Tvůrčí prostor pro mimořádně nadané, kteří chtějí
tento dar rozvíjet a uplatnit

Vítejte na oficiálních stránkách Mensa gymnázium, o.p.s., jehož zřizovatelem je MENSA ČR. Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy.

Školné pro primu pro školní rok 2019/2020 bylo schváleno správní radou ve výši 45 000 Kč.

Chcete-li se dozvědět více, využijte menu v levé části stránky. Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese info@mensagymnazium.cz.

Naše škola se představuje – televizní reportáž

Prohlédněte si aktuální TV spot, který o naší škole natočila regionální Praha TV. Tento spot můžete také shlédnout na jejich stránkách a na jejich kabelovém kanálu www.prahatv.eu (od času 03:05).

Aktuality

Talent základek - již brzy - 4. 11. 2019 od 14 hodin

Jak jsme zde již psali, Mensa gymnázium již několik let pořádá soutěž Talent základek pro děti ze 4. a 5. tříd několika městských částí, a to Prahy 5,6,13 a 17. Soutěžit bude 80 nejelpších finalistů z těchto městkých částí (z každé vždy 20), kteří se umístili na prvních 20 místech v Logické olympiádě. Jako lákadlo a ochutnávku zveřejňujeme fotografie cen od našich sponzorů-rodičů, jimž moc děkujeme. Finanční prostředky na ceny a organizaci jsme také získali od Magistrátu hlavního města Prahy z grantu s názvem Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020. Těšíme se na soutěžící a jejich doprovod dne 4.11.2019 od 14 hodin.

 

Den ruského jazyka v rámci Evropského dne jazyků

26. září – den Evropských jazyků. V tento den Ruské středisko vědy a kultury v Praze připravilo pro české žáky a studenty, kteří studují ruštinu, zajímavý a poznávací program pod názvem „Cestovaní ruskou kulturou“. Po skončení základní části programu studentům byla nabídnuta možnost vyzkoušet sebe sama ve znalostech ruského jazyka a absolvovat nanečisto testování podle úrovně A1- B2. Studenti naší školy, kteří studují ruštinu, se zúčastnili tohoto programu, který formou hry spočíval v osvojení ruských jazykolamů, zvládnutí základu ruských tanečních kreací, inscenaci ruských pohádek „Repka“ a „Kolobok“ a v seznámení se zeměpisem, historickými památkami a lidovými řemesly Ruska. Navíc naše rozdováděná mládež malovala kresby ruských lidových hraček (dymkovské, filimonovské a chochlomské) a naučila se zpívat v celém světě známou píseň „Kalinka“.

V závěru programy se žáci všech zúčastněných škol sešli v Křišťálové hale Ruského kulturního střediska a pustili se do recitace básní A.S. Puškina. Pak vytvořili velký kruh a každá skupina měla ukázat, čemu se naučila. Program skončil společným zpěvem písně „Kalinka“. Během přestávky účastnici mlsali koláčky s masem, zelím a houbami v místním bufetu. Po se přestávce Matyáš Holub, Martin Kent Kraus a Vladimir Taborovec rozhodli složit zkoušku z ruštiny nanečisto (úroveň A1-B2). A dokázali to! Úspěšně zvládli testy a jejich výkon kladně ohodnotila ředitelka kurzu ruštiny Ruského střediska vědy a kultury pí. L. V. Nyklova. Dokonce je pozvala k účasti na dalším školení a vykonání zkoušky na certifikát C1. Tak skončilo cestování našich studentů po ruské kultuře.

 

Zapojení do projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo třetí běh pokusného ověřování projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, jehož cílem je zkvalitnit výuku společenskovědních a přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ a podpora nové kultury vzdělávání žáků, které probíhá v neformálním prostředí českých muzeí, památníků, galerií, knihoven, hradů a zámků. Naše škola je jediná střední škola v Praze, které byla účast v projektu nabídnuta. Hlavním koordinátorem programu je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Škola dostane nemalé finanční prostředky na jedno pololetí (přes 100 tisíc Kč) na zajištění ubytování, stravy i cestovného pro žáky i pedagogický dohled a musí vždy za jedno pololetí uskutečnit alespoň dvě exkurze do vypsaných paměťových institucí. Mezi nimi jsou Slezské muzeum v Ostravě, Moravské zemské muzeum v Brně, Památník Lidice, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Skanzen Strážnice, Veselý kopec atd.

