Tvůrčí prostor pro mimořádně nadané, kteří chtějí
tento dar rozvíjet a uplatnit

Vítejte na oficiálních stránkách Mensa gymnázium, o.p.s., jehož zřizovatelem je MENSA ČR. Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy.

Školné pro školní rok 2015/2016 bylo schváleno správní radou ve výši 31 000 Kč.

Chcete-li se dozvědět více, využijte menu v levé části stránky. Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese info@mensagymnazium.cz.

Aktuality

Uzavření školní budovy přes prázdniny

V období od 7. července do 24. srpna bude školní budova uzavřena kvůli stavebním úpravám. V případě potřeby nás kontaktuje na jeden z e-mailů (sekretariát, ředitelka, zástupce, zástupce). Děkujeme za pochopení.

 

Úspěch studentů v SOČ

Dne 27. 4. 2015 proběhlo celostátní finále přehlídky prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. Naši školu letos reprezentovalo 5 soutěžících ze septimy se 6 pracemi – Karolína Procházková se svými pracemi Zpívaná poezie Jaromíra Nohavici v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Studie mikroregionu povodí Bakovského potoka v oboru Geologie a geografie, Michaela Kučerová s prací Vznik a vývoj prvních židovských organizací, vliv těchto organizací a mezinárodního společenství na vytvoření samostatného státu Izrael v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Robert Šimon s prací Tvorba školního informačního systému v oboru Informatika, Jiří Rambousek s prací Přestavba auta na E 85 v oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, Vojtěch Pokorný s prací Terénní výzkum fiktivní kultury v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.
I letos byly medailové žně bohaté: Karolína Procházková získala 1. a 3. místo, Míša Kučerová 3. místo, Jiří Rambousek 1. místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za dobře odvedenou práci. Díky si zaslouží také jejich pedagogové, kteří byli vedoucími prací – P. Umlaufová, M. Kulhánek, J. Kratochvíl. T. Štec a R. Sladká.
SOČ 1
SOČ 2
SOČ 3

 

Mezinárodní matematická soutěž Pangea - 1. místo v celostátním kole aneb Pravda vítězí!!!!!

Jak napovídá název titulku, v letošním celostátním kole matematické soutěže Pangea, kterého se zúčastnili 3 naši studenti (Kryštof Pravda, Petr Dedek a Martin Sedmera), zvítězil náš skvělý primán Kryštof Pravda!!!!! Moc gratulujeme.

Soutěž Pangea se letos v Čechách pořádala podruhé. Jde o matematickou soutěž s řešením netradičních úloh, která vznikla v roce 2007 v sousedním Německu. Ve školním roce 2013/2014 se jí účastnilo již 17 evropských zemí. Česká republika se do projektu zapojila ve školním roce 2013/2014. Pilotní ročník soutěže proběhl na území hl. m. Prahy. Letos je poprvé soutěž nabízena všem školám v ČR. Hlavním cílem soutěže je podpořit motivaci žáků vůči matematice, zapojit co nejvíce žáků českých škol, kteří zažijí úspěch při řešení různých matematických úkolů.
Otázky jsou připravovány vybranými pedagogy pod vedením univerzitní profesorky. Úlohy jsou nejen různorodé, ale také odstupňované podle náročnosti od nejjednodušších po složitější.
Otázky školního kola jsou sestavované tak, aby především motivovaly žáka a zprostředkovaly mu pozitivní zážitek z úspěchu.
Otázky finálového kola již vybízejí žáka k vyššímu výkonu. Více na http://pangea-edu.cz/
Pangea

 

Studentské divadelní představení - Miki Opletal a další

Kdo přišel v úterý 28. 4. 2015 v 17 hodin na ZUŠ v Taussigově ulici na Praze 8, pohodlně se usadil do sedaček v divadelním sále, určitě se alespoň hodinu nenudil. Shlédl totiž zajímavé studentské divadelní představení, na kterém se podílelo několik našich studentů - Miki Opletal (scénář a režie), Laura Opletalová (kostýmy), Vojtěch Tabačík (herec). A co o svém představení říká sám scénárista a režisér Miki Opletal? "Původně se jednalo o scénář vytvořený nejprve v zájmu úspěšného splnění ročníkové práce, ovšem poté, co jsem se podíval na výsledek svého úsilí, jsem se společně se skupinou kamarádů rozhodl, že by byla škoda toho nevyužít potenciál toho textu a začali jsme počátkem února tohoto roku připravovat první a prozatím jedinou inscenaci díla. A vzhledem k tomu, že nám všechny instituce, se kterými jsme jednali, ať už to bylo Mensa gymnázium, ZUŠ Taussigova či soukromá škola angličtiny Hellen Doron, vyšli vstříc, tak jsme byli schopni hru během sedmi zkoušek nacvičit a prezentovat za účasti téměř šedesáti diváků za symbolické vstupné. Tímto tedy dříve zmíněným organizacím děkuji. A těm, kteří snad o tuto jedinou inscenaci přišli, mohu slíbit, že udělám, co je v mých silách, abychom mohli hru zahrát ještě alespoň jednou znovu v nějakém z menších pražských divadel. " Foto z představení najdete zde: http://itusa.rajce.idnes.cz/Prvni_dojem_28.4.2015/

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2015/2016

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
201512 177 přijat
201521 166 přijat
201516 164 přijat
201513 161 přijat
201532 159 přijat
201534 155 přijat
201535 155 přijat
201519 148 přijat
201527 148 přijat
201501 146 přijat
201506 146 přijat
201509 146 přijat
201522 146 přijat
201524 146 přijat
201528 146 přijat
201529 146 přijat
201507 145 přijat
201514 145 přijat
201525 145 přijat
201504 144 přijat
201505 144 přijat
201517 144 přijat
201526 144 přijat
201536 144 přijat
201523 143 přijat
201515 142 nepřijat
201530 141 nepřijat
201518 140 nepřijat
201503 139 nepřijat
201533 138 nepřijat
201510 137 nepřijat
201508 136 nepřijat
201520 135 nepřijat
201502 134 nepřijat
201511 133 nepřijat
201531 45 nesplnil
 

Přijímací řízení

Přijímací pohovory se konají ve dnech 22. a 23. 4. v době dle individuálních pozvánek. Těšíme se na zájemce o studium a jejich rodiče.

 

Mensa gymnázium opět hostilo účastníky Přeboru Prahy v šachu

Letos již podruhé proběhl na Mensa gymnáziu cyklus pěti turnajů Přeboru Prahy jednotlivců v šachu do 20 let. Hrálo se v kategoriích do 10, 12, 14, 16, 18 a 20 let. Hrálo se pět sobot, zhruba jednou za měsíc od listopadu do března. Celkem si zahrálo 176 chlapců a dívek, většina z nich vícekrát. Novinkou bylo přenášení nejlepších partií živě na internet díky technologii online šachovnic. Díky perfektnímu přístupu rodičů a hráčů a zkušenému týmu pořadatelů a rozhodčích proběhlo vše bez větších komplikací. Prostředí Mensa gymnázia sloužilo jako hrací prostředí perfektně a doufáme že ve spolupráci budeme pokračovat.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat Mensa gymnáziu a jeho vedení za možnost opět uspořádat Přebor Prahy v šachu v prostorách školy. Bylo to velice příjemné prostředí se skvělou spoluprací.

Odkaz na fotografie ze závěrečného turnaje:
https://plus.google.com/photos/112592631750593027878/albums/6135832671608861793?authkey=CIfz7fGmlNHppAE

Odkaz na rozhovor v Českém rozhlase o šachách: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3359979 (mluvím někdy od 28. minuty).

 

Projekt „Mladý kurátor“

Kolegyně Bára Hudečková Herchlová a kolega Martin Kulhánek připravili pro třídy primu a sekundu střednědobý projekt "Mladý kurátor“. Bude se jednat o spolupráci s Lobkowiczkým palácem, jehož sbírkové předměty budou naši studenti zkoumat, "dohledávat" a na závěr i prezentovat.

První část projektu proběhne v samotných prostorách Lobkowiczkého paláce příští čtvrtek, tj. 9. dubna. V úvodu budou studenti seznámeni s historií rodu a provedeni prostorami paláce, kde uvidí, jak jsou umělecké předměty prezentované návštěvníkům. Následně si studenti v praxi vyzkouší­ roli kurátora v muzeu. Bude jim propůjčen jeden z málo probádaných předmětů Lobkowiczkých sbírek. Předmět bude nejasného původu a využití. Cílem studentů pracujících v skupinách bude zjistit co možná nejvíce o daném předmětu - jakou mohl mí­t funkci, přibližné datum vzniku, mí­sto původu a zařadit jej do historického kontextu dějin.
Studenti se s předmětem detailně seznámí­ - v klidu jej prozkoumají­, nafotí­ a zaznamenají si rozměry a další­ relevantní­ informace. Své pozorování­ mohou bezprostředně konzultovat s pracovníky muzea. Bude pro ně také připravena k nahlédnutí základní­ literatura, která jim může v začátku bádání pomoci. Následně budou mít měsíc prostor pro samostatný výzkum za pomocí všech zdrojů, ke kterým se budou schopni a ochotni dostat (odborná literatura, relevantní on-line zdroje, konzultace­ s odbornými pracovníky atp. Pak informace získané z vlastního výzkumu roztřídí, zařadí, zpracují formou eseje a „přetaví“ do prezentace. Případně navrhnou propagační materiály, kterými by předmět přiblí­žili veřejnosti.
Přibližně šest týdnů po první návštěvě Lobkowiczkého paláce se studenti opět sejdou v Lobkowiczkém paláci a svá zjištění­ veřejně představí­ publiku (rodiče, pří­buzní, spolužáci).

Mgr. Martin Kulhánek

 

Projekt "Příběhy z války"

K příležitosti výročí konce 2. světové války jsme v průběhu jara pracovali v českém jazyce pod vedeném p. uč. Umlaufové na projektu „Příběhy z války“. Postupně jsme vyzpovídali pamětníky konce války, ať už rodinné příslušníky, známé nebo jsme se vydali do centra a vyzpovídali i úplně cizí lidi. Ptali jsme se na jejich příběhy a vzpomínky, které jsme poté sepsali, přidali fotky, vytvořili plakát, vytiskli a vyvěsili po škole. Spolužáky, učitele i rodiče tyto silné příběhy velmi zaujaly a dostalo se nám spousty pozitivních ohlasů, což nás velmi potěšilo. Doufáme, že projekt splnil svůj účel a na příběhy z války se nezapomene.
Tereza Stehnová, žákyně kvinty

 

Úspěch v Prezentiádě - M. Kent Kraus a Petr Dedek

Rádi bychom Vás informovali o našem dnešním úspěchu v krajském kole soutěže "Prezentiáda", což je mistrovství škol v prezentačních dovednostech. I když jsme se účastnili ve vyšší kategorii (pro střední školy), získali jsme druhé místo!!!!!

http://www.prezentiada.cz/vysledky/991

Po prvním kole, kdy jsme měli odevzdat projekt zpracovaný ve Wordu, Excelu a PowerPointu, jsme byli pátí. Zpracovali jsme projekt na téma Fundraisingová akce, kdy jsme navrhli organizaci školní dobročinné akce ve prospěch žen z rozvojových zemích. Pak jsme tento projekt prezentovali. Hodnotil se nejen obsah prezentace, ale i forma a plynulost proslovu.

Do celostátního kola postupuje jenom vítěz, nicméně my jako druhý tým v pražském kole máme stále šanci dostat divokou kartu, která by nám umožnila zúčastnit se celostátního kola. To se dozvíme na konci tohoto týdne. I kdybychom nepostoupili, stejně jsme s Petrem rádi, že jsme mohli školu úspěšně reprezentovat :-)

Martin Kent Kraus a Petr Dedek, tercie

 

Ředitelské volno 7.4. 2015

Na úterý 7. 4. 2015 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Přejeme příjemné prodloužené velikonoční prázdniny.

 

Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání

Dne 25. 3. 2015 proběhla na naší škole část mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání. Účastníkům bylo nabídnuto několik ukázkových hodin a 8 workshopů. V rámci hodin viděli návštěvníci pitvu humra a švába, praktické určování hornin, v hodinách anglického jazyka se diskutovalo o bydlení, vztazích, rozebíralo se dílo R. Kiplinga, hrály se hry Babička si sbalila na cestu a Letadla v mlze, v hodinách českého jazyka mohli účastníci shlédnout naživo panelovou diskusi a ústní maturitní zkoušku nanečisto. V matematice se braly kvadratické rovnice a úhly, v zeměpise jste se mohli poučit o světovém hospodářství a v dějepise o vládě posledních Přemyslovců a Americké revoluci. Na workshopech jste se mohli dozvědět něco nového o volnočasových a outdoorových aktivitách, psychických potížích nadaných dětí a také o dětech s Aspergerovým syndromem, o využití analogií a interaktivity ve výuce matematiky, o možnostech jazykového poradenství ve výuce cizích jazyků, shlédnout některé aktivizační metody ve výuce zeměpisu, dějepisu, přírodních a dalších společenských věd. Nabídka byla pestrá a věříme, že si každý našel ten svůj „šálek čaje“. Návštěvníkům na tomto místě ještě jednou děkujeme za účast a slova chvály, organizátorům, učitelům a studentům děkujeme za dobrou práci a pomoc s přípravou konference a se všemi se těšíme snad za rok na shledanou!

Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 1
Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 2
Mensovní konference Mensa pro rozvoj nadání 3

 

Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta

Zatímco většina studentů si o jarních prázdninách užívala zaslouženého odpočinku, já jsem spolu s českým národním týmem vyrazil reprezentovat Českou republiku a naši školu na mezinárodní debatní turnaj ve Slovinsku. Ljutomerský turnaj je jednou z nejstarších a nejkvalitnějších debatních soutěží pro středoškolské studenty v Evropě. Letos se ho zúčastnilo 51 týmů ze všech koutů světa - z Libanonu, Spojených států, Finska, Ruska, Slovinska, Chorvatska, Bosny-Hercegoviny, Makedonie, Rumunska, Turecka, Británie, Holandska a tři týmy z České republiky.
Turnaj byl slavnostně zahájen hymnou a desetiminutovým proslovem slovinského prezidenta Boruta Pahora. Pan prezident, ze kterého vyzařovalo velké charisma, mluvil především o tom, že argumentace a rétorika jsou pro demokracii velmi důležité dovednosti. I když státníci obvykle mají každodenně velmi nabitý program, pan prezident Pahor si udělal čas i na sledování prvních dvou kol soutěže. Pro všechny debatéry bylo osobní setkání s hlavou slovinského státu nezapomenutelný zážitek.
Náš tým si vedl skvěle, vyhráli jsme celkem čtyři z šesti debat. Debatovali jsme o tom, zda-li je vhodné nahrazovat lidskou pracovní sílu roboty; zda by se měly mikroúvěry v rozvojových zemích poskytovat pouze ženám; zda vojenská intervence USA do Blízkého východu je nebezpečnější než islámský fundamentalismus; zda bychom měli podporovat politickou změnu vycházející z občanských nepokojů a konečně o tom, zda by fotbalové kluby měly mít povinnost najímat hráče pouze ze svého blízkého okolí. Příprava na turnaj byla náročná, ale z výsledků je patrné, že se vyplatila - z českých debatérů jsem měl třetí nejlepší výsledek, a tak jsem se svým výkonem velmi spokojený.
Pokud by měl kdokoli o debatování v angličtině nebo češtině zájem, rád poskytnu další informace.
Martin "z Kentu" Kraus, tercie

Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta 1
Jak jsem potkal o jarních prázdninách slovinského prezidenta 2

 

Biatlonový král Lukáš Dvořák

Přinášíme poslední rozhovor s naším studentem ze série článků o nadaných studentech na serveru Aktualne.cz z pera Zuzany Hronové, tentokráte o biatlonovém králi Lukáši Dvořákovi z kvinty, který se potkává s dalšími biatlonovými esy, jako jsou Gábina Soukalová, Veronika Vítková, Ondra Moravec a Michal Šlesinger.
http://magazin.aktualne.cz/dobre-zpravy/velky-talent-biatlonu-ma-iq-nad-130-a-sbira-prvni-mista

Biatlonový král Lukáš Dvořák

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání – 24. a 25. 3. 2015

Mensa ČR a Mensa gymnázium, o.p.s. Vás srdečně zvou na jarní konferenci zaměřenou na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí.
Konference bude probíhat ve dvou dnech:
1. konferenční den - 24.03.2015 08:00 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha
2. konferenční den - 25.03.2015 14:00 - Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (ukázkové hodiny a workshopy)
________________________________________
Přijďte si poslechnout velké množství odborníků i praktiků v oblasti rozvoje nadání. Současně se setkáte se svými kolegy z celé republiky, kteří pro vás mohou být zajímavou inspirací, stejně jako Vy můžete motivovat je. Program konference je zaměřen na pedagogy ze základních i mateřských škol, ale také na rodiče.
Záštitu nad konferencí převzal poslanec Parlamentu ČR Mgr. Roman Sklenák.
Program konference je rozdělen do dvou částí. Můžete se přihlásit na oba dny, nebo jen na ten den, jehož program Vás více zajímá.
Podrobnosti a on-line přihlášku najdete na http://deti.mensa.cz. Za naši školu, Mensa gymnázium, Vás srdečně zveme k nám na workshopy a ukázkové hodiny. Níže najdete jejich anotaci, časový harmonogram celého dne i rozvrh hodin a workshopů.
Program konference dne 25. 3. 2015:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 učebna kvarta (infocentrum) – uvítání ředitelkou školy Mgr. Magdou Kindlovou
9.00 – 10.00 ukázkové hodiny a workshopy
10.00 - 10.15 cofee break – učebna kvarta (infocentrum)
10.15 – 11.45 ukázkové hodiny a workshopy
11.15 – 11.45 nebo 12:15 - 12:45 oběd
11:45 – 12:15 přestávka v kvartě (infocentru)
12.15 – 13.45 ukázkové hodiny a workshopy
14.00 zakončení konference v kvartě (infocentru)

Anotace workshopů a ukázkových hodin

Workshopy

RADOSTI A STRASTI UČITELE NADANÝCH ŽÁKŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH
Lektor: Mgr. M. Konečný
Délka: 60 min
Max. počet účastníků: 24
Na workshopu budeme společně debatovat o možnostech vzdělávání žáků v přírodních vědách. Společně budeme hledat metody a postupy, které se osvědčili, a které nikoliv. Celým workshopem se budou prolínat náměty a postřehy, které využívám při hodinách přírodních věd. Dojde i na pár pokusů.

JAZYKOVÉ PORADENSTVÍ VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA
Lektor: Bc. Adam Zeisek
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Tento workshop vás seznámí se základy jazykového poradenství a jak jazykové poradenství využít ve výuce cizích jazyků. Cílem je pomoci studentům, aby se dokázali samostatně a efektivně učit.

NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ POTÍŽE TALENTOVANÝCH DĚTÍ
Lektor: PhDr. Jitka Hofmannová
Délka: 60 min
Max. počet účastníků: 24
Charakteristika typických psychických potíží, jejich projevy a změny v souvislosti s rozvojem společnosti a psychiky dětí a dospívajících.

MOTIVAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ METODY VÝUKY - ZKUŠENOSTI Z HODIN ZEMĚPISU A DĚJEPISU
Lektor: Mgr. Martin Kulhánek
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Workshop účastníky seznámí formou vlastního prožitku s několika výukovými metodami. Ty se dají využít buď v úvodních částech hodin jako forma opakování či k větší aktivizaci studentů pro nadcházející téma nebo jako stimul v průběhu hodiny, který změnou činnosti žáky aktivizuje. Primárně je workshop určen pro učitele zeměpisu a dějepisu, může však posloužit jako inspirace i zájemcům z jiných oborů.

MATEMATIKA INTERAKTIVNĚ DÍKY PROJEKTU "INFORMACE KOLEM NÁS"
Lektor: Mgr. Maja Kuková, Ph.D.
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
V rámci projektu OPPA "Informace kolem nás" jsme vytvořili sbírku interaktivních výukových materiálů, které si nyní můžete vyzkoušet a také odnést s sebou. Nechme promluvit jejich názvy:
Algebraické výrazy, zejména proč je život s nimi vlastně snadný
Astronomická čísla
Balíček karet aneb pravděpodobnost a realita
Geometrie, algebra a příroda, aneb jak souvisí rýsování, počítání a pěkné vzory
Logaritmická stupnice
Matematika v kuchyni

TALENTOVANÉ DÍTĚ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
Lektor: Jiří Šulc, asistent pedagoga
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Specifika a úskalí vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra, potřeba individuálního přístupu, obtíže při začleňování do kolektivu, jejich vývoj a odlišný vnitřní svět z pohledu asistenta pedagoga na Mensa gymnáziu. Sdílení praktických zkušeností.

SPECIFIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ VE VZDĚLÁVACÍCH OBORECH VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD"
Lektor: Mgr. Jan Kratochvíl
Délka: 45 min
Max. počet účastníků: 24
Problematika vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí nabývá v daných vzdělávacích oborech specifické podoby. Po stručném úvodu do problematiky bude pozornost věnována rozboru možných výukových metod doprovázených příklady z praxe. Diskuse je vítána, pozornost bude věnována jak druhé, tak třetí úrovni vzdělávání.

VYUŽITÍ ANALOGIÍ VE VÝUCE MATEMATIKY
Lektor: PhDr. Eva Semerádová, Ph. D.
Délka: 75 min
Max. počet účastníků: 24
Během workshopu si představíme různé možnosti, jak s analogiemi při výuce matematiky pracovat. Důraz bude kladen na práci v analogických matematických prostředích (využití analogií jako jednoduchý způsob tvoření úloh, jako způsob, jak se žáky upevnit matematický pojem jeho prozkoumáním z různých úhlů pohledu, jak prohlubovat vztahy mezi pojmy, jak využít analogie při výkladu atd) Principy řešené v pracovní dílně jsou obecně použitelné pro výuku na jakémkoli stupni školy. Diskutované možnosti budou dokládány na úlohách obtížnosti převážně pro střední školy.

UKÁZKOVÉ HODINY

PRIMA AJ1 (Bc. Adam Zeisek) – 9-10h
- opakovací hodina (gramatika, slovní zásoba):
- zahájení hodiny - krátké rozhovory se studenty, jak se mají, co čtou v AJ a podobně
- hra s nalepovacími štítky - studenti napíši na štítek dopravní prostředek a pak chodí po třídě a vzájemně si kladou zjišťovací otázky, mají odhalit, jaký dopravní prostředek jsou
- psaní příběhu v minulosti - dostanou nějaké nevšední zadání a vytvoří příběh s použitím minulých časů, pár příběhů si pak přečteme a prodiskutujeme
- babička si sbalila na cestu - hra na paměť a opakování věci spojených s cestováním
- opakování slovesných vazeb - soutěž kdo dokáže vytvořit nejvíce správných slovesných vazeb se zadanými slovesy
- hry letadla v mlze - vzájemná navigace spolužáků po třídě - trénink na popis cesty
- ukončení hodiny

KVARTA AJ1 (Bc. Adam Zeisek)-10:15-11:45h
- práce, dětské sny, vyjadřování minulosti:
- úvod hodiny - navázání na poslední hodinu
- diskuze na téma chcete být milionářem + str. 46 učebnice
- přechod na téma práce snů - debata, pobídka, aby vymysleli co nejzajímavější práci
- hra - studenti si vymyslí zaměstnání, které popíší, ostatní hádají, jaké to je zaměstnání
- str. 47 - poslech a slovní zásoba
- dětské sny + gramatika (vyjadřování minulosti) - str. 48

SEXTA – BIOLOGIE: PRAKTICKÁ ZOOLOGICKÁ CVIČENÍ JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA PRO NADANÉ STUDENTY - PITVA HUMRA NORSKÉHO (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 10-10:45h
V rámci organizační formy laboratorního cvičení se účastník aktivně seznámí s hlavními anatomickými rysy humra norského (Nephrops norvegicus). Samostatně si vyzkouší pitvu a naučí se základní anatomickomorfologické znaky reptantních dekapodů.
Limitovaný počet účastníků workshopu je cca 10 osob nejlépe biologického zaměření (není podmínkou)

SEXTA – BIOLOGIE: PRAKTICKÁ ZOOLOGICKÁ CVIČENÍ JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA PRO NADANÉ STUDENTY - PITVA ŠVÁBA (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 10:55-11:40h
V rámci organizační formy LP se účastník aktivně seznámí s hlavní anatomií a morfologií švába. Také si zkusí vypitvat svalovinu a vytvořit nativní mikroskopický preparát. Limitovaný počet účastníků workshopu je cca 10 lidí, a to nejlépe biologického zaměření (není podmínkou)

KVARTA – PŘÍRODOPIS: PRAKTICKÉ URČOVÁNÍ HORNIN JAKO ORGANIZAČNÍ FORMA VZDELÁVÁNÍ NADANÝCH STUDENTŮ (PhDr. T. Kočí, Ph.D.) – 12:15-13:45h
Účastník se naučí pracovat s klíčem k určování hornin a seznámí se s typickými horninami č. m. + „praktická“ petrologie aneb Horniny na pražských stavbách.

KVINTA – ZEMĚPIS: SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (Mgr. Martin Kulhánek) – 9-10h

TERCIE – DĚJEPIS: AMERICKÁ REVOLUCE (Mgr. Martin Kulhánek) – 10:15-11:45h

SEKUNDA – DĚJEPIS: OBDOBÍ VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (Mgr. Martin Kulhánek) – 12:15-13h

SEXTA – ČESKÝ JAZYK: PANELOVÁ DISKUSE JAKO JEDNA Z FOREM RÉTORIKY (Mgr. Pavla Umlaufová) – 9-10h

OKTÁVA – ČESKÝ JAZYK: MATURITA NANEČISTO – NÁCVIK ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY (Mgr. Pavla Umlaufová) – 12:15-13:45h

KVINTA+SEXTA – ANGLICKÝ JAZYK: VZTAHY, USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ (Mgr. Petr Kubačák) – 12:15-13:45h

KVINTA – MATEMATIKA: KVADRATICKÉ ROVNICE (Mgr. Maja Kuková, Ph.D.) – 10:15-11:45h
Studenti druhé skupiny často k zvládnutí a zautomatizování dané látky obvykle potřebují víc času, než studenti v první skupině. Na druhé straně se také vyznačují větší ochotou propočítat značné množství úloh a radostí i z drobných úspěchů. Na základě zkušeností s diferencovanou výukou matematiky se snažím tyto přirozené tendence podpořit a vytvořit prostředí vyhovující individuálním potřebám.

PRIMA – MATEMATIKA: ÚHLY (Mgr. Maja Kuková, Ph.D.) – 12:15-13:45h
Naši primáni v 1. skupině jsou téměř všichni v oblasti matematiky velmi ambiciózní a zároveň hraví. V hodině proto zpravidla kromě klasických metod používám i didaktické hry. Výklad u tabule a procvičování ale nepřijde zkrátka, snad jenom s tím specifikem, že se snažím studentům nechávat co největší prostor pro výběr vlastní cesty. Zároveň je ale vedu k tomu, aby svůj myšlenkový postup byli schopni předat dál.

TERCIE – ZSV: PROFESNÍ ORIENTACE A TRH PRÁCE: „KOHO HODÍME PŘES PALUBU?“ (Mgr. Robert Weinrich) – 12:15-13:45h
Hodina seznamuje studenty s různými profesemi a jejich hodnotami, jež jim přisuzujeme.
Cíl: Cvičení by mělo přispět k rozlišování mezi společenskou potřebností, prestiží a finančním ohodnocením profese - kritéria hodnocení.
Metody: Každá dvojice studentů dostane materiál se seznamem různých profesí a otázek týkající se osobních preferencí jednotlivých profesí.
Průběh hodiny:
1. rozdělení třidy do skupin a rozdání materiálu s otázkami týkající se profesí a jejich vlastností.
Otázky:
I. Která povolání jsou dobře placena?
II. Podle jakých kritérií rozhodujeme o významnosti a prestiži určitého povolání?
III. Jsou stejná povolání v různých zemích ohodnocena stejně?
2. Studenti budou mít čas na to, aby se zamysleli nad tím, jaké povolání považují za méně důležité pro společnost, a tedy koho mohou hodit „přes palubu“.
3. Mluvčí každé skupiny sdělí důvody svého rozhodnutí.
4. Diskuse

 

Beseda s pamětnicí holocaustu

Dne 10. února navštívila Mensa gymnázium v rámci projektu Živá paměť jedna z obětí šoa neboli holocaustu paní Doris Grozdanovičová. Dvouhodinový program nejprve krátce zahájil pan Pavel Voves, koordinátor programu Živá paměť. Ten ve stručnosti pohovořil o obětech nacismu, o holocaustu za 2. světové války a představil pamětnici. Paní Grozdanovičová popsala svůj životní příběh a následně vybídla studenty k otázkám. Následný zájem a množství dotazů ji velmi mile překvapil. Ochotně na všechny odpovídala, třebaže beseda se oproti plánované hodině výrazně protáhla. Reakce studentů po skončení besedy byly velmi silné, většina z nich si hrůzu, kterou lidé během války zažili, nedovedla představit. Bylo znát, že je vyprávění velmi zaujalo a rozhodně nikoho nenechalo chladným. Sama pamětnice se při vyprávění o ztrátě rodičů či dalších příkořích několikrát dojala k slzám.
Je zřejmé, že současní studenti jsou poslední generace, které se mohou s oběťmi nacismu setkat a slyšet jejich příběhy přímo od nich. Zájem našich studentů nakonec paní Grozdanovičovou vedl k tomu, že sama navrhla, že s námi na konci pololetí pojede přímo do Terezína, kde ve velké pevnosti prožila většinu období druhé světové války, a podělí se s námi o své vzpomínky ještě přímo na místě. Studenti i já jako vyučující jsme tento návrh přijali s nadšením.
Martin Kulhánek

Doris Grozdanovičová, rozená Schimmerlingová, se narodila v roce 1926 v Jihlavě a dětství prožila se svým starším bratrem a rodiči v Brně. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava musela opustit nejprve českou a později i židovskou školu. Celá rodina byla postihována dalšími protižidovskými nařízeními, jejichž vyvrcholením byla deportace do Terezína v lednu 1942. Zde se Doris Grozdanovičová dožila osvobození. Po válce vystudovala angličtinu a filozofii a pracovala jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel v Praze. Dodnes překládá beletrii z angličtiny a němčiny.
http://www.moderni-dejiny.cz/…/studentska-minikonference-o…/

 

Chemquest - školní kolo

Dne 26. ledna 2015 studenti tercie našeho Mensa gymnázia pod odborným dohledem PhDr. Tomáše Kočího Ph.D. prováděli pokusy do školního kola soutěže Chemquest, kterou pořádá VŠCHT (Vysoká škola chemicko- technologická). Jako první se představil pokus „Peklo ve zkumavce“ (Petr Dedek, David Míšek), byl to první z devíti pokusů, které jsme ten den zvládli a navíc u všeho radil pan učitel PhDr. Tomáš Kočí PhD. Další na řadě byl pokus s názvem „Zlatý déšť“ (Filipo Passeri). Tento pokus ukazuje, že když za tepla smícháte jodid draselný KI a dusičnan olovnatý Pb(NO3)2 a pak oba roztoky slejete a prudce ochladíte vodou, tak díky krystalizaci vznikají krystalky, které mají barvu zlata. Třetí pokus s názvem „Faraonovi hadi“ (Petr Štěpán, Petr Hubený, Matyáš Holub) se skládal z popela, etanolu a cukru, pokus můžete vidět na obrázku č. 2. Další pokus byly bengálské ohně, které se nepovedly. 5. pokus byla Freska (Martin Kent Kraus, Alexander Écsi). Principem bylo malování barvami do nezaschlé sádry. 6. pokus v pořadí byl Jod, voda a bělidlo, (Vít Vondrovic, Adam Jebousek, Prokop Špilar). Studenti nalili bělidlo do vodného roztoku jodu a ten to vybělilo. Následoval 7. pokus Chemikovo akvárium (Lukáš Kaufmann, Martin Zderadička, Matyáš Kopecký). Pokus spočívá v tom, že sypeme různé soli Mn, Ni, Ba, Fe Cu (chloridy, sírany) do 50% roztoku vodního skla, kde se tvořili krystaly. Jako 8. pokus byly „Barevné inkousty“ (Jakub Rubinstein, Alexander Susić). Jednalo se o důkaz železnatých solí. Poslední 9. pokus byly „Tajné inkousty“ (Hana Večeřová, Klára Kunertová). Jednalo se o malování roztokem NaOH na papír a poté vyvolání obrázku pomocí fenolftaleinu (FFT), přitom se objevilo veselé a vtipné fialové sluníčko.

 

Geniální matematik z primy!!!!

Na serveru Aktualně.cz vyšel další článek o mimořádně nadaném a talentovaném studentovi, tentokráte z primy. Čtěte zde: http://magazin.aktualne.cz/…/r~db199fca68de11e4b0c40025906…/

 

Den otevřených dveří 4. 2. 2015

Den otevřených dveří 4. 2. 2015 probíhal dle tradičního scénáře – od 10 hodin se mohli návštěvníci podívat do výuky, od 12 hodin vedl školní klub deskových her soutěže, kvízy a deskové hry a od 14 hodin se mohl ten, kdo ještě nebyl, otestovat ve výši svého IQ. V rámci výuky probíhalo několik předmětů: anglický jazyk, český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, literatura, biologie, základy společenských věd. Ve vstupní hale zároveň po celý den probíhaly fyzikální pokusy. Někteří návštěvníci byli i zapojeni do hodin.
V rámci Dne otevřených dveří proběhla i prezentace o škole.
Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně kvartě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole-o ŠVP, o volitelných seminářích, kroužcích, specifikách školy, elektronické žákovské atd.
Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou.
Průvodcovské služby se jako vždy velmi dobře a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.
Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové – J. Šulc, B. Kosíková a V. Brdek. I jim patří dík.
Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.
M. Fatrová

Den otevřených dveří 2015
Den otevřených dveří 2015
Den otevřených dveří 2015

 

Den otevřených dveří - 4. 2. 2015

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 4.2.2015. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Recitační soutěž - 28. 1. 2015

Středa 28. 1., dvě hodiny odpoledne, přeplněná jídelna. Snad obědy zadarmo? Nebo akce "šmejdů", kteří dávají oběd a dárky zdarma k zaručeně funkčním a levným výrobkům? Ne, to se jen konal 1. ročník školního kola recitační soutěže. Sešlo se hodně soutěžících a ještě více diváků, psychických opor a držitelů palců. Nad porotou visela bizarní hesla, např. "Sto roků v šachtě žil, a havran dí: už víckrát ne" a podobná (viz fotogalerie). Soutěž měla dvě kategorie: prima-kvarta a kvinta-oktáva. Všichni soutěžící si připravili velmi kvalitní texty: zazněly verše W. Shakespeara, V. Dyka, J. Žáčka, Ch. Baudelaira, J. Suchého, F. Šrámka, S. Petofiho, J. K. ze Lvovic, F. Běhounka a dalších. Porota složená z pedagogů (Mgr. P. Umlaufová, Mgr. E. Kořánová, Mgr. M. Fatrová) a studentek (L. Arslanian, K. Procházková) hodnotila kvalitu přednesu, výběr textu, jazykové i mimojazykové prostředky, humor, herectví a pobavení diváků. Jako třešnička na dortu vystoupil v závěru asistent pedagoga p. Jiří Šulc, který diváky pobavil asi nejvíce. Všichni účastníci klání obdrželi sladkou odměnu za účast, ti nejlepší v každé kategorii pak dar v podobě poukázky na knihy do Neoluxoru a další ceny.
A zde jsou výsledky na prvních čtyřech místech:

I. kategorie: prima-kvarta
1. místo - Miroslav Mahdal (sekunda)
2. místo - Laura Opletalová (kvarta)
3. místo - David Míšek (tercie)
4. místo - Damián Opletal (prima)

II. kategorie: kvinta-oktáva
1. místo - Mikuláš Hrdlička (oktáva)
2. místo - Andrea Vlčková (kvinta)
3. místo: Mikoláš Opletal (septima)
4. místo: Aneta Vojtěchová (sexta)

Výhercům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme za jejich skvělé výkony a velký dík patří i skvělé a nezaujaté porotě, tvůrcům hesel a výzdoby a hlavně organizátorce této akce Pavle Umlaufové!!!! Věříme, že tento první ročník bude pokračovat i v dalších letech a stane se na škole novou tradicí.
Recitační soutěž 2015 Recitační soutěž 2015 Recitační soutěž 2015

 

Aktivní účast našich studentů na významné mezinárodní konferenci o divadle!!!!!

OD 15.- 18.ledna 2015 proběhla v JIHOČESKÉM DIVADLE v Českých Budějovicích mezinárodní konference v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift, zaměřeném na teenagery. Na konferenci se sjeli režiséři, dramaturgové a lektoři z deseti různých evropských zemí a zabývali se tím, jaká témata zajímají dnešní mladé lidi, jak využívat digitální technologie na divadle, jak otevřít divadlo současné mladé „digitální“ generaci.
Na tuto konferenci byli pozváni i studenti naší školy, aby prezentovali své názory na divadlo v mezinárodním kontextu dospělému publiku, které se zajímá o postoje a názory mladých lidí.
Vybraní zájemci (Martin Kent Kraus z tercie, Philipp Hladký, Matyáš Šachta a Martin Klein, všichni z kvinty) vytvořili projekt na téma MÁ PŘEDSTAVA IDEÁLNÍ INSCENACE a tento svůj projekt jeli prezentovat na konferenci do Českých Budějovic v pátek 16.1.2014 dopoledne. Prezentace musela být přednesena v anglickém jazyce. Přečtěte si článek o akci i s rozhovory s našimi studenty na http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/jak-hrat-pro-studenty-treba-dat-vtipky-do-antigony-20150117.html.

