Tvůrčí prostor pro mimořádně nadané, kteří chtějí
tento dar rozvíjet a uplatnit

Vítejte na oficiálních stránkách Mensa gymnázium, o.p.s., jehož zřizovatelem je MENSA ČR. Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy.

Školné pro primu pro školní rok 2017/2018 bylo schváleno správní radou ve výši 36 000 Kč.

Chcete-li se dozvědět více, využijte menu v levé části stránky. Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese info@mensagymnazium.cz.

Naše škola se představuje – televizní reportáž

Prohlédněte si aktuální TV spot, který o naší škole natočila regionální Praha TV. Tento spot můžete také shlédnout na jejich stránkách a na jejich kabelovém kanálu www.prahatv.eu (od času 03:05).

Aktuality

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, návštěvníci našich dnů otevřených dveří,
posílám Vám informace o přípravných kurzech z matematiky a českého jazyka ke společné části přijímací zkoušky.

Kurzy budou začínat ve středu dne 15. 2. 2017 od 14:30 hodin v prostorách školy a poté se budou konat každou středu až do 5. 4. 2017.

Kurzy budou vždy trvat 2 × 45 minut s 15minutovou přestávkou, tj. budou končit vždy v 16:15.

První středu bude probíhat pouze výuka matematiky, druhou středu pouze českého jazyka, od třetí středy v pořadí bude vždy 45 minut výuka matematiky a 45 minut výuka českého jazyka.

Kurzy jsou zdarma. V případě velkého zájmu budeme dávat přednost v kurzech těm zájemcům, kteří již uspěli v testech IQ nebo budou podávat přihlášku ke studiu také na naši školu.

Na kurzy je nutné se přihlásit na e-mailové adrese zastupce@mensagymnazium.cz nebo prostřednictvím SMS na telefonním čísle 724 141 928.

Zároveň si prostudujte kritéria přijímacího řízení. Jen předesíláme, že pokud jste již konali testy IQ a neuspěli jste v nich, nemá smysl podávat přihlášku ke studiu na naši školu. Pokud jste ještě IQ testy neabsolvovali, objednejte se co nejdříve.

Také se můžete připojit k naší skupině uchazečů na naší speciálně k tomu účelu vytvořené skupině na Facebooku.

 

Den otevřených dveří ve středu 1. 2. 2017 od 10 do 15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš druhý Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 1. 2. 2017.

 • Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi outdoorovými aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně).
 • Od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny.
 • Od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v šachu, piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách.

Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese mensa.cz, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena testování je 290 Kč pro dospělé, 190 Kč pro mládež ve věku 8–26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách mensatest.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na Vás!

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 • Přihlášky na tiskopisu MŠMT se podávají ředitelce školy do 1. března 2017.
 • Přihlášky je možno podat na nejvýše dvě střední školy.
 • Společná část zkoušky z Českého jazyka a literatury a z matematiky se koná 18. 4. 2017 (na 1. škole, na kterou se uchazeč hlásí) a 20. 4. 2017 (na 2. škole, na kterou se uchazeč hlásí).
 • Po společné části pokračuje program na naší škole zábavným a soutěžním odpolednem.
 • Školní část zkoušky je složena z testu struktury inteligence a z motivačního pohovoru a koná se jeden den v termínu 19., 21., nebo 24. 4. 2017.
 • Testy IQ budou (pro dříve netestované) v termínech 18., 20. a 25. 4. 2017.
 • Podrobné informace naleznete v sekci přijímací řízení na našich stránkách.
 • Dne 12. 1. 2017 byla doplněna podrobná kritéria přijímacího řízení:
  PDF
  Kritéria přijímacího řízení
 

Ekonomické projekty v CERGE-EI

Honza Kostkan se svým týmem Honza Kostkan se svým týmem na vyhlášení Dne 12. 12. 2016 se tři naši studenti zúčastnili prezentace svých projektů s ekonomickou tematikou v institutu aplikované ekonomie CERGE-EI. Cílem projektů pro nadané studenty bylo dát prostor vyzkoušet si výzkumnou činnost v praxi a seznámit se tak zároveň s ekonomickými tématy. Na projektech v týmu 4–7 studentů pracovali pod vedením tutorů z institutu více než měsíc a poté prezentovali výsledky své práce před odbornou komisí (pan Krešimir Žigič a pan Vilém Semerák) a veřejností, většinou v anglickém jazyce. Témata projektů byla různá, např. „Zvyšuje firemní darování peněz politickým stranám hodnotu vyhrané veřejné zakázky“ (součástí tohoto týmu byl student oktávy Pavel Kantner), nebo „Which factors have a major influence on salaries?“ (součástí tohoto týmu byl i náš student sexty Stanislav Fiala), dále „Why do teenagers start to smoke?“, „In what economic activities is the Czech economy stronger than other European economies?“ a v neposlední řadě projekt s názvem „Does social distance influence prosocial behavior?“ (součástí tohoto týmu byl i náš student oktávy Jan Kostkan a výzkum probíhal i na naší škole).