Dne 9. 10. se uskutečnila první exkurze. Vyjela třída tercie s učiteli na západních Čech. Navštívili zámek Bečov nad Teplou, kde je k vidění nejen zámecký interiér, ale i relikviář sv. Maura. Poté se přesunuli na zámek Kynžvart, kde byl pro ně připraven edukativní program Velvyslanci na návštěvě knížete Metternicha.

Další exkurze čeká ještě v říjnu sekundu, a to 22. – 23. 10., kdy se vypraví do jižních Čech. Tam navštíví husitské město Tábor, Třeboň, klášter Zlatá Koruna a Muzeum myslivosti, lesnictví a rybářství na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

 

World championship and world cup prague 2019

I v roce 2019 se konal jeden z největších svátků akrobatického rock and rollu, mezinárodní soutěž Letenský pohár 2019 - mistrovství světa DFS, mistrovství světa DFJ a světový pohár kategorií A a junioři v akrobatickém rock and rollu, letos již po 16. Pořadatelem soutěže byl taneční a sportovní klub Silueta z pověření Českého svazu akrobatického Rock and Rollu a WRRC. Soutěž proběhla v sobotu 5.října 2019 ve sportovní hale Královka v Praze 7 na Letné za finanční podpory MŠMT, MHMP a MČ Praha 7. Záštitu soutěži udělil starosta městské části Praha 7 Mgr. Jan Čižinský.

Této soutěže se zúčastnil i žák kvarty Štěpán Lainer se svojí partnerkou Monikou Křížovou a v těžké konkurenci přes 1.000 soutěžících z 18 zemí obsadili krásné 35. místo. Gratulujeme! Více info na www.letenskypohar.cz

 

Zeměpisná exkurze na severní Moravu

Zeměpisná exkurze na severní Moravu za minulostí i současností průmyslu a energetiky se myslím vydařila. V pátek jsme absolvovali tříhodinovou prohlídku největší české přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Podívali jsme se do informačního centra elektrárny, do podzemní kaverny k turbínám a obešli jsme její horní nádrž, kde se nám mezi mraky otevíraly výhledy na Jeseníky, včetně protějšího Pradědu. Poté nás autobus převezl do Ostravy. Druhý den jsme dopoledne prozkoumali areál bývalých hutí v Dolních Vítkovicích. Jde o úžasné dědictví, které přímo zosobňuje industriální povahu města a celého regionu. Během poledne jsme prošli hlavním centrem města, podívali se na Masarykovo náměstí, prošli kus známé Stodolní ulice a dojeli k areálu bývalého dolu Michal. Tady se vše zachovalo přesně tak, jak to zůstalo po ukončení provozu dolu v roce 1993 a my si během 2 hodin prošli “horníkovu cestu k šachtě”. Na všech místech jsme měli velké štěstí na zasvěcený výklad průvodců a tady na dole Michal to bylo o to zajímavější, že nás provázel jeho bývalý zaměstnanec, který zde pracoval od roku 1963. Ostrava se nám představila po mnoha stránkách. Dnes již sice její průmyslová podoba postupně ustupuje do pozadí, rozhodně ale platí a bude platit, že Ostrava je „kraj razovitý“. Do Prahy se vracíme rychle, levně a s menší uhlíkovou stopou vlakem.

 

Srdíčkové dny

Jako každý rok i letos jsme pomáhali při podzimních Srdíčkových dnech. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit dobrou věc a pomoci těm, kteří to potřebují. Pomoc pro rodiny s vážně nemocnými dětmi je nesmírně důležitá.
Letos se nám podařilo vybrat přes 8.000 Kč.