Co je PLATFORM shift+
Digitální výzvy v divadle pro mladé diváky
PLATFORM shift+ je úspěšný rozsáhlý projekt spolupráce vyhlášený Evropskou komisí v rámci programu Tvůrčí Evropa, který slouží k financování kulturního sektoru EU.
Zahrnuje jedenáct partnerů z devíti zemí – deset divadel a univerzitu. Projekt vede divadlo Pilot Theatre (York, Velká Británie), které v oblasti představení pro mládež a zkoumání inovačních přístupů k vytváření a sdílení umělecké činnosti patří k nejrenomovanějším souborům v Británii.
Umělecká síť PLATFORM shift+ vznikla proto, aby čelila novým výzvám divadelní tvorby pro mladé diváky v digitálním věku. Partneři vymezili naléhavou potřebu zabývat se digitálními technologiemi, aby porozuměli cílovému publiku. Dnešní mladí lidé jsou digitální domorodci, kteří se přirozeně pohybují mezi reálným a virtuálním světem. Divadelní tvorba jim určená musí na tuto novou skutečnost reagovat, aby udržela a rozšiřovala dnešní publikum a do budoucna získávala diváky nové. To umožní divadlu přesně vystihnout realitu mladých a nadchnout mladého diváka pro divadlo jakožto jedinečné živé médium moderní doby.
K dosažení tohoto cíle plánují partneři programu PLATFORM shift+ investovat velké prostředky do profesionalizace divadelníků na mezinárodní úrovni.
PLATFORM shift+ vytvoří čtyřicet divadelních inscenací na základě nově vzniklých her nebo konceptů souvisejících s realitou digitálního věku. Na více než padesáti akcích propojí divadelníky s mladými lidmi v přímém uměleckém dialogu.
Rozsáhlý program provázaných aktivit bude podporovat nadnárodní výměnu umělců / uměleckých děl a poskytovat odbornou přípravu v oblasti digitálních technologií prostřednictvím praxe a mezinárodních kreativních fór. Na konci projektu bude -deset kreativních fór po celé Evropě nabízet programy a nástroje odborné přípravy pro zajištění udržitelnosti dosaženého pokroku a naplňování vytčených cílů.

V desítce partnerských divadel, jež jsou všechna uznávána ve své zemi jako špička národní scény v oblasti divadelní tvorby pro mladé, jsou:

1. Pilot Theatre Company York | Velká Británie
2. Teatro O Bando Palmela | Portugalsko
3. Teatro Elsinor Milán, Forli, Florencie | Itálie
4. Jihočeské divadlo České Budějovice | Česká republika
5. Emergency Exit Arts Londýn | Velká Británie
6. tjg. Theater Junge Generation Drážďany | Německo
7. Teatret Vårt Molde | Norsko
8. Színház Kolibri Budapešť | Maďarsko
9. VAT Teater Tallinn | Estonsko
10.Theatre Massalia Marseille | Francie
Jedenáctým partnerem, jehož odborností je kulturní vzdělávání a monitorování kultury, je Univerzita Agder (Kristiansand | Norsko)
„Projekt Platforma shift+ přinese Jihočeskému divadlu další mezinárodní zkušenosti.
Odkaz na stránky EU:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

 

Projekt Edison – skvělá zkušenost, zážitky a poznání

V posledním týdnu výuky před vánočními prázdninami se v hodinách mluvilo téměř výhradně anglicky. Důvodem byla výuka vedená stážisty ze šesti cizích zemí (Nový Zéland, Rumunsko, Indie, Brazílie, Vietnam a Guatemala). Stážisté byli vysokoškolští studenti z těchto zemí, kteří přijeli do Čech na zkušenou. Pobyty zahraničních VŠ studentů zajišťuje mezinárodní organizace AIESEC v rámci projektu Edison. Přestože jsme byli již 6. školou, kterou naši stážisté jako tým v Čechách navštívili, neopouštěl je elán a dobrá nálada. Studenty rozproudili hned 1. den ráno, když jim při úvodním seznámení předvedli soubor svých národních tanců. Když ovšem naše kvinta uviděla, že jedním z tanců je novozélandský tanec haka, zvedli se a předvedli ho v plné parádě, neboť s ním excelovali při oslavě 20. výročí založení školy. To pak Maggie z Nového Zélandu koukala!!! Další výuka byla neméně zajímavá – hrály se různé hry, tančilo se, probíhaly prezentace a diskuse o zajímavých tématech, pouštěly se snímky z produkce místní kinematografie, jedno odpoledne bylo věnováno procházce po Praze s výkladem a jedno odpoledne hraní deskových her se stážisty. Naši studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací o všech 6 zemích a stážisté byli zase mile překvapeni rozsahem znalostí našich studentů, jejich zájmem a úrovní znalosti anglického jazyka i v nejnižších ročnících.
Myslíme, že tento projekt byl pro studenty přínosem a chceme ho někdy v budoucnu rozhodně zopakovat.

Projekt Edison 2015 1 Projekt Edison 2015 2 Projekt Edison 2015 3 Projekt Edison 2015 4 Projekt Edison 2015 5

 

Úspěch studenta tercie Martina Kenta Krause

Nedávno Martin Kent Kraus z tercie skládal mezinárodní zkoušku z angličtiny FCE (úroveň B2 podle evropského rámce jazyků). Zkoušku úspěšně složil s výtečným výsledkem A. Vzhledem k Martinovu věku se jedná o výtečný výkon, ke kterému mu gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v angličtině i ve všem ostatním.

 

Projekt Edison - výuka zahraničních stážistů

V týdnu od 15. do 19. prosince budou na naší škole vysokoškolští stážisté ze 6 zemí (Nový Zéland, Brazílie, Indie, Guatemala, Rumunsko, Vietnam) v rámci projektu Edison, který nabízí společnost AIESEC (více info o projektu na http://praha.aiesec.cz/). V rámci tohoto propjektu budou tito studenti atraktivním způsobem učit naše studenty formou besed, prezentací, přednášek, workshopů a projektů reálie daných zemí, studenti se dozvědí také něco o historii, kultuře, stravování a dalších tradicích dané země či celého regionu se zaměřením na období Vánoc a oslav konce roku. Vše bude probíhat i prakticky, např. formou ukázky tanců, ochutnávky tradičních pokrmů atd. Věříme, že se studentů bude tato netradiční výuka líbit a že se alespoň na chvíli v totmo chladném čase přenesou do vzdálených a většinou teplejších krajin.

 

Dny otevřených dveří – 3.12.2014 a 4.2.2015

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 3.12.2014 a 4.2.2015. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, prohlédnou si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Další štědrý dárce knih – nakl. Togga!

V naší školní knihovně opět přistály další knihy. Štědrým dárcem je tentokrát majitel nakladatelství Togga p. Dušan Neumahr, který věnoval škole nejnovější produkci odborné literatury, která vyšla v jeho nakladatelství. Mezi tituly jsou knihy z oboru filosofie, antropologie, historie, psychologie, literární vědy, kunsthistorie a další. Za všechny knihy moc děkujeme a opět zveme všechny studenty do naší knihovny!

 

Šimon Jonathan Robert zabodoval!

Student septimy Šimon Jonathan Robert se zúčastnil soutěže Merkur perFEKT Challenge, kterou pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) ČVUT v Brně a se svým týmem obsadil 1. místo v rámci tématu Autonomní pásový dopravní prostředek. Soutěž nabízela 8 různých témat zadání, které si soutěžní týmy vybíraly při registraci do soutěže. Do Brna dorazilo téměř 200 soutěžících včetně 7 děvčat ze středních odborných škol a gymnázií z celé Moravy a také velké části Čech. Jedná se ta k bezesporu o největší takové klání pořádané v České republice pouze pro středoškolské studenty. Je nutné ocenit velmi dobré znalosti studentů z oborů jako je elektro, robotika, programování apod. Stejně tak bylo zajímavé sledovat součinnost jednotlivých členů soutěžících týmů a jejich zapojení do řešení zadání. Po pěti hodinách usilovného snažení pak soutěžící předvedli výsledky své práce před odbornými porotami jednotlivých garantujících ústavů. Ty měly velmi těžký úkol, protože kromě funkčnosti jednotlivých řešení musely ohodnotit i konstrukci a v neposlední řadě také design. Následně proběhlo slavnostní vyhlášení za přítomnosti děkanky fakulty prof. ing. Jarmily Dědkové, CSc.
Gratulujeme ke skvělému úspěchu a přejeme mnoho dalších takových!!!
Zdroj: http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_Merkur2014_vysledky_141128.pdf

Šimon Jonathan Robert zabodoval!
Šimon Jonathan Robert zabodoval!

 

Geologicko – paleontologická vycházka do siluru lomu Mušlovka, Lobolitové stráně a nakonec do Černého lomu v Dalejském údolí.

Exkurze z 5. 11. 2014, celý článek zde

 

Kdo je to?

Zkuste si malý kvíz a poznejte známou osobnost - má IQ 146, hraje v kapele Colorblinds, daboval kreslené postavy Tarzana a Nema, hrál ve filmu Taková normální rodinka a chodí na Mensa gymnázium. Pokud stále nevíte, o koho jde, přečtěte si další ze série rozhovorů se studenty Mensa gymnázia.
http://magazin.aktualne.cz/rozhovor-se-stepanem-krtickou/r~9e34d4ec700111e4b5c5002590604f2e/

 

Informace kolem nás

V rámci projektu "Informace kolem nás", který je financován z Evropského sociálního fondu (v rámci OPPA), Vás srdečně zveme na ukázkové hodiny matematiky a fyziky, určené zejména středoškolským učitelům. Více zde.

 

Znáte studentský časopis Redway? A jednu z jeho redaktorek?

Studentka kvarty naší školy Yasmina Overstreet se stala nedávno jedním ze spolupracovnic studentského časopisu Redway. Časopis Redway je celostátní časopis určený především studentům SŠ. Vychází 1x měsíčně již sedmý rok a je do škol distribuován zdarma. Duchovním otcem a zakladatelem časopisu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. FESC FACC, známý český kardiolog, a vydává ho občanské sdružení Zdravé srdce za podpory MŠMT a Profimedia.
Yasmíně v časopisu již vyšly dva texty, prvním je výborný rozhovor se známým zpěvákem Adamem Mišíkem, druhý je zaměřen na jednu ze série zkušeností studentů z výměnných pobytů mládeže, které zajišťuje nezisková organizace YFU a článek se jmenuje Studovala jsem v Německu. Více viz www.redwaymag.cz.

 

Převzetí hodnotného daru a navázání spolupráce s FF UK

Ředitelka naší školy Mgr. Magda Kindlová a její zástupkyně Mgr. Marcela Fatrová převzaly 19. listopadu na FF UK Praha knižní dar z Vydavatelství FF UK, které poskytlo po jednom výtisku ze všech svých publikací; část knih dodala také Matematicko-fyzikální fakulta UK. Předání daru bylo počátečním krokem k navázání užší spolupráce mezi fakultou a gymnáziem. Prvními ústavy a katedrami, které se do spolupráce aktivně zapojily, jsou Katedra logiky a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Spolupráce se bude rozvíjet jak po linii studentů, tak i po linii učitelské.
Za hodnotný a skvělý dar velmi děkujeme a zveme všechny studenty a učitele do školní knihovny k jejich zapůjčení. Zároveň se těšíme na další spolupráci s FF UK.
Převzetí hodnotného daru a navázání spolupráce s FF UK
Zleva po směru hodinových ručiček: Mgr. Magda Kindlová (ředitelka Mensa gymnázia), Mgr. Marcela Fatrová (zástupkyně ředitelky), Bc. Magdaléna Hladká (Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK), Mgr. Jonathan Verner, Ph.D. (Katedra logiky FF UK), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (proděkan FF UK pro přijímací řízení a další vzdělávání), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK)

 

Debatní liga ve Stuttgartu a Martin Kent Kraus.

Měly by Spojené státy podpořit Assáda v boji proti Islámskému státu? Měly by se zakázat stávky v nejdůležitějších státních podnicích a infrastruktuře? Měly by centrální banky stanovovat, jak moc mohou politici utrácet? Měly by se zakázat webové stránky podporující anorexii?
Tyto a mnoho dalších témat se objevily na debatním turnaji EurOpen v německém Stuttgartu, kam přijelo více než 130 soutěžících z 13 zemí - Kanady, Číny, Dánska, Israeli, Litvy, Nizozemí, Pákistánu, Rumunska, Slovinska, Turecka, Spojených států a hostitelského Německa.
Jak takový debatní turnaj vlastně vypadá? Jednotlivé týmy jsou tvořeny třemi (případně až pěti) debatéry, kteří většinou ovládají dobře angličtinu a argumentaci. Jeden tým ("propozice") má obhajovat tezi, což je nějaké tvrzení - například "Spojené státy by měly zrušit vojenskou podporu Izraeli, dokud se nestáhne z pásma Gaza". Druhý tým ("opozice") má naopak toto tvrzení napadnout a pokud možno přijít s alternativním řešením. Každý debatér mluví k tématu přibližně 8 minut. Vše pozorně sledují rozhodčí, kteří debatéry hodnotí jako jednotlivce i jako tým a udělují jim body. V debatování totiž nezáleží jen na formě projevu, ale hlavně na obsahu, struktuře a schopnosti reagovat na argumenty soupeře.
Turnaj ale začíná dlouho před tím, než vstoupíte do debatní místnosti. Musíte se totiž důkladně připravit na mnoho složitých témat, která jsou oznámena již dlouho před samotným turnajem. Debatéři musí mít připraveno mnoho důkazů, analýz a případných odpovědí pro opoziční tým, a to vše vyžaduje intenzivní přípravu. V mém případě to bylo jednak strávení jednoho víkendu v gymnáziu Nad Alejí, kde jsme se oba dva dny od devíti ráno do šesti hodin večer připravovali společně s mým týmem "Czech Blue", složeným ze studentů z různých škol, ale zejména samostatná příprava ve volných chvílích po škole.
Během jednoho sychravého rána v prvním listopadovém týdnu nastoupilo do vlaku deset českých debatérů ze tří týmů. Bohužel se zrovna ten den němečtí železničáři rozhodli stávkovat, a proto se naše výprava protáhla o čtyři hodiny. Nakonec jsme byli rádi, že jsme po jedenácté večer dorazili do hostelu, kde jsme byli ve Stuttgartu ubytováni. Aby toho nebylo málo, porouchala se nám sprcha a vytopili jsme si pokoj. Než jsme ulehli k zaslouženému spánku, byly již dvě hodiny ráno.
První den se náš tým utkal s reprezentanty Turecka a Kanady, v dalších dnech jsme debatovali s Rumuny, Němci a israelským výběrem. Drtivou porážku jsme utrpěli v souboji proti Kanadě, ale s ostatními týmy jsme byli ve výkonech vyrovnaní. Já jsem se soutěžním debatováním začal teprve nedávno, a proto svůj výsledek považuji za velký úspěch i povzbuzení do dalších turnajů.
Celá soutěž byla velmi náročná, protože vyžadovala přípravu i během pozdních večerních hodin, kdy jsme si vylepšovali své argumenty na další den. I přesto bylo v programu pamatováno na zábavu. Měli jsme možnost prohlédnout si zámek Ludwigsburg z 18. století, který patří mezi největší evropské barokní rezidence. S ostatními debatéry jsme se spřátelili na večerní akci "Country Expo", kde každá země prezentovala svoje domovské delikatesy - ochutnal jsem turecký med i israelské oplatky. A protože jsme si potřebovali protáhnout ztuhlá těla, jedno ráno před začátkem dalšího kola jsme vyrazili na místní ledovou plochu na brusle.
Pro mě byla samotná účast ve Stuttgartu výjimečnou příležitostí, jak si zlepšit angličtinu a argumentaci (a bruslení :-)), ale také možností poznat studenty z jiných zemí. Debatování doporučuji všem jako skvělou mimoškolní aktivitu. Rád poskytnu případným zájemcům více informací o debatování kdykoli o přestávkách či po výuce.

Martin "z Kentu" Kraus, tercie

 

Talent základek 2014

6. listopadu to ve škole už od 13 hodin šumělo jako v úle. Začínali se scházet účastníci soutěže Talent základek a jejich rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci. Na soutěž přišlo 43 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, televizních pořadů, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Ukázalo se, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.
Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali - p. starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, p. starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka a p. JUDr. Petr Lachnit, první zástupce starosty Prahy 5, za což jim patří náš dík.
Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma.

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5:
1. místo – Filip Pelíšek (ZŠ Radotín) - tablet
2. místo – Václav Svoboda (ZŠ Slivenec) – desková hra
3. místo – Magdaléna Jarošová (ZŠ V Remízku) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 6:
1. místo – Šimon Andrš (ZŠ Pod Marjánkou) - tablet
2. místo – Samuel Elich (ZŠ Na Dlouhém lánu) – desková hra
3. místo – Šimon Koliha (ZŠ Pod Marjánkou) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 13:
1. místo – Vojtěch Suchý (ZŠ Bronzová) - tablet
2. místo – Ludmila Procházková (ZŠ O. Chlupa) – desková hra
3. místo – Karolína Štádlerová (ZŠ Trávníčkova) – poukaz na knihy v hodnotě 1.000 Kč

Talent základek Prahy 17:
1. místo – Barbora Dohnalová (ZŠ Socháňova) - tablet
2. místo – Marek Smrček (ZŠ Socháňova) – desková hra

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme!!! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu - soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!!!!!!

Talent základek 2014 1 Talent základek 2014 2

 

Článek o studentce sexty R. Havelkové

Róza Havelková - kde, co a na co hraje? Může se mladá krásná dívka proměnit ve starého váženého pána?
Přečtěte si článek o další naší talentované studentce.

 

Soutěž Talent základek 2014 již tento čtvrtek!!!!

Jak jsme již avizovali v září, vrací se po dvou letech soutěž Talent základek, která je určena opět pro studenty 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž má jen 1 finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne 6. 11.2014 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17- Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupilo vždy 15 nejlepších žáků z každého obvodu, kteří se zúčastnili roku 2014 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístili se do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Finalisté se utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude 15minutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby přiměřeně odpovídal věku soutěžících. Tato baterie otázek se bude týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek.

Pro vítěze jsme připravili zajímavé ceny. V předcházejícím ročníku to byly mobilní telefony, tablety a vstupenky do multikina, letos to budou ceny stejné či podobné.

Těšíme se na všechny finalisty!!!!

 

Konference „Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky“

Zlín, 22. října 2014
Už od roku 2007 se na 11. základní škole ve Zlíně - Malenovicích. věnují mimořádně nadaným dětem. Ve středu 22. října škola uspořádala závěrečnou konferenci tříletého projektu s názvem Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky. Konference se konala pod záštitou Zlínského kraje v nejvyšším patře „Baťova mrakodrapu“, který byl v době svého vzniku (1938) druhou nejvyšší stavbou Evropy.
Za naši školu se konference účastnila paní ředitelka Magda Kindlová, paní zástupkyně Marcela Fatrová, Adam Zeisek, Robert Weinrich a Barbora Kosíková.
Z příspěvků nás nejvíc zaujal doc. Peter Bero, který na příkladu výpravy R. Amundsena a R. Scotta poukázal na vztah tvořivosti a disciplíny – nevhodným způsobem tvořivý Scott k jižnímu pólu nedošel, po cestě zahynul, zatímco disciplinovaný a systematický Amundsen uspěl.
Velmi zajímavé příspěvky měli ti, co se věnují nadaným hlavně prakticky – Mgr. Lukáš Richterek (PřF UP Olomouc), který pořádá Fyzikální olympiádu, Mgr. Dagmar Malinová (PedF UJP Ústí nad Labem), která se zabývá tvorbou úloh pro nadané či PaeDr. Zdeňka Jančíková (ředitelka ZŠ Malenovice Zlín), která má ze své školy s nadanými mnoho zkušeností.
Zajímavé byly i více teoretické příspěvky – doc. Šárky Portešové, Ph.D. (FSS MU Brno) o tom, jak se v historii utvářel výzkum nadání a jak jsou pro úspěchy nadaných důležité hlavně volní vlastnosti, ing. Tomáše Blumensteina (Mensa ČR) o tom, co brání českým školám věnovat se nadaným žákům, či PaedDr. Renaty Kovářové (PedF OU Ostrava) o přípravě budoucích učitelů na vzdělávání nadaných.
Konference o nadaných slouží nejen k získávání nových nápadů a informací, jak s nadanými pracují jinde, ale i k seznamování s novými, zajímavými lidmi. Myslím, že tento účel splnila zlínská konference výborně.

