
 • Významné stavby starověku – Záhadné pyramidy
  • Kateřina Novotná
  • Dějepis
  • Pyramidy v Gíze – jejich tvar, stáří, funkce, stavba, poloha, rozdílné teorie důvodů jejich vzniku.
 • Globální oteplování
  • Adam Šetele
  • Zeměpis
  • Co je globální oteplování , klimatický systém, jeho změny, jevy, které tyto změny ovlivňují, scénář budoucího vývoje, pokus o nápravu (Kjótský protokol).
 • Rozhledny
  • Jan Ferdinand Polášek
  • Zeměpis
  • Co je rozhledna, fenomén českých rozhleden,milníky jejich historie, typy rozhleden, rozhledny Jizerských hor a okolí. Historie turistiky u nás.
 • Internetová reklamní kampaň
  • Filip Líbal
  • ZSV
  • Vytvoření internetové prezentace pro konkrétně definovaného zákazníka, včetně posouzení reklamní strategie nově vytvořené prezentace. Součástí práce je konkrétní nabídka včetně odhadovaného časového rozsahu a ceny za vytvoření této internetové prezentace.
 • Správa daní – úvod do vztahu správce daně a daňový subjekt
  • Jiří Zumr
  • ZSV
  • Autor se snažil zmapovat, jak vypadá a z čeho vychází naše současná daňová soustava a s jakými problémy se setkávají správci daně i daňoví poplatníci. Součástí práce je historický vývoj daní, principy a koncepce daňové soustavy, její právní úpravy, vznik a vývoj Zákona o správě daní a poplatků, Ústavní soud, Zákon o správě daní.
 • Teoretický podnikatelský plán
  • Radek Čábela
  • ZSV
  • Výrobní, provozní, marketingový plán na fungování hypotetické čajovny, včetně časových limitů jeho realizace.
 • Ekonomika Evropské unie na přelomu tisíciletí
  • Petr Dostálek
  • ZSV
  • Rozbor procesu vývoje a fungování EU, základní evropské instituce.
 • Oděv jako součást osobnosti
  • Jana Minaříková
  • ZSV
  • Relace mezi osobností člověka a jeho oděvem prezentované na příkladu 3 knižních ženských postav. Součástí práce jsou: textová část, série skic a 3 velkoformátové realizace (koláž a malba)