 

Naše škola již pátým rokem spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež (CTM). Každoročně nabízíme našim žákům akreditované vzdělávací kurzy, které kromě konkrétního oboru rozvíjejí také znalost anglického jazyka. V letošním roce se nám podařilo získat status partnerské školy.

Cílem kurzů je osvojení si základů jednotlivých oborů (systematiky, odborné terminologie, metodologie a základní faktografie) v anglickém jazyce. Absolvování těchto kurzů výrazně prohlubuje kompetence žáků v oblasti odborné i jazykové a spolu s klasickou výukou jej připravuje na studium na vyšším stupni gymnázia a také na studium vyšší úrovně CTM kurzů a především na ATP kurzy, jejichž absolvování a složení zvláštní mezinárodní zkoušky je oceňováno v rámci přijímacího řízení na velkém množství zahraničních VŠ a také některými českými VŠ. V letošním školním roce se zhruba polovina primánů zapojila do kurzu Math for 6th and 7th graders, ke kterému jim škola poskytne časovou i finanční podporu.

 

Návštěva členek britské Mensy z Honkongu

Collum Dne 23.9. nás navštívili dvě členky britské Mensy, které žijí ale až v dalekém Honkongu. Nebyla to oficiální návštěva, spíše návštěva soukromá, ale obě se možná o to více snažily využít času stráveného u nás ve škole a intenzivně se zajímaly o vše, co souvisí s výukou na naší škole a také obecně s péčí o nadané v České republice, neboť obě dámy prošly v Honkongu jakýmsi podpůrným programem pro nadané ve své škole. Zapojily se do několika hodin, zajímala je výuka jazyků, biologie a třeba i tělesné výchovy. Měly spousty dotazů na naše učitele a probíraly s nimi jejich přístup k výuce nadaných. O problematiku výuky nadaných se zajímají dlouhodobě a sbírají informace z různých částí světa, kam cestují, asi tím spíše, že dle jejich slov v Honkongu není systematická péče o nadané, ale liší se škola od školy, a ještě jde spíše o nadané v oblasti umění (hudba, VV), výuka je postavena spíše na drilu, navíc se studenti učí spousty zbytečností, které nikdy nebudou potřebovat, a přestože vystudují různé vysoké školy, skončí nakonec většina ve finanční sféře. To je osud i jedné z návštěvnic, Christine Kwok, druhá Shing Ting Wing se naopak oproti všem očekáváním živí hodinami hudby. Systémem podpory nadaných a péčí o ně na naší škole byly naprosto fascinovány a vypadalo to, že i trochu závidí našim studentům a že by si přály i pro sebe stejnou školu. V každém případě jsme se domluvili na další spolupráci a obě dámy by rády zorganizovaly návštěvu zástupců naší školy v některé škole v Honkongu.
Budeme se tedy těšit na další milé setkání.

 

Zapojení do projektu Y.E.S. - G.R.E.E.N v rámci Erasmu

Collum Collum Naše škola se od letošního školního roku zapojila do zajímavého projektu s environmentální a ekologickou tematikou s názvem Y.E.S. - G.R.E.E.N., na kterém budou spolupracovat týmy studentů pod vedením učitelů ze 6 škol, a to z České republiky, Slovenské republiky, Litvy, Estonska, Bulharska a Itálie. Projekt bude trvat dva roky. Jeho součástí bude několik setkání vždy v jedné ze zúčastněných škol a poté spousta práce na téma životní prostředí a ochrana přírody – provádění výzkumů na toto téma, spolupráce s organizacemi, které se touto problematikou zabývají, tvorba posterů, webové stránky, videoklipů, filmů, prezentací a pohádky pro děti s ekologickou tematikou, akce pro veřejnost, semináře, besedy, účast na ekologickém kempu atd. Věříme, že se díky projektu naši studenti a širší veřejnost seznámí s novými a ne tolik známými zákoutími ekologie a že se naši studenti naučí a dozví mnoho nového a možná i vzniknou nová přátelství s kamarády ze zahraničí.