Mgr. Barbora Kosíková

 

Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně

To byl název 4. konference, kterou ve dnech 16.-17. října 2014 pořádala Společnost pro talent a nadání ve spolupráci s Mensa gymnáziem. První den proběhl v Americkém centru v Praze 1, druhý den pak na Mensa gymnáziu v Praze 6.

Úvodní příspěvek na téma „Proč a jak jsme s psycholožkou Hanou Drábkovou ve školním roce 1988/89 zakládali československou pobočku ECHA“ přednesla Eva Vondráková, (předsedkyně STaN), následoval příspěvek Josefa Rydla, vedoucího oddělení vyššího odborného vzdělávání MŠMT.
Hlavní témata prvního dne:
„Jak nadaní prožívají školu“ – k tomuto tématu promluvili studenti Daniel Pražák (absolvent domácího vzdělávání a G Přírodní škola, dnes student PedF Uk), Kryštof Hes (student G Nad Alejí, účastník kurzů CTY, DSA, projektu ČKK, asistent „Objevitelských sobot“), mentor V. Vávra a L. Eckertová, autorka knížky Hustej Internet. V další části pak psycholožky, které se této problematice dlouhodobě věnují: V. Houšťová (PPP Břeclav), P. Picková (PPP Praha 1,2 a 4) a H. Žáčková ( ASPP).
„Jak učit a vychovávat nadané smysluplně“ - ukázky práce a zkušenosti učitelů, kteří umí systematicky a dobře pracovat s nadanými přednesli: M. Nedvědová (ZŠ Máj 2, České Budějovice), J. Rozehnal (8.ZŠ Frýdek-Místek), P. Kotačková a K. Šáchová (ZŠ a MŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště), M. Hausner (ZŠ Lupáčova, Praha 3), A.Vávrová (ZŠ Kodaňská, Praha 10). V této sekci vystoupila i Jeanne Bočková (CTY) se studenty, kteří absolvovali celoroční kurzy CTY, a jejich učitelem z G Jana Nerudy v Praze.
„Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání“ – v této části vystoupili: I. Hošková (MŠMT ČR), S. Zelenda (Talnet) a T. Čechák (FJFI ČVUT).

Druhý den konference proběhl na Mensa gymnáziu, jeho hlavní téma bylo: Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí; práce Mensa gymnázia. Zahájila ho ředitelka školy Magda Kindlová a Eva Vondráková, předsedkyně STaN. Následovala přednáška Marcely Fatrové a Václava Brdka – Jak je důležité naučit nadané „učit se“. Poté se účastníci konference mohli zúčastnit ukázkových výukových hodin ve všech třídách. Kromě zajímavých fyzikálních pokusů mohli účastníci konference vidět i „konferenci o nadaných“, kterou uspořádala při hodině českého jazyka třída septima. Videa z této mini konference rozhodně stojí za shlédnutí!
Následovala přednáška studenta MG Vojty Koštíře o jeho zájmech, studiu na MG i účasti na celoročním internetovém kurzu CTY, a Tomáše Blumensteina, předsedy Mensy ČR, o Logické olympiádě a dalších akcích Mensy ČR. Následovaly další ukázkové hodiny, kde se účastníci mohli podívat na výuku matematiky s hlasovátky či na hodinu chemie s výrobou duhy z cukru a potravinářských barviv.
Účastníci konference byli velmi spokojeni s jejím průběhem. My děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 1 Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 2 Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně 3

 

Článek o studentovi septimy J. Rambouskovi

A tohle všechno jste o Jirkovi Rambouskovi věděli? Přečtěte si zajímavý článek o jednom našem studentovi. Je to první ze série takových článků o zajímavých studentech naší školy. Další budou následovat, upozorníme Vás na ně. http://magazin.aktualne.cz/odpoledne-konstruuje-auta-a-zavodi-ukoly-pise-v-noci/r~f8d3b1fe582b11e4bdad0025900fea04

 

Botanicko-geologická vycházka do Obory Hvězda.

Botanická vycházka.
Dne 13. října 2014 jsme se studenty Mensa Gymnázia – maturitního semináře uskutečnili botanicko geologickou vycházku do Obory Hvězda, kde jsme pozorovali stromy a houby a také jejich podloží. Celý článek zde

 

Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky

Dnes 8. října 2014 jsme se společně se studenty přírodovědného kroužku Mensa Gymnázia Vojtou Koštířem ze sexty a Šimonem Járským z primy (obr. 1) vypravili za motýly a za zkamenělinami křídového moře na světově známou klasickou lokalitu Kaňk Na Vrších. Z motýlů jsme nakonec pozorovali jen modrásky, pravděpodobně druh modrásek jetelový. Mnohem více jsme si ale „zasbírali“ v suti na lokatě Na Vrších. Lokalita se nachází asi necelý půlkilometr od Kostnice v Kutné Hoře – Sedlci. My jsme si však cestou „zabotanizovali“ – poznávali jsme okolní nejen ruderální rostliny a dřeviny. Z Kutnohorského hlavního nádraží jsme vyrazili přímou cestou na lokalitu. Na lokalitě jsme byli asi dvě hodiny a nejprve si prohlédli bazální velké valouny rul, které jsou spojeny vápencovou výplní svrchněcenomanského stáří. Nad nimi jsme pozorovali jílovité vápence, které se usazovaly v době spodního turonu. V suti jsme pak nalezli mnoho zkamenělých schránek, mlžů, zde zejména ústřic. Dále ostny ježovek, zoária mechovek a další. Také jsme sebrali materiál na plavení a na chemickou preparaci jsme si do baťohů vložily i nějaké biodetritické jílovité vápence. Z motýlů se nám poštěstilo pozorovat modráska jetelového. Cestou zpátky jsme ještě navštívili odkryv sedlecké cihelny, která vznikla ve čtvrtohorách. Z rostlin jsme pak u nádraží obdivovali již odkvetlý chráněný kosatec žlutý.
2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 1 Vojta Koštíř a Šimon Járský na místě dosahu vln mořského příboje v období křídy, kdy po zemi chodili dinosauři.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 2 Vojta Koštíř vybírá mechovky ze sutě.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 3 Šimon Járský na lokalitě Na vrších.
2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 4 Společný sběr křídových fosílií v suti. Zleva: Šimon Járský a Vojta Koštíř.

2014_10_14-Exkurze za křídovými zkamenělinami a modrásky
Obr. 5 Detail valounů a sutě – zbytcích dávného křídového moře.

Celkově se akce vydařila a těšíme se na další.

Dr. Tomáš Kočí, Vojtěch Koštíř (sexta), Šimon Járský (prima)

 

Beseda s Mgr. Radkem Vodrážkou

Možná jste zaregistrovali nejnovější úspěchy českých geologů a paleontologů, kteří během terénních výzkumů v Antarktidě našli v mořských sedimentech velké množství unikátních zbytků zkamenělých živočichů a rostlin. Mezi nejvýznamnější nálezy patří kosterní pozůstatky velkého vodního ještěra plesiosaura, fosilní schránky obřích amonitů a loděnek nebo zkamenělá dřeva stromů.
Jeden z nejvýznamnějších nálezů byl učiněn na ostrově Vega. Tam vědci narazili na zkamenělé úlomky kostí. Část kostry druhohorního mořského ještěra plesiosaura poté vyzvedli.
Po následující čtyřměsíční cestě se vzorky dostaly do laboratoří České geologické služby. Její preparátoři strávili stovky hodin jejich čištěním, mechanickou a chemickou preparací a konzervováním.

S jedním z členů expedice Mgr. Radkem Vodrážkou připravujeme besedu pro studenty, která se uskuteční v průběhu měsíce října.

Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/cesti-paleontologove-objevili-v-antarktide-kosti-jestera-p34-/zahranicni.aspx?c=A140919_120009_zahranicni_zt

 

Bankéři do škol

Dne 18.9.2014 probíhal na několika vybraných školách projekt společnosti Scio Bankéři do škol. Cílem projektu (pro školy zdarma) bylo zprostředkovat studentům setkání s některou velmi zajímavou a inspirativní osobností z oblasti bankovnictví, která jim poutavou formou předá informace o některých ekonomických tématech z oblasti finanční gramotnosti.
V tento den přijel na naši školu vrcholový manažer Ing. Ivan Ivančo, generální ředitel české pobočky Poštové banky. V první části programu se studentům septimy a oktávy představil a inspiroval je svým životním příběhem, ve druhé části se věnoval ekonomickým tématům z oblasti finanční gramotnosti. Pan Ivančo studenty velmi zaujal jak svými odbornými znalostmi, tak svým sympatickým přístupem, a studenti s ním velmi zaujatě a informovaně diskutovali. Myslíme, že takovýchto počinů prolínání teorie a praxe ve školách by mohlo být více a děkujeme za tento skvělý nápad a nabídku.

 

Obnova interiéru a exteriéru školy

Během letních prázdnin probíhalo ve škole několik úprav interiéru a exteriéru školy. Téměř všechny třídy byly barevně vymalovány, ve všech třídách došlo k instalaci či výměně žaluzií, téměř ve všech třídách, v jídelně a na schodech bylo položeno nové linoleum, do 1 třídy se zakoupil nový nábytek, byla instalována květinová a jiná výzdoba, natřeno zábradlí, byla přestavěna školní jídelna s klubovnou, před školou byl vybudován plot a vysázeny květiny, byla zpevněna cesta od hlavního vchodu do školy k brance. Na financování se podílela z velké části škola, linoleum zapaltila MČ Řepy, část úprav byla hrazena formou sponzorského daru. Na úpravách se podílelo mnoho pomocníků z řad firem, ale především zaměstnanců školy a učitelů. Všem děkujeme za jejich pomoc a úsilí na zvelebení školy a doufáme, že studenti jejich snahu ocení tím, že vše zůstane dlouho zachováno v původním, nepoškozeném stavu. Děkujeme.

Foto najdete ve fotogalerii.

 

Začátek školního roku 2014/2015

Zahájení výuky pro studenty SEKUNDY-OKTÁVY proběhne v pondělí 1.9.2014 v 8:30 hodin. Tento den bude probíhat program ve škole do 9:30 hodin. Zahájení výuky pro studenty nové PRIMY proběhne 1.9.2014 od 9:30 do 10:30 hodin.

V dalších dnech:
PRIMA-KVARTA V úterý a středu budou mít tyto třídy kurz, jak se efektivně učit. Výuka bude probíhat od 8:30 do 13 hodin. Od čtvrtka již bude probíhat normální výuka dle rozvrhu kromě všech volitelných seminářů, ať již probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
KVINTA-OKTÁVA Od úterý 2.9.2013 bude již probíhat normální výuka kromě všech volitelných seminářů, ať již probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách.

Výuka VŠECH volitelných seminářů a VŠECH cizích jazyků bude zahájena v týdnu od 8. 9. dle rozvrhu.

Výdej učebnic bude probíhat postupně na prvních hodinách každého předmětu

S pozdravem a přáním úspěšného zahájení školního roku

M. Fatrová, zástupkyně ředitelky

Mensa gymnázium, o.p.s.

 

Informace o stravování na Mensa gymnáziu

Informace o stravování na Mensa gymnáziu, o.p.s. ve školním roce 2014/2015 ke stažení zde

 

Provoz školy o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude ve škole omezený provoz, k dispozici bude vedení školy nebo asistentka školy v těchto termínech a časech:

 
30.6.-4.7. 9-13 hodin
10.7. 9-13 hodin
14.-17.7. 9-13 hodin
20.-29.8. 9-13 hodin

V případě nutnosti je možné se telefonicky obrátit na vedení školy buď e-mailem (reditel@mensagymnazium.cz, nebo telefonicky na tel.: 731460985 (M. Kindlová).

 

Volná místa ve třídách

Upozorňujeme zájemce o studium, že máme poslední volná místa pro příští školní rok v těchto třídách: sexta, septima, oktáva.
Pro více informací volejte na tel.:724141928 (Mgr. M. Fatrová).

 

Soutěž Talent základek 2014 opět ožívá!!!!

Naši školu založila Mensa ČR, což je organizace sdružující na celém světě osoby s vysokým IQ. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i poměrně nová soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 7. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda
V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje (v loňském roce jsme oslavili 20. výročí), ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty - Logickou olympiádu - a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě ty schopnosti, vědomosti a kompetence, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.
Pro studenty se pořádá mnoho soutěží, převážná většina z nich je ale zaměřena buď sportovně nebo na znalosti a vědomosti v jednom konkrétním oboru (např. předmětové olympiády, literární soutěže, programátorské soutěže atp.). Tato naše soutěž je inovativní v tom, že skloubí několik různých schopností, dovedností a znalostí, a že vítězem bude jedinec, který má vynikající logické myšlení, k tomu skvělé všeobecné znalosti a ještě si všímá místa, kde žije. Tím se chceme trochu přiblížit k řeckému vzoru „kalokagathía“, kdy hledáme všestranně rozvinutého a nadaného jedince. Ale nejen hledáme, my se aktivně snažíme v žácích touto soutěží tyto schopnosti rozvíjet a podporovat. Tím, že se žáci budou chtít této soutěže zúčastnit, budou motivováni k tomu, že si vědomosti, znalosti a informace pro tuto soutěž důležité aktivně vyhledají a zjistí. Tím v nich podporujeme touhu po sebevzdělávání, schopnost vyhledávat a třídit informace, rozvoj logického myšlení, paměti a dalších psychologických charakteristik.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012 na naší škole a byla určena pro žáky 1. stupně ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Zúčastnilo se jí tehdy celkem 42 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.
Starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková soutěž tehdy i zahajovala a předala za MČ Praha 17 drobné dárky. Vyhlašování výsledků se tehdy ujala společně s ředitelkou naší školy vedoucí odboru školství, kultury a sportu MČ Prahy 5 Mgr. Kateřina Kulíšková, která zastupovala starostu Prahy 5.
Ve školním roce 2014/2015 chceme tuto soutěž nejen obnovit, ale možná i rozšířit na další městské obvody.

Pravidla soutěže:
Soutěž bude letos zatím určena pro studenty 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž bude mít jen 1 finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne během měsíce listopadu přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17- Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 15 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 60 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní roku 2014 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat písemně na papír, na druhou budou odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli. Mezi oběma částmi bude 15minutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby přiměřeně odpovídal věku soutěžících. Tato baterie otázek se bude týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V prvním ročníku soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejícím ročníku to byly mobilní telefony, tablety a vstupenky do multikina, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

Registrujte se tedy již od 1.8.2014 do Logické olympiády a máte šanci postoupit do Talentu základek! Těšíme se na Vás!

 

Konference Ostrava

22. dubna 2014 se v Ostravě konala 2. pracovní konference „Učíme nadané žáky“, kterou pořádaly Jana Škrabánková a Renata Kovářová z PedF Univerzity v Ostravě. Po úvodních přednáškách byla odpolední část rozdělena do dvou sekcí – Diagnostika a vzdělávání nadaných žáků a Strategie vzdělávání nadaných žáků. V první sekci vystoupily kromě jiných i Marcela Fatrová (Strasti a slasti učitelů nadaných) a Barbora Kosíková (Vzdělávání nadaného dítěte od narození po maturitu), obě za Mensa gymnázium. Oba příspěvky byly účastníky velmi kladně hodnoceny především proto, že vycházely z dlouholetých praktických zkušeností s nadanými. z Mensa gymnázia se konference ještě účastnila speciální pedagožka Pavla Vošahlíková a učitel fyziky a chemie Martin Konečný. Na závěr se naše výprava podívala do Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů PedF OU, kde měla možnost podívat se, jak funguje zařízení Eye Tracker. Tohle unikátní zařízení začali v Ostravě používat mimo jiné k diagnostice nadaných.

 

Konference Dunajská Streda

10.-11. dubna 2014 se konala 7. mezinárodní konference o nadaných "Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti" v Dunajskej Strede.

Naše partnerská bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti oslavila 20. výročí vzdělávání nadaných na Slovensku a 15. výročí své existence dvoudenní mezinárodní konferencí konanou pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviča.
Kromě slovenských a českých účastníků se sešli odborníci z Finska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Ruska. Jolana Laznibatová, ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, informovala přítomné o systému vzdělávání nadaných na Slovensku. Dále jsme se dozvěděli, že v Maďarsku začali před několika lety budovat síť pro nadané, která má za úkol podchytit a podporovat nadané děti. Tuto síť maďarští odborníci postupně chtějí vybudovat v celé Evropě, zatím je připojeno na 30 zemí. Více na http://www.talentcentrebudapest.eu/talentmap/. Ve Finsku sice nejsou nadaní vzděláváni separovaně, ale školy mnohem více individualizují výuku než u nás. Ve školách mají mnoho programů, které podporují rozvoj nadání. Ve Slovinsku byli nadaní v novém školském zákoně definováni nikoliv jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jako skupina s dodatečnými a odlišnými potřebami. Školy jsou finančně podporovány. Gymnázium I.P. Pavlova v Kazani v Rusku je jednou z ruských škol, které cíleně podporují rozvoj nadání. Velký důraz je ve škole kladen na rozvoj celé osobnosti – na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu.
Z českých škol se na konferenci prezentovala ZŠ Čtyřlístek z Uherského hradiště, Open Gate z Babic a především naše škola - Mensa gymnázium. Velký úspěch měla přednáška školní psycholožky Jitky Hofmannové o typologii nadaných dětí a přednáška učitelek výtvarné výchovy Hany Šromové (její text přečetla Barbora Kosíková, protože se paní učitelce týden před konferencí narodil syn) a Hany Dočkalové o výchově výtvarným uměním. Mensa gymnázium dbá na to, aby se nadaní nejen vzdělávali, ale aby se rozvíjeli celkově jako osobnost, proto je zde věnována velká pozornost výchovám (výtvarné, hudební i tělesné). Magda Kindlová a Marcela Fatrová pohovořily o tom, jak funguje naše škola a paní ředitelka ještě večer všem zazpívala s místní kapelou.
Druhý den konference byl zaměřen více prakticky – přednášeli učitelé a rodiče nadaných. Z konference jsme si přinesli mnoho zajímavých podnětů, setkali se s mnoha zajímavými lidmi a dle ohlasů účastníků jsme velmi pozitivně zviditelnili naši školu.