Standa Fiala s kolegou Standa Fiala se svým týmem Všechny týmy se své práce zhostily mimořádně kvalitně a stejně dobře ji odprezentovali.

Ze všech výzkumných týmů byly po dlouhém a složitém jednání poroty vybrány 3 nejlepší týmy. Na 1. místě se umístil tým, jehož součástí byl i náš student Jan Kostkan s projektem „Does social distance influence prosocial behavior?“ O druhé a třetí místo se podělily dva týmy, a to s tématem „Which factors have a major influence on salaries?“ (součástí tohoto týmu byl i náš student sexty Stanislav Fiala), a s tématem „In what economic activities is the Czech economy stronger than other European economies?“

 

Dny otevřených dveří 7. 12. 2016 a 1. 2. 2017 od 10 do 15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 7. 12. 2016. Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi outdoorovými aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně), od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny, od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v šachu, piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách. Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena testování je 290 Kč pro dospělé, 190 Kč pro mládež ve věku 8–26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensatest.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na Vás!

 

Den otevřených dveří 7. prosince 2016

Studenti fyzikálních experimentů na DOD Kdo přišel na den otevřených dveří, mohl si vybrat z pestré nabídky aktivit. Již u vchodu se příchozí mohli seznámit prostřednictvím studentů ze semináře fyzikální experimenty s jednoduchými pokusy. Poté se den otevřených dveří skládal ze dvou částí – v první části rodiče i jejich děti získali mnoho zajímavých informací o škole. Jednotliví vyučující a vedení školy je seznámilo s chodem a specifiky školy, s prací školního poradenského zařízení, s projektem Nautilus a rozvojem kompetence k učení, se školními outdoorovými aktivitami a zážitkovou pedagogikou a se změnami v přijímacím řízení. Do programu také přispěli studenti, kteří prezentovali 3 kroužky – Debatní klub, kroužek deskových her a kroužek bridže. Návštěvníci se mohli do aktivit těchto kroužků zapojit a zkusit si například debatní cvičení ve dvojici rodič-žák na téma prodávající a kupující, zahrát si bridž a deskovou hru či piškvorky.

Návštěvníci DOD Ve druhé části jsme dali návštěvníkům možnost nahlédnout do výuky – v hodině fyziky bylo cílem vytvořit letu schopný model tak, aby astronaut (vejce) přežil let, a vyplnit žádost/protokol pro Vesmírnou agenturu pro lety ASNEM, aby byl let povolen. Po prezentaci výtvorů studenty byl proveden let na odpalovací základně. Přihlížející návštěvníci mohli vytvořit vlastní tým a zapojit se do výuky. V hodině anglického jazyka viděli zájemci přípravu na zkoušku FCE, ukázky mluveného projevu, poslechu a práce s gramatikou a slovní zásobou na téma móda. V hodině matematiky se probíraly mocniny a mnohočleny, opakování probíhalo formou pexesa, poté dostali žáci i návštěvníci hlasovátka, kde měli připravené příklady na mocniny a na úpravu mnohočlenů. V hodině literatury jsme mohli vidět, jak studenti rozpoznávali jednotlivé směry avantgardy, komparovali projevy směrů v různých uměleckých odvětvích, analyzovali vybraná díla a aplikovali poznatky na vlastní tvořivost. Dělení barev na DOD V hodině základů společenských věd se objevila témata sociální komunikace, efektivní komunikace, řešení konfliktních situací a asertivní komunikace. V hodině zeměpisu se probírala litosféra, opakování probíhalo formou her, dále studenti studovali pohyby litosférických desek a druhy hornin. V učebně biologie a chemie studenti prováděli různé pokusy (barvení pomocí CuCl2, složení barev – chromatografie), dále si mohli návštěvníci pod mikroskopem prohlédnout ptačí pera a rybí šupiny a vystaveny byly ukázky kostí a lebek zvířat a hornin.

Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně sextě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery, model neolitického domu a 3D zeměpisný model aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole – o ŠVP, o volitelných seminářích, kroužcích, specifikách školy, elektronické žákovské atd.

