Maturita

Školní seznam literárních děl platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu (jaro 2024, podzim 2024)

Ze školního seznamu si žák v souladu s katalogem požadavků vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Díla vybírá dle následujícícho klíče:

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla
Česká literatura 20. století min. 5 literárních děl
Česká literatura 21. století min. 1 literární dílo

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama (drama je specifickým literárním druhem bez ohhledu na to, zda se jedná o drama veršované či psané prózou). Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl ve školním seznamu je 60, horní hranice není stanovena.

PDF
Seznam knih k maturite 2023/2024

Seznam a podoba profilových maturitních předmětů pro školní rok 2023/2024

PDF
Předměty profilové maturity 2023/2024