2014_06_18-Konference Dunajská Streda 2014_06_18-Konference Dunajská Streda 2014_06_18-Konference Dunajská Streda

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014

Ve dnech 13. a 14.3.2014 se konala konference Mensy ČR s názvem Mensa pro rozvoj nadání, která přilákala okolo 200 zájemců z celé republiky. Byli to převážně učitelé z různých typů škol od mateřských po vysoké, psychologové, zástupci ČŠI, MŠMT, NIDV a krajských úřadů a dorazili i významní zahraniční hosté - MUDr. Ranko Rajović ze Slovinska, autor metody NTC Learning a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International. a PhDr. Jolana Laznibatová, CSc, zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Ve čtvrtek se konference konala v Poslanecké sněmovně a v pátek 14. března na naší škole, Mensa gymnáziu.
Na Mensa gymnáziu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Kromě účastníků mensovní konference, kterých přišlo přes 60, se k nám ještě přijeli podívat hosté-učitelé z partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. V době mezi 9. a 14. hodinou mohli zájemci navštívit několik workshopů, kde se seznámili s metodami práce s nadanými studenty v nejrůznějších předmětech, např. v zeměpise, dějepise, matematice, literatuře, a většinou si je mohli vyzkoušet i sami na sobě. Nejvíce zájemců bylo o workshop s ukázkou práce s hlasovacím zařízení, kde naše kolegyně ukázala, že lze s touto novinkou pracovat i bez interaktivní tabule. Kromě toho bylo pro zájemce připraveno několik ukázkových hodin, kdy mohli pedagogové na vlastní oči vidět naše učitele při práci s nadanými přímo v praxi. K vidění byla výuka anglického jazyka, literatury, fyziky, matematiky, zeměpisu, biologie, základů společenských věd a výtvarné výchovy.
Podle dotazníkového šetření se návštěvníkům na našich konferenčních workshopech a ukázkových hodinách líbilo, odcházeli spokojeni a obohaceni o nové nápady, které jim budou přínosem pro jejich další praxi.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím, kteří se zapojili do konference a přispěli k jejímu zdárnému průběhu ať už jako aktivní tvůrci workshopů nebo ukázkových hodin, či jako organizační pomocníci. Také děkujeme všem studentům, kteří v ukázkových hodinách dobře pracovali, vytvářeli tvůrčí atmosféru a byli vstřícní k požadavkům učitelů i vedení školy a tím přispěli k dobré prezentaci školy. Foto z konference najdete ve fotogalerii.

 

Den Země

Dne 6.5.2014 se na Řepích uskutečnil již tradiční Den Země. Naši studenti si připravili 3D model splachovacího záchoda, deskovou hru s environmentálními tématy, ukázku přírodních zdrojů elektřiny (např. z pomeranče, brambor aj.), alternativní zdroje energie (solární panel, větrná elektrárna a vodní turbína), poznávačka hornin, kvíz na environmentální téma s hlasovacím zařízením Active Expression a mnoho dalších soutěží a her. Část expozic se nacházela venku před školou, část byla v našich učebnách. Návštěvníci Dne Země byli ve věku od MŠ až po SŠ.

 

Zájezd Anglie, Skotsko

Ani letošní školní rok nebyl výjimkou a se studenty z různých ročníků jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Velké Británie. Tentokrát byl naším cílem Wales a střední Anglie a strávili jsme tam nezapomenutelné dny.
Již při cestě tam jsme měli zážitek z trajektu, který nás převezl z Rotterdamu do města Hull, odkud to byl už jen kousek do Liverpoolu – města, které proslavila skupina Beatles a muzeum této slavné skupiny jsme také navštívili.
Další zastávky byly v historických městech Chesteru a Conwy, kde jsme se mohli obdivovat nejen středověkým památkám, ale v Conwy i přímořské atmosféře a samozřejmě všudypřítomnému deštivému počasí, které Britové berou jako „normální“.
Ubytování v rodinách bylo velice příjemné a studenti byli nadšení vstřícným přijetím – někteří byli dokonce na závěr pochválení rodinami, že jejich angličtina je výborná (což jsme zase s povděkem kvitovali my učitelé).
Závěrečný den jsme strávili v Londýně a jelikož se počasí trošku umoudřilo, mohli jsme si v klidu prohlédnout několik památek a celou výpravu jsme zakončili u „Londýnského oka“.

Petr Kubačák

 

Konference Budapešť

Ve dnech 8.-10.5. se v maďarské Budapešti konala mezinárodní konference Talentday, které se zúčastnila za naši školu Mgr. Mária Kuková, která má již bohaté zkušenosti s účastí a vystupováním na mezinárodních konferencích, především pro učitele matematiky. Na konferenci se sjeli nejznámější odborníci z celého světa na problematiku vzdělávání nadaných dětí (Maďarsko, Slovinsko, Velká Británie, USA, Finsko, Izrael aj.) a předávali si zkušenosti jak ze školní praxe, tak z rozšiřování povědomí o talentovaných dětech a tvorbě sítí organizací, které jim nabízejí kvalitní programy pro jejich rozvoj.

 

Konference o nadání - 10.-11.4.2014 Dunajská Streda

Naše partnerská bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti oslavila 20. výročí vzdělávání nadaných na Slovensku a 15. výročí své existence dvoudenní mezinárodní konferencí konanou pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviča.Kromě slovenských a českých účastníků se sešli odborníci z Finska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Ruska. Jolana Laznibatová, ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, informovala přítomné o systému vzdělávání nadaných na Slovensku. Dále jsme se dozvěděli, že v Maďarsku začali před několika lety budovat síť pro nadané, která má za úkol podchytit a podporovat nadané děti. Tuto síť maďarští odborníci postupně chtějí vybudovat v celé Evropě, zatím je připojeno na 30 zemí. Více na http://www.talentcentrebudapest.eu/talentmap/. Ve Finsku sice nejsou nadaní vzděláváni separovaně, ale školy mnohem více individualizují výuku než u nás. Ve školách mají mnoho programů, které podporují rozvoj nadání. Ve Slovinsku byli nadaní v novém školském zákoně definováni nikoliv jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jako skupina s dodatečnými a odlišnými potřebami. Školy jsou finančně podporovány. Gymnázium I.P. Pavlova v Kazani v Rusku je jednou z ruských škol, které cíleně podporují rozvoj nadání. Velký důraz je ve škole kladen na rozvoj celé osobnosti – na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu.
Z českých škol se na konferenci prezentovala ZŠ Čtyřlístek z Uherského hradiště, Open Gate z Babic a především naše škola - Mensa gymnázium. Velký úspěch měla přednáška školní psycholožky Jitky Hofmannové o typologii nadaných dětí a přednáška učitelek výtvarné výchovy Hany Šromové (její text přečetla Barbora Kosíková, protože se paní učitelce týden před konferencí narodil syn) a Hany Dočkalové o výchově výtvarným uměním. Mensa gymnázium dbá na to, aby se nadaní nejen vzdělávali, ale aby se rozvíjeli celkově jako osobnost, proto je zde věnována velká pozornost výchovám (výtvarné, hudební i tělesné). Magda Kindlová a Marcela Fatrová pohovořily o tom, jak funguje naše škola a paní ředitelka ještě večer všem zazpívala s místní kapelou.
Druhý den konference byl zaměřen více prakticky – přednášeli učitelé a rodiče nadaných. Z konference jsme si přinesli mnoho zajímavých podnětů, setkali se s mnoha zajímavými lidmi a dle ohlasů účastníků jsme velmi pozitivně zviditelnili naši školu.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2014/2015.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení podle registračních čísel najdete zde.

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
2014123 200 přijat
2014113 159 přijat
2014109 153 přijat
2014120 152 přijat
2014102 146 přijat
2014103 146 přijat
2014105 146 přijat
2014106 146 přijat
2014107 146 přijat
2014112 146 přijat
2014117 146 přijat
2014119 146 přijat
2014122 146 přijat
2014124 146 přijat
2014125 146 přijat
2014127 146 přijat
2014129 146 přijat
2014135 146 přijat
2014110 145 přijat
2014118 145 přijat
2014128 145 přijat
2014132 145 přijat
2014114 144 přijat
2014501 144 přijat
2014115 143 přijat
2014116 142 nepřijat
2014121 141 nepřijat
2014104 140 nepřijat
2014101 134 nepřijat
2014126 85 nepřijat
2014131 85 nepřijat
2014134 83 nepřijat
2014130 83 nepřijat
2014133 83 nepřijat
2014111 45 nepřijat
2014108 44 nepřijat
 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014

Ve dnech 13. a 14.3.2014 se konala konference Mensy ČR s názvem Mensa pro rozvoj nadání, která přilákala okolo 200 zájemců z celé republiky. Byli to převážně učitelé z různých typů škol od mateřských po vysoké, psychologové, zástupci ČŠI, MŠMT, NIDV a krajských úřadů a dorazili i významní zahraniční hosté - MUDr. Ranko Rajović ze Slovinska, autor metody NTC Learning a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International. a PhDr. Jolana Laznibatová, CSc, zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Ve čtvrtek se konference konala v Poslanecké sněmovně a v pátek 14. března na naší škole, Mensa gymnáziu.

Na Mensa gymnáziu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Kromě účastníků mensovní konference, kterých přišlo přes 60, se k nám ještě přijeli podívat hosté-učitelé z partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. V době mezi 9. a 14. hodinou mohli zájemci navštívit několik workshopů, kde se seznámili s metodami práce s nadanými studenty v nejrůznějších předmětech, např. v zeměpise, dějepise, matematice, literatuře, a většinou si je mohli vyzkoušet i sami na sobě. Nejvíce zájemců bylo o workshop s ukázkou práce s hlasovacím zařízení, kde naše kolegyně ukázala, že lze s touto novinkou pracovat i bez interaktivní tabule. Kromě toho bylo pro zájemce připraveno několik ukázkových hodin, kdy mohli pedagogové na vlastní oči vidět naše učitele při práci s nadanými přímo v praxi. K vidění byla výuka anglického jazyka, literatury, fyziky, matematiky, zeměpisu, biologie, základů společenských věd a výtvarné výchovy.

Podle dotazníkového šetření se návštěvníkům na našich konferenčních workshopech a ukázkových hodinách líbilo, odcházeli spokojeni a obohaceni o nové nápady, které jim budou přínosem pro jejich další praxi.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím, kteří se zapojili do konference a přispěli k jejímu zdárnému průběhu ať už jako aktivní tvůrci worshopů nebo ukázkových hodin, či jako organizační pomocníci. Také děkujeme všem studentům, kteří v ukázkových hodinách dobře pracovali, vytvářeli tvůrčí atmosféru a byli vstřícní k požadavkům učitelů i vedení školy a tím přispěli k dobré prezentaci školy. Foto z konference najdete ve fotogalerii.

 

Přijímací řízení

Všem zájemcům o studium na naší škole připomínáme:

Pokud jste již uspěli v testech IQ, můžete se nyní objednávat na test struktury inteligence, což je další krok pro přijetí. Jedná se o asi půlhodinový pohovor se školní psycholožkou, kde bude zjišťován studijní potenciál studenta a další předpoklady pro studium na naší škole.

V případě zájmu o test struktury inteligence se objednávajte na tel.257328786 (sekretariát).
Termíny: libovolná středa 9-13:30 hodin

Pokud již máte testy struktury inteligence za sebou, a budete podávat přihlášku kes studiu, věnujte pozornost následujícím informacím.

Pokud budete podávat přihlášku na naši školu, připomínáme termín podání přihlášky, a to do 15.3.2012.

Přihlášku posíláte nebo nosíte sami na vybranou školu. Přihláška ke studiu je ke stažení na našem webu www.mensagymnazium.cz (pozor, má dvě strany!). Na přihlášku nevyžadujeme potvrzení od lékaře, termíny přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení jsou 23.4. a 24.4.2014. Podrobnější informace též na našem webu v sekci Přijímací řízení.

Přejeme všem úspěch při přijímacím řízení.

 

Představení Démoni na slunci - muzikál z autorské dílny studentky oktávy Lenky Svobodové

Co byste udělali, kdybyste dnes zjistili, že Vaše životní láska má HIV? Byl by zítřek stejný?

Zveme Vás na studentský muzikál Mensa gymnázia a zároveň charitativní představení, jehož výtěžek studenti věnují na konto nadace Dobrého anděla.

Datum a čas: 11.06.2014 - 19:00
Kde: Divadlo Za plotem
Autor: Lenka Svobodová
Vstupné: 100,- Kč

Lístky možno objednat na facebookových stránkách představení www.facebook.com/events/260680037447066/ nebo přes e-mail smajlenka@email.cz, vstupenky možno zakoupit též na místě.

 

Student oktávy v hitparádě Óčka!!!!

Student oktávy naší školy se dostává pod pseudonymem Jakub Ondra do povědomí veřejnosti díky svému hudebnímu talentu! Od příležitostného zpívání na ulici se dostává na přední příčky hitparád! Čtěte a poslouchejte na http://www.bravoweb.cz/stars/devatenactilety-kluk-z-prazske-ulice-miri-do-hitparad-8117.

 

Den otevřených dveří – 22.1.2014

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 22.1.2014. Ten první (20.11.2013) Den otevřených dveří byl ve znamení projektů, kdy jsme se rozhodli nechat návštěvníky nahlédnout do našeho know how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se velmi osvědčil a pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak mohli shlédnout jednak tvorbu zajímavých posterů jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry k danému tématu.

Tento lednový Den otevřených dveří bude probíhat tradičně - od 10 do 13:45 hodin budou k nahlédnutí ukázkové hodiny v jednotlivých třídách, např. matematika, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, dějepis, ZSV aj. Návštěvníci uvidí zajímavé pokusy, práci s mikroskopy, nové pomůcky a práci s naším nejnovějším hitem- hlasovacím zařízením.

Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech.

Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Zájemci o studium a jejich rodiče mohou získat na Dnu otevřených dveří především informace o škole.

 

Má úsečka lichý počet bodů?

Také vám někdy vrtalo hlavou, jestli je nekonečno sudé nebo liché? Naší studentce tato otázka nedala spát a tak natočila hned několik zajímavých videí na velmi podobné téma. Na této stránce (umis­ucit.khanovaskola.cz/kristyna­smidova) se společně s Kristýnou můžete zamyslet nad tím, jestli je nekonečný počet bodů na úsečce a dalších útvarech sudý nebo lichý. Zde také můžete pro videa hlasovat a podpořit je tak v soutěži Umíš učit? Ukaž se! Držíme palce, ať se v soutěži zadaří! :­)

Více o soutěži, kterou pořádá Khanova škola, se můžete dozvědět zde (umis­ucit.khanovaskola.cz) a zde (umis­ucit.khanovaskola.cz/kristyna­smidova).

 

Vážení a milí rodiče, studenti, učitelé a přátelé školy!

Nachýlil se konec dalšího roku, a tak dovolte, abychom Vám všem popřáli krásné a bohaté Vánoce prožité v klidu a míru.
Do nového roku 2014 přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví a také trochu štěstí.
Ať se Vám splní všechna Vaše přání.

 

Publikační činnost kolegyně PhDr. E. Patákové

V prosinci vyšla kniha „Metody tvorby úloh pro nadané žáky“ autorky PhDr. Evy Patákové (naší učitelky matematiky).
Kniha se zabývá tvorbou náročných a netradičních úloh z metodologického hlediska. Publikace má tři cíle:
1) Jak napovídá název knihy, hlavním cílem je seznámit čtenáře s různými metodami tvorby úloh pro nadané žáky. Předkládané metody jsou obecné, je možné je využít i k tvorbě snadných či návodných úloh. Jejich síla však tkví hlavně v možnostech tvořit s minimem námahy zajímavé, náročné a originální úlohy, které vycházejí z aktuálních potřeb učitele při práci s nadaným žákem a které mají potenciál nadaného žáka maximálně rozvinout. Vytváření náročných úloh „šitých nadanému žákovi na míru“ koresponduje s dnešními požadavky individualizace ve výuce a rovněž akcentuje dnešní pohled na nadání jako specifickou vzdělávací potřebu.
2) Druhým cílem je vytvoření sbírky netradičních úloh, které učitel či rodič může vzít a přímo předložit žákům. Sbírka je netradiční v tom, že úlohy nejsou řazeny podle obtížnosti ani podle tématu, ale podle geneze vzniku. Proto je také upuštěno od tradičního číslování úloh, kdy se v každé kapitole začíná Úlohou 1, a pro úlohy je zavedeno kontinuální číslování přes celou knihu.
3) Mnohé z předkládaných metod je možné využít nejen pro práci učitele za účelem vytvoření úloh pro nadané žáky, ale také jako aktivitu pro žáky. Cílem takových aktivit bývá většinou jak rozvoj tvořivého myšlení žáka, tak rozvoj jeho matematických dovedností (např. prozkoumáním určitého tématu z různých úhlů pohledu prostřednictvím generování vlastních úloh či vlastního kladení otázek). Možnosti takového využití aktivit jsou v příslušných kapitolách rovněž nastíněny.
Autorka se tvorbě úloh věnuje dlouhodobě (např. je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, tvoří úlohy i do jiných soutěží). Kniha je završením jejího pětiletého úsilí na studování a vytváření metod tvorby úloh, během této doby byly mnohé výstupy prezentované na didakticko-matematických konferencích (českých i mezinárodních). Metody prezentované v knize autorka odzkoušela na Pedagogické fakultě se studenty učitelství při výuce předmětu „Matematický talent a jeho rozvoj“ a rovněž s našimi studenty při výuce matematiky na Mensa gymnáziu.

2013_12_27-Metody

 

Jsme Dobrými anděly!!!

Jak jsme avizovali před oslavou 20. výročí existence školy, věnovali jsme veškerý výtěžek z akce na konto nadace Dobrý anděl. Nakonec jsme předali na konta potřebným celých 18.000 Kč!!! Všem, kteří naším prostřednictvím přispěli, moc děkujeme, a mohou si letos odškrtnout jeden dobrý skutek. A my věříme, že i díky nám bude mít někdo krásné Vánoce a o nějaký ten dárek navíc pod stromečkem.

 

Zájezd do Slovinska

Ve dnech 12.-13.12.2013 se uskutečnil zájezd studentů naší školy do Slovinska. Hlavním cílem bylo uspořádání meziškolního turnaje mezi naší školou a 3 slovinskými školami (Osnovna šola Kidričevo, Osnovna šola Ormož a Osnovna šola Cirkovce) v deskových hrách, na což jsme získali příspěvek v podobě grantu od Magistrátu hlavního města Prahy.
Zápolilo se v šachu, piškvorkách, Člověče, nezlob se, ve hře UNO a dalších hrách (Blokus, Carccassone,Osadníci z Katanu, Ubongo aj.) Součástí naší návštěvy byla i prohlídka dvou ze tří škol. Obě školy se zaměřují stejně jako my na vyhledávání nadaných studentů a následnou péči o ně. Na to jsou velmi nadstandardně vybaveny – kromě skvěle vybavených odborných učeben se zázemím i personálním obsazením- psychologové a speciální pedagogové.
Naše výprava byla přijata královsky – v obou školách byl pro nás připraven skvělý program, takže jsme se ani chvíli nenudili- kromě turnaje jsme se zúčastnili krátce výuky, prohlédli jsme si obě školy, školy pro nás připravily i vystoupení pěvecká, taneční a recitační a také besedu se světoznámým slovinským horolezce Viki Grošeljem. Také jsme zavítali na historickou památku – hrad v Kidričevu, kde jsme shlédli i výstavu tradičních slovinských masek. Večer pro nás slovinští přátelé připravili noční bojovku pro smíšená družstva s plněním vědomostních úkolů. Pro studenty bylo také přínosem, že veškerá komunikace probíhala převážně v angličtině, takže si mohli procvičit teoretické znalosti prakticky a nenuceně. Kromě toho si mohli vyzkoušet, že slovanské jazyky mají mnoho společných slov. Vyučující při společných debatách probírali problémy školství a zároveň si vyměňovali inspirativní zkušenosti. A nakonec jsme se domluvili, že toto setkání rozhodně nebylo poslední a že návštěvníky ze Slovinska uvítáme v roce 2014 v Praze. Doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně jako naší výpravě ve Slovinsku!