Deskové hry na DOD Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou.

Průvodcovské služby se jako vždy velmi dobře a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.

Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové – Mgr. Barbora Kosíková a JUDr. Renáta Sladká. I jim patří dík.

Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.

 

Úspěch sextánů v soutěži Bastl-Battle

Studenti sexty (Dan Žuravljov a Martin Edl) se zúčastnili minulý pátek soutěže pro mladé bastlíře, které zajímá elektronika a kterou pořádala Fakulta elektrotechnická ČVUT. Soutěžící měli za úkol z elektronické stavebnice Arduino postavit zajímavé užitečné zařízení.

Sextáni se zařadili v soutěži mezi nejlepší a získali řadu cen.

Více informací naleznete na stránkách soutěže.

 

Konference STaN-ECHA

STaN-ECHADne 29. 11. 2016 proběhla na naší škole část konference Společnosti pro talent a nadání Quo vadis, vzdělávání nadaných?, která byla určena hlavně učitelům, psychologům a rodičům nadaných dětí. Účastníkům bylo nabídnuto několik ukázkových hodin a 3 workshopy. V rámci hodin viděli návštěvníci několik metod aktivního učení, v hodinách anglického jazyka se pracovalo s idiomy vztahujícími se k financím a rozebíral se literární text, v hodinách literatury se mohli účastníci seznámit s teorií a praxí překladu, kdy studenti teorii aplikovali na překladu Blakeovy básně Tygr, v hodině výtvarné výchovy vyučující ukázala, jak může správné vedení výuky přimět studenty k samostatné tvorbě, naučit je uvažovat v estetické rovině, rozvíjet jejich intelektovou a duševní rovinu a citlivě hodnotit práci druhých, hodina zeměpisu byla koncipována jako střídání většího počtu aktivit dle modelu E-U-R – studenti nejprve formou brainstormingu a doplňující hry sami poskládali znaky makroregionu Austrálie a Oceánie, v závěru vše shrnuli formou schématu v podobě myšlenkové mapy. V hodině matematiky byl kladen důraz na společnou práci ve skupině a zaměření na individualizaci výuky, v závěru byly se studenty probrány způsoby, jak se společně učí.

STaN-ECHANa workshopech se mohli účastníci dozvědět něco nového o možnostech metod, které mají studentům pomoci vytvořit si vlastní studijní plán, podle kterého pak samostatně pracují za podpory učitele. Další téma se věnovalo důležitosti výtvarné tvorby při rozvoji nadaných studentů, zaměřilo se na typologii studentů a možnosti, jak s jednotlivými typy pracovat. A na dalším workshopu byly hledány společné rysy učitelů pro nadané žáky, co by učitel pro nadané žáky neměl postrádat, na co by neměl zapomenout a čeho by se měl vyvarovat. Výstupem workshopu bylo doporučení pro učitele pracující s nadanými žáky.

Nabídka byla pestrá a věříme, že si každý našel ten svůj „šálek čaje“. Návštěvníkům děkujeme za účast a slova chvály, organizátorům, učitelům a studentům děkujeme za dobrou práci a pomoc s přípravou konference a se všemi se těšíme snad za rok na shledanou!

 

Projektové dny 21.–23. 11. 2016

Výrobky našich (pra)rodičů v kvartěProjektové dni v priměVe dnech 21.–23. listopadu proběhly na naší škole již tradiční podzimní projektové dny. V průběhu roku se jedná o dva bloky dnů, během kterých je klasická výuka nahrazena prezentacemi výstupů a výsledků studentských projektů, jež si studenti volí vždy krátce po začátku pololetí a následně mají cca dva měsíce čas na nich pracovat. V rámci svých projektů se studenti blíže seznamují s tzv. průřezovými tématy, jako jsou osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova a výchova demokratického občana.

Projektové dny v kvintěBěhem projektových dnů pak studenti seznamují jednak svoji kmenovou třídu a ti nejlepší i další třídy s výsledky svého projektu – vzdělávacím plakátem, videodokumentem s následnou diskuzí, odbornou prezentací představující průběh a výsledky měření, pokusů, dotazníkového šetření, nebo si pro třídu připraví soubor scének, stolní či jinou hry, doprovázené zpravidla následnou diskuzí na dané téma.

I tentokráte se objevilo množství velmi kvalitních projektů, za které si studenti oprávněně zasloužili pochvalu a výborné hodnocení.