 

Natoč svobodu

Centrum jazykové přípravy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádá soutěžní přehlídku krátkometrážních filmu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.
Soutěže se účastní tříčlenné týmy studentů středních škol ve veku 16 – 19 let. Za úkol mají natočit cizojazyčný mluvený film s českými titulky v rozsahu 2 – 5 min na téma svoboda, v libovolném formátu přehratelném ve VLC, hraný, animovaný, kreativitě se meze nekladou. Povolenými jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština nebo italština. Vítězné týmy budou mít možnost navštívit Rozhlasovou a televizní laboratoř na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Za naši školu se do soutěže přihlásily 3 týmy pod vedením kolegy Axela Gonzálese. Budeme držet palce ve finále.

 

Soutěž Talent základek 2019

Mensa gymnázium je jediná škola v republice, která vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 12. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda.

V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje, ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty - Logickou olympiádu - a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě některé z těch schopností, vědomostí a kompetencí, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014, a letos pořádáme již 7. ročník této soutěže. Na soutěž jsme opět obdrželi grant ve výši 8.000 Kč od MHMP. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží v loňských ročnících převzaly starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář a starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter. Věříme, že záštitu převezmou i letos.

Ve školním roce 2019/2020 v této soutěži pokračujeme.. Pravidla soutěže a další informace naleznete v priloženém dokumentu.

pdf
Soutěž Talent základek 2019
 

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se slaví již od roku 2001 každoročně 26. září. A protože nás jazyky baví, vydali jsme se v tento den do Kampusu Hybernská, sídla filosofické fakulty, kde Evropský den jazyků pojali ve velkém. Studenti se mohli účastnit minikurzů tradičních i exotických jazyků – u našich studentů byla v kurzu například islandština, nizozemština, vietnamština či čínština. Výborný byl kurz českého znakového jazyka, při němž jsme se pomocí skvělých didaktických her naučili znaky pro barvy, vše samozřejmě v tichosti. Odpoledne bylo věnováno přednáškám na jazyková témata – např. jazykům pána prstenů nebo práci strojového překladu. Studenti mohli řešit různé jazykové hlavolamy, luštit písma, a soutěžit tak o zajímavé ceny. Jednou z výher byla kniha Stopařův průvodce po galaxii. Děkujeme Kampusu Hybernská za organizaci jazykového dne a motivaci pro studium jazyků.

 

Jazykový pobyt Salamanca

Ve dnech 21. – 27. 9. se konal ve Španělské Salamance jazykový pobyt 13 našich studentů. Kromě toho, že se studenti dopoledne zúčastňují výuky, mají odpoledne čas na výlety. Tak shlédli Madrid a prohlédli si mnoho pamětihodností v samotné Salamance. Salamanca je univerzitní město ve Španělsku, asi 200 km západně od Madridu, na řece Tormes. Žije zde přibližně 160 000 obyvatel. Dnes je kulturním a turistickým centrem, největší rozkvět však zažila v 16. století. Oblast Castilla y León, ve které město leží, je proslulá jako kolébka španělštiny. I v současnosti zde uslyšíte nejčistší španělštinu téměř bez přízvuku. Toho využívají jazykové školy, které zde soustředí výuku španělštiny jako cizího jazyka. Ve městě tak potkáte mnoho studentů (téměř jakéhokoliv věku) z celého světa, kteří sem přijeli kvůli jazyku. Věříme, že díky pobytu si studenti významně zlepšili své komunikační schopnosti ve španělském jazyce.

 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu

Dne 7. - 8. 9. 2019 se v Třešti konalo Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Právo startovat na MČR mel i náš žák kvarty Petr Mach. Petr nastupoval do turnaje jako 11. nasazený. Během 9 kol ani jednou neprohrál.

Celkem vyhrál 5x a 4x remízoval. Se ziskem 7 bodů tak obsadil skvělé 2. místo! Moc gratulujeme!!!
Odkaz na kompletní výsledky naleznete na chess-results.com

 

Starší zprávy naleznete v archivu novinek.