 

Zpráva o turnaji v šachu

V sobotu 23. listopadu byl v budově Mensa gymnázia v pražských Řepích uspořádán první šachový turnaj ze série Přeborů Prahy mládeže jednotlivců. Za organizací kromě mé osoby stojí ještě Pražský šachový svaz a v neposlední řadě Mensa gymnázium o.p.s. Turnaj byl hrán v několika věkových kategoriích a zúčastnilo se ho celkem 88 chlapců a dívek převážně z pražských oddílů. Mimopražská účast byla bohužel omezena jen na výpravu z nedalekého Buštěhradu. Prostředí školy bylo pro turnaj ideální, kategorie hrály nerušeně v různých místnostech a rodiče měli spoustu místa na posezení a odpočívání od hrajících ratolestí. Od mnoha rodičů na mne padaly dotazy ohledně školy, které jsem rád zodpověděl a doporučoval následně návštěvu dne otevřených dveří.
Vojtěch Rut, za organizační tým

 

PROGRAMOVÝ TÝDEN 200 LET OD BITVY NÁRODŮ U LIPSKA – EVROPA DNES – Lipsko 4.- 8.11.2013

Studenti tercie a kvarty strávili v termínu 4. - 8. 11. 2013 týden ve strašidelném zámku Bahratal (www.kasimir.de), který slouží jako vzdělávací středisko a který leží na německo-české hranici na úpatí krásných Labských pískovců, na programovém týdnu pořádaném při příležitosti 200 let od Bitvy národů u Lipska. Vzhledem k tomu, že šlo o dotovaný projekt, byly náklady na akci velmi minimální. Programu se kromě studentů z naší školy zúčastnili i studenti z jedné německé školy, což vedlo jednak k nutnosti konverzovat v cizím jazyce, jednak k navázání spolupráce a kontaktů s touto školou v Německu. Podařilo se vytvořit jedinečnou kombinaci zprostředkování historie a mezinárodního setkání mládeže. Studenti si mohli prohlédnout historické originální scény bitvy v Lipsku a okolí a historická místa v Čechách - Nakléřov, Chlumec, Přestanov a Ústí nad Labem s historickými originálními materiály týkajícími se Bitvy národů. Součástí programu byla i zážitková pedagogika a interkulturní metody. Byla to skvělá akce, která sloužila jako ideální doplněk ke školní výuce. Večer před odjezdem si studenti společně zahráli interkulturní tematickou hru “200 let od Bitvy národů – Evropa dnes”, po jejímž vyhodnocení následovala diskotéka a následný ranní odjezd domů.

 

Pražská polymerová společnost-desátý sraz 8.12.2013

Přihlašování na prosincový sraz začalo. ANO, i nováčci se mohou přihlásit, i začátečníci bez vybavení se mohou přijít podívat, může zkrátka přijít úplně kdokoli. L. Marečková

 

PROGRAMOVÝ TÝDEN 200 LET OD BITVY NÁRODŮ U LIPSKA – EVROPA DNES – Lipsko 4.-8.11.2013

Studenti tercie a kvarty strávili v termínu 4. - 8. 11. 2013 týden ve strašidelném zámku Bahratal (www.kasimir.de), který slouží jako vzdělávací středisko a který leží na německo-české hranici na úpatí krásných Labských pískovců, na programovém týdnu pořádaném při příležitosti 200 let od Bitvy národů u Lipska. Vzhledem k tomu, že šlo o dotovaný projekt, byly náklady na akci velmi minimální. Programu se kromě studentů z naší školy zúčastnili i studenti z jedné německé školy, což vedlo jednak k nutnosti konverzovat v cizím jazyce, jednak k navázání spolupráce a kontaktů s touto školou v Německu. Podařilo se vytvořit jedinečnou kombinaci zprostředkování historie a mezinárodního setkání mládeže. Studenti si mohli prohlédnout historické originální scény bitvy v Lipsku a okolí a historická místa v Čechách - Nakléřov, Chlumec, Přestanov a Ústí nad Labem s historickými originálními materiály týkajícími se Bitvy národů. Součástí programu byla i zážitková pedagogika a interkulturní metody. Byla to skvělá akce, která sloužila jako ideální doplněk ke školní výuce. Večer před odjezdem si studenti společně zahráli interkulturní tematickou hru “200 let od Bitvy národů – Evropa dnes”, po jejímž vyhodnocení následovala diskotéka a následný ranní odjezd domů.

 

Schola Pragensis - Kongresové centrum 21.-23.11.2013

Kdo byl ve dnech 21.-23.11.2013 v Kongresovém centru, mohl navštívit přehlídku pražských středních škol Schola Pragensis. Náš stánek č. 412 patřil mezi velmi oblíbené. Zájem byl o hlavolamy, kterých bylo na stánku okolo 40 a zájemci si mohli vyzkoušet je složit či vyřešit logické kvízy. Za to ti nejlepší z řešitelů mohli dostat jako tradičně poukaz na IQ testování v Mense ČR zdarma. Kromě toho mohli návštěvníci u našeho stánku získat spoustu informací o škole, letáček s meme komiksy a IQ v prášku. Myslím, že každý, kdo se u stánku zastavil, vycítil skvělou atmosféru, která na škole vládne mezi žáky, pedagogy a mezi studenty a pedagogy. Foto ve fotogalerii.

 

Pražská polymerová společnost Vás zve na akci.

Všichni, kdo rádi tvoříte z polymerové hmoty, přijďte v neděli na akci Pražské polymerové společnosti na naší škole. Naše škola poskytuje prostory této společnosti k akcím, na kterých vznikají krásné výtvory z polymerové hmoty. Navštivte stránky https://www.facebook.com/groups/liemspps.

Pražská polymerová společnost

 

Dny otevřených dveří – 20.11.2013 a 22.1.2014

Zveme všechny zájemce o studium na naše Dny otevřených dveří, které se uskuteční 20.11.2013 a 22.1.2014. Ten první (20.11.2013) Den otevřených dveří bude ve znamení projektů. Rozhodli jsme se první den otevřených dveří nechat návštěvníky nahlédnout do našeho now how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se velmi osvědčil a pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak budou moci shlédnout jednak tvorbu zajímavých posterů jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry k danému tématu.
Zároveň budou moci zájemci o studium a jejich rodiče získat informace o škole, někteří si jistě zahrají se školním klubem deskových her a opravdoví zájemci o studium se pustí do vyplňování IQ testu ve 14 hodin, což je jedna z podmínek pro přijetí na naši školu.
Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.
Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Výšlap na Sněžku - 2. ročník

Vážení rodiče, studenti,
dovoluji si pozvat studenty všech tříd našeho gymnázia na již druhý ročník trhlé akce: Výšlap na Sněžku, kde se studenti budou snažit překonat 1602 m jen pomocí schodů v budově školy. Níže naleznete oficiální pozvánku, kterou je v případě zájmu třeba nechat podepsat rodiči.
P.S. Ano, budou za účast body do tělocviku.
Martin Kalivoda

Výšlap na Sněžku - 2. ročník
!Se bude konat 8 – 9.11.2013 od 18:00!
(Ano, opět to bude v budově školy)
Bude stát 250,- na osobu
Je určen pro VŠECHNY studenty školy: prima – oktáva
Po úspěšném loňském prvním ročníku výšlapu na Sněžku bych Vás rád pozval na již druhý ročník praštěné buďánkovské akce! O co se jedná? Stejně jako minulý rok vybíhat schody ve škole tak dlouho, dokud nevyšlapete 1603m! Budeme rozdělovat tituly: šmatlavých plazůňů, kulhavých lezůňů a betelných šplhůňů! Na který titul máš ty? Nachystané občerstvení pro „závodníky a horaly“ je samozřejmostí. Ve škole si po jistě úspěšném zdolání „Sněžky“ můžete odpočinout a přespat do rána, tak si nezapomeňte karimatky a spacáky!
Letos nás bude čekat pár inovací v kategoriích! Můžete si vybrat z možností:
• Turista (Převýšení ze Špindlu – 718m.n.m. na Sněžku – 1602m.n.m.)
• Horal (kompletní převýšení z 0m na 1602m)
• Mallory* (Horal + zátěž + oblečení aneb: Vzít vlastní krosnu (bágl a obléct se jako správný horolezec z 30. let))
Na výšlap se prosím hlaste osobně u mě v kabinetu TV. Přihlášeni budete odevzdáním této přihlášky podepsané zákonným zástupcem a předáním startovacího poplatku 250,-. Budu se těšit na hojnou účast na 2. ročníku výšlapu.
Martin Kalivoda

 

Krajské kolo Logické olympiády na Mensa gymnáziu

Krajská kola se konají ve všech krajích v pátek 8.11.2013.
Krajské kolo pro Kraj Praha se koná 8.11.2013 od 9:00 - 14:30.
Soutěžit se bude v Mensa gymnáziu, které sídlí v ZŠ J.Wericha - Španielova 1111, Praha 6 - Řepy. Hlavní vchod do ZŠ není vchodem do gymnázia, je třeba budovu obejít zezadu a u tělocvičen už najdete vstup do gymnázia.
Kategorie A+B 9:00. Ukončení v 11:30.
Kategorie C 12:00. Ukončení v 14:30.
Markéta Houšková - 605 925 315, Martin Kalivoda, praha@logickaolympiada.cz
S sebou si vezměte psací potřeby, je povolena kalkulačka (není povolena kalkulačka na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz. Každý soutěžící na krajské kolo přinese podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící mladší než 15 let jej nechají podepsat rodiči (zákonným zástupcem), ostatní jej mohou podepsat sami.

 

Myšlení v souvislostech

Zprávu z konference "Myšlení v souvislostech" ke stažení zde

 

Výsledky nominačního kola Logické olympiády-kat. B

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 15514 řešitelů, z toho v kraji Praha 1024 studentů. Z našich studentů se do krajského kola probojovali hend 3 studenti, a to s následujícícm umístěním v kraji:

11.-12. Dudek, Krystof (tercie)
24.-26. Dedek, Petr (sekunda)
34.-40. Olšák, Radek (tercie)

Všem krajským finalistům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

 

Pro všechny, kdo se DNES chystají na oslavu 20. výročí Mensa gymnázia, o.p.s.!!!!

Šíří se mylná informace, že se oslava koná v Klubu Mlejn. NENÍ TOMU TAK, akce se koná ve SPOLKOVÉM DOMĚ na adrese K VIDOULI 727, PRAHA 5. Nejlépe se na místo dostanete autobusem č. 174 (mimo jiné jede přes metro Luka) nebo autobusem č. 168 (jede přes metro Hůrka a Nové Butovice) a vystoupíte na stanici Nárožní. Pokud bydlíte poblíž nebo je to možné, nechte doma své osobní automobily a přijeďte MHD, v okolí objektu nejsou ideální podmínky pro parkování, parkovat lze v okolních ulicích. Parkování před objektem bude vyhrazeno pro účinkující.
Tímto Vás všechny ještě jednou srdečně zveme.

S pozdravem
M. Fatrová, Mensa gymnázium, o.p.s.

 

Naučná stezka na Řepích

Spolupráce našeho Mensa gymnázia s MČ Praha 17 byla úspěšně završena vytvořením dvou tabulí z celkem 17 zastavení Naučné stezky Řepy (http://www.repy.cz/mc/naucna-stezka-repy). Stezka byla původně součástí našeho projektu Modernizace a zvyšování kvality výuky biologie, na který jsme získali grant z fondů OPPA, bohužel tato část projektu byla z grantu vyškrtnuta. Díky rozhodnutí MČ Prahy 17 se podařilo spojit síly a k realizaci naučné stezky nakonec došlo.

Na zpracování dvou tabulí se podílela předmětová komise biologie a chemie pod vedením pana učitele Mgr. Jaroslava Štercla, který společně s paní učitelkou Mgr. Janou Jilemnickou a za  spolupráce s Planetáriem Praha vytvořili tabuli číslo 9.  Tabuli č. 10 zpracoval kolega PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.

Všechny Vás srdečně zveme jednak na slavnostní otevření stezky dne 28.9.2013 v 10 hodin na konečné stanici tramvaje č. 9 a 10 před nádražím Řepy, jednak kdykoli na její prohlídku.

Naučná stezka na Řepích 1 Naučná stezka na Řepích 2

 

Oficiální pozvánka-plakát na oslavu 20. výročí vzniku školy

Oficiální pozvánka-plakát na oslavu 20. výročí vzniku školy

 

Tisková zpráva k oslavě 20. výročí od založení školy

Tisková zpráva k oslavě 20. výročí od založení školy

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na Konferenci Mensa pro rozvoj nadání, zaměřenou na vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí.

Termín: středa 13. listopadu 2013
Místo: Prostějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1

Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na stránce deti.mensa.cz/konference. V příloze najdete také informační letáček.

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen.

Těšíme se na setkání s Vámi i na Vaše náměty a nápady.

Tomáš Blumenstein, Dana Havlová, Hana Kalusová, Lenka Šnajdrová
organizační tým konference

 

Pozvánka na seminář Tvorba logických úloh

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na seminář nazvaný Tvorba logických úloh, který se bude konat v pondělí 25. listopadu 2013 v Praze.

Hlavním lektorem bude PhDr. Eva Patáková z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se na tvorbu úloh odborně specializuje. Je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, členkou Mensy ČR, na mezinárodní úrovni se zapojuje do přípravy soutěže Matematický klokan a rovněž vyučuje matematiku na Mensa gymnáziu.

Seminář se bude zabývat různými způsoby tvorby úloh pro nadané žáky (např. metoda „Co když ne-?“, využití kreativních technik, ...). Vše bude dokládáno na množství netradičních úloh. Dále bude ukázán způsob, jak pomocí tvorby úloh jako konkrétní aktivity pro žáky rozvíjet tvořivost, matematické dovednosti i schopnost kooperace žáků.

Seminář je cílen převážně na učitele druhého a třetího stupně školy. Zúčastnit se mohou i učitelé prvního stupně, protože metody prezentované na semináři jsou obecné a dobře použitelné i pro mladší děti. Je však třeba počítat s tím, že veškeré ukázkové úlohy budou z látky stupně druhého a třetího.

V případě zájmu se prosím přihlašujte co nejdříve na stránce http://goo.gl/PVvvQQ. Maximální počet účastníků je omezen na 30. Další přihlášení se budou zobrazovat pod čarou a budeme s nimi počítat jako s případnými náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Současně s přihláškou prosím zašlete platbu registračního poplatku na účet uvedený v on-line přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce.
Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu

 

Zahájení školního roku

Vážení studenti, rodiče,

Zahájení výuky pro studenty SEKUNDY-OKTÁVY proběhne v pondělí 2.9.2013 v 8:30 hodin. Tento den bude probíhat program ve škole do 9:30 hodin.

Pro studenty PRIMY proběhne zahájení školního roku v 9:30 hodin, ve stejnou dobu také začíná schůzka pro rodiče nových primánů.

V úterý 3.9.2013 budou probíhat třídnické hodiny v době od 8:30 do 13 hodin, při kterých budou kromě jiného vydávány učebnice.

Ve středu 4.9. již bude probíhat kompletní dopolední výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd, tj. od 8:30 do 13:45. V prvním týdnu ještě neprobíhají POUZE ODPOLEDNÍ volitelné semináře a cizí jazyky.

S pozdravem a přáním úspěšného zahájení školního roku

M. Fatrová, zástupkyně ředitelky

 

Školní rok zakončily školy v přírodě

I letos se většina tříd vypravila na školy v přírodě se svými třídními učiteli, zdravotníky, případně dalšími dozory. Lokality byly sice různé - hory, řeky i nížiny - a počasí nám příliš nepřálo, ale všichni bez rozdílu si pobyt mimo školu užili a mohli si odpočati přijít pro vysvědčení. Fotoreportáž ze školy v přírodě třídy sekundy z Rejdic na pomezí Jizerských hor a Krkonoš Vám přinášíme ve fotogalerii a na facebooku.

 

Schválena žádost o grant EU – 2,7 mil.

Zastupitelstvo MHMP na svém včerejším zasedání schválilo financování několika žádostí o grant v rámci evropských fondů OPPA. I naše žádost o 2,7 mil. byla vyslyšena, navíc s velmi vysokým expertním bodovým posouzením, takže ze 102 schválených projektů obsadila 13 místo. V následujících 21 měsících poběží tedy ve škole projekt s názvem Informace kolem nás, který je zaměřen na zvýšení zájmu studentů o technické předměty, především matematiku a fyziku, na zlepšení podmínek pro výuku těchto předmětů, na aktivní zapojení studentů do výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení úrovně osvojování učiva formou vlastní tvůrčí práce a kritického vytváření úsudků. Atraktivitu a praktické využití těchto předmětů budeme studentům přibližovat prostřednictvím práce s daty, a to téměř ve všech předmětech vyučovaných ve škole,což přispěje k posilování vzájemných mezipředmětových vazeb. Kromě toho bude projekt rozvíjet klíčové kompetence studentů, především pracovní a k řešení problémů, finanční gramotnost, a také průřezová témata, jako je environmentální výchova, multikulturní výchova,osobnostní a sociální výchova aj. V rámci projektu bude vybudováno moderní materiálně technické zázemí, které bude odpovídat požadavkům a potřebám studentů i pedagogů. Poté bude následovat několikastupňové školení pro učitele od práce s pomůckami pro sběr dat až po tvorbu metodik a dalších výukových materiálů.

Specifická pozornost bude věnována tvorbě a inovaci učebních materiálů, rozšíření používání elektronických výukových pomůcek, metod a forem výuky apod. Tato nová koncepce výuky bude poté začleněna do inovovaného školního vzdělávacího programu. Odborným garantem projektu bude vedoucí Katedry didaktiky fyziky MFF UK.

 

Povodně

Z nařízení zastupujícího primátora T. Hudečka je v pondělí 3. 6. 2013 naše škola zavřena a výuka nebude probíhat.

Naše škola bude i v úterý dne 4. 6. 2013 zavřena a výuka nebude probíhat. V případě, že zastupující primátor hlavního města Prahy odvolá svůj příkaz k uzavření škol na území města, vyhlašuje ředitelka školy na tento den ředitelské volno.

Situaci dále sledujeme a budeme Vás informovat.

Ve středu 5.6.2013 bude výuka probíhat již podle platného rozvrhu hodin.

