Projekty


Školní rok 2021/2022

Dotkni se vesmíru

Jak jsme váš již několikrát informovali, účastní se naši žáci dlouhodobého projektu Dotkni se vesmíru, jehož součástí bylo i vypuštění meteosondy. Nyní vám přinášíme stručný videodokument o projektu a jeho průběhu z rukou našich žáků.

https://ikaros.mensagymnazium.cz/

Školní rok 2018/2019

Ukázka projektu - záchranné stanice

Každý školní rok si studenti primy až septimy volí celoroční projekt, který pak prezentují ve svých třídách. Snaží se, aby projekt měl užitečný výstup, například aby někomu pomohl. My jsme si ve školním roce 2018/2019, kdy jsme chodily do tercie, jako téma projektu zvolily záchranné stanice.

Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o problematice volně žijících zvířat na našem území. Aby projekt byl prospěšný, domluvily jsme se s hlavní ošetřovatelkou záchranné stanice hlavního města Prahy na pravidelných návštěvách ve stanici. Asistovaly jsme při mnoha činnostech a pomáhaly s mnoha pracemi, které souvisí s chodem stanice a samotnou pomocí zvířatům.

Projekt byl shledán velmi zdařilým, a tak jsme se dohodly s vedením školy, že bude vyvěšen na školním webu, aby reprezentoval školu. Věříme, že by mohl sloužit jako inspirace nebo vzor ostatním studentům či jako zdroj těm, kdo se chtějí o tématu dozvědět více.

Níže naleznete konečnou prezentaci projektu, video z našich návštěv stanice a také dokument, v němž jsme podrobněji rozepsaly náš postup.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen při tvorbě projektů.
Adéla Houžvičková a Jana Czechowská

pdf
Projekt
pdf
Prezentace