 

Prima 2016 se představuje

Studenti primyV záložce Studenti naleznete stránku Prima 2016, kde můžete nalézt představení žáků primy v školním roce 2016/2017, které společně s žáky připravila jejich třídní učitelka Bára Maxová.

 

6. Konference Společnosti pro talent a nadání – Quo vadis, vzdělávání nadaných?

Srdečně vás zveme na dvoudenní konferenci Společnosti pro talent a nadání a Mensa gymnázia, která se koná ve dnech 28. a 29. 11. 2016 a která je určena hlavně pro učitele, psychology a rodiče nadaných dětí, ale i pro další zájemce. Bližší podrobnosti, program a přihlášku naleznete v odkazech níže.

PDF
Pozvánka na konferenci
PDF
Podrobný program konference
DOC
Přihláška na konferenci
 

Cirkus!

CirkusU příležitosti dětského divadelně výtvarného festivalu Vylomeniny, byla nabídnuta našim studentům příležitost prezentovat vlastní tvorbu. Téma pro tento rok byl Cirkus. To byl vlastně jediný mantinel, který je omezoval. Technika a zpracování bylo naprosto neomezené a bylo jen na nich, jak se s tímto tématem poperou. Vytvořili společně nádhernou kolekci, která byla vystavena nejen na festivalu, ale také nám produkce Vily Štvanice umožnila samostatně se prezentovat v průběhu dalších dnů, kdy v tomto prostoru probíhají představení. Studenti tedy dostali příležitost ukázat širokému publiku, co je pro ně pořádný CIRKUS!

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Studenti zapojeni do DofE Naše škola je od září 2016 součástí programu DofE. Jedná se o celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Do programu se přihlásilo celkem šestnáct zájemců. Naši studenti si stanovili cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí našich vyškolených pedagogů usilují o jejich splnění. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno téměř 1000 mladých lidí. Jsme rádi, že Mensa gymnázium může být součástí tak významného projektu.

 

Zájezd do automobilky Audi a návštěva historického města Regensburg

Vyjeli jsme brzy ráno v pátek zhruba v 5:30 z autobusového nádraží Zličín směrem do Německa. Cestu k hranicím jsme prospali. Krátce za hranicemi nás zastavila dálniční hlidka. Po desáté hodině ranní jsme dorazili do Ingolstadt-u. Šli jsme do automobilky Audi. První jsme shlédli krátkou prezentaci o pobočkách Audi po celém světě. Následně jsme šli na prohlídku vnitřku továrny. Tam jsme viděli konečnou linku modelu Audi A4, která zahrnovala takzvanou „svatbu“, což bylo spojení karosérie a podvozku. Na konci této linky už plně funkční auta sjížděla z výrobní linky na testování. Po návštěvě výrobní linky, jsme navštívili muzeum Audi, které bylo hned vedle továrny. V muzeu byla spousta důležitých modelů Audi z minulosti.

Následně jsem přejeli do města Regensburg (Řezno). Tam jsme viděli historické jádro města, což zahrnovalo kamenný most přes řeku Dunaj, historickou solnici, katedrálu svatého Petra, věže bohatých obchodníků a sídlo říšského sněmu. Po prohlídce města jsme měli hodinu rozchod a poté jsme jeli zpět do prahy

Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u
Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u
Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u Výlet do Audi a Regensburg-u
Výlet do Audi a Regensburg-u
 

Reportáž z Talentu základek na Praha TV

Na adrese prahatv.eu najdete od času 05:27 reportáž ze soutěže Talent základek 2016.

Praha TV
 

Talent základek 2016

Soutěžící v zápalu boje Ve čtvrtek 3. listopadu se konala ve škole soutěž Talent základek. Na soutěž přišlo 48 dětí ze 4. a 5. tříd ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression nebo Activ Vote. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Letos se ukázalo, že se děti na tuto část připravily již lépe, takže si mnohem lépe poradily s otázkami typu kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.

Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali: p. starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, p. starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma a starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, za což jim patří náš dík.

Zástupci dvou městských částí se také zúčastnili předávání cen – za MČ Praha 13 to byl sám pan starosta Ing. David Vodrážka, který dětem připomněl, že talent je dar, který by se měl dále rozvíjet, a za MČ Praha 6 se předání cen zhostil skvěle pan radní Ing. Mgr. Libor Bezděk, který vyjádřil radost z toho, že v MČ Praha 6 je tolik talentovaných dětí, kteří mohou své MČ přinést mnoho dobrého.

Soutěž také jako loni natáčela TV Praha, reportáž můžete shlédnout v nejbližších dnech na jejich stránkách www.prahatv.eu.

Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma a tašku s upomínkovými a reklamními předměty od sponzorů.

Výherkyně z Prahy 17 Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: knihy věnovalo nakladatelství Fraus, deskové hry věnovala firma Albi a hlavní výhru – mobilní telefony – věnovali rodiče naší studentky manželé Vojtěchovi. Další upomínkové předměty pro všechny účastníky věnovala společnost Kaufland, Home Credit, Autotým, Ahlborn a Fluke. Také jim moc děkujeme.

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5
1. místo Julie Berrová ZŠ Drtinova mobilní telefon zn. Huawei
2. místo Jan Čejka FZŠ V Remízku desková hra od firmy Albi
3. místo Elian Chicevič ZŠ Drtinova knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 6
1. místo Žofie Soukupová ZŠ Na Dlouhém lánu mobilní telefon zn. Huawei
2. místo David Jirásko ZŠ Bílá desková hra od firmy Albi
3. místo Jan Žbánek ZŠ Hanspaulka knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 13
1. místo Petr Hataš ZŠ Bronzová mobilní telefon zn. Huawei
2. místo Adam Konrád FZŠ Brdičkova desková hra od firmy Albi
3. místo Sára Gawliková ZŠ Mládí knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 17
1. místo Barbora Kabelová ZŠ Werichova mobilní telefon zn. Huawei
2. místo Klára Semorádová ZŠ Werichova desková hra od firmy Albi
3. místo Lucie Semorádová ZŠ Werichova knihy od nakladatelství Fraus

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!

 

Úspěch debatního klubu

Vítězný tým OMG Na prvním debatním turnaji tento školní rok reprezentovaly naši školu dva týmy – „Principiante da Mensa“, složený jak z nováčků, tak i zkušenějších debatérů, debatující v české větvi soutěže a smíšený tým „OMG“, reprezentující naši školu a Open Gate gymnázium v anglické větvi.

Debatovalo se na mnoho témat, například zda by měl být ve školách povinný tělocvik a nebo dopad války proti teroru.

Tým OMG si vedl velice dobře, přesvědčivě vyhrál všech pět debat se ztrátou jen jednoho bodu z maxima a tím se umístil na prvním místě.

Tým Principiante da Mensa dostal čtyři baloty z 15 možných a v české větvi soutěže se umístil na 22. místě.

Doufáme, že i na dalším turnaji dosáhneme podobně příznivých výsledků.

za Debatní klub,
Martin Kent Kraus

 

Turnaj v mezinárodní dámě

Ve středu 2. 11. se na naší škole uskuteční školní kolo v mezinárodní dámě. Do pražského finále, které se koná 9. 12., postupují 3 žáci nižšího stupně (prima–kvarta) a 3 žáci vyššího stupně (kvinta–oktáva). Pro nejúspěšnější žáky jsou připravené věcné ceny.

 

Tým sextánů „Mensa“ zvítězil v oblastním kole pIšQworek

Pohár pro vítěze Vítězný tým Mensa Po loňském úspěchu týmu kvintánů „Будянка моцквич“, který postoupil do krajského kola, jsme letos tento úspěch zopakovali. Stejný tým letošních sextánů s jednoslovným názvem „Mensa“, soutěžící opět v osvědčeném složení Jan Veselý (kapitán), Marek Holub, Alexandra Machalová, Radek Olšák a Daniel Žuravljov, v pondělí 31. října 2016 zaslouženě ZVÍTĚZIL mezi 16 týmy v oblastním kole soutěže pIšQworky 2016 a probojoval se do kola krajského. Další dva týmy mladších žáků naší školy bojovaly také statečně a skončily na děleném 9.–16. místě. Blahopřejeme a přejeme úspěch v krajském kole!

Oficiální výsledky oblastního kola a fotky od organizátorů

 

Bankéři do škol – 20. 10. 2016

Petr Vošala, zdroj iDnes http://finance.idnes.cz/internetova-bezpecnost-a-utoky-na-bankovni-ucty-fux-/bank.aspx?c=A160608_154955_bank_sovPo loňském a předloňském úspěchu akce jsme letos opět využili nabídky a uspořádali pro třídu sextu a septimu besedu v rámci projektu Bankéři do škol. Cílem projektu je zprostředkovat studentům setkání s velmi zajímavou a inspirativní osobností, která jim zároveň poutavou formou předá informace o některých ekonomických tématech z oblasti finanční gramotnosti se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií v bankovnictví. Letos měli studenti jedinečnou příležitost diskutovat s bankéřem o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí, jak rozpoznat kybernetický útok a jak jsou na internetu zabezpečeny banky, což jsou témata více než aktuální.