 

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na středu 29.5.2013 ředitelské volno z provozních důvodů.

 

Pozvánka na akci

Objevitelská sobota (8.6.2013) - Leták

Objevitelská sobota (8.6.2013) - Detailní program

 

Vojto, díky!!!

Vojta koštíř, student kvarty, je opět čerstvým držitelem diplomu, tentokrát za 1. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář!!!! Gratulujeme a jen tak dál!

 

2. kolo přijímacího řízení

Oznamujeme, že ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na naši školu, a to na 15.5.2013.

Uchazeč o studium musí odevzdat vyplněnou přihlášky ke studiu nejdéle do 14.5.2013.

Přijímáme studenty především do 1. ročníku víceletého gymnázia (primy), ale i do vyšších ročníků (v případě volného místa).

 

Rub a líc geniality - Česká televize

V pondělí 13. 5. 2013 v 20:55 ČT1 (premiéra), úterý 14. 5. 2013 v 00:50 ČT1, pátek 17. 5. 2013 v 10:20 ČT1 (stopáž 40 minut) bude Česká televize vysílat pořad Rub a líc geniality, který se mimo jiné natáčel také v naší škole: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10399366967-rub-a-lic/213563231900004-rub-a-lic-geniality/

Video bude zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10399366967-rub-a-lic/213563231900004-rub-a-lic-geniality/video/

Anotace pořadu:
"Co dneska uvidíte? Například příběh chlapce, který se stal členem Mensy už ve čtyřech letech. Mají to nadané děti snadnější? O tom ví své lékařka a televizní odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová, které daly sudičky do vínku IQ 156. Řeč bude i o Albertu Einsteinovi, kterému učitel řečtiny prorokoval, že z něho nic nebude, nebo o geniálním matematikovi Grigoriji Perelmanovi, který je považován za největšího génia dnešní doby. Dozvíte se, proč odmítl odměnu milion dolarů. Pátráme i po případech, kdy se genialita dala do služeb zločinu."
Zdroj: http://goo.gl/JXBq0
Rub a líc geniality — Česká televize

 

Míša Kučerová - 1. místo ve fotosoutěži!!!!!!

Naše studentka kvinty Míša Kučerová se zapojila do fotografické soutěže Mladí fotografují památky, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V této soutěži ve velké konkurenci obsadila 1. místo. Pořadí na prvních třech místech bylo slavnostně vyhlášeno 18. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě. Připojujeme vítězné foto.

1. místo ve fotosoutěži

1. místo ve fotosoutěži

 

Celostátní finále Zeměpisné olympiády a Vilém Kolář

Student sexty Vilém Kolář se probojoval do celostátního finále Zeměpisné olympiády ze 180 účastníků!!!! Vilém se každý rok umisťoval na předních místech Zeměpisné olympiády v kraji, ale teprve letos bude moci zúročit své znalosti i v republikové konkurenci. Bržíme palce!

 

3. místo na Mistrovství Čech (III. zemská liga) v hip hopu formací

Natálie Skotáková, studentka sekundy naší školy, se v sobotu v Kladně se svým týmem z taneční školy B Original umístila na 3. místě na Mistrovství Čech v soutěži formací v kategorii junior v hip hopu!!!! Gratulujeme a budeme držet palce na Mistrovství ČR poslední květnový víkend v Brně!!!!

 

A máme tu dalšího vítěze!!!!

David Labský, student septimy, zvítězil v krajském kole Soutěže v programování, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Praha 2. A i on bude moci prokázat své schopnosti v celorepublikovém finále!!!!Také jemu gratulujeme a budeme držet palce!

 

Astronomický kroužek

Dají se hvězdy pozorovat přes den? Jenom jedna - Slunce. Kouknout se na něj přímo přes dalekohled se ale zásadně nedoporučuje, jak se můžete přesvědčit na kousku papíru.
Sluníčko si ale můžeme promítnout nebo použít speciální filtr. Tímhle způsobem bývají vidět sluneční skvrny - chladnější místa na povrchu Slunce, jejichž výskyt je přímo spojen se sluneční aktivitou. V našem kroužku se zatím těšíme z prvního, maličkého dalekohledu a vychutnáváme si první pozorování v provizórních podmínkách. Jako stojan pro promítací plochu nám posloužil náš nejmladší člen, ovšem záznam přesto celkem dobře odpovídal snímce sluneční fotosféry z družice SDO (Solar Dynamic Observatory).

Astronomický kroužek

Astronomický kroužek

 

Bohatá sklizeň na SOČ!!!!

Naši studenti opět zazářili na krajské přehlídce středoškolské odborné činnosti. Želízek v ohni neboli přihlášených výborných prací měla škola 7. Z toho vzešly nakonec 4 medaile - Kristýna Šmídová získala 1. místo v oboru Pedagogika se svojí prací Výuka matematiky v nižších ročnících víceletých gymnázií a 3. místo v matematice - Neobvyklé rozšíření přirozených čísel, Jan Musil 2. místo v oboru Teorie kultury za práci Problematika překladu Poeova díla-teorie překladu a vlastní tvůrčí práce, Albert Ferkl 3. místo v oboru Filosofie za práci Herakleitos z Efesu-učení, život a vliv. Všem umístěným gratulujeme a děkujeme i ostatním za reprezentaci školy a pracovní úsilí na svých pracích: Martin Havlík-Arabské jaro v Libyi, Vojtěch Glaser-Metodika tréninku skoků na trampolíně, Petr Bílek - Výuka evropského práva na gymnáziích v ČR.

Studenti na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, studenti na 3. místě jsou také navrženi k postupu, ale o nich ještě není definitivně rozhodnuto.

 

Mensa gymnázium v Českém rozhlase

Jak to chodí v Mensa gymnáziu, jediné škole pro nadané děti v České republice. Dokument vysílal Český rozhlas Vltava v pořadu Čajovna v rámci cyklu Hry a dokumenty nové generace v neděli 28. dubna v 19.00.

Více na http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/barbora-kosikova-to-vi-prece-kazdej-blbec--1205267

 

Den Země - 22.4.2013

Den Země pořádá každoročně Městská část Praha 17 za účasti a spolupráce dalších subjektů, letos např. řepských základních škol, Lesů ČR, Hasičského záchranného sboru, Českého rybářského svazu, Ekocentra Koniklec, PřF UK, fa Šimsa atd. a samozřejmě Mensa gymnázia.

Hlavním tématem byla letos voda, takže převážná většina aktivit se vztahovala k tomuto tématu.
V areálu ZŠ Jana Wericha byla rozmístěna jednotlivá stanoviště, kde jste si mohli zasoutěžit, zahrát si, pobavit se nebo se něco dozvědět. Oproti předcházejícím ročníkům byla letos navíc jedna novinka - 12 stanovišt bylo soutěžních a v případě získání všech 12 razítek do kartičky se mohl soutěžící zúčastnit slosování o věcné ceny v 16 hodin před vchodem do ZŠ Jana Wericha. Ceny byly různé -deskové hry, které věnovala na tuto akci Mensa gymnáziu firma Albi, dále poukazy na testování IQ zdarma od Mensy ČR, dále pexesa, reflexní odrazky na kolo atd.
Mensa gymnázium mělo na této akci také zastoupení v podobě 6 stanovišť, z nichž byly 3 soutěžní. Na našich stanovištích si děti mohli složit puzzle s tematikou vody na čas, prohlédnout si modely vodní elektrárny, vodojemu, zdymadla, udělat si pokusy s vodou a lentilkami, shlédnout film s tematikou vody a zasoutěžit si v poznávání lastur a ulit, udělat a prohlédnout si preparát vodního hmyzu, vymývat z vod křídového moře zkameněliny atd.

Letos se akce opět vydařila také díky krásnému počasí a všem organizátorům a studentům, kteří se na akci podíleli, patří dík. Zvláštní poděkování patří třídě sekundě, Vojtovi Koštířovi, PhDr. Tomáši Kočímu, Marku Říhovi a Mgr. Janě Jilemnické.

Den Země

ALBI

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení podle registračních čísel najdete zde.

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
2013001 143 přijat
2013002 144 přijat
2013003 144 přijat
2013004 145 přijat
2013005 159 přijat
2013006 144 přijat
2013007 145 přijat
2013008 145 přijat
2013009 146 přijat
2013010 145 přijat
2013011 144 přijat
2013012 144 přijat
2013013 157 přijat
2013014 147 přijat
2013015 143 přijat
2013016 161 přijat
2013017 158 přijat
2013018 145 přijat
2013019 147 přijat
2013020 80 nepřijat
2013021 149 přijat
2013022 144 přijat
2013023 125 nepřijat
2013024 139 přijat
2013025 149 přijat
2013026 144 přijat
2013027 146 přijat
2013028 145 přijat
 

Hra Vladimirova děvka-rozhovor

Inscenace Vladimirova děvka našeho kolegy J. Kratochvíla má premiéru 1. června 2013 ve Švandově divadle na Smíchově. Poslechněte si rozhovor s Michalem Dlouhým, který s inscenaci ztvárnil hlavní postavu Olava.

www.youtube.com/watch?v=wUOn_KBSqQY

 

Den Země - 22.4.2013

Vážení kolegové, rodiče, studenti, přátelé školy,
tímto Vás srdečně zveme na Den Země, který pořádá Městská část Praha 17 za účasti a spolupráce dalších subjektů, např. základní školy, Lesy ČR, Hasičský záchranný sbor, Český rybářský svaz, Ekocentrum Koniklec, PřF UK, fa Šimsa atd. a samozřejmě Mensa gymnázium.

Den Země se koná dne 22.4.2013 od 10 do 17 hodin.

Hlavním tématem je letos voda, takže převážná většina aktivit se bude vztahovat k tomuto tématu.
Organizace je každý rok podobná - ve venkovním areálu školy ZŠ Jana Wericha a v některých případech uvnitř u nás ve škole budou rozmístěna stanoviště jednotlivých subjektů, kde bude probíhat různý program, soutěže apod. Oproti předcházejícím ročníkům této akce je letos navíc jedna novinka - 12 stanovišt bude soutěžních a v případě získání všech 12 razítek do kartičky bude možnost zúčastnit se slosování o věcné ceny v 16 hodin před vchodem do ZŠ Jana Wericha.

Studenty primy-kvarty uvolníme na tuto akci ze školní výuky v době od 12:45 do 13:45, v případě, že poté již studenti nemají žádnou výuku, mohou na akci pokračovat až do jejího závěru.

V případě, že studenti získají všech 12 razítek do karty, ale nemohou se zúčastit slosování v 16 hodin, je kartička přenosná, mohou ji tedy někomu přenechat nebo požádat kamaráda o eventuelní převzetí ceny v zastoupení.

Mensa agymnázium bude mít na této akci také zastoupení v podobě 6 stanovišť, z nichž jsou 3 soutěžní. Na našich stanovištích si můžete složit puzzle s tematikou vody na čas, prohlédnout si modely vodní elektrárny, vodojemu, zdymadla, udělat si pokusy s vodou a lentilkami, shlédnout film s tematikou vody a zasoutěžit si v poznávání lastur a ulit, udělat si a prohlédnout si preparát vodního hmyzu, vymývat z vod křídového moře zkameněliny atd.

Pokud Vás program zaujal, budeme se na Vás těšit i u nás ve škole.

Více informací na www.repy.cz

S pozdravem
Mgr. M. Fatrová, Mensa gymnázium,o.p.s.

 

Pro uchazeče o studium

Přijímáme studenty do všech ročníků osmiletého gymnázia. Zájemcům o studium na naší škole připomínáme, že se blíží termín pro podání přihlášek na SŠ - do 15.3.2013 musí být přihláška doručena řediteli školy buď osobně nebo poštou. Také prosíme všechny uchazeče, kteří již prošli úspěšně testy IQ, aby se objednávali na testy struktury inteligence již nyní v předtermínech na tel.: 257328786 (sekretariát školy). Testy struktury inteligence se konají každou středu mezi 9. a 14. hodinou. Přijímací pohovory se budou konat ve dnech 23. a 24.4.2013 (dle data, který uchazeč uvede na přihlášce). Více podrobnějších informací o postupu při přijímacím řízení, o našich kritériích pro přijímací řízení a přihlášku ke studiu ke stažení najdete na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

 

2. a 3. místo v OČJ

Naši skvělí studenti K. Šmídová a A. Ferkl ze septimy obsadili v letošním obvodním kole olympiády v českém jazyce skvělé 2. a 3. místo a oba postupují do kola krajského (celopražského). Věříme, že i tam budou mezi nejlepšími a připíší si na svůj vrub další úspěch.

 

Ocenění Scio

Ocenění společnosti Scio

 

64. pracovní den STAN-ECHA

V pondělí 18. března 2013 se konal již 64. pracovní den Společnosti pro talent a nadání, kterého se účastní odborníci z celé republiky. Pracovní dny se zaměřují se na problematiku mimořádně nadaných dětí z pohledů psychologů, pedagogů i rodičů. Jedním z panelistů byla kromě paní ředitelky Kindlové a paní zástupkyně Fatrové i naše školní psycholožka PhDr. Jitka Hofmannová, která se svým mimořádně zajímavým příspěvkem velmi zaujala všechny přítomné. Na základě své přednášky byla dr. Hofmannová pozvána, aby promluvila na mezinárodní konferenci o nadaných, která se bude konat na podzim v Bratislavě. Tento pracovní den byl slavnostnější než jiné - křtila se nová kniha dr. Jolany Laznibatové, ředitelky naší partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislavě. Ke sváteční atmosféře přispěly dvě naše studentky Karolína Savincová ze sexty a Lenka Svobodová ze septimy, které zde zazpívaly některé muzikálové hity.

 

Kolegyně E. Patáková publikuje

Rádi bychom Vás upozornili na článek "Několik myšlenek z Eukleidových Základů", který právě vyšel v časopise Matematika, fyzika, informatika (jeden ze dvou didakticko-matematických časopisů, který je v české databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace) a který je dílem naší kolegyně ,matematikářky E. Patákové. Aktuální číslo je na adrese http://mfi.upol.cz/index.php/mfi, kde se dá celý článek stáhnout jako *.pdf. (Později tam zůstane v Archivu.) V dalším čísle čekejte volné pokračování tohoto článku.

Tato pedagožka se dlouhodobě věnuje didaktice vzdělávání nadaných studentů v matematice, je členkou Mensy ČR a v loňském roce se dostala mezi 20 nejlepších tvůrců e-learningových vzdělávacích materiálů v soutěži pořádané NIDV s názvem Domino a v níž získala Cenu praxe.

 

Karel Šíp a Tomáš Blumenstein

Předseda Mensy ČR Ing. Tomáš Blumenstein se opět objevil v televizi po boku dalších celebrit jako je Pavel Trávníček a Gábina Osvaldová v zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty dne 22.2.2013. Pořad je ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/213522161600007/video/

 

Maturiní ples 2013

Vážení rodiče, studenti, učitelé, členové Mensy a přátelé,srdečně Vás zveme na maturitní ples oktávy Mensa gymnázia.
Ples se bude konat 21.3.2013 v prostorách Retro Music Hall (Francouzská 75/4, Praha 2) od 19:00 h.
Je pro Vás připravený bohatý program za doprovodu pětadvacetičlenného Harmcore Jazz Bandu.
Vstupenky na ples můžete zakoupit u studentů současné oktávy nebo po domluvě na emailu maturitniples2013@gmail.com, na který můžete psát i vaše případné dotazy.
Cena vstupenek:
Sezení: 300 Kč
Stání: 250 Kč

Těšíme se na Vás!
studenti oktávy

 

Letní kurzy v Německu jen pro vybrané studenty

Studentka septimy Kristýna Šmídová byla doporučena a přijata k účasti na letní Deutsche Schulerakademie. Jedná se o sérii vzdělávacích kurzů z různých oborů v německém jazyce pro studenty z různých zemí, kterou pořádá vzdělávací společnost v Bonnu za spolupráce několika vysokých škol v Německu. Kurzy sice nejsou zadarmo, ale pro studenty ze sociálně znevýhodněných rodin se příspěvek snižuje na minimum. Více na www.deutsche-schuelerakademie.de/

 

Projekt Comenius

Škola se zaregistrovala do projektu Comenius. V rámci něho jsme byli osloveni školou v Turecku k účasti na jednom z jejich projektů, v němž jsou zapojeni i Řekové a Rumuni. Půjde o projekt s názvem MOTIVACE, který se bude zabývat problémem studentů ve vzdělávacím systému, např. neúspěchem, systémem zkoušení, domácími úkoly a vlivem těchto metod hodnocení na motivaci studentů.

 

Česká televize - Rub a líc nadání

Škola byla vybrána k natáčení pořadu Rub a líc, který vysílá Česká televize každé pondělí od 21:10 hodin. Pořad na téma Rub a líc nadání bude odvysílán pravděpodobně v průběhu března. Rozhovor byl veden kromě studentů a učitelů i s p. ředitelkou a předsedou Mensy ČR Ing. Tomášem Blumensteinem.

 

3. místo ve FYKOSí Fyziklání!!!

Tým studentů sexty až oktávy (Vojta Nižňanský, Kristýna Šmídová, Martin Havlík, Vilém Kolář) získal 3. místo v soutěži FYKOSí Fyziklání, který pořádá MFF UK a která je zaměřena na řešení fyzikálních úloh. V náročné konkurenci je to zvlášť ceněná bronzová medaile!

 

Článek v Geografických rozhledech-Mgr. M. Kulhánek

Náš kolega Mgr. Martin Kulhánek přispěl jako spoluautor do nejbližšího(dubnového) čísla časopisu Geografické rozhledy článkem o mezipředmětových vazbách při výuce zeměpisu. Čtěte a inspirujte se!!!

 

Vladimirova děvka vchází na jeviště!!!!

Náš kolega Mgr. Jan Kratochvíl zvítětil v soutěži Cena Alfréda Radoka za rok 2011 v konkurenci 64 divadelních her dalších autorů. Drama Vladimirova děvka vyšlo již knižně (křest se konal 1.7.2012 v Café Na půl cesty) a nyní se připravuje jeho hra k uvedení na jevišti Švandova divadla. Premiéra bude 1.6.2013 a režie se ujal Dodo Gombár. Věříme, že to není zdaleka hra poslední a že má pro nás Honza další v šuplíku!:-)

 

Poslední úspěchy PhDr. Veroniky Riedlbauchové

Naše kolegyně, vyučující českého jazyka a literatury PhDr. Veronika Riedlbauchová a v divadelních kruzích známá režisérka, sklidila v poslední době několik významných úspěchů - umístila se mezi deset vybraných projektů v rámci celoevropské soutěže CIRCUS NEXT, která se zabývá novým cirkusem a v této oblasti je to jedna z nejprestižnějších soutěží. Se svým divadelním projektem byla pozvána na CIRCUS NEXT LAB, 14 denní uměleckou dílnu v Paříži, na které spolupracuje Francie a Brazílie. Tam bylo ze 126 projektů z celého světa, v nichž participují celé stovky umělců, porotou vybráno pod hlavičkou „Mladé talenty evropského cirkusu“ (Jeunes Talents Cirque Europe) 5 umělců z Brazílie a 5 z Evropy, mezi nimiž byla právě Veronika se svým projektem. Kromě toho je laureátkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu za rok 2002, kde získala hned 3 ceny (celkově 3. cena s tím, že první nebyla udělena). Dále Cena za uvedení novinky v oblasti melodramu – iniciovala vznik nového melodramu na texty Fráni Šrámka, hudbu přímo do její recitace složil Martin Hybner. Tento melodram byl v její interpretaci natočen Českým rozhlasem. Dále obdržela Cenu za nejlepší interpretaci melodramu 2. poloviny 20. století. Také se už 15 let profesionálně věnuje recitaci a vystupuje po celé České republice.