Beseda probíhala pouze na 30 školách v celé České republice. V tento den přijel do těchto škol vrcholový manažer některé z českých bank. V první části programu se studentům představil a inspiroval je svým životním příběhem, ve druhé části se věnoval tématům z oblasti finanční gramotnosti a bezpečnosti na internetu.

Na naši školu přijel tentokrát pan Petr Vosála, specialista na internetovou bezpečnost, manažer útvaru Digitální kanály, který má na starost bezpečnost internetového bankovnictví a elektronických kanálů v ČSOB.

Případy, s nimiž se setkává, naznačují, že máme stále co vylepšovat.

 

Martin Kent Kraus úspěšně složil certifikát z AJ, úrovně C2

Doklad o jazykové skoušce Martina Krause Kenta Student kvinty Martin Kent Kraus, který se kromě jiného intenzivně věnuje Debatní lize i na mezinárodní úrovni, úspěšně složil zkoušky k certifikaci z AJ na úrovni C2, což je o úroveň výše než maturitní zkouška. Martin dosáhl 209 bodů z maximálního možného skóre 210 bodů, tj. jen o 1 bod méně! Gratulujeme ke skvělému úspěchu!

 

Článek na iDNES o našem bývalém studentovi Ondřeji Čechovi

Přečtěte si článek o našem skvělém bývalém studentovi na stránkách iDNES.

 

Talent základek 2016

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014, a letos pořádáme již 4. ročník této soutěže. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly loni starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář a starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma.

Ve školním roce 2016/2017 v této soutěži pokračujeme.

Pravidla soutěže

Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž bude mít jen jedno finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne 3. 11. 2016 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17-Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 20 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 80 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní roku 2016 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 20. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude třicetiminutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby odpovídal věku soutěžících. Tyto otázky se budou týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V předcházejících ročnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti žijí nebo žili v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejících ročnících to byly mobilní telefony, tablety, vstupenky do multikina, poukázky na knihy, deskové hry, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

 

Krajské kolo Logické olympiády

Jako každý rok se i letos téměř všichni žáci primy až kvarty zúčastnili nominačního kola Logické olympiády. Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21 246 řešitelů, z toho v kraji Praha 1 554.

Z naší školy se do krajského kola probojovali hned 3 studenti:
z 10.–11. místa Kryštof Pravda z tercie,
ze 12. místa Martin Dedek z tercie
a ze 49.–52. místa Karolína Šedová ze sekundy.

Všem gratulujeme a držíme palce v krajském semifinále, které se bude konat v pátek 4. 11. 2016 na naší škole.

 

Zahájení školního roku a zveřejnění nové Organizace školního roku

Dne 1. 9. 2016 proběhlo zahájení školního roku. Studenti sekundy až oktávy byli svými třídními učiteli přivítáni v 8:30, studenti nové primy a jejich rodiče jsme vítali až v 9:30. Věříme, že všichni vykročili do nového školního roku pozitivně, odpočati a plni sil a že se jim bude celý rok dařit. Na webových stránkách v nabídce Škola/Akce školy najdete aktuální Organizaci školního roku (pdf) se všemi důležitými termíny.

 

Prázdninové mezinárodní úspěchy našich studentů

Přečtěte si o skvělých mezinárodních úspěších dvou našich studentů.

Amálie Hilgertová – sport.cz

Amálie Hilgertová Martin Kraus Kent Český tým

Martin Kent Kraus – Mistrovství světa ve středoškolském debatovatování v Stuttgartu – Martin byl součástí českého Národního týmu. Celkem se soutěže účastnilo 55 zemí z celého světa (od Japonska přes Peru až do Rwandy) s téměř 600 účastníky.

Český tým z osmi kol vyhrál tři, a to proti Rwandě, Taiwanu a Bermudě; prohráli proti Pákistánu, Filipínám, Slovinsku, Korei a Irsku. Martin debatoval celkem čtyřikrát. Český tým dosáhl lepšího výsledku než minulý rok, přestože většina z týmu debatovala na Mistrovství světa poprvé, považují to za úspěch, také proto, že úroveň soutěže je daleko vyšší než českých i jiných mezinárodních turnajů, kterých se Martin doposud zúčastnil. Zde odkaz na Facebookovou stránku Národního týmu.

 

Starší zprávy naleznete v archivu novinek.