Dále v Barceloně se každoročně vypisuje soutěž o nejlepší projekt v oblasti nového cirkusu Cirq d´Hivern. V roce 2008 se dostala až do finále a skončila druhá. Proto také dostala přednostní právo režírovat jiné představení Combinat de Cirq, na které čekají španělští režiséři až 5 let. Získat takovéto privilegium jako začínající režisérka a navíc cizinka, byl pro ni do současnosti asi největší úspěch. V současné době mělo premiéru autorské žonglérsko-akrobatické představení souboru (bra)Tři v tricku a Veroniky Riedlbauchové s názvem Plovárna na motivy Vančurova Rozmarného léta v divadle Ponec. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích sil a mezinárodních úspěchů!

 

Školní hnihovna

Seznam knih obsažených ve školní knihovně je dostupný na těchto stránkách: http://www.linkon.cz/rkuf1

Seznam ještě není úplný a bude se automaticky aktualizovat s každou úpravou a doplněním. Je možné v něm hledat při použití klávesové zkratky Ctrl+F podle jakékoli uvedené identifikace knihy (autor, název i ISBN, pokud je uvedeno).

Knihy si můžete půjčovat ve výpůjční době přímo v knihovně v přízemí školy. Správou knihovny a půjčováním knih je pověřena studentka septimy Kristýna Šmídová.

výpůjční doba:čtvrtek 14-16 hodin nebo jindy po předchozí domluvě

 

Den otevřených dveří 23.1.2013

Den otevřených dveří 23.1.2013 probíhal dle tradičního scénáře – od 10 hodin se mohli návštěvníci podívat do výuky, od 12 hodin vedl školní klub deskových her soutěže, kvízy a deskové hry a od 14 hodin se mohl ten, kdo ještě nebyl, otestovat ve výši svého IQ. V rámci výuky probíhalo několik předmětů: v hodině hudební výchovy se mohli návštěvníci seznámit s některými netradičními hudebními nástroji a inovativními technikami hraní na ně, v hodině zeměpisu hráli studenti zeměpisnou variaci známé televizní soutěže KUFR, při dějepisu zase probíhalo tvoření myšlenkových map a asi největší zájem přilákala zbrusu nová učebna biologie a chemie, kde studenti pod vedením vyučujícího T. Kočího ukazovali pod mikroskopem nejrůznější preparáty – perloočku, buchanku, kapřivce, blechu, veš, klíště, dále řez listem a zájemci si mohli sami udělat preparát stonku poděnky. Kromě toho byly k vidění i minerály a zkameněliny.

V rámci Dne otevřených dveří proběhly i dvě prezentace o škole v režii kolegy M. Kalivody.

Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně sekundě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole-o ŠVP, o volitelných seminářích, kroužcích, specifikách školy, elektronické žákovské atd.

Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou.

Průvodcovské služby se jako vždy velmi dobře a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.

Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové vyučující – M. Kalivoda, R. Sladká a B. Kosíková. I jim patří dík.

Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.

M. Fatrová

 

Den otevřených dveří-23.1.2013

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 23.1.2013. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, v rámci které shlédnou právě probíhající výuku. Dále si budou moci návštěvníci prohlédnout práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.linkon.cz/sffyj, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Den otevřených dveří+projektové dny

Letošní Den otevřených dveří byl ve znamení projektů. Rozhodli jsme se první den otevřených dveří nechat návštěvníky nahlédnout do našeho now how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se nám velmi osvědčil, pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak mohli shlédnout jednak zajímavé postery jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry.

Zároveň získali informace o škole, někteří si zahráli se školním klubem deskových her a opravdoví zájemci o studium se pustili do vyplňování IQ testu, což je jedna z podmínek pro přijetí na naši školu. Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii.

 

Šťastný výherce si přebral cenu

Filip Říha, deváťák z FZŠ Brdičkova, si přišel převzít svoji výhru ze soutěže, které se zúčastnil na Schole Pragensis a byl vylosován ze všech účastníků. Gratulujeme ještě jednou a přejeme mnoho příjemných chvil se čtečkou Kindle!

 

Vyhodnocení soutěže o čtečku

Dnes byla vyhodnocena soutěž o čtečku e-knih ze Scholy Pragensis, konkrétně značku Amazon Kindle 5. Soutěžilo celkem 231 žáků a studentů od mateřských škol až po maturanty. Pod dozorem státního notáře-naší p. právničky JUDr. Sladké- byl ze všech odpovědí vylosován 1 výherce, a to Filip Říha z 9. třídy FZŠ Brdičkova, Praha 13. Výherci gratulujeme a přineseme Vám reportáž a fotografie z předání ceny!!!!

 

Úspěch na Schole Pragensis aneb Umíme si to udělat hezké!!!

Náš stánek č. 412 na Schole Pragensis v Kongresovém centru byl téměř neustále v obležení. Zájem byl o hru v šachy, soutěž o čtečku e-knih Kindle, rozhovor se studenty a profesory a náš potulný hudební soubor ve složení Jakub Šoupal, Vojta Glaser a Martin Lubojacký. Největší nával byl ovšem u stánku v sobotu mezi 13. a 14. hodinou. Shluk lidí bývá často vídán někde, kde se dává něco zadarmo. I u našeho stánku to tak bylo. Každý, kdo si vystál menší frontu, dostal ZADARMO podpis slavného hokejisty Tomáše PLEKANCE, který nás přišel navštívit. Za to od nás dostal balíček svých oblíbených tatranek a kinder čokolád a pro malého Matyáška minitričko s logem naší školy. Kromě toho mohli návštěvníci u našeho stánku získat spoustu informací o škole, propisku se jménem školy, letáček se čtyřmi druhy meme komiksů a IQ v prášku. Myslím, že každý, kdo se u stánku zastavil, vycítil skvělou atmosféru, která na škole vládne mezi žáky, pedagogy a mezi studenty a pedagogy, a že heslo Umíme si to udělat hezké není fráze. Foto ve fotogalerii.

 

T. Plekanec na Schole Pragensis

Navštivte nás na přehlídce středních škol Schola Pragensis a soutěžte s námi o čtečku e-knih nebo si přijďte pro podpis od hokejové hvězdy Tomáše Plekance!!!! Tomáš Plekanec bude hostem u našeho stánku v sobotu 24.11.2012 od 13 hodin. Zveme tedy všechny příznivce školy a Tomáše Plekance k návštěvě stánku č. 412 ve 4. patře Kongresového centra v Praze!!!!!

 

Den otevřených dveří-21.11.2012

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 21.11.2011. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, v rámci které shlédnou právě probíhající projektový den, na který si studenti vyšších ročníků připravují své prezentace na zadané téma pro studenty nižších ročníků. V rámci tohoto dne se budeme věnovat průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. aj. Dále si budou moci návštěvníci prohlédnout práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 a studenti do 26 let po předložení průkazu. Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

 

Změna třídních schůzek

Z provozních důvodů se posunuje termín třídních schůzek ze čtvrtka 15.11. na úterý 13.11.

Čas zahájení se nemění - od 17 hodin.

Zároveň upozorňujeme, že z důvodu konání čtvrtletní pedagogické rady a třídních schůzek studentům 13.11.2012 ODPADÁ ODPOLEDNÍ výuka, tj. veškeré hodiny po 13:45.

 

Vítěz LO-Vojta Nižňanský

Fenomenální úspěch Vojty Nižňanského z oktávy! Nejen že se stal vítězem krajského kola Logické olympiády za kraj Praha, ale získal nejvyšší možné skóre bodů, což se zatím asi nikomu v historii soutěže v krajském kole nepodařillo!!! Gratulujeme a budeme držet palce ve finále Logické olympiády 26.11.2012 v Míčovně Pražského hradu.

 

Talent základek-výsledky

Dne 1.11.2012 se na naší škole konala soutěž Talent základek. Zúčastnilo se jí celkem 42 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, televizních pořadů, přírodopisu, občanské výchovy atd. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Ukázalo se, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.

Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzaly dvě p. starostky, a to p. starostka Prahy 17 Bc. Jitka Synková, a p. starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, za což jim patří náš dík.

Soutěž přišla zahájit p. starostka Prahy 17 Bc. Jitka Synková. Popřála dětem hodně úspěchů v soutěži a předala za MČ Prahu 17 drobné dárečky – záložky, pexesa a rozvrhy hodin. Poté už se děti snažily vzpomenout si, co všechno vědí, aby správně odpověděly na otázky. Rodiče si mezitím mohli poslechnout pár informací o naší škole nebo si dát drobné občerstvení.

A pak už nastalo toužebně očekávané vyhlášení výsledků. Toho se ujala společně s p. ředitelkou naší školy Mgr. Magdou Kindlovou vedoucí odboru školství , kultury a sportu MČ Prahy 5 Mgr. Kateřina Kulíšková. P. Kulíšková udělala vyhlašování velmi napínavé a zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5:

1. místo – Šimon Krámský (ZŠ a MŠ Barrandov) - tablet

2. místo – Adam Král (ZŠ Radotín) – mobilní telefon

3. místo – Tadeáš Salaba (ZŠ Radotín) – 2 vstupenky do multikina

Talent základek Prahy 6:

1. místo – Matěj Šprynar (ZŠ Cesta k úspěchu) - tablet

2. místo – Vít Beneš (ZŠ Cesta k úspěchu) – mobilní telefon

3. místo – Anežka Zapotilová (ZŠ Pod Marjánkou) – 2 vstupenky do multikina

Talent základek Prahy 13 a 17:

1. místo – Jan Novák (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) - tablet

2. místo – Barbora Trojanová (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) – mobilní telefon

3. místo – Petr Fučík (ZŠ Jana Wericha Praha 17 - Řepy) – 2 vstupenky do multikina

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme!!! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu - soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!!!!!!

 

Výsledky Logické olympiády-kategorie B

V soutěži Logická olympiáda v kategorii B pro 2. stupeň ZŠ postoupilo našich 5 studentů do krajského semifinále. Jde o tyto studenty: Petr Dedek (prima), Tobiáš Kratochvíl (tercie), Amálie Hilgertová, Pavel Kantner a Rozálie Havelková (všichni kvarta). Gratulujeme a budeme držet palce i 2.11.2012 v krajském kole.

 

Záštita nad soutěží Talent základek

Záštitu nad soutěží Talent základek Prahy 17, která je součástí Logické olympiády a ve které se soutěží o velmi lukrativní ceny, převzala p. starostka MČ Prahy 17 Bc. Jitka Synková.

Soutěž talent základek, které se zúčastní 20 nejlepších žáků 1. st. ZŠ z městkých částí Prahy 17, 13, 5 a 6, proběhne na naší škole dne 1.11.2012 od 14 hodin. Tímto p. starostce velice děkujeme a věříme, že ji uvítáme dne 1.11. při předávání cen pro výherce u nás ve škole!

Talent základek

 

Certifikace CAE na Mensa gymnáziu

V sobotu 17.11 nabízíme studentům možnost Cambridge English certifikace: Certificate in Advanced English (CAE) pokročilé úrovně podle CEFR (SERR) C1 (jedná se o druhý nejvyšší certifikát z anglického jazyka). Zkouška se bude konat v budově naší školy a bude se skládat na PC. Registrace končí 6.11.2012. Cena zkoušky je 4300,- (jedná se o standardní, lehce zvýhodněnou cenu).

Proč získat certifikát?

* certifikát je na celý život

* studenti získají dodatečné body u přijímacího řízení na VŠ

* stávající studenti VŠ získávají kredity navíc a osvobození od závěrečných zkoušek z anglického jazyka

* studenti jsou přednostně vybírání do programu Erasmus

* soukromé společnosti vysoce hodnotí zkoušky Cambridge English coby věrohodné potvrzení jazykových kompetencí žadatelů o zaměstnání

* studenti mají výhodu při přijímacím řízení na nejlepší anglickojazyčné vysoké školy na světě

Výsledky budou známé 30.11 a pod stromeček můžou studenti obdržet diplom s prestižním certifikátem.

Testování nabízíme hlavně studentům oktávy a bývalým maturantům, ale máme možnost přihlásit i studenty z jiných škol. Prosíme všechny zájemce, aby se hlásili na e-mail kalivodaensagymnazium.cz, následně podám detailnější informace včetně doporučení, zda certifikaci podstoupit, či raději počkat.

Další testování FCE (B2) proběhne v lednu 2013.

 

„Výšlap na Sněžku“

12.-13.10.2012 proběhl na škole první ročník originální "buďánkovské" akce s názvem Výšlap na Sněžku. Studenti nešlapali na opravdovou nejvyšší horu ČR, ale díky schodům museli překonat buď 1/2, 3/4 nebo celou Sněžku (1602m). Akce se zúčastnili:

Prima: Alžběta Bubníková, Klára Kunertová

Sekunda: Petra Ladmanová,Natálie Skotáková,Martin Edl, Martin Ladman, Jakub Peitner

Tercie: Lucie Navrátilová, Karolína Hrnčiříková, Aneta Štorková

Kvinta: Kryštof Jedlička, Vojta Pokorný, Jašek Adam, Jašek Petr, Jan Kostkan, Viktor Gotz

Sexta: Petr Stejskal

Septima: Vojtěch Glaser

Jako organizátor musím poděkovat Lucii Barešové a Amálii Hilgertové z kvarty, které v průběhu celého závodu zodpovědně udržovaly v chodu občerstvovací stanici ve druhém patře.

Všichni předvedli úžasný výkon a odhodlání a zaslouží si potlesk a uznání. Vyšlapat schody z přízemí do druhého patra 247 krát můžou jen blázni nebo opravdoví Buďánkovci :-)
M. Kalivoda

Výšlap na Sněžku

 

A. Hilgertová –mistryně republiky

Dne 15.9.2012 slavila úspěch naše studentka kvarty Amálie Hilgertová. Dosáhla dvakrát na vítěznou příčku na Mistrovství ČR v kanoistice, a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech v kategorii K1ž dorost a dorost mladší. Srdečně gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

 

VV výstava

Naše škola byla vybrána, aby se se zúčastnila velmi prestižní výstavy v galerii AMoYA.

Muzeum AMoYA podporuje mladé umění od úplných začátků a program AMoYA Art Prize for Schools je logickou součástí této koncepce. Odstartoval v dubnu tohoto roku expozicí maturitních prací studentů programu International Baccalaureate Prague British School a do konce roku 2012 se v jeho rámci představí dalších 5 škol. V rámci muzea je vyčleněn prostor pro prezentaci prací žáků a studenů, jejichž pohled na současný svět obohacuje a doplňuje zážitek z vizuální tvorby mladých i již zavedených umělců. Cílem je ojedinělým způsobem motivovat zájem mladých lidí o umění, podpořit jejich kreativitu a sebedůvěru. Ačkoliv se v českém prostředí zatím s podobnými projekty setkáváme relativně málo, ve světě již mají vybudovanou tradici, na kterou AMoYA úspěšně navazuje.

Díky programu AMoYA Art Prize for Schools mohou studenti konfrontovat svou práci s díly úspěšných umělců, která do té doby vídávali v galeriích. Vystavení děl v reprezentativních prostorách zavedené instituce jim umožňuje získat přímý kontakt se světem umění i galerií jako živým organismem. Sami vytváří koncepci výstavy včetně slavnostního zahájení pro rodiče a s pomocí svých pedagogů ji kurátorsky i organizačně zaštiťují. Výstava je pak po celou dobu svého trvání součástí prohlídky muzea.“

Slavnostní zahájení výstavy našich studentů proběhlo 4.10.2012 v prostorách galerie za účasti nestora českého výtvarného umění, rektora AVU doc. PhDr. Jiřího Kotalíka, CSc., který opět pronesl na adresu našich studentů-tvůrců několik vřelých slov.

 

Dánové z Viborgu

Dne 25.9. 2012 nás navštívilo 60 studentů se svými učiteli z 10. ročníku dánské školy Ungdomsskole z města Viborg. Studenti i učitelé se zajímali kromě jiného o výuku anglického jazyka, v rámci které došlo i na seznamování: dánští studenti představili svoji školu a naši studenti zase tu svoji. Poté proběhla vzájemná diskuse studentů o věcech, které je zajímaly. Mezi učiteli a vedením školy byla projednána možnost vzájemné spolupráce a případné návštěvy nás Čechů v dánské škole.

Dánové z Viborgu

 

Volejbalové soustředění ve Španělsku

Školní volejbalový tým Nullo Modo ukončil loňskou sezónu na nádherném 14. místě (z 40). Rozloučení se sezónou proběhlo na soustředění ve Španělsku, kde hráči nabrali nové síly na nadcházející sezónu a užili si horkého španělského písku při beachvolejbalovém tréninku. Do nové sezóny 2012/2013 jsme vstoupili turnajem v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme se umístili na nádherném 7. místě mezi týmy, kde ani extraligoví nebo prvoligoví hráči nebyli výjimkou.

Do letošní sezóny Nullo Modo vstoupilo s 16 hráči a stále má otevřené dveře pro nové hráčky a hráče. Studenti, učitelé či přátelé školy jsou vítáni v našem týmu. Plánují se 2 tréninky týdně (večerní a odpolední) včetně nedělních zápasů v 9.lize AVL. Držte palce při obhajování pěkného 14. místa z loňské sezóny.
M. Kalivoda

Volejbalové soustředění ve Španělsku

 

Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013

Nabídka kroužků zde

Plakát- astro zde

Plakát- autoškola zde

Plakát- výtvarná výchova zde

 

Babí léto na Řepích

V sobotu 15.9. se konala na Řepích tradiční slavnost - rozloučení s létem- Babí léto, kterou pořádá MČ Praha 17 a kde se každořočně kromě jiného prezentují organizace věnující se dětem, mládeži, sociálně potřebným a také složky integrovaného záchranného systému. Na pódiu mohli návštěvníci shlédnout taneční a hudební vystoupení, u stánků vyhrát různé ceny v soutěžích a v tombole získat nějaký hodnotný dar. Ti unavenější a hladovější se rádi občerstvili v několika stáncích, kde samozřejmě chyběl tvrdý alkohol. Jedno stanoviště patřilo již tradičně naší škole, kde nás vzorně reprezentovali pod taktovkou angličtináře a sporťáka M. Kalivody a jeho kolegy J. Šulce studenti Lucka Navrátilová, Vojta Glaser,Martin Schwarz, Martin Havlík, Kristýna Šmídová, Jelizaveta Lopatina, Aneta Štorková, Jakub Váňa, karolína Hrnčiříková a Vojta Machota. Hrály se deskové hry, luštily kvízy, rozebíraly a skládaly hlavolamy. Fotky najdete ve fotogalerii.

 

Talent základek 2012!

Hrajte s námi o tablety a mobilní telefony - soutěž Talent základek 2012!!!

Prezentace ke stažení zde